Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. - FD +420-22435-9978
MgA. Jan Fabián - FA
Odborný asistent
+420-22435-4990
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. - FEL
Odborný asistent, Assistant Professor
+420-22435-2327
Marek Fabíni - FS - 12113    
Ludmila Facer - FIT +420-22435-9837
Miroslav Fafejta - FJFI +420-22435-8316
Sylva Fafejtová - CIIRC
Hlavní účetní
vedoucí / účetní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4150
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9165
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D. - FEL +420-22435-7400
Romana Fajmanová - FS - 12933 +420-22435-2676
doc. Ing. Petr Fajman, CSc. - FSv +420-22435-4477
Mgr. Lukáš Fajt - ÚTEF +420-22435-9391
Ing. Radek Fajtl - FEL    
Mgr. Jiří Falta - FS - 12135 (doktorand)
Výpočty - odborný pracovník v oborech technických
+420-739-531-464
+420-221-990-966
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-9553
Jiří Faltys - SÚZ    
Markéta Faltysová - FJFI +420-22435-8283
 
Ing. Ghaeth Abdulhamid Fandi - FEL +420-22435-3943
Ing. Petr Fanta, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3187
doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc. - FD
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-9532
+420-22435-4991
Ing. Antonín Faran, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9556
Jaromír Farník - FEL +420-22435-7243
Mgr. Tomáš Fassati - FA
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. - FD
pedagog, manažer jakosti COV FD a ZL FD, zkušební technik ZL FD, posuzovatel COV FD
vedoucí / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9555
Jiří Fedeleš - FEL
Mgr. Pavla Federičová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8242
Ing. Tomáš Fedor - FIT    
Ing. Mgr. Jan Feit - FD
odborný asistent
vedoucí / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-22435-9148
Ing. Filip Fejt - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Simona Felixová - FSv (doktorand) +420-22435-4759
Ing. Petr Felkel, Ph.D. - FEL
Zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku
zástupce vedoucího / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7451
Mgr. Kateřina Fenclová - FJFI (doktorand)    
Zuzana Fenclová - SÚZ +420-234-678-257
Veronika Ferencziová - FJFI +420-22435-8357
Bc. Jan Ferkl - FS - 12135    
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. - UCEEB
Ředitel UCEEB
ředitel / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
vedoucí / projektové vedení / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
vedoucí / vedení UCEEB / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen grémia / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6703
+420-22435-3947
Gabriela Fetterová - FSv +420-22435-7133
RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D. - FBMI  
Boris Fiala - SÚZ    
Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - FSv +420-22435-7184
Bc. Dominik Fiala - FBMI    
MUDr. Jan Fiala, Ph.D. - FEL    
Bc. Karel Fiala - FIT    
Ing. Lukáš Fiala, Ph.D. - FSv +420-22435-7125
Ondřej Fiala - FEL +420-22435-7610
prof. RNDr. Petr Fiala, CSc. - FJFI    
Ing. Štěpán Fiala - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník
+420-733-674-322
+420-221-990-975
doc. Ing. Helena Fialová, CSc. - FEL +420-22435-5151
 
Helena Fialová - RČVUT
Vrátný
+420-22435-3325
doc. Ing. arch. Irena Fialová - FA
odborná asistentka
proděkan pro vědu a výzkum / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6330
Bc. Kateřina Fialová - FJFI    
MUDr. Lenka Fialová, CSc. - FBMI    
Bc. Marie Fialová - FJFI    
Renata Fialová - FEL +420-22435-3991
Ing. Martin Fibrich, Ph.D. - FJFI    
Ing. Pavel Ficek - FA    
Ing. Ondřej Ficker - FJFI (doktorand)    
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. - FBMI +420-22435-9898
+420-221-912-726
+420-221-912-221
Kateřina Fidrmucová - SÚZ    
Ing. David Fiedler - FEL (doktorand)    
Eva Fiedlerová - FSv +420-22435-4947
Ing. Ondřej Fikar - FEL +420-22435-5729
Ing. Miroslava Fikáčková - FD
služební cesty
+420-22435-9517
František Fila - FEL +420-22435-2222
Mgr. Jan Filandr - FEL, ÚTVS +420-22435-1897
+420-22435-1896
+420-22435-3904
Mgr. Robert Filgas, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
Bc. Hana Filipenková - RČVUT
velin-ostraha
+420-22435-3405
+420-770-119-378
Jana Filipová - SÚZ    
Ing. Helena Filipská - FJFI
Vědecký pracovník
+420-22435-8203
+420-22435-8225
Ludmila Filková - FSv +420-22435-8751
Zuzana Fillová - RČVUT
referent odboru rozvoje
sekretářka prorektora pro rozvoj / ČVUT
+420-22435-3622
Mgr. Eva Filová, Ph.D. - FBMI    
Ing. arch. Pavel Filsak - FSv
Učitel
+420-22435-7194
Ing. Radmila Fingerová - FA (doktorand)
odborný asistent, www.radmilafingerova.cz/cvut.ka, mobil 728 400 541
+420-22435-6335
Ing. Tomáš Finsterle - FS, FEL - 12110 (doktorand)  
Jan Firbas - CTN    
Ing. Jiří First - FD +420-22435-5085
 
doc. Ing. Jan Fischer, CSc. - FEL +420-22435-5827
+420-22435-2179
Ing. Daniel Fišer - FEL (doktorand) +420-22435-7580
Ing. Jakub Fišer - FEL +420-22435-7501
prof. Akad. arch. Jan Fišer - FA +420-22435-6265
Ing. Jaromír Fišer, Ph.D. - FS - 12110
odborný asistent; Ú 12110
+420-22435-3953
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. - FJFI  
Ing. Ondřej Fišer - FBMI (doktorand)
Blanka Fišerová - FD
stipendia, poplatky
+420-22435-9578
Renata Fišerová - FEL    
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9842
Antonín Fíl - FS - 12122
Ing. Tomáš Fíla - FD (doktorand)    
Ing. Zuzana Fílová - FBMI +420-22435-9935
Boris Flach, Dr. rer. nat. habil. - FEL
vedoucí / Strojové učení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5776
Ing. Josef Fládr, Ph.D. - FSv +420-22435-4624
Ing. Karel Fliegel, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2026
Michaela Flíglová - FD
odborný administrativní pracovník
sekretářka / pracoviště Děčín / Fakulta dopravní
+420-412-512-736
+420-22435-8409
Ing. Stanislav Flígl, Ph.D. - FEL +420-22435-2341
Mgr. Petra Florianová - FSv +420-22435-4795
doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. - FA
docent - vedoucí experimentálního ateliéru pro exper.ateliér.výuku
+420-22435-6309
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. - FJFI    
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. - FSv +420-22435-4630
doc. Ing. Julius Foit, CSc. - FEL +420-22435-2051
Ing. Jaroslava Fojtíková - FJFI (doktorand)
odborný pracovník
+420-22435-8638
 
Ing. Jaroslav Fojt - FS - 12102    
Ing. Olena Fojtů - FS - 12135  
Ing. Petr Fojtů, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-927
+420-731-144-870
Ing. Lucie Forejtová - FS - 12133 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
   
Ing. Petr Formáček - FSv (doktorand)  
Ing. Roman Formánek - FS - 12118 (doktorand)    
Radka Formánková - FA
sekretářka ústavů 15111 a 15150
+420-22435-6269
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. - FSv +420-22435-4354
Ing. Tomáš Fornůsek - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 608 727 727
+420-221-990-906
Vojtěch Fornůsek - FJFI +420-221-912-421
 
doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2713
Ing. Jan Fořt, Ph.D. - FSv +420-22435-7130
prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. - FS - 12101
vedoucí / ústav technické matematiky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-224-923-114
+420-22435-7365
doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc. - FA
docent-ved.atelieru
+420-22435-6274
Ing. Kristina Fořtová, Ph.D. - UCEEB    
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - FSv
zástupce vedoucího / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-4425
Mgr. Sylvie Fotevová - CIIRC +420-22435-4232
Irena Fozikošová - VIC    
PhDr. Benjamin Fragner - FA
vědecký pracovník, mobil č. 604 467 163
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6250
MSc. Alberto Fraile García, Ph.D. - FEL +420-22435-7687
Mgr. Jakub Franc, Ph.D. - FEL    
Ing. Jiří Franc, Ph.D. - FJFI +420-22435-8552
10b (Praha, Trojanova 13)
Milada Francová - SÚZ
Kuchařka
   
Pavla Francová - FA    
Ing. Vojtěch Franc, Ph.D. - FEL +420-22435-7665
Bc. Nikol Frančeová - RČVUT
Asistentka specialisty marketingové komunikace
+420-22435-3428
A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Daniel Franke, Ph.D. - FA
technický pracovník
+420-22435-6323
Ing. Milan Frank - FJFI (doktorand)    
Zuzana Franková - SÚZ +420-234-678-319
Miloslav Franta - FS - 12122 +420-22435-7453
František Frantál - FS - 12375    
Ing. Michaela Frantová, Ph.D. - FSv +420-22435-4619
Jana Frebortová - FD    
prof. Ing. František Freiberg, CSc. - FS - 12138
vedoucí / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-8779
+420-22435-5799
Tereza Frelichová, DiS. - FS - 12135 +420-22435-9365
+420-221-990-900
+420-605-205-900
Mgr. Květa Fremrová - RČVUT
Koordinátor spisové služby rektorátu
+420-22435-3551
Jiří Freylich - FSv +420-22435-4958
Bc. Kristýna Fridrichová - CIIRC
sekretářka / oddělení inteligentních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4243
A-713 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Magda Friedjungová - FIT (doktorand)
tajemník AS / Fakulta informačních technologií,
člen AS - student / Fakulta informačních technologií,
člen AS - student FIT / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
Ing. Miloslav Friedl - FEL +420-22435-2390
doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. - FSv +420-22435-4532
Jana Frková - VIC +420-22435-9956
Daniel Frnka - FS - 12375    
Jana Frolíková - FSv +420-22435-8736
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební
+420-22435-7109
Mgr. Emilio José Frutos Torres, Ph.D. - FEL +420-22435-7598
Martin Fryč - UCEEB
technik BOZP
+420-22435-3404
Mgr. Lenka Fryčová - FIT
odborná referentka pro doktorské studium a grantovou činnost
+420-22435-9813
Zuzana Frydrychová - SÚZ    
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D. - FD
tajemník / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní
+420-22435-9001
Zdenka Fryková - SÚZ
Provozní pracovník
   
Mgr. Jan Fryščák - VIC  
Mgr. Soňa Fryščáková - ÚK +420-22435-9997
Ing. Jan Frýbort, Ph.D. - FJFI
Akademický pracovník
+420-221-912-398
Eva Frýdlová - FA
sekretářka
sekretářka / ústav stavitelství II / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav nosných konstrukcí / Fakulta architektury
+420-22435-6296
Ing. Radek Fučík, Ph.D. - FJFI
Odborný asistent.
+420-22435-8557
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. - CIIRC  
doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc. - FS - 12134    
Ing. Lenka Fukačová - MÚVS
Na mateřské dovolené
+420-22435-3151
Ing. Jindřich Fuka - FEL
Odborný asistent
tajemník / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7232
Tomáš Fukar - FD +420-22435-9562
 
Ing. Jaromír Fumfera - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-2516
Ing. Tomáš Funda - FBMI +420-224-910-471
Ing. Zdeněk Funda, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2538
Ing. Barbora Fundová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3647
Jiří Fuska - FA
technik ve výpočet.technice
+420-22435-6262
Jiří Fuska - FA
Zástupce správce budovy a počítačový technik, THP, 15305 mobil 724 368 279
+420-22435-6464
Ing. Michal Fürbacher - FS - 12135
Sekretariát - tajemník ústavu, pedagog
tajemník / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-607-957-446
+420-22435-9334
+420-221-990-935
doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. - FS - 12101
zástupce vedoucího / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7542
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 170 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky