Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
 
Jana Račáková - FBMI    
Jiří Rada - FS - 12116 +420-22435-2720
Ing. Miroslav Rada, Ph.D. - FIT    
Přemysl Rada - SÚZ    
MSc. Filip Radenović - FEL (doktorand) +420-22435-5746
Ing. Jan Radil, Ph.D. - FEL    
Michaela Radová - SÚZ    
Monika Radová - CTN +420-733-679-893
+420-22435-3360
+420-22435-3364
doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D. - FD +420-22435-9003
prof. Ing. Pavol Rafajdus, Ph.D. - FEL    
PaedDr. Eliška Rafajová - FJFI    
Mgr. Ing. Eva Rafajová - FBMI    
Jana Rachmanová - SÚZ    
doc. Dr. Ing. Ivan Raich - FBMI    
Dagmar Rajhelová - RČVUT
asistentka vedoucího odboru
+420-22435-3617
Mgr. Jakub Rajnoch - FD +420-22435-9568
Bc. Miroslav Rajtmajer - FS - 12135    
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D. - FBMI +420-22435-5045
PhDr. Barbora Ramajzlová - ÚK
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-724-206-995
+420-22435-8445
Jaroslava Rampasová - FSv
sekretářka / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební
+420-22435-3883
Ivana Rašková - SÚZ    
Ivan Rataj - FSv    
Ing. Jan Rataj, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra jaderných reaktorů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-385
 
doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan - FIT +420-22435-9846
Vilém Rauš - SÚZ    
Ing. Zuzana Rácová - FSv (doktorand) +420-22435-4333
 
Bc. Jaroslav Ráček - FBMI    
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D. - FBMI
odborný asistent
+420-22435-9960
Milan Ráliš - RČVUT
údržba-topič
+420-325-613-896
Ing. Vítězslav Rázek, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2476
+420-22435-2601
Bc. Juraj Rečka - FEL    
Ing. arch. Boris Redčenkov - FA    
Ing. Martin Rehák, Ph.D. - FEL  
Dipl. Ing. Till Rehwaldt - FA    
Bc. Václav Rechtberger - FEL    
Ing. Tomáš Reichl - FEL (doktorand)
Ing. Michal Reinštein, Ph.D. - FEL +420-22435-7387
Mgr. Kristina Reist - FS - 12203
Projektová manažerka CAAT
+420-22435-9761
 
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. - FSv +420-22435-4959
+420-22435-4376
+420-22435-4913
Miloslava Rejchrtová - FEL
sekretářka / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2858
Zdeněk Rektoris - VIC +420-22435-8442
Ing. Branko Remek, CSc. - FS - 12201 +420-22435-1838
Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
 
Bc. Tereza Remišerová - FEL    
Ing. Jan Remsa, Ph.D. - FBMI +420-22435-8453
Mgr. Monika Rencová, Ph.D. - FSv +420-22435-4406
Ing. Pavel Rensa - FS - 12203
Jana Rentková - CIIRC
sekretářka / oddělení průmyslové informatiky / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4241
A-511 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jakub Repický - CIIRC    
RNDr. Jaroslav Resler, Ph.D. - FD  
Ing. arch. Zuzana Retterová - FA    
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2330
Ondřej Rezek - FEL +420-22435-2339
Mgr. Eva Rezlerová - FD
odborný asistent
zástupce vedoucího / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9223
Vendula Riegelová - SÚZ    
prof. Ing. František Rieger, DrSc. - FS - 12118
zástupce vedoucího / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2548
doc. Ing. Karel Richta, CSc. - FEL
docent
+420-22435-7319
Ing. Filip Richter - FEL
doc. Dr. Ing. Ivan Richter - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
+420-221-912-826
 
Ing. Jan Richter - UCEEB (doktorand) +420-22435-7176
+420-22435-7155
Ing. Jiří Richter, Ph.D. - MÚVS    
Mgr. Jana Richterová, Ph.D. - MÚVS    
Bc. Lucie Richterová - FSv +420-22435-8738
Bc. Petr Richter - FD    
Ing. Martin Richtr - MÚVS
Tajemník ústavu
vedoucí / ekonomické oddělení / Masarykův ústav vyšších studií,
tajemník / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3162
Ing. Radek Richtr - FIT (doktorand) +420-22435-7968
Mgr. Eugenie Rinnová - MÚVS +420-22435-5019
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. - FEL
děkan / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2016
+420-22435-2850
+420-22435-3945
Eva Rittich Davidová - SÚZ
vedoucí / centrální recepce / Správa účelových zařízení
   
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. - FBMI +420-22435-8492
Ing. Bronislava Rohanová - FSv
sekretářka / katedra zdravotního a ekologického inženýrství / Fakulta stavební
+420-22435-4607
Ing. Pavel Rohan, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2628
doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D. - FEL
Associate professor - study branch: Aircraft and Space Systems
+420-22435-3963
Ing. Milan Rollo, Ph.D. - FEL +420-22435-7662
Jan Roob - ÚTVS +420-22435-1888
Ing. Tomáš Rosendorf - FJFI (doktorand)  
Vlasta Rosenkranzová - ÚTEF    
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA - FBMI
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9739
JUDr. Marika Rosinová - FBMI (doktorand)  
Ing. Jan Rosyvka - FSv +420-22435-9746
Ing. Stanislav Roškot - FEL
tajemník / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2018
doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer - FA
odb.asistent - ved.atelieru
+420-22435-6385
Leonard Johannes Mathias Rothkrantz - FD    
Mgr. Eva Rothová - FD
odborný asistent
+420-22435-9223
David Rotter - FS - 12375  
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. - FSv +420-22435-3876
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D. - FA
odborný asistent, vedoucí ateliéru
+420-22435-6368
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. - FBMI
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI
proděkan pro zahraniční styky a PR / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8498
Bc. Adéla Roudnická - FSv    
Jiří Rous - SÚZ    
Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy - FD (doktorand)  
Sylvia Rozkošná - FSv
podatelna
+420-22435-4871
+420-22435-7949
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. - FEL +420-22435-2870
+420-22435-2869
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. - FBMI
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
zástupce vedoucího / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9960
Jakub Rubáš - FEL    
Bc. Zdeňka Rubášová - FJFI    
Ira Saul Rubenstein - RČVUT
mentor transferu technologií
Mgr. Alexandra Rudajevová, CSc. - FEL    
Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. - FSv, RČVUT
BIM koordinátor
+420-22435-3664
Mgr. Ekaterina Rukhadze, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9395
+420-22435-9393
Ing. František Rund, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2108
prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc. - FS - 12120
Profesor
+420-22435-2491
Ing. Olga Rusňáková, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Pavel Rus - ÚTVS +420-22435-1892
Ing. Jan Rusz, Ph.D. - FEL +420-22435-2287
Irena Růtová - SÚZ    
Ing. Martin Růžek, Ph.D. - CIIRC    
Aleš Růžička - SÚZ
vedoucí / menza a restaurace Strahov / Správa účelových zařízení
+420-234-678-344
 
Mgr. Jakub Růžička - FIT  
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - FSv +420-22435-7183
+420-22435-5451
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - FS - 12203
Jaroslav Růžička - FSv +420-22435-4360
+420-22435-4958
Ing. Jiří Růžička - FD (doktorand)
člen AS - student / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní
   
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. - FS - 12105
vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-8717
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2655
Petr Růžička - FSv +420-22435-5515
 
Ing. Bc. Ivan Ryant - FIT +420-22435-9865
Ing. Dalibor Rybák - FSv +420-22435-8742
Ing. Alena Rybičková - FD (doktorand) +420-22435-9173
doc. Ing. Jaroslav Rybín, CSc. - FS - 12135
Výroba - strojní inženýr ve výzkumu a vývoji
+420-22435-9352
+420-221-990-919
+420-605-205-916
Mgr. Jitka Rybníčková, Ph.D. - FIT +420-22435-9889
Ing. Zdeněk Rybola - FIT (doktorand) +420-22435-9865
Ing. Milan Rydval - KÚ (doktorand) +420-22435-3547
Filip Rychnovský - ÚTEF +420-22435-9230
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík - FSv    
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - FSv +420-22435-3876
doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6358
Miloš Rynda - SÚZ +420-234-678-340
 
Soňa Ryndová - SÚZ    
Ing. Ondřej Ryneš - FSv +420-22435-4947
Elena Ryparová - ÚTEF
sekretářka ředitele ÚTEF
+420-22435-9391
Mgr. Pavla Ryparová - FSv (doktorand) +420-22435-4332
 
doc. Dr. Ing. Daniel Rypl - FSv
Docent
+420-22435-4369
Irena Rysová - SÚZ    
Bc. Jiří Ryszawy - VIC
fotograf ČVUT, mobilní telefon 725 746 320
+420-22435-8439
Ivana Ryšánková - FSv    
Bc. Michal Rytíř - FS - 12135    
Mgr. Pavel Rytíř, Ph.D. - FEL    
Ludmila Rýparová - FA    
Ing. arch. Vít Rýpar - FA (doktorand)
Doktorand
 
Ing. Jana Rückerová - RČVUT
koordinátor mezinárodních vztahů
sekretářka prorektora pro zahraniční vztahy / ČVUT
+420-22435-3493
Anežka Rösslerová - MÚVS +420-22435-3183
Zuzana Řandová - MÚVS    
Milan Řebík - SÚZ    
Ing. Stanislav Řeháček - KÚ (doktorand)
doktorand, zaměstnanec - ZPÚ
+420-22435-6284
+420-22435-3521
Alena Řeháková - FA
uklízečka
   
Helena Řeháková - FJFI +420-22435-8482
Vladislav Řehák - FA +420-481-587-131
 
Ing. Tomáš Řehořek - FIT (doktorand)  
Jan Řehoř - KÚ +420-22435-3573
Petra Řehořová - KÚ
sekretářka ředitele / Kloknerův ústav
+420-22435-3529
Ing. Luboš Řehounek - FSv (doktorand)    
Ing. Jakub Řepka - UCEEB (doktorand)    
prof. Ing. Petr Řeřicha, DrSc. - FSv +420-22435-4478
JUDr. Josef Řezanka - RČVUT
právník
zástupce vedoucího / odbor právní / Rektorát ČVUT
+420-22435-3609
Ing. Karel Řezáč, Ph.D. - FEL +420-22435-5875
Ing. arch. Vít Řezáč - FA (doktorand)
odborný asistent
+420-22435-6321
Mgr. Hynek Řezníček - FS - 12101 (doktorand)    
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12105 12911
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-22435-2517
Bc. Jan Řezníček - FIT
Ing. Jitka Řezníčková, CSc. - FD
odborný asistent
tajemník / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní
+420-224-890-729
Ing. Jitka Řezníčková - FS - 12911    
Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. - FEL +420-22435-7225
Josef Řimsa - FBMI
správa budovy KOKOS
zástupce vedoucího / Kladno KOKOS / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-7990
Jana Řimsová - SÚZ    
Tomáš Říčka, Ph.D. - MÚVS    
prof. Ing. Josef Říha, DrSc. - FSv +420-22435-4746
MUDr. Michal Říha, Ph.D. - FBMI    
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9156
Jana Říhová - FA
Odborný admin.pracovník studijního oddělení, od 1.11.2015 pověřena vedením Oddělení proděkana pro pedagog. činnost na FA
+420-22435-6225
Jana Říhová - FSv +420-22435-4616
Ing. Zdeňka Říhová - FSv (doktorand) +420-22435-3845
JUDr. Dana Římanová - FSv +420-22435-7138
Mgr. Karolína Řípová, Ph.D. - UCEEB    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 175 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky