Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Martin Macaš, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník
+420-22435-4179
doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D. - MÚVS
Docent
+420-22435-3195
Ing. Peter Macejko - FEL (doktorand) +420-22435-7639
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. - FSv +420-22435-4529
B-415 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - FS - 12201 12911
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-2504
+420-246-003-739
Ing. Miroslav Macík, Ph.D. - FEL +420-22435-7678
Mgr. MgA. Radek Macke - FA
Odborný asistent
   
Mgr. Miroslav Macko - ÚTEF +420-22435-9234
+420-22435-9394
RNDr. Anna Macková, Ph.D. - FJFI    
JUDr. Milena Macková - FD
tajemník / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní
+420-22435-9573
MUDr. Ing. David Macků - FEL +420-22435-7664
Jiří Macl - ÚTEF +420-22435-9229
Ilona Macošková - FS - 12104    
Ladislav Macoun - FIT    
Ing. Karolina Macúchová, Ph.D. - FS - 12110  
RNDr. Eva Macúšová, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jiří Maděra, Ph.D. - FSv +420-22435-7127
 
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. - FEL, RČVUT +420-22435-4021
Ludovic Magerand, Ph.D. - CIIRC  
Ivana Mahlová - FS - 12112
sekretářka / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2579
Miroslav Machač - RČVUT
zahradník
+420-22435-3996
Ing. Klára Machalická, Ph.D. - KÚ +420-22435-3518
Jana Machalíková - UCEEB    
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. - FD
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-9166
David Machata - MÚVS, VIC +420-22435-5065
Věra Machatová - SÚZ +420-234-678-349
Ivan Macháček - SÚZ    
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4916
prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. - FEL +420-22435-2279
Ing. Martin Machálka - FS - 12921    
Ing. Lucie Macháňová - RČVUT
odborný pracovník
+420-22435-3675
Bc. David Mach - UCEEB
Ing. Břetislav Machka - FS - 12133 +420-22435-2707
+420-22435-2722
Ing. Michaela Machová - CIIRC +420-22435-4245
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Pavel Mach, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2214
Ing. Pavel Mach, Ph.D. - FEL
Vědecký pracovník
+420-22435-5994
Dagmar Machů - SÚZ    
Jana Machů - FSv +420-22435-8734
Ing. Jan Machyl, Ph.D. - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-605-205-921
+420-22435-9255
Mgr. Dana Machynková - ÚTEF +420-22435-9397
PhDr. Marta Machytková - ÚK
ředitel / Ústřední knihovna,
vedoucí / sekretariát ředitele ÚK / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
člen grémia / ČVUT
+420-607-703-778
+420-22435-9801
Ing. Robin Maialeh, Ph.D. - MÚVS
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. - FA
profesor, vedoucí ústavu 15121
vedoucí / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6324
Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D. - UCEEB    
Dr. Mgr. Vladan Majerech - FJFI    
Bc. Filip Majer - FEL    
Petr Majerík - FD +420-22435-9562
Mgr. Dana Majerová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8481
Riad Majidov - CIIRC, RČVUT
technik-obsluha velínu - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-377
RNDr. Olga Majlingová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
MgA. Josef Majrych - FA
technik v ateliérech modelování a sádrovny
 
Ing. Petr Makovský, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3196
Naděžda Makulová - SÚZ
vedoucí / koleje Podolí / Správa účelových zařízení
+420-244-105-115
 
Bc. Daniel Malachov - FS - 12375  
Ing. Dagmar Malá - FIT
personalistka
+420-22435-9833
Daniela Malá - SÚZ    
Jindřiška Malá - SÚZ    
Mgr. Richard Malát - FSv +420-22435-4545
Mgr. Ing. Vlasta Malá - CIIRC
sekretářka tajemníka / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka / oddělení inteligentních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4235
RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-224-890-706
+420-22435-8412
MSc. Juan Pablo Maldonado Lopez, Ph.D. - FIT    
Ing. arch. Jan Malec - FA +420-22435-6208
Oldřich Malec - FIT    
RNDr. Iva Malechová, CSc. - FSv +420-22435-5464
Eva Maletínská - FD
Likvidace faktur- přijaté faktury
+420-22435-9517
Milan Malich - ÚTEF +420-22435-9341
Ing. Vojtěch Malina - FBMI +420-224-968-574
 
Zuzana Malinová - FSv +420-22435-8734
Ing. Vít Malinovský, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-224-890-707
Mgr. Štěpánka Maliňáková - FJFI
Referent vědecko-technických informací
+420-22435-8226
Hana Malíková - UCEEB    
Mgr. Helena Malíková - RČVUT    
Ing. Zdenko Malík - UCEEB (doktorand) +420-22435-7155
Šárka Malkhasian Křížová - SÚZ    
Jiří Malkovský - FS - 12132 +420-22435-7283
Ing. arch. Šárka Malošíková - FA (doktorand)
akademická pracovnice na místě odborné asistentky
+420-22435-6367
Ing. Ivo Malý, Ph.D. - FEL +420-22435-7635
Ing. Jan Malý - FS - 12135
Technologie - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-922
+420-731-628-552
Ing. Jan Malý - FEL (doktorand)    
RNDr. Marek Malý, CSc. - CIIRC  
Ing. Pavel Malý - FS - 12113 +420-22435-2411
Mgr. Fadahat Mamedov - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9233
Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Tomáš Mandlík - KÚ (doktorand) +420-22435-3518
 
Ing. Božena Mannová, Ph.D. - FEL +420-22435-7312
Bc. Andrea Mansius - FD
navazující magisterké studium, studium v EN, Erasmus
+420-22435-9540
doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. - FS - 12135
Emeritní - asistent VŠ
+420-22435-9320
Ing. arch. Dušan Marcinko - FA +420-22435-6208
Ing. Mária Marčišovská - FJFI (doktorand) +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. Aleš Marek - FA (doktorand)    
Mgr. Bořivoj Marek - FSv    
Ing. Jan Marek - FEL (doktorand)    
Jan Marek - RČVUT
vrátný-pracovník ostrahy - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-378
Jindřich Marek - FEL +420-382-284-240
 
Jiří Marek - FEL  
Bc. Petr Marek - FS - 12135    
Antonín Mareš - VIC +420-22435-8438
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-246-003-700
+420-22435-2502
Ing. David Mareš - FEL (doktorand)    
Mgr. Ing. Jan Mareš - FJFI (doktorand)    
Ing. Jiří Mareš, Ph.D. - FSv    
Ing. Luděk Mareš, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2488
Ing. Martin Mareš, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-936
+420-605-205-913
Ing. Ivana Marešová, CSc. - FSv +420-22435-4827
Kamila Marešová, DiS. - SÚZ
Účetní
   
Ing. Lucie Marešová - FJFI (doktorand)    
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2517
Václav Mareš - CTN +420-22435-3363
Antonella Marchesiello, Ph.D. - FIT  
Kateřina Marchevková - FJFI +420-22435-8279
Daniel Mariánek - FSv
SAVT
+420-22435-4379
Mgr. Jitka Mariňáková - FBMI +420-22435-9932
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. - KÚ
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3501
Ing. Jana Marková - FBMI +420-22435-9954
Jana Marková - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Ing. Marie Marková - VIC
Správa komponenty PES/MIS
zástupce vedoucího / oddělení IS ekonomických a správních agend / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-7955
Martina Marková - FEL +420-382-284-240
 
Eva Markvartová - FS - 12104    
prof. Tomáš Markvart, Ph.D. - FEL  
Ing. Aneta Maroušková - FSv (doktorand) +420-22435-7166
Dipl. arch. Luis Marques - FA
odborný asistent
+420-22435-6377
Bc. Jakub Maršálek - FEL    
Eva Maršíková - SÚZ    
Ing. Veronika Maršíková, Ph.D. - FEL +420-22435-2204
Ing. Václav Maršík - FSv +420-22435-4356
Ing. Marie Martinásková, Ph.D. - FS - 12110 +420-22435-2528
Mgr. Petra Martincová - FSv +420-22435-4795
Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8258
Ing. arch. Zora Martinová - FSv +420-22435-7188
Milena Martinovská - FSv
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta stavební
+420-22435-4390
Olga Martinovská - SÚZ    
Benjamin Martínek - FEL    
Ing. Jan Martínek - FS - 12112    
Jiří Martínek - FS - 12133    
Josef Martínek - FSv    
Tomáš Martínek - FIT  
Vlastimil Martínek - FBMI    
Alena Martínková - VIC    
Ing. Milan Marvan - FD
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
+420-22435-9556
Naděžda Marvanová - ÚTVS
kustod
+420-22435-1824
Svatava Marvánková - SÚZ    
Ing. Jiří Maryška - FJFI (doktorand)  
Blanka Marzuki - FS - 12138
sekretářka / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-5798
Blanka Maříková - KÚ +420-22435-3580
Ing. Radek Mařík, CSc. - FEL +420-22435-7291
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. - CIIRC
profesor
ředitel / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / velká data a cloud computing / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / oddělení inteligentních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
předseda vědecké rady / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-4101
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. - FJFI
tajemník / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8544
Ing. Alina Mashko - CIIRC (doktorand) +420-22435-5086
Kateřina Masná - FSv
sekretářka / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební
+420-22435-7926
 
Danuše Masnicová - FSv +420-22435-8722
 
doc. Ing. Jan Masopust, CSc. - FSv +420-22435-4549
Pavlína Mastná - RČVUT
Vedoucí zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3631
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D. - FS - 12115
zástupce vedoucího / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2541
Ing. Michal Mašek - FEL (doktorand) +420-22435-2249
Ing. Petr Mašek - FS - 12135
Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-734-360-554
+420-221-990-945
Ing. Petr Mašek - ÚTEF +420-22435-9180
PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA - MÚVS (doktorand)  
Ing. Marek Maška - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník
   
Anna Mašková - SÚZ    
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. - FEL
vedoucí / skupina vizuálního rozpoznávání / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro rozvoj / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-7212
Ing. Marek Matas - FJFI (doktorand)    
Ing. Aleš Materna, Ph.D. - FJFI +420-22435-8515
Dušan Materna - FBMI +420-22435-7992
 
Jaroslav Materna - FEL +420-22435-2222
Hana Maternová - FBMI    
Ing. Jiří Matějíček, Ph.D. - FJFI    
Ing. Joel Matějka - CIIRC (doktorand)
JUDr. Ing. Michal Matějka - FIT    
Ing. Petr Matějka, Ph.D. - FSv
Odborný asistent, Expert BIM
+420-22435-3873
Ing. Roman Matějka - FBMI
asistent
 
Jaroslava Matějková - FEL +420-22435-7455
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ, tel. 724 431 333
vedoucí / kabinet modelového projektování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
místopředseda AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FA / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-6205
Vladislava Matinová - FEL +420-22435-2022
MUDr. Radek Matlach - FBMI +420-22435-9973
Bc. Oliver Matonoha - FJFI    
Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. - CIIRC  
Ing. Martin Matoušek, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4221
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - FSv
zástupce vedoucího / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební
+420-22435-4673
Ing. Eva Matoušková - FSv (doktorand) +420-22435-3742
Gabriela Matoušková, MBA - RČVUT    
Helena Matoušková - FJFI +420-22435-8269
Klára Matoušková - SÚZ    
Václava Matoušová - SÚZ +420-234-678-242
11 (Praha, Vaníčkova 7)
Hana Matušínská - SÚZ +420-244-105-103
 
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - FS - 12116
UCEEB - vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí RP2
vedoucí / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6721
+420-22435-2481
+420-22435-3985
Mgr. Magda Matušková - MÚVS
Na mateřské dovolené
+420-22435-3164
Alena Matyášová - FJFI +420-22435-8214
Mgr. Petr Matyáš - FIT
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9867
Ing. Vojtěch Matyska, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-732-716-214
+420-221-990-954
RNDr. Eva Matysková - FEL +420-22435-7637
Klára Matysková, DiS. - FEL +420-22435-7210
Ing. Martin Matys - FJFI (doktorand)
Štefan Maurský - SÚZ    
doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D. - FSv +420-22435-4385
Mgr. Tomáš Mayer - FEL  
Ing. arch. Vojtěch Mazanec - UCEEB (doktorand) +420-22435-7119
Bc. Jan Mazáč - FJFI, FIT    
Mgr. Irena Mazáčková - SÚZ
vedoucí / oddělení personální a mzdové / Správa účelových zařízení
+420-234-678-364
Bc. Veronika Mazáčová - FS - 12202    
Ing. František Mazánek - FEL +420-22435-2184
prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. - FEL +420-22435-2282
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - FSv
vedoucí / katedra mechaniky / Fakulta stavební,
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4500
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2602
Ing. arch. Josef Mádr - FA
odborný asistent + vedoucí ateliéru
+420-22435-6367
Mgr. Kamila Mádrová, Ph.D. - RČVUT
vedoucí Archivu ČVUT
vedoucí / archiv ČVUT / Rektorát ČVUT
+420-22435-3552
RNDr. Václav Mácha, Ph.D. - MÚVS +420-22435-5074
Michaela Máchová - SÚZ    
Ing. Petr Máj - FIT (doktorand)  
Tomáš Máj - FEL +420-22435-7315
Ing. Jaroslav Málek, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7226
 
Bc. Petr Mánek - ÚTEF +420-22435-9396
Ing. Michal Mára - FSv (doktorand)
člen AS - student FSv / ČVUT,
člen AS - student / Fakulta stavební,
člen studentské komise AS / ČVUT
   
Ing. Vladimír Mára - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
Ing. Eva Márová, Ph.D. - FSv +420-22435-4760
Ing. Pavel Máša, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2097
Mgr. Pavel Mátl - ÚTVS +420-22435-1886
Mgr. Tereza McLaughlin Váňová - UCEEB
Koordinátorka výzkumných projektů
+420-22435-6776
doc. Ing. František Medek, CSc. - FA
docent
+420-22435-6294
Ing. Kateřina Medková - FJFI (doktorand)    
Ing. Michal Med - FEL (doktorand)    
Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. - FSv +420-22435-5477
Ing. arch. Adéla Medunová - FA    
prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D. - FSv +420-22435-7125
Ing. Tomáš Meiser - FEL +420-22435-7677
Ing. Daniel Meister - FEL (doktorand)  
Ing. Jan Mejstřík - FD
odborný asistent, správa sítě budovy Děčín
vedoucí / úsek správy budovy Sýpka v Děčíně / Fakulta dopravní
+420-22435-8447
 
Šárka Mejstříková - FBMI +420-22435-9732
Ing. Lenka Mejzrová - FEL (doktorand) +420-22435-2070
Ing. Volfgang Melecký, Ph.D. - RČVUT
vedoucí odboru zahraničních vztahů
vedoucí / odbor zahraničních vztahů / Rektorát ČVUT
+420-22435-3465
MgA. Tereza Melenová - FA
odborný asistent
 
Antonín Melenovský - FEL    
prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. - FIT +420-22435-9873
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. - FS - 12112 +420-22435-2593
Ing. Michaela Melicharová - FD, FBMI    
Ondřej Melíšek - FSv    
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6270
Ing. Jiří Melnikov - FIT  
Ing. Pavel Meloun - FA +420-22435-6300
Ing. Lenka Melzerová, Ph.D. - FSv +420-22435-5438
Monika Menclová - FBMI +420-312-608-267
+420-22435-8473
Dana Menčíková - SÚZ
vedoucí / kolej Orlík / Správa účelových zařízení
   
Ing. arch. Běla Menčlová - FSv +420-22435-7191
Ing. Katarína Mendová - FS - 12105 (doktorand)    
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203
Finanční manažerka
+420-602-684-530
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. - FSv    
Ing. Olga Mertlová, Ph.D. - FD +420-22435-9160
Ing. Ilja Merunka - FEL (doktorand) +420-22435-2271
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jaroslava Merunková - ÚTEF +420-22435-9232
B-223 (Horská)
Ing. Jan Mervart - FEL (doktorand)
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. - FSv
vedoucí / katedra geomatiky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4805
Jana Meskařová - SÚZ  
Jiří Mezera - FSv
FSv: technický pracovník, FA: externí pedagog
+420-22435-4779
doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc. - FSv    
Mgr. Jitka Mézlová - SÚZ    
doc. Ing. Jiří Měřička, CSc. - FEL    
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - FSv +420-22435-4522
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9001
Ing. Bc. Kateřina Mičunková - FD    
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. - FJFI    
Ing. Petra Mihalová - FBMI    
Petr Mihalov - FS - 12112 +420-22435-2742
Martin Mihál - FSv    
Václav Michalec - FS - 12133    
Zdeněk Michalec - VIC +420-22435-9942
Martin Michalík - RČVUT
DS - řidič
+420-734-769-191
+420-257-216-264
Ing. Romana Michalková, Ph.D. - FA
odborný asistent
 
Ing. Ondřej Michal - FSv (doktorand)    
Ing. Jiří Michálek, CSc. - FBMI    
Ing. Tomáš Michálek - FEL (doktorand) +420-22435-7471
RNDr. Martin Michl, Ph.D. - FJFI +420-221-912-221
+420-221-912-279
 
Mgr. Marie Michlová - FD    
PhDr. Světlana Michlová - FD
odborný asistent
+420-22435-9145
Ing. Zdeněk Michl - FD (doktorand)
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní
+420-22435-9174
Tereza Mikesková - FBMI    
Ing. Jan Mikeš, Ph.D. - FEL +420-22435-5148
Ing. Karel Mikeš, Ph.D. - FSv +420-22435-3877
Iva Mikešová - FD
sekretářka tajemníka / Fakulta dopravní
+420-22435-9518
Monika Mikešová - SÚZ    
Ing. Petra Mikešová - CIIRC
finanční manažer projektu ČVUT-CIIRC
zástupce vedoucího / projektová kancelář / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4234
+420-541-145-799
Ing. Petr Mikeš, Ph.D. - FS - 12134 +420-22435-2613
Ing. Ĺubomír Miklánek, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-709
+420-22435-1855
Vlasta Mikschová - FD    
Věra Miksová - FSv +420-22435-4930
 
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. - FSv +420-22435-4948
Mgr. Hana Mikšovská - FBMI +420-22435-8495
Ludmila Mikšovská - FEL +420-22435-2377
Monika Mikšovská - FJFI
asistentka
+420-22435-8298
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D. - FBMI +420-312-608-281
+420-224-968-580
BcA. Kateřina Mikulcová - FEL
PR, produkce, dramaturgie
 
Dan Mikulčík - SÚZ    
Ing. Antonín Mikulec - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2495
Bc. Martin Mikulka - FD    
Věra Mikulková - CTN
vedoucí / knihkupectví / Česká technika - nakladatelství ČVUT
+420-22435-5003
 
doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-8553
Ing. Ondřej Miláček - FS - 12201 (doktorand) +420-246-003-707
Vladimír Miláček - FA    
Ing. René Mildorf - FBMI    
Denisa Milová - RČVUT
úklid
 
Věra Milová - RČVUT
úklid
 
Ing. Anna Minaeva - CIIRC (doktorand)
odborný pracovník v oborech technických
+420-22435-5717
Ing. Jan Minařík - FEL +420-22435-7236
Mgr. Klára Minaříková - ÚTVS +420-22435-1897
+420-22435-1896
Ing. Miroslav Minárik - FJFI +420-22435-8563
doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. - FEL
docent
+420-22435-2151
+420-22435-2342
+420-22435-2153
Mgr. Dmytro Mishkin - FEL (doktorand)  
Natálie Mišinová - RČVUT +420-22435-3418
B-732 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vojtěch Miškovský - FIT (doktorand) +420-22435-9847
Bc. Peter Mitura - FIT    
Karel Mizera - SÚZ    
Ing. Jan Míchal, Ph.D. - FEL +420-22435-2254
Ing. Josef Mík, Ph.D. - FD
tajemník / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní
+420-22435-5085
Ing. arch. Helena Míková, Ph.D. - FSv    
doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. - FEL +420-22435-7647
Klára Míšková, DiS. - FBMI
sekretářka / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
 
Ing. Jan Mlčoch - KÚ (doktorand) +420-22435-3504
Ing. Jiří Mlejnek - FIT
Odborný asistent, Projektový manažer
+420-22435-9865
Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. - FEL
odborný asistent, vědeckovýzkumný pracovník
+420-22435-2189
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. - FJFI    
Kateřina Mlynářová - FJFI    
Michal Mlýnek - FA +420-22435-6234
Olga Mlýnková - FA
sekretářka ústavu 15 128
+420-22435-6373
+420-22435-6230
Ing. Pavel Mňuk, CSc. - FEL +420-22435-2104
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. - FD
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9160
Ing. Michal Moc - FJFI +420-22435-8478
Dana Mochánová - FJFI
sekretářka / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8611
 
Ing. Jan Mokrý - FIT    
Ing. Martin Molhanec, CSc. - FEL
odborný asistent, metodik katedry pro vědu a výzkum, člen fakultní komise pro výpočetní techniku, správce katederní sítě a weba, katederní správce hesel
+420-22435-2118
RNDr. Ivo Moll, CSc. - MÚVS +420-22435-5074
Bc. Richard Molnár - FIT    
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - FSv +420-22435-3870
+420-22435-5791
+420-22435-9278
Santu Mondal, MSc. - ÚTEF    
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - FSv +420-22435-3880
+420-22435-4904
Mgr. Lenka Monková - FD
odborný asistent
+420-22435-9151
prof. Dr. Ing. Sergio Montenegro - FEL    
prof. Ing. Petr Moos, CSc. - FD
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
předseda oborové rady oboru 3902V036 - I doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9528
PhDr. Iva Moravcová - FEL    
Jindřiška Moravcová - FS - 12922
sekretářka / oddělení studijní / FS,
sekretářka proděkana pro pedagogickou činnost / FS
+420-22435-2587
Petra Moravcová - FSv +420-22435-7941
Bc. Zuzana Moravcová - FJFI    
Ing. Jan Moravec, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-739-343-324
+420-221-990-943
Jaroslav Moravec - CIIRC    
Dr. Ing. Jaroslav Moravec - FBMI    
Ing. Jiří Moravec, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2553
Ing. Michal Moravec - FIT  
Ing. arch. Stanislav Moravec - FA +420-22435-6208
Mgr. Yesid Mora Sierra - ÚTEF +420-22435-9180
Ing. Martin Morávek - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-963
+420-605-205-906
M.A. Craig Alan Morgan - FEL +420-22435-3592
Ing. Josef Morkus, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2498
Bc. Tomáš Morong - FEL    
Peter Morpuss - FD    
Vincent Mortet, Ph.D. - FBMI    
Mgr. Michaela Morysková - ÚK +420-22435-9982
Ing. Pavel Mossóczy - FS - 12113 +420-22435-2409
Ing. Alois Motl, CSc. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8209
Ing. Jan Motl - FIT (doktorand)  
Bc. Lenka Motlochová, Ph.D. - FJFI    
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D. - FEL
vedoucí / oddělení vědy a výzkum / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3933
Mgr. Eva Motyčková - FBMI +420-22435-9932
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D. - FIT +420-22435-9855
Ing. Jan Mourek - KÚ (doktorand)    
Ing. István Módos - CIIRC (doktorand) +420-22435-5716
Ing. Karel Mráček, CSc. - MÚVS    
Ing. Jiří Mrázek, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2415
Ing. Petr Mrázek, Ph.D. - FD    
doc. RNDr. František Mráz, CSc. - FS - 12101
mraz@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7438
Ing. Igor Mráz - FEL
vedoucí / oddělení tajemníka fakulty / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / centrum znalostního managementu / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2014
Ing. Jiří Mráz - FA
odborný asistent
+420-22435-6307
Kateřina Mrázková - FSv
sekretářka / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4772
Ing. Linda Mrázková - FJFI    
Jana Mrázová - FS - 12911    
Mgr. Václav Mráz, Ph.D. - FSv +420-22435-4353
Mgr. Jiří Mrhal - VIC
AV & Music Postproduction (ProTools Recording / Editing + Mastering CD-DA / HD Video Production / Photo-Design. Apple Mac OS X Power User)
+420-22435-8457
Ing. Jan Mrkos - FEL (doktorand)
Bc. Vít Mrkvička - ÚK
knihovna ÚK
+420-22435-9986
RNDr. Dana Mrkvičková - RČVUT
institucionální koordinátor programu Erasmus+, koordinátor programu ATHENS
+420-22435-3436
Iva Mrkvičková - FEL +420-22435-5147
Bc. Kateřina Mrkvičková - UCEEB +420-22435-6708
 
Bc. Jan Mrňa - UCEEB    
Ing. Martin Mudra - FEL +420-22435-7644
doc. Ing. arch. Václav Mudra - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6275
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. - FEL
Vedouci IT oddělení K13117, odborný asistent
+420-22435-2273
Ing. Jan Mukařovský, Ph.D. - FSv +420-22435-7164
Arun Mukundan, MSc. - FEL (doktorand) +420-22435-5771
Ing. Vojtěch Munzar - FEL (doktorand)
Ing. Matej Murgaš - ÚTEF    
Ing. Lubomír Musálek - FS, FEL - 12110 +420-22435-2737
+420-22435-2142
Jan Musil - SÚZ    
Ing. Ladislav Musil, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
Ing. Martin Musil - VIC
Vedoucí oddělení multimédií a webu
vedoucí / oddělení multimédií a webu / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8488
Dana Musilová - SÚZ +420-234-678-280
Eva Musilová - FEL    
Bc. Eva Musilová - FEL +420-22435-2151
Simona Musilová - VIC +420-22435-9890
Mgr. Petr Musil - ÚTVS +420-22435-1892
Ing. Petr Musil - FD  
Ing. Roman Musil, Ph.D. - FSv +420-22435-7112
Tomáš Musil - FEL +420-22435-2033
Ing. Tomáš Musil, Ph.D. - FEL, FD    
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8247
Ing. Radek Mušálek, Ph.D. - FJFI    
Čestmír Muzikář - FEL +420-22435-7243
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. - FEL, FIT
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-7461
+420-22435-9857
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. - FSv +420-22435-7935
Ing. Jan Mužík, Ph.D. - FBMI, UCEEB +420-22435-8425
+420-224-910-471
 
Eliška Mužíková - SÚZ    
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. - FJFI +420-22435-8219
Olga Múčková - FJFI +420-22435-8211
+420-22435-8204
Ing. Petr Mydlil - UCEEB    
PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3199
Vladimír Myslivec - FSv +420-22435-3747
prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. - FEL    
JUDr. Matěj Myška - FIT    
Ing. Miroslav Myška, Ph.D. - FJFI +420-22435-8356
doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - MÚVS
Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
Ivana Müllerová - VIC +420-22435-8471
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. - FEL
vedoucí katedry
vedoucí / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2372
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 420 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky