Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Martin Haase - FEL (doktorand)    
Bc. Filip Haas - FS - 12113    
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. - FEL
profesor
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2186
B3-455 (Praha, Technická 2)
doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. - FEL +420-22435-5109
B-509 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Markéta Habalová - FD (doktorand)    
Ing. Petr Haba - FEL
správce subsítě / katedra řídicí techniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-7345
E-22 (Karlovo náměstí)
MSc. Miha Emerik Habič, Ph.D. - FIT 38641607927
A-1237 (Praha, Thákurova 7)
Milan Habrcetl - FEL    
Věra Habrová - FA
Samostatný THP pracovník pro agendu pokladny a podatelny
+420-22435-6246
242 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Michal Hadrava - FEL (doktorand)    
Mgr. Pavel Hadrava - ÚTVS    
Blanka Hadrbolcová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3468
B-704 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Roman Hadrbolec - FSv
SAVT
+420-22435-5432
D-1023 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Štěpánka Haiblíková - FS - 12124    
Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D. - FA
vědeckovýzkumný pracovník
+420-22435-6270
433 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9875
A-1237 (Praha, Thákurova 7)
Eva Hajíčková - SÚZ    
Ing. Ota Hajzler - FD (doktorand)
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-737-501-748
 
Mgr. Karel Ha - FEL (doktorand)
PhD student (Computer Science - AI - Game Theory)
+420-777-941-858
 
Mgr. Helena Hakenová - FEL +420-22435-2230
A4-6 (Praha, Technická 2)
Antonin Hakl - FS - 12134    
Ing. František Hakl, CSc. - FJFI    
Martin Hakl - SÚZ    
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
tajemník / ústav technické matematiky / FS,
proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7549
D-302 (Karlovo náměstí)
Ing. Ivan Halaška - FIT
odborný asistent FIT ČVUT, metodik KOS pro FIT, správce studiních plánů v KOSu, rozvrhář katedry 18102 v KOSu
zástupce vedoucího / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9874
311 (Praha, Thákurova 9)
A-953 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Halaška, Ph.D. - FBMI
zástupce vedoucího / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9895
K-236 (Kladno, Sportovců )
Bc. Jan Halda - FS - 12124    
Blanka Halgašová - FJFI
recepční
+420-22435-9911
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Jan Halík - FSv    
Bc. Lucie Halodová - FEL    
doc. Ing. Lena Halounová, CSc. - FSv +420-22435-4952
B-808 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petra Haluzová, Ph.D. - VIC +420-22435-9808
B-361 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Radmila Hamarová - FSv
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta stavební
+420-22435-8735
C-107 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladimír Hamata, CSc. - FSv +420-22435-9724
D-2006 (Praha, Thákurova 7a)
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. - FEL
vedoucí / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5101
B-501 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Craig Hamilton, Ph.D. - FJFI +420-22435-8353
509 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Dita Hamouzová - FBMI (doktorand)   K-210 (Kladno, Sportovců )
Kateřina Hamouzová - ÚTEF +420-22435-9391
104 (Horská)
doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc. - FSv +420-22435-4790
B-911 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Josef Hampl - RČVUT
vrátný-pracovník ostrahy - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-378
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Josef Hampl - FD    
Markéta Hamplová, DiS. - FS - 12923 +420-22435-8792
A1-4 (Dejvice)
Ing. Petr Hampl, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2028
B3-602 (Praha, Technická 2)
Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D. - FJFI    
Ing. Zdeněk Hamr - FSv    
Zuzana Hamzová - SÚZ    
Ing. Lenka Hanáková - FD (doktorand)   A-234f (Horská)
Lucie Hančlová - FSv
podatelna
+420-22435-7949
C-122 (Praha, Thákurova 7)
Stanislav Hančl - FSv    
Jitka Hančová - SÚZ +420-234-678-387
133a (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Martin Hanek - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Milan Haninger, CSc. - FS - 12921
Znalecký ústav
+420-22435-5603
A1-5 (Dejvice)
Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. - FEL +420-22435-7612
E-20 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Hanousek - FEL    
Ing. Ondřej Hanousek - FEL    
Ing. Vít Hanousek - FJFI    
Jan Hansík - VIC +420-724-914-956
+420-22435-9908
B2-416 (Praha, Zikova 4)
Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6318
611 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. - FD +420-22435-9185
+420-22435-9182
+420-22435-7482
A-222c (Horská)
B-101 (Karlovo náměstí)
Bc. Jiří Hanuš - FIT    
Ing. Ondřej Hanuš - FEL, UCEEB (doktorand) +420-22435-2346
G1-20 (Praha, Technická 2)
Ing. Dagmar Hanušová - FSv, FJFI, UCEEB
správa PMSV, FIS
+420-22435-7900
D-2078c (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Tereza Hanušová - FJFI (doktorand) +420-22435-8364
211c (Praha, Břehová 7)
Ing. Radek Hanuš, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
+420-606-642-052
B3-358 (Praha, Technická 2)
Ing. Stanislav Hanuš
pouze na dohodu (nemá místnost)
   
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. - FSv
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7149
A-727 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Hanzal - FA
odborný asistent
+420-22435-6287
512 (Praha, Thákurova 9)
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek - CIIRC
vedoucí / oddělení průmyslové informatiky / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4241
A-514b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jitka Hanzlíková - UCEEB (doktorand)    
Ing. Hana Hanzlová, CSc. - FSv +420-22435-4634
B-733 (Praha, Thákurova 7)
Dana Hanžlová - ÚK +420-22435-9983
530a (Praha, Technická 6)
Radomíra Haňková - FJFI +420-22435-9911
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Jitka Haráková - FSv +420-22435-4639
B-219 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Harmady - SÚZ
Kuchař
   
Salman Hasn, MSc. - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9230
B-220 (Horská)
PhDr. Andrea Hašková - FBMI    
Ing. Martin Hataj - UCEEB (doktorand) +420-22435-4770
B-629 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Hatschbach, CSc. - FS - 12201
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda pedagogické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-246-003-710
+420-22435-2492
310 (Roztoky, Přílepská )
B1-705 (Dejvice)
Ing. Tomáš Haubert, Ph.D. - FEL +420-22435-2341
E1-107 (Praha, Technická 2)
Ivana Haufová - FA
uklízečka
   
Monika Haufová - FA
uklízečka
   
Daniel Hausenblas - FJFI +420-221-912-721
+420-221-912-723
 
Ing. Jan Hauser - FEL (doktorand)    
doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. - FSv, FA
zástupce vedoucího Ústavu památkové péče (15 114)
+420-22435-6348
715 (Praha, Thákurova 9)
prof. Dr. Ing. Petr Haušild - FSv, FJFI
zástupce vedoucího / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8514
365 (Praha, Trojanova 13)
Helena Hauzírková Řeháková - FJFI +420-22435-8482
238 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Filip Havel - FJFI (doktorand)    
Jiří Havel - KÚ +420-22435-3569
+420-22435-3570
B1-s131 (Praha, Zikova 4)
Akad. sochař Ctibor Havelka - FSv
Externí učitel - DPČ
+420-22435-7199
+420-22435-7901
A-734 (Praha, Thákurova 7)
Ing. David Havelka, Ph.D. - FEL +420-22435-2341
B3-249 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Havelka - FSv (doktorand)    
Ing. Pavel Havelka - FD    
Renata Havelková - FEL +420-22435-2123
B3-445 (Praha, Technická 2)
Štěpán Havel - FBMI    
Ing. Tomáš Havlan - FS - 12135 (doktorand)    
Ing. Petr Havlásek, Ph.D. - FSv +420-22435-5417
 
Ing. Ondřej Havlena, Ph.D. - FD   A-433 (Horská)
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. - FEL +420-22435-7238
E-19 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. - FSv +420-22435-4649
B-867 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jakub Havlíček - FD    
Ing. Jaroslav Havlíček - FEL (doktorand) +420-22435-2270
B2-639 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Havlíček - FS - 12113 (doktorand)    
prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. - FJFI +420-22435-8551
108b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Radek Havlíček, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta ekektrotechnická,
správce subsítě / katedra jazyků / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-5872
+420-22435-2126
B3-147 (Praha, Technická 2)
A3-513 (Praha, Technická 2)
Ing. Radim Havlíček - UCEEB    
Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D. - FSv +420-22435-4461
B-212 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - FEL
profesor-katedra teorie obvodů
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2284
B2-525 (Praha, Technická 2)
Adéla Havlíčková - RČVUT    
doc. Květuše Havlíčková - SÚZ    
Mgr. Markéta Havlíčková - FEL
zástupce vedoucího / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5874
B3-148 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - FSv +420-22435-4338
D-2092 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jan Havlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2048
C4-462 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Havlík, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2524
B1-525 (Dejvice)
Ing. Jiří Havlík - VIC    
Ing. Jana Havlíková - FS - 12802    
Bc. Klára Havlíková - RČVUT
Referentka odboru PR a marketingu
sekretářka / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3402
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Radka Havlíková - FJFI
tajemník / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-270
 
Alžběta Havlová - FSv
sekretářka
sekretářka / experimentální centrum / Fakulta stavební
+420-22435-4331
D-1039 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. art. Ester Havlová - FA    
Jitka Havlová - FS - 12361    
RNDr. Václava Havlová - FS - 12932    
doc. Ing. Vladimír Havlůj, CSc. - FSv +420-22435-4331
D-1039 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D. - FS, FEL - 12110
doc. Ing., Ph.D.
+420-22435-7263
E-420 (Karlovo náměstí)
Ing. Aleš Havránek, Ph.D. - FEL    
Bc. Jiří Havránek - FIT    
Josef Havránek - FS - 12115 +420-22435-1812
219 (Juliska)
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat. - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Mgr. Renata Havránková, Ph.D. - FBMI    
Ing. Tereza Havránková - FA (doktorand)    
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. - FEL
vedoucí / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2052
A3-228 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. - FEL +420-22435-5966
+420-604-164-782
B2-536 (Praha, Technická 2)
Ing. Zdeněk Hazdra - FS, FEL - 12133 (doktorand)    
MUDr. PhDr. Ľubomír Háčik, CSc. - FD +420-22435-9118
B-129 (Horská)
Jakub Hájek - UCEEB    
Jan Hájek - SÚZ
Číšník
   
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - FEL, RČVUT +420-22435-2083
+420-604-856-440
B3-712 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - FEL +420-22435-2198
B3-444 (Praha, Technická 2)
Josef Hájek - VIC +420-22435-7956
B-372 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. - FSv, FD
docent
+420-22435-5308
+420-608-726-228
+420-22435-4893
D-1102 (Praha, Thákurova 7a)
Lukáš Hájek - FEL
IT administrator - K13132
  B3-701 (Praha, Technická 2)
Ing. Lukáš Hájek - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
Michal Hájek, Ph.D. - FS - 12201    
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - FSv
vedoucí / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
místopředseda rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-7179
+420-22435-6711
A-424 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek - FA
profesor - ved.atelieru
  703 (Praha, Thákurova 9)
prof. Mgr. Petr Hájek, DrSc. - FEL +420-22435-5102
B-502 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Petr Hájek - FEL +420-22435-2853
+420-773-188-449
C4-157 (Praha, Technická 2)
Ing. Radek Hájek, Ph.D. - FSv +420-22435-4661
B-788 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Vojtěch Hájek - MÚVS (doktorand)    
Ing. Klára Hájková - FIT +420-22435-9992
A-1344 (Praha, Thákurova 7)
Lenka Hájková - FEL +420-22435-7476
+420-22435-7485
E-1 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
Ing. Petra Hájková - FSv (doktorand)    
Petra Hájková - FJFI    
Mgr. Simona Hájková, Ph.D. - FBMI +420-22435-7948
K-210 (Kladno, Sportovců )
Ing. arch. Štěpánka Hájková - FSv    
RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. - FA
odborný asistent, zástupce vedoucího ústavu
+420-22435-6282
507 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Martin Hála, CSc. - FSv +420-22435-5449
B-105 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Hála - SÚZ    
Ing. Petr Hála - FSv (doktorand)    
Ing. Ivo Háleček - FIT (doktorand) +420-22435-9847
A-1051 (Praha, Thákurova 7)
Pavlína Hálová - SÚZ    
BcA. Filip Hámek - FS - 12201    
Josef Hána - FEL +420-22435-2382
B2-423 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. - FBMI
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-575
201 (Praha, Studničkova 7)
Ing. Tomáš Hána - FSv, KÚ (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-3518
+420-22435-4828
B-688 (Praha, Thákurova 7)
B1-317 (Praha, Zikova 4)
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - FSv +420-22435-4737
B-908 (Praha, Thákurova 7)
Robin Arthur Healey - RČVUT
Internationalisation, Language Services
+420-22435-3494
A-802a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dr. Mgr. Oleg Heczko - FEL    
Ing. Petra Hečková - UCEEB (doktorand)    
Mohammad Hedar, MSc. - FS - 12114 (doktorand) +420-775-989-539
B1-319 (Dejvice)
Dr. Henricus Maria Heijne - ÚTEF +420-22435-9372
107 (Horská)
Miroslava Heinenová - SÚZ    
Hana Heizerová - KÚ +420-22435-3588
B2-106 (Praha, Zikova 4)
Richard Hejcman - FSv    
Ing. Jan Hejda, Ph.D. - FBMI +420-22435-9714
 
Ing. Tomáš Hejda, Ph.D. - ÚK    
Ing. Pavel Hejduk, Ph.D. - FSv
Externí učitel - DPČ
   
Ing. Jaroslav Hejl - UCEEB (doktorand) +420-22435-7155
A-530 (Praha, Thákurova 7)
Eva Hejnová - FJFI    
Ing. Drahomíra Hejtmanová, CSc. - FEL
tajemník / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2129
B3-72 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Hejtmánek - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek - UCEEB (doktorand) +420-22435-7151
A-630 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Hekrdla, CSc. - FEL +420-22435-5121
 
Dr. Ing. Marko Helbig - FBMI    
doc. Ing. František Helebrant, CSc. - FD    
Eva Helebrantová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8465
70 (Praha, Bechyňova 3)
MgA. Miroslav Helfer - FA (doktorand)    
doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. - FEL +420-22435-5126
 
Dr. Ing. Sebastian Hellmann - FIT    
Ing. Martin Helmich - FS - 12122
informační manažer / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7492
A-208 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2477
B1-815 (Dejvice)
Mgr. Kateřina Henclová - FJFI (doktorand) +420-604-259-654
 
Ing. Jakub Hendrich - FEL (doktorand) +420-22435-7636
+420-739-210-444
E-421 (Karlovo náměstí)
Jan Hendrych, ASLA - FSv (doktorand)
odborný asistent, hendrychjan@yahoo.com
+420-22435-5511
A-1326 (Praha, Thákurova 7)
Kristian Hengster-Movric, Ph.D. - FEL   E-9 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Didier Henrion, Ph.D. - FEL    
prof. Dr. Joannes Hensen - FS - 12116 +420-22435-2489
B1-818 (Dejvice)
Ing. Jakub Hepp - FA    
Ing. Tomáš Heptner - FS - 12120
odborný asistent
+420-22435-2493
B1-704 (Dejvice)
Irena Heraková - FS - 12361    
Ing. Olga Heralová, MBA - FS - 12138    
Ing. Robert Heran - FSv    
Jiřina Heráčková - FS - 12111
sekretářka / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2509
B1-611 (Dejvice)
Ing. Jiří Herinek - RČVUT    
Jan Hering, Dr. rer. nat. - FEL +420-22435-5725
+420-776-028-647
G-104 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. - FS - 12133
odborný asistent - zaměření slévání
+420-22435-2752
B1-27 (Dejvice)
Ing. Petra Hermanová - FBMI
finanční manažer projektu
+420-22435-5051
 
Bc. Tomáš Herman - FJFI    
Jan Herzog - FA
dílna S 112 - umělecký modelář
+420-22435-6212
 
Mgr. Jitka Heřmanová - FD    
Ing. Venuše Heřmanová - FBMI +420-22435-5051
 
prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc. - FJFI    
MUDr. Tomáš Heřman - FBMI (doktorand)    
Ing. Daniel Heřt - FEL +420-22435-7255
E-123 (Karlovo náměstí)
Magdalena Heřtová - FEL    
Amy Claire Hetletvedt - FSv    
Ing. Tomáš Hégr - FEL (doktorand) +420-22435-4059
B3-601 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., CEng., MICE - FSv +420-22435-4909
B-508 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Hillerová - FEL    
Ing. Martin Himmel - FJFI    
Ing. Michal Himmel - FSv (doktorand)    
Ing. Vladimír Hittman - FS - 12931
vedoucí / oddělení zaměstnanecké / FS
+420-22435-9970
A1-105a (Dejvice)
Martin Hladík - SÚZ
Manipulační dělník
   
Dana Hladíková - FSv    
Bc. Martina Hladíková - RČVUT    
PhDr. René Hladík, CSc. - FJFI    
Richard Hladík - CIIRC    
Ing. Martin Hlava, Ph.D. - FSv +420-22435-4621
+420-22435-4488
B-530 (Praha, Thákurova 7)
B-689 (Praha, Thákurova 7)
Ilona Hlavatá - FSv
sekretářka / katedra jazyků / Fakulta stavební
+420-22435-4784
B-262 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Veronika Hlavatá - FSv
člen AS - student / Fakulta stavební
   
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. - FJFI
vyučující
+420-22435-8294
120 (Praha, Břehová 7)
Dominik Hlavács - UCEEB    
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. - FA
vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru
vedoucí / ústav navrhování II / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec FA / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT
+420-22435-6369
812 (Praha, Thákurova 9)
746 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Hlaváček, Ph.D. - FEL
Vědecký pracovník, odborný asistent - technika vysokých napětí
+420-22435-2545
F1-11c (Praha, Technická 2)
Mgr. Jan Hlaváček    
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček - FSv
docent - vedoucí atelieru
+420-22435-5307
+420-22435-6278
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
441 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - FA
odborný asistent, mobil 602 304 917
+420-22435-6270
433 (Praha, Thákurova 9)
František Hlaváč - FS - 12112 +420-22435-2590
+420-608-079-448
 
Jaroslav Hlaváč - FIT    
Ing. Jitka Hlaváčková - FSv
vedoucí / oddělení práce a mzdy / Fakulta stavební
+420-22435-8744
B-120 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Marián Hlaváč - FIT
Programátor @ ICT oddělení; Vyučující BI-3DT @ KSI
+420-605-347-542
A-1324 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. - CIIRC
vedoucí / aplikovaná algebra a geometrie / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / robotické vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / oddělení robotiky a strojového vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen AS - zaměstnanec nefakultní součásti / ČVUT,
předseda komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen atestační komise / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-7465
+420-603-149-689
B-610 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D. - FS - 12137
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2980
+420-22435-2562
A1-305j (Dejvice)
Josef Hlavinka - FS - 12135    
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6301
535 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Hlavnička - FEL (doktorand) +420-22435-2820
+420-723-428-605
C4-460 (Praha, Technická 2)
Mgr. Marta Hlavová - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7253
D-305b (Karlovo náměstí)
Ing. Kateřina Hládková - KÚ +420-22435-3549
B1-144 (Praha, Zikova 4)
Ing. Martina Hlinková - MÚVS +420-22435-3186
m112 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. - FEL
předseda disciplinární komise / Fakulta elektrotechnická
+420-721-677-670
+420-22435-7477
E-18a (Karlovo náměstí)
Ing. Vít Hlinovský, CSc. - FEL
Assistant professor, head of the laboratory of the department
+420-22435-2341
B3-246 (Praha, Technická 2)
E1-107 (Praha, Technická 2)
Bc. Martina Hlobilová - RČVUT
odborný pracovník
+420-22435-3483
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Filip Hložek - MÚVS    
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. - FJFI    
Jiří Hlusička - FBMI    
Čestmír Hlušička - FJFI +420-22435-8578
 
Ing. Jan Hlúbik, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7664
E-117 (Karlovo náměstí)
Ing. Radim Hlůžek - FSv (doktorand)    
Lubomír Hnát - FJFI    
Zuzana Hnátová - FJFI +420-22435-8272
107 (Praha, Břehová 7)
Ing. arch. Ivan Hnízdil - FA
odborný asistent
+420-22435-6378
701 (Praha, Thákurova 9)
834 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Hnyk - FEL (doktorand) +420-22435-4069
A4-302 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Hnyk - FD
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
+420-22435-7960
+420-728-240-998
+420-22435-9211
A-439 (Horská)
B-104 (Horská)
doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. - FJFI
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
předseda AS / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8547
107c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. - FSv +420-22435-4650
B-805 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Petr Hodač - FIT +420-22435-9839
A-1328 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Hodaň - FEL (doktorand) +420-22435-5771
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Mgr. Rastislav Hodák, Ph.D. - ÚTEF
Vedoucí skupiny "Podzemní experimenty & neutrina"; Technologický skaut
+420-22435-9394
116 (Horská)
Ing. Dagmar Hodková - FJFI +420-22435-8274
108 (Praha, Břehová 7)
František Hodrment - FD    
Lenka Hodrmentová - FD    
Ing. Renáta Hoďánková - FSv +420-22435-9716
D-2078d (Praha, Thákurova 7a)
Michael Hofbauer - FSv    
prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. - FEL
Profesor
+420-22435-2276
+420-22435-2296
B2-632 (Praha, Technická 2)
Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. - FEL +420-22435-7387
E-211 (Karlovo náměstí)
Matěj Hoffmann - FS - 12305
Vedoucí - správa budov - Karlovo náměstí
+420-22435-9794
+420-777-303-501
B-6 (Karlovo náměstí)
Bc. Matěj Hoffmann - FS - 12135    
doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2451
B1-427 (Dejvice)
doc. Ing. Josef Hofman, DrSc. - FS - 12113 +420-22435-2304
 
Alena Hofmannová - FSv    
Vladimír Hofmann - SÚZ
vedoucí / Betlémská kaple / Správa účelových zařízení
+420-222-221-030
 
Ivana Hofmanová - FSv +420-22435-8759
C-116a (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. - FS - 12110 12137 +420-22435-2566
B1-512 (Dejvice)
Marie Hohenbergerová - FJFI    
Mgr. Zuzana Hochmeisterová - CIIRC   A-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Hoidekr - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2479
B1-217 (Dejvice)
Jana Hokynářová - FSv    
Ing. Jakub Holan - FSv (doktorand)    
Bc. Markéta Holanová - UCEEB    
Lucie Holatová - FS - 12931 +420-22435-2891
A1-104b (Dejvice)
Ing. Hana Holá - MÚVS    
Olga Holá - SÚZ
Vedoucí provoz. útvaru
+420-233-051-151
H-151 (Praha, Thákurova 1)
Ing. Ondřej Holčapek - FSv (doktorand) +420-22435-4913
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
Bc. Aleš Holec - FEL +420-22435-5154
 
Ing. Jiří Holeček - FEL +420-22435-2101
B3-706 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Holeček - KÚ +420-22435-3514
B1-111 (Praha, Zikova 4)
Mgr. Ing. Vít Holeček - FEL (doktorand)    
Štěpánka Holečková - UCEEB    
Mgr. Wanda Holejšovská - RČVUT
Studijně podpůrný pracovník Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
+420-22435-8463
70 (Praha, Bechyňova 3)
doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. - FIT   A-1233 (Praha, Thákurova 7)
prof. Dr. Ing. František Holešovský - FS - 12134 +420-22435-2605
B1-118 (Dejvice)
Ing. Jan Holešovský - FSv +420-22435-4792
B-919a (Praha, Thákurova 7)
Ondřej Holešovský, MSc. - CIIRC (doktorand)   B-611 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Naděžda Holická, CSc., M.A.Sc. - FA +420-22435-6285
509 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Milan Holický, DrSc. - FSv, KÚ
vedoucí oddělení spolehlivosti konstrukcí
vedoucí / oddělení spolehlivosti konstrukcí / Kloknerův ústav,
zástupce ředitele / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-6285
+420-22435-3842
509 (Praha, Thákurova 9)
B1-311 (Praha, Zikova 4)
Ing. Libor Holík - FBMI    
Ing. Michael Holík, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9231
+420-22435-9230
B-221 (Horská)
B-220 (Horská)
Ivana Holíková - FIT
sekretářka
sekretářka / katedra počítačových systémů / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9832
A-1026 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Stanislava Holíková - FD +420-412-512-736
208 (Děčín, Nároží 6)
Bc. Otto Hollmann - FIT    
Ing. Jiří Holman, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7566
 
Helena Holmerová - RČVUT
Evropská kancelář - program ERASMUS, kontaktní osoba pro vyjíždějící studenty
+420-22435-3492
A-801 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jonathan Edmund Holmes - FA    
Ing. Martin Holoubek - FIT    
Ing. Taťana Holoušová, CSc. - FSv +420-22435-4543
B-505 (Praha, Thákurova 7)
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D. - FEL
docent
+420-22435-2167
B3-140 (Praha, Technická 2)
Petr Holovský - FS - 12111 +420-22435-2692
E3-138c (Dejvice)
Ing. Peter Holubčík - FSv   D-2010 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - FIT
zástupce vedoucího / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9814
A-1235 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra měření / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2000
A3-320 (Praha, Technická 2)
Ing. Lukáš Holub - FJFI (doktorand)    
Alena Holubová - SÚZ    
Ing. Anna Holubová - FBMI    
Jana Holubová - SÚZ +420-234-678-343
23 (Praha, Vaníčkova 7)
Martin Holý, DiS. - CIIRC +420-22435-4192
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Milan Holý - KÚ (doktorand) +420-22435-4661
+420-22435-3512
B-816 (Praha, Thákurova 7)
B1-308 (Praha, Zikova 4)
Ing. Radek Holý - FEL, FD, RČVUT, VIC (doktorand)
vedoucí / odbor prorektora pro informační systémy / Rektorát ČVUT,
prorektor pro informační systém / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
předseda knihovní rady / Ústřední knihovna,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-8454
A-901 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
109a (Praha, Konviktská 20)
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. - FS - 12111 +420-22435-2510
B1-612 (Dejvice)
Mgr. Lucia Hol'anová - FSv    
Martin Homolka - SÚZ    
Barbora Homolková - SÚZ    
Šárka Homolková - SÚZ    
Ing. Tomáš Honc - FD   A-422 (Horská)
Mgr. Marek Honců, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-22435-9918
307 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Petr Honců - FBMI    
Alena Honsů - FSv +420-22435-8716
C-109 (Praha, Thákurova 7)
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: Úterý 13:00 - 14:00 (předchozí emailová domluva)
proděkan pro studium a pedagogickou činnost / Fakulta biomedicínského inženýrství,
zástupce vedoucího / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9899
K-307 (Kladno, Sportovců )
Tomáš Honzák - CTN +420-22435-5004
 
Ing. Petr Honzík, Ph.D. - FEL, FD +420-22435-9562
 
Jana Hoppanová - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Ing. Kateřina Horaisová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8481
234 (Děčín, Pohraniční 1)
Mgr. Jan Hora - FJFI    
RNDr. Vladimír Hora, CSc. - FSv +420-22435-3847
D-2089 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Patrik Horažďovský - FD (doktorand) +420-22435-9552
509 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Tomáš Horažďovský - FS - 12102 (doktorand) +420-22435-2429
B2-248a (Dejvice)
BcA. Marek Horáček - FS - 12201    
Martin Horáček - SÚZ    
Mgr. Michal Horáček - FSv +420-22435-7165
A-521 (Praha, Thákurova 7)
Vladimír Horáček - FSv +420-22435-4959
D-s175 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Barbora Horáčková - FD    
Mgr. Iveta Horáčková - FBMI +420-22435-9935
 
Ing. David Horák - FJFI (doktorand)    
Ing. Karel Horák - FEL (doktorand)   E-324 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Horák, Ph.D. - FSv +420-22435-5417
D-2030 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Martin Horák - FEL (doktorand) +420-22435-5835
B3-443 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Horák - FEL (doktorand) +420-22435-5152
 
Michal Horák - FSv +420-22435-3724
D-2025 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Miroslav Horák - FSv
zástupce vedoucího STPS, správce hmotného majetku, řidič
vedoucí / správce hmotného majetku / Fakulta stavební,
zástupce vedoucího / referát úklidu / Fakulta stavební,
zástupce vedoucího / středisko technicko-provozních služeb (STPC) / Fakulta stavební
+420-22435-8749
B-222 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ondřej Horák - FSv (doktorand)    
Ing. Anna Horáková - FSv (doktorand) +420-22435-4623
B-723 (Praha, Thákurova 7)
Lenka Horáková - FSv    
Mgr. Lucie Horáková - FEL +420-22435-3591
B1-336 (Praha, Zikova 4)
Ing. Marta Horáková, Ph.D. - FS - 12132    
Ing. Michaela Horáková - CIIRC
sekretářka tajemníka / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4139
A-714 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Šárka Horáková - FSv    
Mgr. Petr Horák - FEL    
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast mezinárodních projektů / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9155
A-261b (Horská)
Bc. Tomáš Horák - FS - 12135    
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. - FS - 12124    
Mgr. Helena Horálková - MÚVS    
Ing. Zdeněk Horčík - FEL +420-22435-2049
C4-462 (Praha, Technická 2)
Ing. Otakar Horejš, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-932
+420-221-990-953
A-150 (Horská)
Marcela Horešovská - FEL +420-22435-7366
E-319a (Karlovo náměstí)
PaedDr. Jiří Horešovský - ÚTVS +420-22435-1893
213 (Juliska)
Dita Horká - FSv    
Mgr. Hana Horká - FSv
zástupce vedoucího / katedra jazyků / Fakulta stavební
+420-22435-4825
B-263 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Filip Horký, Ph.D. - FSv +420-22435-4597
B-777 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - FSv +420-22435-7928
A-828a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Horníček - FSv    
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. - FSv +420-22435-4754
B-617 (Praha, Thákurova 7)
D-1054 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7531
+420-22435-7529
B-119 (Karlovo náměstí)
Josef Horník - FS - 12135
Výroba - technická podpora výzkumu
+420-605-205-909
+420-22435-9361
 
Miroslav Horník - FEL +420-22435-2005
+420-22435-2854
B2-s141c (Praha, Technická 2)
A3-s117 (Praha, Technická 2)
Ing. Kateřina Horníková - FSv (doktorand) +420-22435-4661
+420-607-161-816
B-816 (Praha, Thákurova 7)
Michaela Hornofová - FSv +420-22435-8730
 
Věra Hornoková - FJFI    
Ing. Jana Hornová, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2750
C1-s116a (Dejvice)
Ing. Jan Hornych, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-938
+420-221-990-938
A-150 (Horská)
Dagmar Hornychová - FEL    
Ing. Tomáš Hornych, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-956
+420-731-628-558
A-32 (Horská)
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. - FS - 12124
docent
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-9741
+420-608-704-805
B1-607 (Dejvice)
Michal Horňák - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Michal Horňák - FBMI +420-22435-8793
K-117 (Kladno, Sportovců )
Milan Horňák - RČVUT
Mechanik, řidič
+420-734-694-349
+420-257-216-264
104 (Praha, Vaníčkova 5)
Renata Horňáková - FBMI
personalistika a mzdy / úřední hodiny : PO, ÚT, ST 08:00 - 11:00 12:30 - 15: 00 a dle domluvy
+420-22435-5081
 
Ing. Alena Horská - FSv (doktorand) +420-22435-4677
B-782 (Praha, Thákurova 7)
Jiří Horský - FA
redakce - Bulletin FA, mobil 602 222 478
+420-22435-6220
811 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Martin Horský, Ph.D. - FSv +420-22435-4614
B-713 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Horváth, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Jana Horváthová, Ph.D. - UCEEB
zástupce vedoucího / kvalita vnitřního prostředí / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
   
Mgr. Eliška Horynová - UCEEB
koordinátorka vědeckých projektů
+420-22435-6702
203 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Eva Horynová - FEL (doktorand)   G1-123c (Praha, Technická 2)
Jana Hořáková - SÚZ    
Ing. Jindřich Hořenín - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Martin Hořeňovský - FEL    
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra architektury / Fakulta stavební
+420-22435-5302
 
Ing. Antonín Hoskovec - FJFI (doktorand) +420-22435-8380
 
Jan Hoskovský - FS - 12911 +420-22435-2679
A2-166 (Dejvice)
Ing. Stanislav Hosnedl - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-967
A-62 (Horská)
Ing. Pavel Hospodář - FS - 12122 +420-22435-8711
B-201 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Petra Hospodářská - ÚTVS    
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-5092
A-219 (Horská)
doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka - FEL
zástupce vedoucího / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra teorie obvodů / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2069
+420-22435-2066
B3-804 (Praha, Technická 2)
Ing. Petra Hospodková, MBA - FBMI
odborný pracovník
tajemník / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9931
+420-739-318-121
 
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. - FS, FEL - 12136
tajemník / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2552
C2-135 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Hošek, DrSc. - FSv +420-22435-3844
D-1048 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Přemysl Hošek - FSv    
Pavla Hošková - FEL
mzdová účetní
+420-22435-5838
A4-3 (Praha, Technická 2)
Dana Hošnová - SÚZ    
Štěpánka Hotárková - SÚZ    
Bc. Kateřina Houbová - FS - 12112 +420-22435-2594
B1-328 (Dejvice)
Mgr. Tomáš Houdek - FIT    
Andrea Houdková - FSv    
Ing. Jiří Houkal, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2407
B2-341 (Dejvice)
Ing. arch. Petr Housa - FSv +420-22435-7195
A-724 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Bc. Eliška Housarová - FSv, ÚK (doktorand) +420-22435-5420
H-105 (Praha, Thákurova )
Caleb Daniel House, MSc. - RČVUT +420-22435-3496
B-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Kamila Housová Mizerová - FSv    
prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. - FS - 12135
Vedení - profesor vysokoškolský
člen kolégia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-605-205-910
+420-221-990-910
+420-22435-9350
A-20 (Horská)
Mgr. Helena Houšková - FEL +420-22435-7667
E-219 (Karlovo náměstí)
Jan Hovězák - FSv +420-22435-9789
+420-22435-8749
B-222 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Hovorka - FD    
Adina Hovorková - FD    
Bc. Vendula Hovorková - CIIRC    
BA. Eva Howlings - MÚVS    
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - FBMI, CIIRC
docent/associate professor in Electronics and medical technology, guarantor of Biomedical Technician
+420-728-335-738
A-104 (Kladno, náměstí Sítná )
A-9 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. David Hrabal - UCEEB    
Ing. Jitka Hrabáková - FIT (doktorand) +420-22435-9885
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. - FIT +420-22435-9885
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. - KÚ +420-22435-3554
B1-139 (Praha, Zikova 4)
Ing. Dalibor Hrabec - FBMI (doktorand) +420-724-190-357
 
Jiří Hradecký - SÚZ
Technik elektroniky
   
Ing. arch. Klára Hradečná - FA
Odborná asistentka
  750 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný - FA
vedoucí ateliéru, email: tomas@hradecny.cz
  750 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Hradil, Ph.D. - FSv +420-22435-4922
D-2068 (Praha, Thákurova 7a)
Vratislav Hradil - SÚZ    
Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. - FEL +420-22435-2083
B3-712 (Praha, Technická 2)
Iva Hrachová - SÚZ
vedoucí / oddělení účetnictví / Správa účelových zařízení
+420-234-678-213
10 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Simona Hrachová - KÚ +420-22435-3855
B1-155 (Praha, Zikova 4)
Ing. Šárka Hráčková - FJFI +420-22435-8221
313 (Praha, Břehová 7)
Ing. Vladimír Hrbek - FSv (doktorand)    
Ing. Jana Hrbková, Ph.D. - FSv +420-22435-7138
A-339 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lukáš Hrdina - FD (doktorand)    
Ing. Hana Hrdinová - FS - 12124 12133 (doktorand)    
Lenka Hrdinová - FEL    
Ludmila Hrdinová - FEL    
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. - FS - 12115
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
předseda hospodářské komise AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
kancléř vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
tajemník Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2535
B1-517 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. - FS - 12115
Odborný asistent
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-608-339-901
+420-22435-7974
B1-518a (Dejvice)
Ing. Petr Hrdlička - FA    
Jana Hrdličková - CTN
Hlavní účetní
+420-22435-9951
S-142 (Praha, Thákurova 1)
Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D. - ÚK
zástupce vedoucího / sekretariát ředitele ÚK / Ústřední knihovna,
zástupce ředitele / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-22435-5000
+420-777-079-949
B-762a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. - FSv +420-22435-4623
B-723 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Ing. Daniela Hrehová, Ph.D. - FSv    
Ing. Vladimír Hric - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. - FJFI +420-22435-8360
116 (Praha, Břehová 7)
František Hrnčíř - FSv +420-22435-4372
D-2023 (Praha, Thákurova 7a)
Jan Hrnčíř, MSc., Ph.D. - FEL +420-608-155-498
E-316 (Karlovo náměstí)
Mgr. Michal Hroch - FEL (doktorand) +420-22435-5122
 
Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky a řízení stavebnictví / Fakulta stavební
+420-22435-3720
B-477 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D. - FEL +420-22435-7681
E-21 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Hromek - RČVUT +420-22435-2893
B1-230 (Dejvice)
David Hromka - UCEEB    
Ing. Kateřina Hromková - FSv    
Ing. Miroslav Hrončok - FIT
Vedoucí laboratoře 3D tisku FIT.
+420-22435-8714
A-1153 (Praha, Thákurova 7)
Jiří Hron - ÚTVS    
Mgr. Marcela Hronková - VIC +420-22435-9909
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Věra Hronová - ÚTVS
kustod
+420-22435-1824
111 (Juliska)
Milana Hrubá - FEL    
Bc. Hana Hrubešová - FJFI    
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. - FD
děkan / Fakulta dopravní,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta dopravní,
předseda vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9502
212 (Praha, Konviktská 20)
Jan Hrubý - ÚTEF +420-22435-9178
121 (Horská)
Roman Hrubý - CIIRC +420-22435-4167
A-722 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Václav Hrubý - FS - 12375 +420-22435-2776
A1-205c (Dejvice)
Vojtěch Hruša - FIT    
Bc. Michal Hruška - FS - 12375    
Mgr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. - FEL (doktorand) +420-22435-2307
B2-427 (Praha, Technická 2)
Ing. Michala Hrušková - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3647
B-736 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petra Hrušková - FSv +420-22435-7177
A-426 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D. - FEL +420-22435-2177
B3-455 (Praha, Technická 2)
Bc. Jan Hrušovský - FJFI    
Mgr. Štěpánka Hruzíková - FEL +420-22435-7598
E-s134 (Karlovo náměstí)
Ing. David Hrycej, CSc. - CIIRC +420-607-968-017
B-441a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - FEL
odborný asistent
tajemník / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2124
+420-22435-2025
B3-140 (Praha, Technická 2)
PhDr. Monika Hřebačková - MÚVS
vedoucí / oddělení jazykových studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-5017
503 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Ondřej Hubáček - FEL (doktorand)   E-435 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8289
119 (Praha, Břehová 7)
PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D. - FBMI    
Mgr. Dagmar Hučková - MÚVS +420-22435-3164
m132 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Michael Hudák - FD    
doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. - FEL +420-22435-2276
+420-22435-2296
B2-632 (Praha, Technická 2)
doc. RNDr. René Hudec, CSc. - FEL +420-22435-2204
B2-728 (Praha, Technická 2)
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. - MÚVS
vedoucí / oddělení veřejné správy a regionálních studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3189
+420-776-661-708
330 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jana Hudzietzová - FBMI (doktorand)
Konzultační hodiny: Úterý 13:00 - 13:50 a čtvrtek 13:00 - 13:50 (předchozí emailová domluva)
+420-22435-7946
K-204 (Kladno, Sportovců )
Ing. arch. Markéta Hugová - FA +420-22435-6323
+420-721-652-369
 
Anna Hujová - FEL    
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - FSv
vedoucí / katedra architektury / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-3982
D-2111 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. arch. Jaroslav Hulín - FA
odborný asistent
+420-22435-6313
703 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Martin Hulín - FSv 421944118200
 
Ing. Šárka Hulínská - FD (doktorand)
člen AS - student / Fakulta dopravní,
člen AS - student FD / ČVUT
  A-224 (Horská)
Ivo Hulínský - FEL
správce subsítě / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2037
C3-339 (Praha, Technická 2)
MgA. Klára Hulmáková - FA (doktorand)    
Ing. Ondřej Huml, Ph.D. - FJFI
akademický pracovník
+420-221-912-387
A-633 (Praha, V Holešovičkách 2)
Milan Humr - FEL +420-22435-2364
+420-22435-2339
H1-26a (Praha, Technická 2)
B3-253 (Praha, Technická 2)
E1-104 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Hunka - FIT +420-22435-7968
+420-603-140-747
A-937 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Huňka, Ph.D. - FSv +420-22435-3521
B1-204 (Praha, Zikova 4)
Ing. Ivan Hupka - FS - 12932 (doktorand)    
Ing. Michal Huptych, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4168
B-303b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. - FEL
Docent
zástupce vedoucího / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7683
+420-608-345-922
E-11 (Karlovo náměstí)
Bc. Karel Hurtig - KÚ    
Bc. Petr Huřťák - FEL    
Ing. Jan Husák - CIIRC    
Martin Husák - SÚZ    
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - FEL +420-22435-2267
A3-223 (Praha, Technická 2)
Anna Husáková - SÚZ    
Pavel Husák - SÚZ
Vedoucí skladu - řidič
   
Dr. Ing. Libor Husník - FEL +420-22435-2115
B3-546 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Petr Hušek, Ph.D. - FEL +420-22435-7336
E-19 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeněk Hušek - MÚVS    
Olga Hušková - FSv    
Ing. Miloslav Hůla - FSv
vedoucí / středisko vývoje a správy aplikací / Fakulta stavební
+420-22435-9718
D-2010 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. David Hůlek - FD (doktorand)
gestor oboru TUL
člen AS - student / Fakulta dopravní
+420-721-445-233
+420-22435-9371
A-218 (Horská)
Ing. Luboš Hůlka - FSv
vedoucí / středisko audiovizuální techniky / Fakulta stavební
+420-22435-5430
B-193 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Jiří Hůrka - FA   251 (Praha, Thákurova 9)
835 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jakub Hvězda - CIIRC (doktorand)   B-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jiří Hvězda, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-2497
B1-710 (Dejvice)
Ing. Jakub Hybler - FEL (doktorand)    
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
Tomáš Hyksa - ÚTVS    
Mgr. Oldřich Hykš - FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-224-890-721
+420-22435-8423
+420-22435-7539
310 (Praha, Na Florenci 27)
D-305a (Karlovo náměstí)
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9916
+420-224-890-709
 
Ing. Kamil Hylák - FS - 12133 (doktorand)   B1-25 (Dejvice)
Mgr. Miroslava Hyláková - FD    
Mgr. Daniel Hynek - ÚTVS +420-22435-1886
201 (Juliska)
Bc. Karel Hynek - FIT    
Martin Hynek - VIC
správce IdM, Helpdesk, Wiki
+420-22435-8406
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. - FIT +420-22435-8715
A-1033 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Hynková - CIIRC
vedoucí / ředitelství / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / ekonomicko-provozní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
tajemník / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4142
A-715a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Hynek Hyška - SÚZ
Truhlář
   
Eva Hýsková - FEL
finanční účetní
+420-22435-2818
A4-106c (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - FSv    
Ing. Jakub Hübner, Ph.D. - FJFI +420-777-664-905
 
Monika Hübnerová - CIIRC
sekretářka / oddělení vědeckého řízení platforem / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4145
A-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Höfler - FD
odborný asistent
+420-603-828-671
A-424 (Horská)
Ing. Robert Hülle - FIT (doktorand) +420-22435-9847
A-1051 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Härtel - VIC +420-22435-9922
B-372 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-407 (Praha, Zikova 4)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 556 položek.
(data: 2018-12-16 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7bd9282/2018-12-05/10:06)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky