Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Jan Pacina, Ph.D. - FSv    
Ing. Dana Pacovská - FSv +420-22435-5507
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc. - FSv
vedoucí / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5502
Kateřina Pačesová    
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. - FEL, RČVUT +420-22435-7639
Karel Padevět - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Ing. Pavel Padevět, Ph.D. - FSv +420-22435-4484
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. - FD
rozvrhář fakulty (FD - Děkanát - StO) | referent VaV (FD - Děkanát - RVV)
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní
 
Ing. Bc. Zdeněk Padovec, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2519
Pavel Paďour    
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. - CIIRC
Computer Vision, Machine Learning, Robotics, Geometry, Algebra, Optimization
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
 
Antonín Pajer - FD    
Mgr. Nikola Pajerová - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7317
Bc. Tomáš Pajurek - FIT    
Ing. Jiří Pakosta, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-707
+420-22435-1869
Ing. Michal Pakosta, Ph.D. - FS - 12133
informační manažer / ústav strojírenské technologie / FS,
správce subsítě / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2625
Kumaranand Palaniappan - FJFI    
Mgr. art. Radko Palic - FEL +420-22435-4020
Jana Palkovičová - SÚZ    
Jana Pallierová - KÚ +420-22435-5231
Bc. Martin Palušák - FJFI    
Petr Panáček - SÚZ +420-234-678-258
PhDr. Zuzana Panáčková - FJFI +420-22435-8572
 
doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc. - FEL
docent / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2299
Bc. Alexander Panteleev - FS - 12135    
doc. Ing. Karel Papež, CSc. - FSv +420-22435-7110
Ing. Karel Papež - FIT +420-22435-7971
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2401
prof. Ing. Václav Papež, CSc. - FEL +420-22435-2165
Václav Papež - FS - 12112 12113    
Ing. Jan Papuga, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2513
Ing. Tomáš Parkman - FBMI (doktorand)    
MUDr. Hana Parobková - FBMI    
Ing. arch. Jan Paroubek - FA
odborný asistent
+420-22435-6273
Karel Pařízek - FSv +420-22435-4937
Ing. Andrej Pastorek - FD
manažer projektů / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní
+420-22435-9536
Martin Pastorek - FD    
Jiří Pastor - SÚZ    
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. - FD
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9159
Ing. Karel Patočka - FS - 12135    
Tomáš Patro - FIT    
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4501
Bc. Jindřich Paur - FS - 12112    
Mgr. Bc. Veronika Paurová - FEL    
Ing. Petr Pauš, Ph.D. - FJFI, FIT +420-22435-9863
+420-22435-8557
Bc. David Pavel - VIC +420-22435-9940
Ing. Jaroslav Pavel - FJFI
odborný asistent
+420-22435-8631
prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. - FEL +420-22435-5916
Ing. Jiří Pavelka - FIT +420-22435-9706
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - FSv
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3865
+420-22435-4951
Ing. Karel Pavelka - FSv    
Bc. Lukáš Pavelka - FEL    
Mgr. Hana Pavelková, Ph.D. - MÚVS  
Romana Pavelková - FSv +420-22435-4648
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6310
Eva Pavlasová - KÚ
uklízečka
   
Ing. Pavel Pavlátka, Ph.D. - FEL    
Bc. Klára Pavlišová - FIT    
Ing. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D. - FA
odborný asistent experimentálního ateliéru pro experiment.ateliérovou výuku Kabinetu modelového projektování, tel. 6479
 
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D. - FIT +420-22435-7966
Petr Pavlíček - FS - 12102    
Ing. Kateřina Pavlíčková - MÚVS +420-22435-3169
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D. - FIT, RČVUT +420-22435-7966
MUDr. Emil Pavlík, CSc. - FBMI  
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. - FA, CIIRC
stavební inženýr investiční - zmocněnec rektora pro výstavbu budovy CIIRC, profesor - na FA, zástupce vedoucího ústavu
+420-22435-4102
+420-22435-6298
Mgr. Ivana Pavlíková - FJFI
vedoucí / katedra jazyků / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-224-915-115
+420-22435-8570
 
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. - FSv
Profesor
+420-22435-4688
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - FSv +420-22435-4371
Jana Pavlová - FSv
sekretářka / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4514
Ing. Peter Pavlovič - FS - 12203
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. - FSv +420-22435-5029
Věra Pawlíková - RČVUT
úklid
+420-325-613-896
Ing. arch. Miroslav Pazdera - FA
odborný asistent
+420-22435-6271
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - FSv
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
předseda AS / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7170
Radka Pácalová - FSv +420-22435-8755
Petr Pácal - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3489
Andrea Pálková - SÚZ    
doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. - FBMI    
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. - FBMI +420-22435-9898
Ing. Michal Pánek - FA
odborný asitent
+420-22435-6289
Ing. Petr Pánek, Ph.D. - FSv +420-22435-4418
Roman Páral - FSv
technik
+420-22435-9937
Ing. Mária Párová, Ph.D. - FSv +420-22435-5409
Ing. Ondřej Pártl - FJFI (doktorand)    
doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2206
+420-22435-2248
doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc. - FS - 12122    
Kristýna Pátková - SÚZ    
Ing. Marek Pátý - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. - FJFI  
Mgr. Martin Pecka - CIIRC (doktorand) +420-22435-4224
+420-22435-7269
Ing. Tomáš Pecka - FIT (doktorand)   A-1256 (Praha, Thákurova 7)
Iva Pecová - FSv    
Hana Pečená - FBMI
zástupce vedoucího / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8474
Jakub Pečenka - FS - 12375    
Ing. Petr Pečený - FS - 12115    
Ing. Jitka Pedlíková - KÚ
uklízečka
   
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2277
+420-22435-2252
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-705
Josef Pech - SÚZ    
Ing. Hana Pechová - FSv (doktorand) +420-22435-2606
 
Hana Pechová - FS - 12361    
Helena Pechová - MÚVS    
Ing. Pavla Pechová, Ph.D. - FSv    
Ing. Tereza Pekařová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8464
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. - FEL +420-22435-2333
Ing. Blanka Pekárková - CIIRC
prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. - FJFI
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8544
MSc. Artem Michajlovič Pelenitsyn - FIT    
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. - FD +420-22435-9547
Ing. Jan Pelikán, Ph.D. - FS - 12105
Odborný asistent
+420-22435-7584
Ing. Lukáš Pelikán - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2606
Ing. Robert Pergl, Ph.D. - FIT
Assistant Professor
+420-22435-7967
Mgr. Tereza Perlácová - FS - 12135    
Mgr. Eva Pernecká, Ph.D. - FIT +420-22435-9887
Ing. Radka Pernicová, Ph.D. - KÚ +420-22435-3513
RNDr. Vratislav Peřina, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2429
Facundo Pessacg - FEL    
Alena Pešanová - FJFI    
Martin Pešata - SÚZ    
Ing. David Pešek - FSv
Koordinátor projektů OP VVV; Technologický skaut
+420-22435-9726
 
Ing. Ondřej Pešek - FEL    
Ing. Petr Pešek - FEL (doktorand)
Ing. Lenka Pešková - FSv +420-22435-8737
Marcela Pešková - SÚZ    
Ing. Šárka Pešková, Ph.D. - FSv +420-22435-4480
doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
tajemník AS / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-5301
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7274
Ing. arch. Jan Pešta - FA
odborný asistent VŠ, email: info@shp-pesta.cz
+420-22435-6340
Ing. Karel Petera, Ph.D. - FS - 12118 12375 +420-22435-9949
Ing. Pavel Peterka, Ph.D. - FJFI    
prof. Mgr. Carl Sture Petersson, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9372
Amalraj Peter Amalathas, Ph.D. - FEL  
Jana Petkovová - FA
šatnářka
 
Svatava Petrachová - FEL +420-22435-7277
Ing. Jiří Petráček - FBMI  
Mgr. Petr Petráček, Ph.D. - FS - 12135 +420-221-990-970
+420-605-205-920
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - FJFI, RČVUT
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
předseda komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-8265
prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. - FS - 12115 +420-22435-2589
doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2598
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
Ing. Václav Petrák, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
Ing. Jan Petrášek - FEL (doktorand)    
Ing. Jiří Petrášek - FJFI    
Ing. Ivo Petr, Ph.D. - FIT +420-22435-8351
+420-22435-9875
Ing. Vladimír Petrík - CIIRC (doktorand) +420-22435-4225
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113
Odborný asistent, Propagace a prezentace ústavu; Správce norem; Školení firem v oblasti ISO GPS
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
BSc. Maroš Petro - ÚTEF +420-22435-9232
B-223 (Horská)
Jana Petrová - FD
sekretářka / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9147
Lucie Petrová - SÚZ    
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. - FS - 12110 12922
vedoucí / oddělení studijní / FS,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2572
+420-22435-2671
Mgr. Světlana Petrová - FJFI
výuka jazyků
 
Jaroslav Petrovický - FEL
Pavel Petrovský - FEL  
Ing. arch. Jan Petrš - FA (doktorand)
výzkumný pracovník, tel. 6479
 
Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D. - FEL +420-22435-3964
Mgr. Lukáš Petrů - FBMI    
prof. Ing. Václav Petr, DrSc. - FS - 12115 +420-22435-2539
Ing. Vojtěch Petr - FS - 12133    
Pavel Petržela - FIT  
Luboš Petrželka - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
Ing. Libuše Petržílková - FEL +420-22435-5620
Naděžda Petřinová - SÚZ
Hospodářka
+420-234-678-222
 
Ing. Tomáš Petříček - FEL +420-22435-7269
+420-22435-4283
RNDr. Zuzana Petříčková, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jaroslav Petřík - ÚTEF +420-221-912-755
Ing. Martin Petřík, Ph.D. - FSv +420-22435-4620
Ing. Danuše Petříková - ÚTVS
pracovník zaměstnaneckého oddělení RČVUT
+420-22435-3356
Jaroslava Petříková - FS - 12305
vedoucí / technickoprovozní služby budov - budova Dejvice / FS
+420-22435-2667
+420-233-339-803
Ing. Michaela Petříková - FSv (doktorand)    
Ing. Lubomír Petýrek - FS - 12305
mobil: 602301640
vedoucí / technickoprovozní služby budov / FS
+420-22435-2892
+420-22435-7446
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. - FEL +420-22435-7608
Mgr. Pavla Péterová - FEL
odborný asistent
tajemník / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5871
Bc. Michal Pěch - FIT +420-22435-7971
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. - FEL
vedoucí / centrum umělé inteligence / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7355
Ing. Robert Pěnička - FEL (doktorand) +420-22435-7284
Bc. Son Tung Pham - FD
správa sítě budovy Horská
+420-22435-7960
Thuy Chi Pham - FD    
Marta Philbrow Kingová - FS - 12104
sekretářka / ústav jazyků / FS
+420-22435-7520
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. - FSv +420-22435-4340
Josef Picka - FEL    
František Pickenhan - FSv    
Libuše Pickenhanová - FSv    
Ing. Petr Pichlík - FEL (doktorand) +420-22435-2136
Luďka Pichlová - FEL +420-22435-7240
Martin Peter Pichotka, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
Mgr. Eva Piknová - RČVUT
sekretářka kvestora
sekretářka kvestora / ČVUT
+420-22435-3349
Marie Pikorová - FS - 12804
Zadní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7222
 
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D. - FEL +420-22435-2057
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-7974
Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8239
Mgr. Lenka Pilátová - FS - 12921 +420-22435-9831
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D. - MÚVS    
Lukáš Pilka - FA    
Ing. Jan Pinc - FS - 12102
Pavla Pincová - SÚZ    
Ing. arch. MgA. Petr Pinkas - FA
Odborný asistent, vedoucí atelieru ZAN
 
Ing. Václava Piorecká - FBMI (doktorand) +420-22435-7996
Ing. Marek Piorecký - FBMI (doktorand) +420-22435-7996
Mgr. Bartosz Pawel Piotrowski - CIIRC (doktorand)  
Jana Piskačová - FA +420-22435-6222
 
Olga Piskačová - FA
recepční
+420-22435-6222
 
Ing. Zdeněk Pitrmuc - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2603
doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. - FBMI    
doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc. - FEL +420-22435-2341
+420-22435-2135
Bc. Pavlína Pivrncová - SÚZ  
Jana Pixová - KÚ +420-22435-3534
doc. RNDr. Jan Píchal, CSc. - FEL
tajemník / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3081
Ing. Radek Píchal - FSv (doktorand) +420-22435-5448
Tomáš Pícha - FEL    
doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc. - FJFI +420-221-912-724
 
Ing. Petr Písařík, Ph.D. - FBMI +420-312-608-281
Ing. Pavel Píša, Ph.D. - FEL +420-22435-7223
Tomáš Píša - FS - 12112    
Ing. Martin Plaček - FEL (doktorand) +420-22435-2349
Alena Plačková - RČVUT
technik-obsluha velínu - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-377
Ing. Jan Plachý - FEL (doktorand)
náhradník disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5994
Ing. Martin Plachý - FEL +420-22435-9277
 
Ing. Štěpán Plachý - FIT (doktorand)
Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. - FSv +420-22435-4401
Bc. Ondřej Plajdička - FS - 12122
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D. - FEL +420-22435-3954
Bohumila Platilová - FSv    
Ing. Adam Plánský - FIT    
Eva Plášková - KÚ
Mzdová účetní, personalistka
+420-22435-3533
Miroslav Pleninger - FJFI +420-22435-8577
 
Hana Pleningerová - FJFI    
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. - FD +420-22435-9216
Ing. Jiří Plešek, CSc. - FS - 12105
místnost: M2402A (Dolejškova 5), tel.: 266053213
+420-266-053-213
 
Jiří Pleticha - SÚZ
šéfkuchař
   
Ing. Michal Plhoň - FS, VIC - 12375 +420-22435-9946
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6339
PhDr. Marie Plíčková - MÚVS +420-22435-5024
Ing. Jaroslav Plocek, CSc. - FEL +420-22435-2385
Ing. Jan Plomer, Ph.D. - FD    
JUDr. PhDr. Jiří Plos - FA +420-22435-6333
Ing. Vladimír Plos, Ph.D. - FD    
Jan Plšek - UCEEB  
Eva Plšková - UCEEB
Personalistka a mzdová účetní
+420-22435-6705
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc. - FBMI
vedoucí / Kladno KOKOS / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství,
tajemník / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8418
doc. Ing. Alois Pluháček, CSc. - FIT +420-22435-9843
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134 12922
tajemník / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-5609
+420-22435-2608
Ing. Aleš Poděbrad - FA +420-22435-6310
Iveta Podhorská - KÚ    
Ing. Tomáš Podivínský - FEL    
Ing. Jakub Podlešák - FIT    
Bc. Veronika Podlipná - FEL
specialista grantového servisu
+420-724-236-071
Mgr. Martin Podloucký - FIT +420-22435-9865
Ing. Markéta Podpěrová, M.A. - FIT +420-22435-9819
 
Bc. Marika Podrábská - FD    
Ing. Karel Podsedník - FS - 12203 +420-22435-9772
Miroslav Podskalský - FS - 12802
vedoucí údržby fakulty strojní; mobil: 602234360
+420-22435-2781
doc. Ing. František Podzimek, CSc. - FBMI
Ing. Jiří Pohl - FS - 12120    
Ing. Karel Pohl, Ph.D. - FSv +420-22435-4496
doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. - FD +420-224-890-717
+420-22435-9917
Libuše Pochová - FIT +420-22435-9818
Dita Pokorná - FJFI +420-22435-8660
+420-221-912-273
Ing. Hana Pokorná - FEL +420-22435-7669
Ing. arch. Tamara Pokorná - FD +420-22435-6398
Věra Pokorná - FSv +420-22435-4487
BSc. Richard Pokorny - RČVUT
Odborný pracovník - zahraniční projekty
+420-22435-3633
+420-724-639-966
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. - FA, RČVUT
docent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6295
František Pokorný    
Ing. Ivan Pokorný - UCEEB    
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9934
Ing. Jaroslav Pokorný - FSv (doktorand) +420-22435-4688
Jiří Pokorný - SÚZ    
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - FSv, UCEEB +420-22435-7153
Ing. Martin Pokorný, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2286
Ing. Nikola Pokorný - UCEEB (doktorand)    
Ing. Petr Pokorný - FSv (doktorand) +420-22435-7919
Petr Pokorný - FS - 12305    
Ing. Petr Pokorný - KÚ +420-22435-3513
Ing. Vladimír Pokorný - FEL  
Ing. Ivan Poláček - FD
metrolog, zkušební technik ZL FD
+420-22435-9544
 
Ing. arch. Jiří Poláček - FA
Vedoucí ZAN
 
Ing. Miloš Poláček, CSc. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník
   
Miroslav Poláček - VIC
specialista IT
+420-22435-9929
+420-222-368-651
Ilona Poláčková - ÚK +420-22435-9987
Stanislava Poláčková - FJFI
sekretářka / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8611
Ing. Radomír Polách - FIT (doktorand)
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
 
Bc. Adam Polák - FEL  
Ing. Aleš Polák - FSv (doktorand) +420-22435-7166
Ing. Karel Polák, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-5461
prof. Ing. Michal Polák, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda legislativní komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4476
Silvie Poláková - SÚZ    
MgA. Tomáš Polák - FA
odborný asistent
+420-22435-6265
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA - FD
Vyučující
 
Jana Polášek Filová - FEL    
Ing. Hana Polášková - FEL +420-22435-4028
prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. - FEL
Head of Advanced Materials Group
+420-22435-7598
Mgr. Michal Polčák - FBMI    
JUDr. Lucia Poliaková - FBMI    
Ing. Michal Polic - CIIRC (doktorand)  
Josef Polívka - FJFI    
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. - FEL
vedoucí / oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-5801
+420-22435-2270
Vratislav Polívka - FA
technický pracovník
+420-22435-6211
 
Blanka Polívková - FJFI    
Blanka Polívková - FJFI    
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. - FEL +420-22435-2049
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4367
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. - FSv
na židli
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4334
Ing. Zdeněk Poloprutský - FSv (doktorand)    
Jan Polter - FSv +420-22435-3747
Libor Popelka - SÚZ    
Ing. Lukáš Popelka, Ph.D. - FS - 12203
Ing. Stanislav Popelka - FEL (doktorand)
Vědecký pracovník
+420-22435-3911
Zdeněk Popelka - SÚZ    
Pavla Popelková - SÚZ    
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. - FSv
zaměstnanec - odborný asistent
+420-22435-5406
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - FSv +420-22435-4589
Ing. Kseniya Popovich - FJFI (doktorand)    
RNDr. Jiří Popule - FJFI +420-22435-8345
 
Václav Porcal - UCEEB    
Ing. Petra Pořízková, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7540
Ing. Michaela Poslední - VIC
sekretářka ředitele / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8434
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - FSv +420-22435-3980
David Pospíšil - SÚZ    
Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. - FSv +420-22435-7929
Ing. Jakub Pospíšil - FEL (doktorand) +420-22435-2113
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4734
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. - FD +420-22435-9174
Mgr. Karel Pospíšil - FEL +420-22435-5123
 
doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - FA (doktorand)
předseda Disciplinární komise FA ČVUT
vedoucí / ústav nosných konstrukcí / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6284
Ing. Jana Pospíšilová - RČVUT +420-22435-3698
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Karolína Pospíšilová - UCEEB    
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. - FBMI +420-22435-5054
+420-312-608-240
RNDr. Petr Pospíšil, CSc. - VIC +420-22435-8426
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. - ÚTEF
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9290
Ing. Tomáš Pospíšil - FEL (doktorand) +420-22435-2201
 
Ing. Martin Possolt - CIIRC +420-22435-4172
Ing. Jitka Possoltová - FBMI
sekretářka / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-574
 
Ing. arch. Michal Postránecký - CIIRC (doktorand)
Ing. Petr Pošík, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7228
Ing. arch. Jiří Pošmourný - FSv +420-22435-7197
Ing. Jan Pošta, Ph.D. - UCEEB  
doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. - FJFI +420-22435-8562
Ing. Viktor Pošta - VIC
Vedoucí Vydavatelství průkazů ČVUT
+420-22435-8468
27 (Praha, Bechyňova 3)
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. - MÚVS
koordinátor
vedoucí / oddělení výzkumných aktivit / Masarykův ústav vyšších studií,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-3166
PhDr. Rudolf Pošva, CSc. - FSv +420-22435-7193
Ing. Štěpán Potocký, Ph.D. - FEL    
Ing. Václav Potoček, Ph.D. - FJFI
Jan Potočiar - FIT    
Mgr. Jakub Potůček - FA (doktorand)
vědecký pracovník pro projekt NAKI
+420-22435-6263
Ing. Roman Potůček - FBMI
vedoucí / projektové oddělení / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9958
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8642
+420-22435-8605
 
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová - FA    
Ing. Michal Poupa - FEL +420-22435-5963
JUDr. Irena Pourová - MÚVS
Odborný asistent
+420-22435-3188
Jan Povolný - FEL    
Zdeňka Pragerová - FS - 12375    
Ing. Ivo Prajer - VIC
Auditor informačního systému ČVUT / Auditor of ICT CTU
vedoucí / oddělení vývoje IS / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-9900
Tomáš Prajs - FS - 12932 +420-22435-2600
Irena Prajzlerová - FSv    
doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D. - FEL +420-22435-2338
Ing. Ilona Prausová - RČVUT
specialista pro komunikaci s průmyslem, zástupce vedoucího odboru PR a marketingu
zástupce vedoucího / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3427
Ing. Ivan Pravda, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2078
Ing. Jan Pravda - FEL +420-22435-2208
Viktorie Pražáková - FEL    
Ing. Miroslav Prágl, MBA - FIT +420-22435-9857
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203
Hlavní projektová manažerka
+420-22435-9764
doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2605
Ing. Jan Prehradný, Ph.D. - FS - 12115    
Ing. Hana Prchlíková - MÚVS    
Ing. Gregor Primc - FS - 12132    
Bc. Tomáš Primus - FS - 12135    
Ing. Tomáš Princ - FSv (doktorand) +420-22435-3725
Ing. James Brandon Pritts - FEL (doktorand) +420-22435-7352
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. - CIIRC  
Ing. František Procházka - FS - 12105 +420-22435-5035
prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc. - FJFI
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8658
RNDr. Mgr. et Mgr. Jan Procházka, Ph.D. - FD +420-22435-6413
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební
+420-22435-4783
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. - FSv +420-22435-4633
Jaroslav Procházka - ÚTEF +420-22435-9178
Mgr. Marek Procházka - FEL    
Ing. Michal Procházka, Ph.D. - FSv +420-22435-4720
prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc. - FSv +420-22435-4480
Ing. Petr Procházka - SÚZ
vedoucí /oddělení technicko-provozních služeb / Správa účelových zařízení
   
Ing. Petr Procházka, Ph.D. - FIT    
Ing. Petr Procházka - FS - 12118 (doktorand)    
Petr Procházka - SÚZ    
doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D. - FEL
Deputy head of department
zástupce vedoucího / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2144
Ing. Tomáš Procházka - CIIRC +420-22435-4230
Ing. Zdenko Procházka, CSc. - FD    
Alena Procházková - FS - 12804 +420-22435-7200
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. - FD +420-22435-5027
Ing. Lenka Procházková - FJFI (doktorand)    
Nina Procházková Ayyub - FS - 12104
rodilá mluvčí,anglický jazyk, PhD studium AJ
+420-22435-7686
Eva Prokešová - FEL +420-22435-2031
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. - FBMI    
Ing. Radek Prokeš - FJFI (doktorand) +420-22435-8366
 
Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6312
Lenka Prokopová - SÚZ    
Ing. Petr Prokop, MBA - FS - 12112    
Ing. arch. Šimon Prokop - FA
vědecký pracovník, (pracoviště FA S147d)
+420-22435-6207
Ing. Vladimír Prokop, Ph.D. - FS - 12101
prokop@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7567
 
Ing. Martin Prokš - FJFI (doktorand)    
Ing. Josef Pros - MÚVS    
Eva Prostějovská - FJFI
odborný referent marketingu
+420-22435-8320
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - FSv +420-22435-4326
Ing. Zdeněk Prošek - FSv (doktorand) +420-22435-4495
RNDr. Jan Proška - FJFI +420-221-912-416
 
Mgr. Pavel Provinský - FD (doktorand) +420-22435-8448
+420-224-890-727
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4547
doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc. - FBMI +420-224-968-574
 
RNDr. Ladislav Průcha, CSc. - FEL +420-22435-3497
Akad. arch. Mojmír Průcha - FA
odborný asistent
+420-22435-6315
RNDr. Daniel Průša, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5779
Ing. Jakub Průša - FIT +420-22435-8714
Miloš Průša - SÚZ +420-224-248-595
 
Ing. Petr Průša, Ph.D. - FJFI +420-22435-8322
Ivana Přádová - FEL +420-22435-7557
Filip Přeučil - FSv    
Ing. Libor Přeučil, CSc. - CIIRC
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. - FD
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9897
+420-224-890-712
Hana Přibylová - UCEEB    
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. - FD +420-22435-9892
Ing. Petr Přidal - ÚTEF +420-22435-9180
Mgr. Aleš Přichystal - RČVUT
projektový manažer
 
Dr. Ing. Jan Přikryl - FD
odborný asistent
manažer projektů / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9914
+420-224-890-718
Ing. Simona Přindová - FS - 12135 +420-605-205-924
+420-22435-9337
+420-221-990-964
Mgr. Stanislav Příbramský - VIC
vedoucí / ekonomické oddělení / Výpočetní a informační centrum,
tajemník / Ústřední knihovna,
tajemník / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8452
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. - FS - 12101
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2576
Jaromír Příhoda - SÚZ
vedoucí / odbor účelových zařízení / Správa účelových zařízení
+420-234-678-278
Vladimíra Příhodová - SÚZ +420-233-051-237
 
Ing. Jan Pšenička - FS - 12201
tajemník / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
+420-22435-2508
Milena Pšeničková - SÚZ +420-22435-7339
 
Ing. Jan Pšikal, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   
Ing. Petr Ptáček, Ph.D. - UCEEB    
Eva Ptáčková - FD    
Bc. Tereza Ptáčková - FEL    
prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc. - FEL +420-22435-5103
Ing. Alena Pučková - VIC +420-22435-9928
Mgr. Maxim Puchnin - FS - 12202 +420-22435-5770
 
Bc. Jakub Puchýř - FIT  
Ing. Hana Puklická - CIIRC
Grantová specialistka
+420-22435-4144
+420-541-145-799
Ing. Petr Pulc - FIT (doktorand)
Dana Pulkertová - FEL
pokladní fakulty
+420-22435-2008
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. - FSv +420-22435-4404
+420-22435-4384
Ing. Pavel Puričer - FEL (doktorand) +420-22435-5969
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. - FSv +420-22435-5477
Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. - FD  
Vladimír Puš - FEL    
Ilona Putnová - FS - 12922 +420-22435-2645
Václav Pužman - FIT  
Bc. Jan Půček - FJFI    
Ing. Martin Půlpitel - FIT    
Ing. Jan Pytel, Ph.D. - FSv +420-22435-4644
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 449 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky