Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. - FSv    
Bc. Martin Paclík - FEL    
Ing. Dana Pacovská - FSv +420-22435-5507
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc. - FSv
vedoucí / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5502
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. - FEL, RČVUT +420-22435-7639
Karel Padevět - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
doc. Ing. Pavel Padevět, Ph.D. - FSv +420-22435-4484
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. - FD
rozvrhář / studijní oddělení / Fakulta dopravní
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
předseda AS / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-5089
+420-22435-9893
+420-776-747-382
A-421 (Horská)
M.A. Daniel Charles Padolsky - MÚVS    
Ing. Bc. Zdeněk Padovec, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2519
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. - CIIRC
Computer Vision, Machine Learning, Robotics, Geometry, Algebra, Optimization
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Antonín Pajer - FD    
Ing. Tomáš Pajurek - FIT    
Ing. Jiří Pakosta, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-707
+420-22435-1869
Ing. Michal Pakosta, Ph.D. - FS - 12133
informační manažer / ústav strojírenské technologie / FS,
správce subsítě / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2625
Ing. Kumaranand Palaniappan - FJFI    
Josef Palásthy - SÚZ    
Mgr. art. Radko Palic - MÚVS +420-22435-5075
Jana Pallierová - KÚ +420-22435-5231
Bc. Martin Palušák - FJFI    
Ing. Arao Minamau Pambo - FEL (doktorand)  
Bc. Petr Panáček - SÚZ +420-234-678-258
PhDr. Zuzana Panáčková - FJFI +420-22435-8572
 
Jaroslava Panáková - UCEEB    
doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc. - FEL
docent / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2299
Ing. Alexander Panteleev - FS - 12135    
Bc. Charlotte Panušková - CIIRC    
Andreas Papadopulos - FD    
doc. Ing. Karel Papež, CSc. - FSv +420-22435-7110
Ing. Karel Papež - FIT +420-22435-7971
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2401
Ing. Radek Papež - FD    
prof. Ing. Václav Papež, CSc. - FEL +420-22435-2165
Bc. Václav Papež - FS - 12112
PhDr. Vladimír Papoušek - CIIRC    
Ing. Jan Papuga, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2513
Ing. Tomáš Parkman - FBMI (doktorand) B-306 (Kladno, náměstí Sítná )
Karel Pařízek - FSv +420-22435-4937
Halyna Pasichnyk - FIT    
Ing. Andrej Pastorek - FD
manažer projektů / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní
+420-22435-9536
Ing. Jaroslav Pastorek - FSv (doktorand) +420-22435-4389
Martin Pastorek - FD    
Jiří Pastor - SÚZ    
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. - FD
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9159
Ing. Karel Patočka - FS - 12135    
Tomáš Patro - FIT    
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - FSv
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4501
Ing. arch. Pavol Pauliny, Ph.D. - FSv    
Bc. Jindřich Paur - FS - 12112
informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
Mgr. Bc. Veronika Paurová - FEL    
Ing. Petr Pauš, Ph.D. - FJFI, FIT +420-22435-9863
+420-22435-8557
Vojtěch Pavelčík - FSv    
Ing. David Pavel - VIC +420-22435-9940
Ing. Jaroslav Pavel - FJFI
odborný asistent
+420-22435-8631
prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. - FEL +420-22435-5916
Ing. Jiří Pavelka - FIT +420-22435-9706
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - FSv
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3865
+420-22435-4951
Ing. Karel Pavelka - FSv (doktorand)    
Bc. Lukáš Pavelka - FEL    
Mgr. Hana Pavelková, Ph.D. - MÚVS  
Romana Pavelková - FSv
sekretářka / katedra geomatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4648
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6310
Eva Pavlasová - KÚ
uklízečka
   
Bc. Klára Pavlišová - FIT    
Mgr. Ivanka Pavlištová - MÚVS    
Ing. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D. - FA
odborný asistent experimentálního ateliéru pro experiment.ateliérovou výuku Kabinetu modelového projektování, tel. 6479
 
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D. - FIT +420-22435-7966
doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. - FD    
Bc. Petr Pavlíček - FS - 12102    
Ing. Zdeněk Pavlíček - FSv    
Ing. Jan Pavlíčko - UCEEB    
Ing. Kateřina Pavlíčková - MÚVS +420-22435-3169
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D. - FIT, RČVUT +420-22435-7966
MUDr. Emil Pavlík, CSc. - FBMI  
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. - FA, CIIRC
stavební inženýr investiční - zmocněnec rektora pro výstavbu budovy CIIRC, profesor - na FA, zástupce vedoucího ústavu
+420-22435-4102
+420-22435-6298
Mgr. Ivana Pavlíková - FJFI +420-224-915-115
+420-22435-8570
 
Ing. Marcela Pavlíková, CSc. - FSv +420-22435-4619
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. - FSv
Profesor
+420-22435-4688
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - FSv +420-22435-4371
Jana Pavlová - FSv
sekretářka / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4514
Ing. Peter Pavlovič - FS - 12203
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. - FSv +420-22435-5029
Věra Pawlíková - RČVUT
úklid
+420-325-613-896
Ing. arch. Miroslav Pazdera - FA
odborný asistent
+420-22435-6271
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - FSv
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
předseda AS / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7170
Radka Pácalová - FSv +420-22435-8755
Petr Pácal - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3489
Andrea Pálková - SÚZ    
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. - FBMI
Odborný asistent
+420-22435-9898
Ing. Michal Pánek - FA
odborný asitent
+420-22435-6289
Ing. Petr Pánek, Ph.D. - FSv +420-22435-4418
Roman Páral - FSv
technik
+420-22435-9937
Ing. Mária Párová, Ph.D. - FSv +420-22435-5409
Ing. Ondřej Pártl - FJFI (doktorand)    
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2206
+420-22435-2248
doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc. - FS - 12122    
Kristýna Pátková - SÚZ    
Tereza Pátková - SÚZ    
Ing. Marek Pátý - FS - 12101 (doktorand)    
Filip Pávek - FEL    
Eva Pávová - FBMI    
Ing. Peter Peciar, Ph.D. - FS - 12118    
Bc. Karolína Pecinová - CIIRC    
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. - FJFI  
Mgr. Martin Pecka - FEL (doktorand) +420-22435-4224
+420-22435-7269
Ing. Tomáš Pecka - FIT (doktorand)  
RNDr. Karolína Pecková, Ph.D. - FBMI    
Iva Pecová - FSv    
Hana Pečená - FBMI
zástupce vedoucího / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8474
Ing. Petr Pečený - FS - 12115
Ing. Jitka Pedlíková - KÚ
uklízečka
   
Carolyne Dolores Peer - MÚVS    
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2277
+420-22435-2252
Jana Pechancová - RČVUT    
Ing. Pavol Pecha - FD    
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-705
Josef Pech - SÚZ    
Hana Pechová - FS - 12361    
Helena Pechová - MÚVS    
Ing. Pavla Pechová, Ph.D. - FSv    
Ing. Petr Pejša - FIT    
Ing. Tereza Pekařová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8464
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. - FEL +420-22435-2333
Blanka Pelantová - SÚZ    
prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. - FJFI
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8544
MgA. Iva Peláková - RČVUT
Projektová manažerka kariérního centra
+420-22435-3412
Ing. Pavel Pelán - UCEEB    
MUDr. Jan Peleška, CSc. - FBMI    
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. - FD +420-22435-9547
Ing. Jan Pelikán, Ph.D. - FS - 12131
Odborný asistent
+420-22435-7584
Ing. Lukáš Pelikán - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2606
Ing. Iveta Terezie Pelikánová - FJFI    
Ing. Ondřej Penc - FJFI (doktorand)    
Tiago Pereira do Nascimento, Ph.D. - FEL    
Ing. Robert Pergl, Ph.D. - FIT
Assistant Professor
+420-22435-7967
Mgr. Tereza Perlácová - FS - 12135    
Ondřej Perlík - CIIRC    
Mgr. Eva Pernecká, Ph.D. - FIT +420-22435-9796
Ing. Radka Pernicová, Ph.D. - FA, KÚ +420-22435-3856
Jillian Pernon - CIIRC   B-608 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Vaso Perovič - FA    
Bc. Marek Peřina - FD    
RNDr. Vratislav Peřina, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2429
Alena Pešanová - FJFI    
Martin Pešata - SÚZ    
Adam Pešek - FEL    
Ing. David Pešek - FSv
Koordinátor projektů OP VVV; Technologický skaut
+420-22435-9726
 
Bc. Martin Pešek - FEL    
Ing. Ondřej Pešek - FEL    
Ing. Petr Pešek - FEL (doktorand)
Ing. Matěj Pešice - FS - 12135    
Marcela Pešková - SÚZ    
Marie Pešková - SÚZ    
Ing. Šárka Pešková, Ph.D. - FSv +420-22435-4480
doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - FSv
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5301
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-7274
Ing. arch. Jan Pešta - FA
odborný asistent VŠ, email: info@shp-pesta.cz
+420-22435-6340
Ing. Jan Pešta - UCEEB    
Ing. Karel Petera, Ph.D. - FS - 12118 12375 +420-22435-9949
Ing. Pavel Peterka, Ph.D. - FEL
fiber lasers and amplifiers, specialty optical fibers and optical fiber components
   
prof. Mgr. Carl Sture Petersson, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9372
Amalraj Peter Amalathas, Ph.D. - FEL  
Vlasios Petousis, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9233
B-225 (Horská)
Svatava Petrachová - FEL +420-22435-7277
Ing. Jiří Petráček - FBMI  
Mgr. Petr Petráček, Ph.D. - FS - 12135 +420-221-990-970
+420-605-205-920
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - FJFI, RČVUT
rektor / ČVUT,
ředitel / Rektorát ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT,
předseda rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů pro oblast informačních systémů / ČVUT
+420-22435-3486
+420-22435-8265
A-916 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. - FS - 12115 +420-22435-2589
doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2598
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
Ing. Václav Petrák, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
Ing. Jan Petrášek - FEL (doktorand)   B3-137 (Praha, Technická 2)
Bc. Tereza Petrášová - FS - 12135    
Marek Petreje - UCEEB    
Ing. Ivo Petr, Ph.D. - FIT +420-22435-9875
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113
Odborný asistent, Propagace a prezentace ústavu; Správce norem; Školení firem v oblasti ISO GPS
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
Ing. Matěj Petrlík - FEL (doktorand)    
MgA. Jan Petrmichl - FEL (doktorand)    
BSc. Maroš Petro - ÚTEF +420-22435-9232
B-223 (Horská)
Jana Petrová - FD
sekretářka / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9147
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. - FS - 12137 12922
vedoucí / oddělení studijní / FS,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2572
+420-22435-2671
Jaroslav Petrovický - FEL
Pavel Petrovský - FEL  
Ing. arch. Jan Petrš - FA (doktorand)
výzkumný pracovník, tel. 6479
 
prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. - FSv +420-22435-4479
Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D. - FEL +420-22435-3964
Jakub Petrů - SÚZ    
Mgr. Lukáš Petrů - FBMI    
Milada Petrů - UCEEB    
prof. Ing. Václav Petr, DrSc. - FS - 12115 +420-22435-2539
Ing. Vojtěch Petr - FS - 12133    
Pavel Petržela - FIT  
Luboš Petrželka - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
Ing. Libuše Petržílková - FEL +420-22435-5620
Naděžda Petřinová - SÚZ
Hospodářka
+420-234-678-222
 
Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - FEL
RNDr. Zuzana Petříčková, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jaroslav Petřík - ÚTEF +420-221-912-755
Ing. Martin Petřík, Ph.D. - FSv +420-22435-4620
Ing. Danuše Petříková - ÚTVS
pracovník zaměstnaneckého oddělení RČVUT
+420-22435-3356
Jaroslava Petříková - FS - 12305
vedoucí / technickoprovozní služby budov - budova Dejvice / FS
+420-22435-2667
+420-233-339-803
Ing. Michaela Petříková - FSv (doktorand)    
Ing. Lubomír Petýrek - FS - 12305
mobil: 602301640
vedoucí / technickoprovozní služby budov / FS
+420-22435-2892
+420-22435-7446
Ing. Michal Petýrek - FSv (doktorand)    
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. - FEL +420-22435-7608
Mgr. Pavla Péterová - FEL
odborný asistent
+420-22435-5871
Bc. Michal Pěch - FIT +420-22435-7971
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. - FEL
vedoucí / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / centrum umělé inteligence / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7355
Ing. Robert Pěnička - FEL (doktorand) +420-22435-7284
Ing. Miroslav Pfeifer - FJFI    
Bc. Son Tung Pham - FD
správa sítě budovy Horská
+420-22435-7960
A-439 (Horská)
Marta Philbrow Kingová - FS - 12104
sekretářka / ústav jazyků / FS
+420-22435-7520
Marcin Piatkowski - FS - 12118    
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. - FSv +420-22435-4340
Josef Picka - FEL
František Pickenhan - FSv    
Libuše Pickenhanová - FSv
vedoucí / výukové středisko Mariánská / Fakulta stavební
   
Alena Pietriková - FEL    
Ing. Petr Pichlík - FEL (doktorand) +420-22435-2136
Luďka Pichlová - FEL +420-22435-7240
Martin Peter Pichotka, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
Ing. Petr Pich, Ph.D. - FS - 12124    
Mgr. Eva Piknová - RČVUT
sekretářka kvestora
sekretářka kvestora / ČVUT
+420-22435-3349
Marie Pikorová - FS - 12804
Zadní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7222
 
Ing. Romana Pikulová, Ph.D. - FEL +420-22435-2376
C4-157 (Praha, Technická 2)
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D. - FEL +420-22435-2057
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. - FS - 12115
Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8239
Mgr. Lenka Pilátová - FS - 12921 +420-22435-9831
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Jan Pinc - FS - 12102
Pavla Pincová - SÚZ    
Bc. Jaroslav Pinkas - FD  
Ing. arch. MgA. Petr Pinkas - FA
Odborný asistent, vedoucí atelieru ZAN
 
Ing. Václava Piorecká - FBMI (doktorand) +420-22435-7996
Ing. Marek Piorecký - FBMI (doktorand) +420-22435-7996
Mgr. Bartosz Pawel Piotrowski - CIIRC (doktorand)   A-615 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc. - FSv    
Jana Piskačová - FA +420-22435-6222
 
Olga Piskačová - FA
recepční
+420-22435-6222
 
Ing. Zdeněk Pitrmuc - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2603
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. - FBMI    
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. - FBMI    
Bc. Adam Pivák - FSv    
JUDr. Gabriela Pivokonská - RČVUT +420-22435-3691
B-761 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc. - FEL +420-22435-2341
+420-22435-2135
Bc. Pavlína Pivrncová - SÚZ  
Jana Pixová - KÚ +420-22435-3534
doc. RNDr. Jan Píchal, CSc. - FEL
tajemník / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3081
Petr Pícha - FS - 12135    
Tomáš Pícha - FEL    
doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc. - FJFI +420-221-912-724
 
Ing. Petr Písařík, Ph.D. - FBMI
Odborný asistent, Fakultní rozvrhář, Fakultní správce Moodle ČVUT
+420-22435-8798
Ing. Pavel Píša, Ph.D. - FEL +420-22435-7223
Ing. Martin Plaček - FEL +420-22435-2349
Alena Plačková - RČVUT
technik-obsluha velínu - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-377
Ing. Jan Plachý - FEL (doktorand)
náhradník disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5994
Luboš Plachý - CIIRC    
Ing. Štěpán Plachý - FIT (doktorand)
Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. - FSv +420-22435-4401
Bc. Ondřej Plajdička - FS - 12122
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D. - FEL
magnetická měření a snímače, senzory fyzikálních veličin
+420-22435-3954
Ing. Adam Plánský - FIT    
Eva Plášková - KÚ
Mzdová účetní, personalistka
+420-22435-3533
Miroslav Pleninger - FJFI +420-22435-8577
 
Hana Pleningerová - FJFI    
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. - FD
Ing. Jiří Plešek, CSc. - FS - 12111
místnost: M2402A (Dolejškova 5), tel.: 266053213
+420-266-053-213
 
Jiří Pleticha - SÚZ
šéfkuchař
   
Bc. Ondřej Pleticha - VIC    
Ing. Michal Plhoň - FS, VIC - 12375 +420-22435-9946
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6339
PhDr. Marie Plíčková - MÚVS +420-22435-5024
Ing. Jaroslav Plocek, CSc. - FEL +420-22435-2385
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. - FD  
Ing. Jan Plomer, Ph.D. - FD    
JUDr. PhDr. Jiří Plos - FA
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6333
Ing. Vladimír Plos, Ph.D. - FD  
Jan Plšek - UCEEB  
Eva Plšková - UCEEB
Personalistka a mzdová účetní
+420-22435-6705
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc. - FBMI
vedoucí / Kladno KOKOS / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství,
tajemník / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
garant zpracování osobních údajů / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8418
doc. Ing. Alois Pluháček, CSc. - FIT +420-22435-9843
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. - MÚVS    
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134 12911 12922 +420-22435-5609
+420-22435-2608
Iveta Podhorská - KÚ    
Ing. Tomáš Podivínský - FEL    
Bc. Veronika Podlipná - FEL
specialista grantového servisu
+420-724-236-071
Mgr. Martin Podloucký - FIT +420-22435-9865
Ing. Markéta Podpěrová, M.A. - FIT +420-22435-9819
 
Bc. Marika Podrábská - FD +420-22435-5098
Ing. Karel Podsedník - FS - 12203 +420-22435-9772
Miroslav Podskalský - FS - 12802
vedoucí údržby fakulty strojní; mobil: 602234360
+420-22435-2781
Bc. Ondřej Podsztavek - FIT  
doc. Ing. František Podzimek, CSc. - FBMI
Ing. Karel Pohl, Ph.D. - FSv +420-22435-4496
doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. - FD +420-224-890-717
+420-22435-9917
Libuše Pochová - FIT +420-22435-9818
Ing. Jan Pojar - FSv (doktorand)  
Mgr. Anna Pokorná - FD +420-770-174-357
B-416 (Horská)
Dita Pokorná - FJFI +420-22435-8660
+420-221-912-273
Ing. Hana Pokorná - FEL +420-22435-7669
Ing. Jana Pokorná - CIIRC
sekretářka / oddělení inteligentních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka tajemníka / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Ing. arch. Tamara Pokorná - FD +420-22435-6398
Věra Pokorná - FSv +420-22435-4487
BSc. Richard Pokorny - RČVUT
Odborný pracovník - zahraniční projekty
+420-22435-3633
+420-724-639-966
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. - FA, RČVUT
docent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-6295
Ing. Ivan Pokorný - UCEEB    
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9934
Ing. Jaroslav Pokorný - FSv (doktorand) +420-22435-4688
Jiří Pokorný - SÚZ    
doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. - FSv    
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - FSv, UCEEB +420-22435-7153
Ing. Martin Pokorný, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2286
Ing. Nikola Pokorný - UCEEB (doktorand)    
Ondřej Pokorný - CIIRC    
Ing. Petr Pokorný, Ph.D. - FSv +420-22435-7919
Petr Pokorný - FS - 12305    
Ing. Petr Pokorný, Ph.D. - KÚ +420-22435-3513
Ing. Vladimír Pokorný - FEL  
Juraj Polačok - FIT    
Bc. Jan Polan - FEL    
doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. - FS - 12112
Ing. Ivan Poláček - FD
metrolog, zkušební technik ZL FD
+420-22435-9544
Ing. arch. Jiří Poláček - FA
Vedoucí ZAN
 
Ing. Lukáš Poláček - FS - 12131 (doktorand)    
Marcel Poláček - FEL    
Ing. Miloš Poláček, CSc. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník
   
Miroslav Poláček - VIC
specialista IT
+420-22435-9929
+420-222-368-651
Ilona Poláčková - ÚK +420-22435-9987
Stanislava Poláčková - FJFI
sekretářka / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8611
Ing. Radomír Polách - FIT (doktorand)
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
 
Bc. Adam Polák - FEL  
Ing. Aleš Polák - FSv (doktorand) +420-22435-7166
Josef Polák - FD    
Ing. Karel Polák, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-5461
prof. Ing. Michal Polák, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda legislativní komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4476
Silvie Poláková - SÚZ    
MgA. Tomáš Polák - FA
odborný asistent
+420-22435-6265
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA - FD
Vyučující
 
Ing. Hana Polášková - FEL +420-22435-4028
prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. - FEL
Head of Advanced Materials Group
+420-22435-7598
JUDr. Lucia Poliaková - FBMI    
Ing. Michal Polic - CIIRC (doktorand)  
Josef Polívka - FJFI    
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. - FEL
vedoucí / oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-5801
+420-22435-2270
Vratislav Polívka - FA
technický pracovník
+420-22435-6211
 
Blanka Polívková - FJFI    
Blanka Polívková - FJFI    
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. - FEL +420-22435-2049
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. - FSv
vedoucí / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4367
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. - FSv
na židli
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4334
Ing. Zdeněk Poloprutský - FSv (doktorand)    
Jan Polter - FSv +420-22435-3747
Bc. Vojtěch Pommer - FSv    
Libor Popelka - SÚZ    
Ing. Lukáš Popelka, Ph.D. - FS - 12203
Ing. Stanislav Popelka - FEL (doktorand)
Vědecký pracovník
+420-22435-3911
Pavla Popelková - SÚZ    
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. - FSv
zaměstnanec - odborný asistent
+420-22435-5406
Mgr. Vlasta Popelová - FSv    
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - FSv +420-22435-4589
Ing. Kseniya Popovich - FJFI (doktorand)    
RNDr. Jiří Popule - FJFI +420-22435-8345
 
Václav Porcal - UCEEB    
Ing. Petra Pořízková, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7540
Ing. Michaela Poslední - VIC
sekretářka ředitele / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8440
+420-22435-8434
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - FSv +420-22435-3980
Bc. Adam Pospíšil - FEL    
David Pospíšil - SÚZ    
Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. - FSv +420-22435-7929
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4734
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. - FD +420-22435-9174
Jiří Pospíšil - FSv    
Mgr. Karel Pospíšil - FEL +420-22435-5123
 
doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - FA (doktorand)
předseda Disciplinární komise FA ČVUT; člen Hodnoticí komise Národního akreditačního úřadu pro VŠ
vedoucí / ústav nosných konstrukcí / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6284
Ing. Karolína Pospíšilová - UCEEB    
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. - FBMI +420-22435-5054
+420-312-608-240
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. - FSv    
RNDr. Petr Pospíšil, CSc. - VIC +420-22435-8426
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. - ÚTEF
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9290
Ing. Tomáš Pospíšil - FEL (doktorand) +420-22435-2201
 
Ing. Jitka Possoltová - FBMI
sekretářka / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-574
 
Ing. arch. Michal Postránecký - CIIRC (doktorand) A-401 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Pošík, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7228
E-215 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Jiří Pošmourný - FSv +420-22435-7197
Ing. Jan Pošta, Ph.D. - UCEEB  
doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. - FJFI +420-22435-8562
Ing. Viktor Pošta - VIC
Vedoucí Vydavatelství průkazů ČVUT
+420-22435-8468
27 (Praha, Bechyňova 3)
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. - MÚVS
koordinátor
vedoucí / oddělení výzkumných aktivit / Masarykův ústav vyšších studií,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-3166
PhDr. Rudolf Pošva, CSc. - FSv +420-22435-7193
Ing. Štěpán Potocký, Ph.D. - FEL    
Ing. Tomáš Potoček - SÚZ    
Ing. Václav Potoček, Ph.D. - FJFI  
Mgr. Jakub Potůček - FA (doktorand)
vědecký pracovník pro projekt NAKI
Ing. Roman Potůček - FBMI
vedoucí / projektové oddělení / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9958
Václav Potůček - FBMI    
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8642
+420-22435-8605
 
Ing. Michal Poupa - FEL, MÚVS +420-22435-5963
JUDr. Irena Pourová - MÚVS
Odborný asistent
+420-22435-3188
Bc. Jan Povolný - FEL    
Ing. Ivo Prajer - VIC
Auditor informačního systému ČVUT / Auditor of ICT CTU
vedoucí / oddělení vývoje IS / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-9900
Tomáš Prajs - FS - 12932 +420-22435-2600
Irena Prajzlerová - FSv    
doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D. - FEL +420-22435-2338
Ing. Ilona Prausová - RČVUT
specialista pro komunikaci s průmyslem, zástupce vedoucího odboru PR a marketingu
zástupce vedoucího / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3427
Ing. Ivan Pravda, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2078
Ing. Jan Pravda - FEL +420-22435-2208
Bc. Viktorie Pražáková - FEL    
Ing. Miroslav Prágl, MBA - FIT +420-22435-9857
Ing. Miloš Prágr - FEL (doktorand)    
Bc. Tomáš Prášek - FJFI    
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203 12911
Hlavní projektová manažerka
+420-22435-9764
Ing. Jan Prehradný, Ph.D. - FS - 12115 +420-775-920-119
Jan Presperín - FEL    
Ing. Hana Prchlíková - MÚVS    
Bc. Ester Primasová - VIC    
Bc. Tomáš Primus - FS - 12135    
Ing. Tomáš Princ - FSv (doktorand) +420-22435-3725
Ing. James Brandon Pritts - CIIRC +420-22435-7352
B-636 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Robert Prix - UCEEB    
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. - CIIRC  
Ing. Antonín Procházka - FEL  
Ing. František Procházka - FS - 12131 +420-22435-5035
prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc. - FJFI
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8658
RNDr. Jan Procházka, Ph.D. - FD +420-22435-6413
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební
+420-22435-4783
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. - FSv +420-22435-4633
Jaroslav Procházka - ÚTEF +420-22435-9178
Ing. Jiří Procházka - FSv (doktorand) +420-22435-4348
Ing. Michal Procházka, Ph.D. - FSv +420-22435-4720
prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc. - FSv +420-22435-4480
Ing. Petr Procházka - SÚZ
vedoucí /oddělení technicko-provozních služeb / Správa účelových zařízení
   
Ing. Petr Procházka, Ph.D. - FIT    
Ing. Petr Procházka - FS - 12118 (doktorand)    
Petr Procházka - SÚZ    
doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D. - FEL
Deputy head of department
zástupce vedoucího / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2144
Ing. Tomáš Procházka - CIIRC +420-22435-4230
Ing. Zdenko Procházka, CSc. - FD    
Alena Procházková - FS - 12804 +420-22435-7200
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. - FD +420-22435-5027
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. - FJFI    
Lucie Procházková - FIT    
Nina Procházková Ayyub - FS - 12104
rodilá mluvčí,anglický jazyk, PhD studium AJ
+420-22435-7686
Eva Prokešová - FEL +420-22435-2031
Ing. Radek Prokeš - FJFI (doktorand) +420-22435-8366
 
Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6312
Lenka Prokopová - SÚZ    
Ing. Petr Prokop, MBA - FS - 12112
Ing. arch. Šimon Prokop - FA
vědecký pracovník, (pracoviště FA S147d)
+420-22435-6207
Ing. Vladimír Prokop, Ph.D. - FS - 12101
prokop@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7567
 
Ing. Martin Prokš - FJFI (doktorand)    
Ing. Roman Prokýšek, CSc. - FS - 12131 +420-22435-7300
Ing. Josef Pros - MÚVS    
Eva Prostějovská - FJFI
odborný referent marketingu
+420-22435-8320
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - FSv +420-22435-4326
Ing. Zdeněk Prošek - FSv (doktorand) +420-22435-4495
RNDr. Jan Proška - FJFI +420-221-912-416
 
Mgr. Pavel Provinský - FD (doktorand) +420-22435-8448
+420-224-890-727
Ing. Kamil Prukl - FEL    
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4547
doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc. - FBMI +420-224-968-574
 
RNDr. Daniel Průša, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5779
Ing. Jakub Průša - FIT +420-22435-8714
Miloš Průša - SÚZ +420-224-248-595
 
Ing. Petr Průša, Ph.D. - FJFI +420-22435-8322
Ivana Přádová - FEL +420-22435-7557
Filip Přeučil - FSv    
Ing. Libor Přeučil, CSc. - CIIRC
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. - FD
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9897
+420-224-890-712
Hana Přibylová - UCEEB    
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. - FD
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9892
Ing. Petr Přidal - ÚTEF +420-22435-9180
Dr. Ing. Jan Přikryl - FD
odborný asistent
manažer projektů / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9914
+420-224-890-718
Ing. Simona Přindová - FS - 12135 +420-605-205-924
+420-22435-9337
+420-221-990-964
Mgr. Stanislav Příbramský - VIC
vedoucí / ekonomické oddělení / Výpočetní a informační centrum,
tajemník / Ústřední knihovna,
tajemník / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8452
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. - FS - 12101
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2576
Jaromír Příhoda - SÚZ
vedoucí / odbor účelových zařízení / Správa účelových zařízení
+420-234-678-278
Vladimíra Příhodová - SÚZ +420-233-051-237
 
Ing. Jan Pšenička - FS - 12201
tajemník / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
+420-22435-2508
Ing. Jan Pšikal, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   
Ing. Petr Ptáček, Ph.D. - UCEEB    
Eva Ptáčková - FD    
Tereza Ptáčková - FD    
Bc. Tereza Ptáčková - FEL
Adam Pták - FD    
prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc. - FEL +420-22435-5103
Ing. Alena Pučková - VIC +420-22435-9928
B-471 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jiří Pudil - FS - 12134    
Ing. Hana Puklická - CIIRC
Grantová specialistka
+420-22435-4144
+420-541-145-799
Dana Pulkertová - FEL
pokladní fakulty
+420-22435-2008
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. - FSv +420-22435-4404
+420-22435-4384
Ing. Pavel Puričer - FEL +420-22435-5969
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. - FSv +420-22435-5477
Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. - FD  
Ilona Putnová - FS - 12922 +420-22435-2645
Václav Pužman - FIT  
Bc. Jan Půček - FJFI    
Ing. Martin Půlpitel - FIT    
Ing. Jan Pytel, Ph.D. - FSv +420-22435-4644
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 499 položek.
(data: 2018-09-23 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b285da3d/2018-05-22/02:14)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky