Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Václav Kabát - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - FSv
vedoucí / kvalita vnitřního prostředí / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
vedoucí / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec FSv / ČVUT,
předseda komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7104
+420-22435-6731
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra mechaniky / Fakulta stavební
+420-22435-4485
Dr. Ing. Ivana Kabelková - FSv +420-22435-4605
Veronika Kabilková - FSv +420-22435-8739
Petr Kabíček - SÚZ    
Ing. Václav Kabourek, Ph.D. - FEL
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-2273
Věra Kabourková - FEL
referent práce a mezd, referent platový
+420-22435-3994
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební
+420-22435-7107
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D. - FSv +420-22435-7109
Vladimíra Kacbundová - SÚZ
Provozní pracovník
   
Ing. Martin Kačer, Ph.D. - FIT  
Ing. Radovan Kačín - MÚVS    
Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D. - FSv  
Zuzana Kadavá - CIIRC
Ing. Petr Kadera, Ph.D. - CIIRC
odborný pracovník v oborech technických
+420-22435-4172
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. - FSv +420-22435-3748
Dagmar Kadeřábková - SÚZ
Kuchařka
   
Ing. Jiří Kadlec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7429
 
Ing. Lukáš Kadlec, Ph.D. - FSv +420-22435-4565
Bc. Václav Kadlec - VIC +420-22435-9955
Petra Kadlec Linhartová - FBMI    
Ing. David Kadleček, Ph.D. - FEL +420-22435-5757
Jakub Kadleček - FIT +420-22435-9838
Ing. Vladimír Kafka - FJFI    
Ing. Markéta Kafková - FD    
Ing. Yauheni Kachalouski - UCEEB (doktorand)    
Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. - FSv +420-22435-4508
Bc. Sotiris Kakara - FJFI    
MgA. Romana Kalasová - FEL
sekretářka / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
Ing. Hana Kalábová - FBMI (doktorand) +420-22435-8490
Ing. Petr Kalčev, Ph.D. - FSv +420-22435-4513
Jolana Kaletová - FA    
RNDr. Tomáš Kalibera, Ph.D. - FIT +420-22435-7962
Ing. Marek Kalika, Ph.D. - FD, VIC
ředitel / Výpočetní a informační centrum,
vedoucí / sekretariát ředitele / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum,
člen grémia / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-8456
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. - FD
správa certifikátů ID karet ČVUT
vedoucí / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní
+420-22435-7980
+420-22435-8413
Ing. Miroslav Kalina - FIT  
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. - FA
profesor
+420-22435-6355
Mgr. Stanislav Kalina - VIC +420-22435-8444
Bc. Petra Kalinová - RČVUT
projektový specialista
+420-22435-3432
Mgr. Zuzana Kalinová - FS - 12104
externí učitelka angličtiny
+420-22435-7561
Ing. Jan Kalivoda, Ph.D. - FS - 12120 +420-22435-2493
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - FSv    
Petr Kalivoda - FS - 12133    
Ing. Hana Kalivodová - FSv    
Ing. Svitlana Kalmykova - FSv (doktorand) +420-22435-4773
MUDr. Karel Kalous, CSc. - FBMI    
RNDr. Anna Kalousová - FEL +420-22435-5106
doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8648
+420-22435-8621
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. - FIT
katederní Git a LaTeX troubleshooter
zástupce vedoucího / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9875
Hana Kamenická - RČVUT
referent
+420-22435-3629
Ing. Bc. Dušan Kamenický - FD (doktorand)
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
   
Ing. Josef Kamenický - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
Dr. Ing. Milan Kameník - FD +420-22435-9185
Hana Kameníková - FSv +420-22435-8768
Mgr. Iveta Kameníková - FD (doktorand)    
Ing. Vojtěch Kamenský - FBMI (doktorand) +420-22435-9931
Ing. Jan Kanaval, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2407
Mgr. Veronika Kandusová - UCEEB    
Bc. Petra Kantorovská - FS - 12911 +420-22435-9759
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. - FSv +420-22435-7158
Václav Kaňka - SÚZ
Skladník
   
Tomáš Kaňovský - SÚZ
IT administrátor - gastro
+420-234-678-370
 
Aleš Kapica - FEL +420-22435-7332
doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - FSv +420-22435-7932
Martin Kaplan - ÚTEF +420-22435-9394
Ing. Tomáš Kaprálek - FS - 12375 +420-22435-9903
Ing. Jiří Karas, CSc. - FSv +420-22435-7166
Ing. Jiří Karásek, Ph.D. - FSv +420-22435-4531
Kamila Karásková - RČVUT
úklid
   
Ing. Jan Karel, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7439
 
prof. ak. soch. Marian Karel - FA
profesor, vedoucí ateliéru a ústavu 15 150
vedoucí / ústav průmyslového designu / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6267
+420-22435-6265
Ing. Petr Karel - VIC +420-22435-9988
Sandra Karhanová - UCEEB    
Ing. Jakub Karch - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9967
+420-22435-9179
Jiří Karlíček - SÚZ    
prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík - FJFI +420-22435-8507
Ing. Tereza Karlová, Ph.D. - ÚK +420-22435-9997
240a (Praha, Technická 6)
Ing. Pavel Karlovský - FEL (doktorand) +420-22435-2136
Mgr. Zuzana Karnoubová - FIT
Marta Karpašová - FS - 12101
sekretářka / ústav technické matematiky / FS,
informační manažer / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7456
Mgr. Michaela Karpíšková - RČVUT
Ing. Pavla Karychová - CIIRC
sekretářka / velká data a cloud computing / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Jaroslav Kasalický - FSv +420-22435-4904
Ing. Veronika Kasalová - FD
sekretářka / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9185
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc. - FBMI  
Andrea Kasiková - SÚZ
Účetní, zástupce vedoucího
   
Bc. Yury Kasimov - FEL    
RNDr. Josef Kasl, CSc. - FS - 12911    
Ondřej Kasl - FEL    
Bc. Zdeněk Kasner - FIT    
Ing. arch. Veronika Kastlová - FA (doktorand)
administrátorka bakalářského a magisterského studia, tel. 6394
Ing. Shkurte Kastrati - FEL (doktorand)
Ing.
   
Pavla Kasýková - SÚZ
Kuchařka
   
Jana Kašičková - SÚZ    
Věra Kašová - RČVUT
úklid
 
Ing. Jan Kašpar - FBMI, UCEEB
tajemník / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
předseda AS / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen AS - zaměstnanec FBMI / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro rozvoj AS / ČVUT
+420-224-968-577
+420-224-910-471
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7904
Ing. Jiří Kašpar - FIT +420-22435-9853
Ing. Karel Kašpar - VIC +420-22435-9944
Eva Kašparová - FJFI    
doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. - FEL
tajemník / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2188
Vladimír Kašpar - FSv +420-22435-5510
Ing. Miloš Kašpárek - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2800
Daniela Kaštánková - SÚZ    
Ing. Jan Kauler, Ph.D. - FBMI
zástupce vedoucího / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8491
Ing. Ivo Kaulich - FEL +420-22435-2156
doc. Ing. Michal Kavan, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5795
Ing. Petr Kavka, Ph.D. - FSv +420-22435-4774
Ing. Josef Kazda - FS - 12201    
Ing. Lukáš Kazda - FS - 12201 (doktorand)    
Mgr. Lidmila Kábrtová - FSv +420-22435-7944
Ing. Jaroslav Kácovský - FD (doktorand)    
Karel Káda - FSv +420-22435-4930
 
Josef Káhn - FD    
Ing. Jakub Kákona - FEL (doktorand)
doc. Ing. Milan Kálal, CSc. - FJFI +420-22435-8662
Mgr. Lucie Kárná, Ph.D. - FD +420-224-890-715
+420-22435-9916
 
Ing. arch. Jiří Kárník - FSv    
Tomáš Kárný - SÚZ    
Bc. Lucie Keberlová - RČVUT
Asistentka vedoucího inkubátoru ČVUT InQbay, Opletalova 22 Praha 1
+420-775-857-282
+420-22435-9730
 
Ing. Radka Kejmarová - FBMI    
Ing. Daniel Kekrt, Ph.D. - FEL
Ing. Josef Kekula, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-731-114-130
+420-221-990-960
RNDr. Václav Kelar, CSc. - FSv +420-22435-4387
Iva Kelčová - FJFI +420-22435-8328
 
Ing. Jan Keller - FEL    
Ing. Ladislav Keller - FD    
Margarita Kellevová - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Renáta Kellnerová - FSv
sekretářka / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební
+420-22435-7105
Ing. Tomáš Kellner - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2604
Linda Keltnerová - FJFI    
Martin Kemény - SÚZ    
Dr. Mgr. Lukáš Kencl - FEL
ředitel, R&D Centre for Mobile Applications (RDC)
doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D. - FSv +420-22435-7126
Akad. arch. Jan Kerel - FSv    
Pavel Kerouš - FJFI
správa IT FJFI, správa budovy Trojanova, správa IT Katedra matematiky, správa IT Středisko Elsa
+420-22435-8561
Mgr. Radka Keslerová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7247
Lucie Kettnerová - FSv +420-22435-8724
 
Stanislav Kettner - ÚTVS    
Martin Kežlínek - FEL +420-22435-3927
doc. Ing. Fabian Khateb, Ph.D. - FBMI +420-224-968-574
 
Mgr. Yuliia Khmurovska - FSv (doktorand)  
Jan Khol - FSv +420-22435-8771
Ing. Sofiane Kichou, Ph.D. - UCEEB    
Pavel Kilián - RČVUT
spojovatel tel. ústředny
+420-22435-1112
+420-22435-1111
Mgr. Monika Kimličková - FBMI  
Ivana Kinkalová - RČVUT
odborný referent - doktorské studium, čestné doktoráty, medaile
+420-22435-3673
+420-22435-3672
Ing. arch. Lucie Kirovová - FA (doktorand)    
Ing. Jiří Kitlička - FEL  
prof. Josef Kittler - FEL    
Mgr. Milana Kittlerová - FS - 12101 +420-22435-7247
Ing. Jana Kittnerová - FJFI (doktorand)    
Jarmila Kitzbergerová - FEL    
Ing. arch. Hana Klapalová - FSv (doktorand)    
Jarmila Klasová - SÚZ
Recepční
   
Irena Klatovská - FEL +420-22435-2035
Aneta Klaudis - FEL +420-22435-7667
Ctirad Klavrza - FEL +420-22435-2229
doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. - FS - 12110 +420-22435-9514
+420-22435-2814
Ing. arch. Petr Klápště - FA +420-22435-6323
Ing. Lucie Klátilová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3662
Věra Klátová - FSv
vedoucí / zahraniční oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-7940
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. - KÚ
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3520
Ing. Vít Klein, Ph.D. - FEL +420-22435-2139
Jiří Klement - RČVUT
údržba
+420-22435-3939
Ing. Vladimír Klement - FJFI (doktorand)    
Ing. Ondřej Klempíř - FBMI (doktorand)    
Ing. Jakub Klemsa - FEL (doktorand)    
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D. - FJFI +420-22435-8648
+420-22435-8647
 
RNDr. Luděk Kleprlík, Ph.D. - FIT +420-22435-9875
Ing. Jan Klesa, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7416
PhDr. Alena Klesalová - FEL  
Jaroslava Klevetová - FJFI +420-22435-8280
doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7608
Ing. Hana Kličková - FBMI
sekretariát katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
sekretářka / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9973
Jaroslava Kličková - SÚZ
Pokladní
   
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D. - FJFI +420-22435-8545
Ing. Radim Kliment, Ph.D. - FBMI +420-224-968-574
 
doc. JUDr. František Klimeš, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5796
Hana Klimešová - SÚZ    
doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. - FJFI +420-221-912-272
Lenka Klimtová - CTN
grafička
+420-233-051-145
Ing. Martin Klíma, Ph.D. - FEL +420-22435-7362
Ing. Matěj Klíma - FS - 12101 (doktorand)    
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2226
Ing. Vít Klíma - FS - 12113 (doktorand)    
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D. - FEL
docent
+420-22435-2312
Ing. Vojtěch Klír, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-709
+420-22435-1855
Ing. Radek Klof - FEL  
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka - FA
odborný asistent + vedoucí ateliéru, tel. 6337 FA
 
Ing. Karel Klouda, Ph.D. - FIT
odborný asistent
vedoucí / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9888
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. - FJFI +420-22435-8243
Lenka Klvačová - FEL    
doc. Ing. RNDr. Jaroslav Klvaňa, CSc. - FSv +420-22435-4518
+420-22435-4516
Diana Kmecová    
Jaroslava Kmeťová - FSv +420-22435-8723
 
Jaroslava Kmínková - FD    
Jana Katarína Knapová - RČVUT
odborný referent (Nostrifikace)
+420-22435-3498
Vojtěch Knap - SÚZ    
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. - FEL
vedoucí / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5142
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. - FBMI
vedoucí / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8402
Ing. Martin Kněnický - FEL (doktorand) +420-22435-2545
Ing. Denisa Kněžková - FD +420-22435-9507
Ing. Petr Kněž - KÚ (doktorand) +420-22435-3512
Helena Knoppová - FJFI
sekretářka / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8502
+420-22435-8521
Ing. Štefan Knotek - FEL (doktorand) +420-22435-7648
Bc. Jan Knot - FS - 12135    
Ing. Martin Kny, Ph.D. - UCEEB    
doc. Ing. arch. Luboš Knytl - FSv
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5321
 
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. - FSv +420-22435-5435
Aleš Kobliha - FA
údržba budov FA, mobil 724 831 246
+420-22435-6234
Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. - FEL +420-22435-2154
Ing. Jindřich Kobrsek - FS - 12110    
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-388
 
Roman Kobzík - RČVUT
provozní pracovník
+420-257-913-176
+420-22435-3325
D-106 (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Michal Kocan - FJFI (doktorand)    
Ing. Jindřich Kocáb - FS - 12122    
Jiří Kocián - FS - 12305 +420-22435-2790
Ing. Bc. Karel Kocián - FD (doktorand)    
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. - FD
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9893
+420-22435-9539
doc. Ing. Petr Kocourek, CSc. - FEL
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D. - FBMI +420-22435-8453
Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D. - FEL
Akademický pracovník, správa sítě
+420-22435-4054
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. - FD
zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní
+420-22435-9894
Ing. Petr Kočárník, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2006
Ing. Drahomír Kočí - RČVUT
technik-obsluha velínu - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-377
Ing. Jan Kočí, Ph.D. - FSv +420-22435-7130
Ing. Jan Kočí - FEL
vedoucí / oddělení proděkana pro informační technologie / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / centrum znalostního managementu / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro informatiku / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3708
Karin Kočí - FEL
Ing. Václav Kočí, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-7128
Jaroslava Kočová - FEL
sekretářka / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2191
Ing. Markéta Kočová - FSv (doktorand) +420-22435-3845
Věra Kočová - ÚK +420-22435-9994
Barbora Kodedová - UCEEB    
Vladimíra Kodešová - FA, FIT +420-22435-6222
 
Ing. Magdalena Kodetová - RČVUT
odborná referentka BIM
+420-22435-3661
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. - FEL    
Ing. Martin Kohlík, Ph.D. - FIT +420-22435-9845
Ing. Jan Kohout - UCEEB    
Ing. John Kohout - RČVUT    
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - FSv
děkan / Fakulta stavební,
vedoucí / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
předseda Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-8777
+420-22435-4873
+420-22435-3740
Ing. Alžběta Kohoutková - UCEEB (doktorand) +420-22435-7113
Eva Kohoutková - FJFI +420-22435-8585
 
Ing. arch. Lukáš Kohout - FA (doktorand)  
prof. Ing. arch. Michal Kohout - FA
profesor, člen/náhradník Disciplinární komise FA ČVUT
vedoucí / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6338
Petra Kohoutová - FJFI
sekretariát KDAIZ
+420-22435-8240
215 (Praha, Břehová 7)
RNDr. Zdeněk Kohout, Ph.D. - FS - 12102
tajemník / ústav fyziky / FS
+420-22435-9180
+420-22435-2428
Ing. Peter Kohút, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-955
+420-731-628-557
+420-22435-2581
Terezie Kochová - RČVUT
referent právního oddělení
+420-22435-3645
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2660
Ing. Josef Kokeš - FIT +420-22435-9858
Ing. Eva Kokešová - FBMI
Odd. PR a marketingu
+420-22435-9745
Ing. Pavel Kokeš - FSv +420-22435-5426
Martin Kokta - FJFI    
JUDr. Petra Kolajová - SÚZ
vedoucí / oddělení právní a veřejných zakázek / Správa účelových zařízení
+420-234-678-281
Ing. Filip Kolařík, Ph.D. - FSv +420-22435-5417
Ing. Kamil Kolařík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8623
+420-22435-8606
 
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. - FS - 12133
vedoucí skupiny svařování
vedoucí / ústav strojírenské technologie / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2619
Ing. arch. Lada Kolaříková - FA
odborný asistent
+420-22435-6338
Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2628
doc. Ing. arch. Radek Kolařík - FA
docent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6338
Ing. Jan Kolář - KÚ
vědecký pracovník v oborech fyzikálních
+420-22435-3540
Bc. Jiří Kolář - FS - 12361    
doc. Ing. Josef Kolář, CSc. - FS - 12120 +420-22435-2493
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. - FIT
vedoucí / PR oddělení / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / oddělení pro vnější vztahy / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro vnější vztahy / Fakulta informačních technologií,
zástupce děkana / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9872
doc. Ing. Karel Kolář, CSc. - FSv +420-22435-4959
+420-22435-4376
+420-22435-3857
RNDr. Karel Kolář - FJFI
Ing. Martin Kolář - FS - 12135
výzkumný a vývojový pracovník, energetická efektivita
+420-22435-9342
Ing. Miroslav Kolář - FJFI (doktorand)    
Alena Kolářová - FD    
RNDr. Dana Kolářová - FA
odborný asistent
+420-22435-6281
Daniela Kolářová - FSv +420-22435-4490
Ing. Petr Kolář, Ph.D. - FS, CIIRC - 12135
Vedení - projekty, spolupráce
vedoucí / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen grémia / FS
+420-605-205-926
+420-221-990-926
+420-22435-9329
Bc. Dalimil Kolčaba - FS - 12115
Ú 12115 Senior Project Consultant
   
Ing. Petr Kolenko, Ph.D. - FJFI    
Ing. Ivan Koleňák - FBMI    
Matouš Kolín - FSv +420-22435-4869
Dana Kolínská - FEL    
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. - KÚ
ředitel KÚ a vedoucí oddělení EXPO
ředitel / Kloknerův ústav,
vedoucí / sekretariát ředitele KÚ / Kloknerův ústav,
vedoucí / oddělení experimentálních a měřicích metod / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-3545
+420-22435-3537
Ing. Jan Koller, Ph.D. - FS, FEL - 12102 +420-22435-2318
doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. - FSv    
Ing. Lucie Kolomazníková - FIT +420-22435-9834
Ing. Alexander Kolomiets - FS - 12118 (doktorand)    
JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. - FIT    
doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. - FS - 12115
vedoucí / ústav energetiky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2540
JUDr. Monika Kolrosová - FEL  
Ing. Matěj Komanec, Ph.D. - FEL +420-22435-2278
Mgr. Jindřich Komárek, Ph.D. - FBMI    
Ing. Martin Komárek - FEL +420-22435-7289
Rostislav Komárek - SÚZ
Technik elektroniky
   
Ing. Tomáš Komárek - FEL (doktorand)    
Ing. Jana Komárková - UCEEB +420-22435-6778
Ing. Antonín Komenda, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-7657
Mgr. Jaroslava Kommová - FS - 12104
odborná asistentka, německý jazyk a český jazyk, vedoucí sekce NJ, vedoucí sekce ČJ
zástupce vedoucího / ústav jazyků / FS
+420-22435-7218
Zuzana Komrsková - FS - 12104    
Ing. Zuzana Konečná - FEL (doktorand)    
Ing. Petr Konečný, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-961
Ing. Jiří Konfršt, Ph.D. - FSv +420-22435-7920
Ing. Irena Koniarová, Ph.D. - FJFI  
Dr. Mgr. Petr Koníček - FEL +420-22435-2329
Ing. Petr Konrád - FSv (doktorand)    
Ing. Adam Konvalinka - FSv (doktorand) +420-22435-4581
 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. - FSv, RČVUT
Rektor ČVUT v Praze, vedoucí katedry - Experimentální centrum, profesor - katedra mechaniky
rektor / ČVUT,
ředitel / Rektorát ČVUT,
vedoucí / experimentální centrum / Fakulta stavební,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-3474
+420-22435-3486
+420-22435-4306
+420-22435-8778
A-916 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Petr Konvalinka - FSv    
prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. - FS - 12105
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-2511
Ing. arch. Jakub Koňata - FA
Odborný asistent
 
Ing. Dana Koňáková - FSv (doktorand) +420-22435-7129
Ing. Ján Kopačka - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník
+420-734-424-280
+420-221-990-937
Mgr. Peter Kopačka - FEL    
Mgr. Ester Kopecká, DiS. - FS - 12135
informační manažer / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-221-990-989
+420-605-205-931
Ing. Nikol Kopecká - FEL (doktorand)    
Radka Kopecká, DiS. - FEL    
doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. - VIC +420-22435-8437
RNDr. Lubomír Kopecký - FSv +420-22435-4823
Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. - FSv +420-22435-7173
 
doc. Ing. Josef Kopejska, CSc. - FSv +420-22435-8758
PhDr. Miroslava Kopicová - CIIRC    
Zuzana Koprnická    
doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva - FSv +420-22435-4759
doc. Ing. Petr Kopřiva, CSc. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8501
MSc. Štěpán Kopřiva - FEL (doktorand) +420-22435-5743
RNDr. Hana Kopřivová - FSv +420-22435-7172
Ing. Michal Koptiš - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2613
Mgr. Tomáš Koptík - FSv    
Ing. Lukáš Koranda - FEL    
RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D. - FEL +420-22435-5124
 
Mgr. Pavel Korbelář - ÚTVS +420-22435-1884
Ing. Jan Korbel, Ph.D. - FJFI +420-22435-8326
 
Bc. Gabriela Korbelová - UCEEB    
Petr Korbel - FEL +420-22435-2042
Jana Korbielová - FBMI
vrátnice
+420-312-608-111
 
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. - FIT
vedoucí / oddělení pro spolupráci s průmyslem / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro spolupráci s průmyslem / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-9815
doc. Ing. arch. Petr Kordovský - FA
docent na VŠ + vedoucí ateliéru 743
+420-22435-6377
Hana Korecká - VIC +420-22435-8435
Ing. Martin Koreň - FS - 12122
Ing. Oleksandr Korchak - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Karel Kořánek - FS - 12802
údržba - elektro
+420-22435-2462
Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2910
RNDr. Zdeněk Kosek - FS - 12135
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník
+420-733-674-324
+420-221-990-965
Ing. Vít Kosina - RČVUT (doktorand)
vedoucí odboru výstavby a investiční činnosti
vedoucí / odbor výstavby a investiční činnosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3406
Vlasta Kosinová - FS - 12802    
Ing. Eva Kosíková - FSv    
Ing. Jan Kos, CSc. - FSv +420-22435-4552
Mgr. Lukáš Kos, MBA - RČVUT
vedoucí právního odboru
vedoucí / odbor právní / Rektorát ČVUT
+420-22435-3608
RNDr. Zuzana Kosová - FD +420-22435-6417
 
Ludmila Nikola Kostečková - FEL +420-22435-2235
Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. - KÚ, RČVUT
vedoucí / Dětská univerzita
člen kolégia / Kloknerův ústav,
člen grémia / ČVUT
+420-22435-3522
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - FSv +420-22435-4797
Ing. Bc. Kristýna Kostelencová - MÚVS (doktorand)    
Mgr. Jana Kostlivá, Ph.D. - FEL
Ing. Bogdan Kostov - FEL +420-22435-7510
Ing. Tomáš Kostroun - FS - 12122 (doktorand)
tajemník / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7412
Ing. Jana Kosturská - SÚZ +420-234-678-282
113 (Praha, Vaníčkova 7)
Pavel Košata - FSv +420-22435-4925
 
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4714
Ing. Pavel Košatka, CSc. - FSv +420-22435-4636
Bohumil Košák - FJFI +420-22435-8316
Anna Košáková - FJFI    
JUDr. Mgr. Petr Košík - FEL    
Bc. Václav Košík - FIT    
Bc. Denisa Košlerová Pekařová - FIT +420-22435-8781
Ing. Karel Košnar, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4176
Ing. Josef Košťálek - FS - 12138 +420-22435-5784
Ing. Jiří Košťál, Ph.D. - FSv    
Ing. Tomáš Košťál - FEL (doktorand) +420-22435-5918
+420-22435-2154
Marie Kotasová - FJFI
sekretářka / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8207
+420-222-317-626
doc. Ing. arch. Patrik Kotas - FSv +420-22435-5308
+420-22435-6268
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. - FBMI +420-22435-9709
Ing. Jiří Kotlan, Ph.D. - FEL  
Ing. Robert Kotlář - FIT  
Lukáš Kotrbatý - UCEEB    
Ing. Jaroslava Koťátková - FSv (doktorand)    
Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3179
Mgr. Magdalena Koťová - UCEEB    
Ing. Adam Kouba - FS - 12110 (doktorand) +420-22435-2646
Ing. Jan Kouba - FS - 12201 (doktorand) +420-22435-2710
Michal Kouba - FS, VIC - 12375 +420-22435-9720
+420-22435-9905
Pavel Kouba - SÚZ    
Ing. Jan Koubek, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-949
+420-731-681-328
Ing. Michal Koubek - FD (doktorand)    
Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková - FA
odborný asistent
+420-22435-6254
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - FSv +420-22435-7112
Veronika Koubová - VIC +420-22435-8467
Ing. Tomáš Koubský - FJFI (doktorand)
Odborný pracovník
+420-22435-8638
 
prof. Ing. arch. Roman Koucký - FA
profesor
zástupce vedoucího / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury
+420-22435-6270
Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. - RČVUT
Odborný pracovník
+420-22435-3676
B-705 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Koudelka, Ph.D. - FSv +420-22435-4742
Ing. Petr Koudelka - FD (doktorand)    
Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-5326
Mgr. Bc. Monika Koudelková - FS - 12921  
Ing. Petra Koudelová - FSv    
Jan Koukal - FS, VIC - 12375
Správce systému Citrix Metaframe a Windows serverů
+420-22435-9720
+420-22435-9904
Andrea Koukalová - SÚZ    
Ing. Milan Koukol, Ph.D. - FD
odborný asistent
   
Ing. Marcela Koukolová - FA (doktorand)  
Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. - FS - 12122 B-101 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Kovalčík - FS - 12135 (doktorand)
Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-739-462-350
+420-221-990-976
Mgr. Hana Kovalčíková - FS - 12105
sekretariát
+420-22435-7420
Michal Kovaljov - FD
tajemník / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9979
Bc. David Kovanda - FS - 12110    
Ing. Karel Kovanda, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2630
Ing. Jan Kovařík - FA    
Ing. Karel Kovařík, Ph.D. - FJFI    
Hana Kovaříková - FS - 12933 +420-22435-8704
Mgr. Vojtěch Kovařík - FEL    
Katarína Kováčová - SÚZ    
Lucie Kováčová - CIIRC    
Antonín Kovář - SÚZ    
Ing. Bohumil Kovář, Ph.D. - FD +420-22435-9914
+420-224-890-712
Ing. Michal Kovářík - FSv (doktorand)
Odborný asistent
+420-22435-4720
 
Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8510
PhDr. Helena Kováříková - ÚK
Vedoucí oddělení fondů
vedoucí / oddělení fondů / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-607-863-204
+420-22435-8451
RNDr. Jan Kovář, CSc. - FJFI    
Luděk Jaroslav Kovář - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Mgr. Jana Kovářová - FJFI +420-22435-8571
 
Ing. Jana Kovářová - FSv +420-22435-8772
MVDr. Jana Kovářová, Ph.D. - FEL    
Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D. - FSv +420-22435-4811
Mgr. Ludmila Kovářová - FSv
správa softwaru
+420-22435-5057
doc. Dr. Ing. Pavel Kovář - FEL +420-22435-2244
Bc. Pavel Kovář - FIT    
Mgr. Michal Kozák - FJFI (doktorand)    
Ing. Miloš Kozák, Ph.D. - FEL +420-22435-4057
Ing. Viktor Kozák - CIIRC  
Lukáš Kozel - FD    
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. - FJFI 403 (Praha, Břehová 7)
Martina Kozlová - SÚZ
Vedoucí koleje Strahov
vedoucí / kolej Strahov blok 12 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 11 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 10 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 9 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 8 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 7 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 6 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 5 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 4 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 3 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 2 / Správa účelových zařízení
+420-234-678-346
Aleš Kozubek - UCEEB    
Žaneta Kozubíková - CIIRC
Legal Assistant +421 721 224 854
+420-22435-4238
A-604 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
211 (Brno, Údolní 53)
Ing. Matyáš Kožich - FSv (doktorand) +420-22435-4763
doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5786
Josef Kožíšek - FSv +420-22435-5510
 
Bc. Jiří Kožusznik - FIT    
Oliver KRAMMER - FEL    
Ing. Jan Kraček, Ph.D. - FEL
doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. - FS - 12101
kracmar@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7547
Mgr. Ondřej Krahula, MBA - FBMI    
Bc. Olga Krahulcová, dipl. um. - FSv +420-22435-5460
doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. - FBMI  
Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A. - MÚVS
Martina Krajdlová - SÚZ
vedoucí / Hlávkova kolej / Správa účelových zařízení
   
Ing. Tomáš Krajník, Ph.D. - FEL    
Ing. Lukáš Kramárik - FJFI (doktorand)    
Ing. Tomáš Kramár, Ph.D. - FS - 12133    
Ing. et Ing. Jana Kramulová, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Tomáš Krannich, Ph.D. - FS - 12135
Automatizace - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-734-510-144
+420-22435-9338
Bc. Tomáš Kratěna - FS - 12135    
Ing. Adam Kratochvíl - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-2542
Ing. Aleš Kratochvíl - FS - 12122 +420-22435-8711
Ing. Lucie Kratochvíle - KÚ +420-22435-3518
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. - FSv +420-22435-7906
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Veronika Kratochvílová - FS - 12104    
Ing. Václav Kratochvíl - RČVUT
patentový zástupce
+420-22435-3691
Ing. arch. David Kraus - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
 
Dr. František Kraus - FEL    
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. - FJFI +420-22435-8608
 
Ing. Jakub Kraus, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-7952
Ing. Karel Kraus - FS - 12105 (doktorand)    
Ing. Miloslav Kraus - FSv +420-22435-8749
Mgr. Alžběta Krausová - FIT    
Zuzana Krausová - SÚZ    
Ing. Přemysl Kraus - FSv
odborný asistent
+420-22435-4779
Ing. Hana Krautwurmová, CSc. - CIIRC +420-22435-4146
doc. Ing. Josef Kravárik, CSc. - FEL +420-22435-3336
Ing. Alexander Kravcov, Ph.D. - FSv +420-22435-4720
Kateřina Krákorová - FIT +420-22435-8791
Ing. Jan Králíček - FS - 12116 (doktorand)    
Ing. Martin Králík, Ph.D. - FSv +420-22435-4678
Ing. Tomáš Králík, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5145
Ing. Vlastimil Králík, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2533
Mgr. Jakub Král - FBMI
Ing. Jaromír Král, CSc. - KÚ
zástupce vedoucí oddělení mechaniky
zástupce vedoucího / oddělení mechaniky / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3544
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc. - FJFI +420-221-912-216
+420-221-912-742
 
PhDr. Jiří Král - FD    
Bc. Martin Král - FIT
softwarový vývojář
+420-22435-8788
Mgr. Alena Králová - FJFI
tuzemské a zahraniční projekty
+420-22435-8249
 
RNDr. Martin Královič - UCEEB    
Ing. Vladislav Král - FEL    
Ing. Vlastimil Král, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9395
doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - FSv
docent
+420-22435-4749
Michal Krása - FA
Tiskové centrum/IT technik
+420-22435-6209
Miloš Krása - FJFI +420-22435-8528
Barbora Krásenská, DiS. - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8460
Bc. Jakub Krásenský - FIT    
Blanka Krásová - FA +420-22435-6262
+420-22435-6229
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2550
Miloš Krátký - SÚZ    
Ing. Tomáš Krátký - FIT    
doc. Ing. arch. Vladimír Krátký - FA
docent-ved.atelieru
+420-22435-6377
doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. - FJFI
docent
+420-22435-8550
Ing. Jan Krčál, Ph.D. - FD
webmaster, správa sítě budovy Florenc
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní
+420-22435-8411
+420-224-890-733
A-441 (Horská)
Alena Krčálová - FD
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta dopravní
+420-22435-9503
Ing. Lucie Krčálová - FD (doktorand)
odborný asistent, správa sítě budovy Florenc
+420-224-890-733
+420-22435-8411
Roman Krčál - FD
podatelna
   
Ing. Jan Krčil - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
Bohuslava Krčková - FS - 12102
sekretářka / ústav fyziky / FS
+420-22435-2426
Ing. Nela Krčmářová - FD (doktorand)    
Jitka Krčmová - SÚZ    
Mgr. Pavel Krč - CIIRC (doktorand)  
Ing. Ondřej Kreibich, Ph.D. - FEL +420-22435-2346
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2626
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - FEL +420-22435-5137
Mgr. David Krejčiřík, DSc. - FJFI    
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra železničních staveb / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4756
Ing. Jakub Krejčí - FIT  
Jana Krejčí - FSv +420-22435-8772
Ing. Jiří Krejčí - FSv +420-22435-4653
Josef Krejčí - FJFI +420-22435-8333
Ing. arch. Josef Krejčí - FA    
Hedvika Krejčíková - FSv    
Ing. Miloš Krejčí - MÚVS
International Office Manager
+420-22435-3153
Ing. Pavel Krejčí - FIT    
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta stavební
+420-22435-4404
 
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D. - FSv +420-22435-4502
+420-22435-4497
MgA. Zorka Krejčí - FA
odborný asistent, krejci.z@seznam.cz
+420-22435-6256
Adéla Krejčová - FEL    
PhDr. Lenka Krejčová - ÚK
vedoucí / oddělení služeb / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-725-840-604
+420-22435-9984
MUDr. Radka Krejčová - FBMI    
Ing. Jan Krejsa - KÚ (doktorand) +420-22435-3504
Ing. Jitka Krejsová - FSv (doktorand) +420-22435-5436
Ing. Jan Kreps - CIIRC
vedoucí / IT oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4190
Martin Kresta - UCEEB    
Miloslava Krešňáková - FS - 12375 +420-22435-7449
 
Ing. arch. Jaromír Kročák - FSv +420-22435-7195
Ing. Klára Kroftová, Ph.D. - FSv +420-22435-7189
+420-22435-5422
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc. - FEL, FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-7972
Jana Krojová - FSv    
doc. Ing. Alexander Kromka, Ph.D. - FSv    
Ing. Jakub Kronek, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2746
doc. Ing. Martin Kropík, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-418
 
RNDr. Zuzana Kroupová - FS - 12375
Helpdesk FS
+420-22435-5041
Renata Kroutilíková - FEL +420-22435-2030
Pavel Kroutil - FSv +420-22435-4812
Miroslav Krpata - FSv    
Ing. Pavel Krsek, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4194
Josef Krška - FEL    
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. - FSv
předseda disciplinární komise / Fakulta stavební,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4580
Jana Krummerová - FS - 12922 +420-22435-2634
Ing. Stanislav Krum, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
MUDr. Petr Krupa - FS - 12105    
Mgr. Ľuboš Krupa, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9391
 
Ing. Jan Krupička, Ph.D. - FSv +420-22435-4669
Mgr. Radim Krupička, Ph.D. - FBMI
tajemník / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8401
Bc. Andrea Krupková - FIT    
Ing. Jana Krupová - VIC
zástupce vedoucího / oddělení sítí a správy počítačů / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8424
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. - FSv +420-22435-7907
Bc. Marek Kryška - FEL    
Ing. Martin Kryštov - KÚ (doktorand)    
Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová - FA
odborný asistent
+420-22435-6232
+420-224-390-133
Vladimír Krüger - SÚZ
technik, energetik
+420-234-678-253
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. - FSv +420-22435-4672
Marcela Křečková - FBMI +420-312-608-274
+420-22435-8497
Ing. Michal Křelina, Ph.D. - FJFI    
Ing. Petr Křemen, Ph.D. - FEL
vedoucí / Skupina znalostních softwarových systémů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7350
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. - FSv +420-22435-4786
Ing. Václav Křemen, Ph.D. - CIIRC
Vědecko-výzkumný pracovník.
+420-22435-4130
Mgr. Eva Křenková - MÚVS
Vedoucí programu Řízení rozvojových projektů
+420-22435-3150
Libuše Křenová - FA
referentka studijního a zahraničního oddělení
+420-22435-6223
Ing. Michal Křesťan - KÚ +420-22435-3538
Ing. Jaroslav Křička, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2410
Ing. Filip Křikava, Ph.D. - FIT +420-22435-7962
Jan Matyáš Křišťan - FIT    
Ing. Martin Křivánek - VIC
Projektant a analytik IS
+420-22435-8430
RNDr. Iva Křivková - FSv +420-22435-4471
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. - FEL +420-22435-2821
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-3875
Jan Kříž - RČVUT
údržba, truhlář
+420-257-913-176
Ing. Karel Kříž, Ph.D. - FSv +420-22435-4344
PaedDr. Martin Kříž - ÚTVS +420-22435-1894
Ing. Milan Kříž - FD (doktorand) +420-22435-9174
Hana Křížová - FIT +420-22435-9826
Jana Křížová - FSv    
Jana Křížová - RČVUT
úklid
 
Ing. Jiří Kubalík, Ph.D. - CIIRC  
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. - FIT +420-22435-9841
Ing. arch. Tomáš Kubal - FSv    
Václav Kubánek - FEL +420-22435-2245
Ivana Kubásková - FIT +420-22435-9825
Jaroslava Kubásková - SÚZ
Kuchařka
   
Ing. Jan Kubát - FSv (doktorand) +420-22435-7166
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. - FIT
vedoucí katedry
vedoucí / katedra číslicového návrhu / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9840
RNDr. Hana Kubátová, Ph.D. - FBMI    
Ing. Ivana Kubátová, Ph.D. - FBMI  
PaedDr. Vlastimila Kubátová - ÚTVS +420-22435-1887
Zdeněk Kubec - FBMI +420-22435-8494
František Kubeček - FJFI    
prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc. - FJFI +420-22435-8666
+420-22435-8667
+420-22435-8537
Ing. Martin Kubelka - FS - 12133    
Ing. Vladimír Kubelka - CIIRC (doktorand) +420-22435-4224
+420-22435-7391
Ing. Irena Kubelková - FS - 12133    
RNDr. Petr Kubera, Ph.D. - FJFI  
MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. - FBMI    
Ing. Jiří Kubeš - UCEEB (doktorand) +420-22435-2346
PaedDr. Lenka Kubešová Zápotocká - RČVUT
specialista marketingové komunikace
+420-22435-3417
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2311
Ing. Petr Kubiš - FSv (doktorand)    
Jaromír Kubišta - SÚZ
audiovizuální technik
   
Lenka Kubíčková - FSv +420-22435-8750
Marie Kubíčková - FIT    
Marie Kubíčková - FIT    
František Kubík - SÚZ    
Ing. Milan Kubín - VIC
vedoucí / oddělení studijního IS / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-9777
Anna Kubová - SÚZ    
Ing. Jan Kubr - FEL (doktorand)
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7504
E-414 (Karlovo náměstí)
Ing. Marie Kubrová - VIC +420-22435-9941
Ing. Čestmír Kuča - ÚTEF
tajemník / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-22435-9372
Ing. arch. Karel Kuča - FSv    
Ing. Jan Kučera, Ph.D. - FEL +420-22435-2189
+420-22435-2060
Ing. Jaromír Kučera - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-7460
prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. - FIT    
Ing. Lukáš Kučera - FBMI (doktorand) +420-224-968-574
 
Mgr. Miloslav Kučera - FD +420-22435-9537
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2739
prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D. - FBMI +420-22435-9898
doc. RNDr. Petr Kučera, CSc. - FSv +420-22435-4466
Bc. Přemysl Kučera - FBMI
lektor
 
Ing. Tomáš Kučera - FBMI +420-224-968-574
 
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. - CIIRC
vedoucí / oddělení vědeckého řízení platforem / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4102
JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - FIT
externí vyučující - Právo a informatika
   
Ing. Ján Kučerák - FEL (doktorand) +420-22435-4050
Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. - FJFI +420-22435-8576
 
Ing. Bc. Blanka Kučerková - FEL (doktorand) +420-22435-5137
Ing. Anna Kučerová, Ph.D. - FSv +420-22435-5326
+420-22435-4373
Ing. Jana Kučerová, CSc. - FSv +420-22435-4504
Ing. Jana Kučerová - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3460
Jaroslava Kučerová - SÚZ
Recepční
   
Ing. Jitka Kučerová, CSc. - FSv +420-22435-4610
Ludmila Kučerová - ÚK +420-22435-9800
Ing. Markéta Kučerová - FSv (doktorand)  
PhDr. Vladimíra Kučerová - CTN
Šéfredaktor, časopis Pražská technika
ředitel / Česká technika - nakladatelství ČVUT,
vedoucí / redakce a DTP / Česká technika - nakladatelství ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-5030
Jiří Kučírek - FSv +420-22435-3738
Miroslav Kučírek - FSv +420-22435-4869
Alena Kučírková - FSv +420-22435-8727
 
Petr Kudela - SÚZ    
Ing. Jan Kudláček, Ph.D. - FS - 12133
zástupce vedoucího / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2622
Ing. Petr Kudrna, Ph.D. - FBMI
Odborný asistent, Zástupce garanta oboru Biomedicínský technik, Člen etické komise - Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9960
Ing. Lucie Kudrnáčová - KÚ (doktorand) +420-22435-3518
Petra Kudrnová - FIT +420-22435-9836
Ing. Milan Kuchařík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8637
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
Ing. Jiří Kuchař - FS - 12133 (doktorand)    
Bc. Vít Kuchař - FSv
Správa sítí
 
Ing. David Kukačka - FEL    
Bc. Jiří Kukačka - FIT    
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího katedry
zástupce vedoucího / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8583
 
Bc. Ivana Kukalová - FJFI +420-22435-8687
Jiří Kukla - FD    
Ing. Ekaterina Kukleva - FJFI (doktorand)    
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4402
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra mechaniky / Fakulta stavební
+420-22435-4486
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - FSv
vedoucí / materiály a konstrukce / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-4758
+420-22435-6741
Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D. - FS - 12133  
Ing. Tomáš Kukrál - FIT
GPG: 2730 A7D6 D09C B6D8 8F9E 897F 953A D75A 472D A78A
 
Ing. Pavel Kulha, Ph.D. - FEL +420-22435-2266
doc. Ing. František Kulhánek, CSc. - FSv +420-22435-7161
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. - FEL
Vedoucí teoretické skupiny
+420-22435-2321
Ing. Lucie Kulhánková - FBMI
Sekretariát KBI, Referát pro zahraniční styky
sekretářka / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8493
RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4178
Bc. Jakub Kulík - FIT    
Ing. Viktor Kulíšek - FS - 12105 (doktorand)
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-731-682-239
+420-22435-2519
+420-221-990-905
Petr Kult - SÚZ    
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. - FD
odborný asistent
tajemník / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní,
proděkan pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9539
+420-22435-5089
Ing. et Ing. Petra Kunarová - FA    
Dr. Vyacheslav Kungurtsev, Ph.D. - FEL    
prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8509
Ing. Barbora Kunzová - FS - 12133 +420-22435-2613
Jan Kupec - SÚZ    
Ing. Tomáš Kupec - RČVUT
interní auditor
+420-22435-3628
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. - FSv +420-22435-7152
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. - FSv
vyučující
vedoucí / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební,
zástupce vedoucího / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-7927
Pavel Kupka - FBMI +420-22435-8494
Mgr. Michal Kupsa, Ph.D. - FIT +420-22435-9886
doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D. - FSv +420-22435-4373
doc. Ing. Václav Kuráž, CSc. - FSv +420-22435-4741
Akad. arch. Radka Kurčíková - FA (doktorand)
Externí učitel - DPČ
+420-22435-6375
Alexandra Kurfürstová - FSv
sekretářka / katedra mechaniky / Fakulta stavební
+420-22435-4493
Barbora Kurhajcová - RČVUT
pracovník Informačního centra ČVUT, recepční
+420-22435-9952
Ing. arch. Lukáš Kurilla - FA (doktorand) +420-22435-6208
Bc. Tereza Kurimaiová - FJFI    
Milan Kurka - FIT +420-773-052-781
Věra Kurková - SÚZ    
Ing. Matěj Kuře - FS - 12110 (doktorand)
Ing. Marta Kuříková, Ph.D. - FSv +420-22435-3745
Mgr. Alexej Kusák - FD
odborný asistent
+420-22435-9146
Ing. Stanislav Kušmírek - FD (doktorand) +420-22435-9967
Zdeňka Kutinová - FIT  
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. - FBMI
Identifikátor ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4160-9851
  A-114 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. - FA
docent
+420-22435-6304
Bc. Tomáš Kuttler - FBMI +420-224-968-574
 
Ing. arch. Michal Kuzemenský - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6339
Ing. Dragan Kuzmanovič, Ph.D. - FEL +420-22435-2151
Ing. Mgr. Michal Kuzmič - UCEEB
Koordinátor pro spolupráci s průmyslem
   
Ing. Stanislav Kuznetsov - FIT (doktorand)  
Ing. Jiří Kuželka, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2519
Ing. Světlana Kuželová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3646
Ing. Jakub Kužílek, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4240
B-636 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D. - FEL +420-22435-7352
Ing. Vladimír Kůla, CSc. - FEL +420-22435-2092
Eva Kůrková - FSv +420-22435-8765
Ing. Václav Kůs, Ph.D. - FJFI +420-22435-8547
Vladimír Kůt - FEL
Ing. Lukáš Kvarda - FEL (doktorand)
Pavol Kvasnica - SÚZ    
Jan Kvasnička - FEL
sekretářka / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2348
Luděk Kvasnička - SÚZ    
Jaroslava Kvasničková - FD +420-22435-9501
Ing. Ivo Květ, CSc. - FBMI    
Dita Květová - FEL
sekretářka / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2015
Jana Květová - FSv
sekretářka
+420-22435-7180
Bc. Adam Kvita - FIT  
MUDr. Václav Kvítek - FBMI    
Ing. arch. Pavla Kvízová - FA
odborný asitent
+420-22435-6314
Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D. - FJFI    
prof. Dr. Ing. Jan Kybic - FEL
vedoucí / algoritmy pro biomedicínské zobrazování / Fakulta elektrotechnická,
člen AS - zaměstnanec FEL / ČVUT,
předseda komise pro informační strategii AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-5721
Ing. Ivana Kyliánová Matoušková - SÚZ
vedoucí / odbor ekonomický / Správa účelových zařízení,
tajemník / Správa účelových zařízení
+420-234-678-328
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl - FEL +420-22435-2142
Ing. Jiří Kyncl - FS, RČVUT - 12134 +420-22435-2604
Ing. Martin Kyncl - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2604
Mgr. Blanka Kynčlová - FA
knihovnice
+420-22435-6361
Ing. Bohuš Kysela, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2715
Dagmar Kytnarová - FEL +420-22435-7474
Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. - FD +420-224-890-748
 
Ing. Karel Künzel, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2119
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 726 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky