Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. - FSv +420-22435-5303
Dr. Nabil Daghbouj, Ph.D. - FJFI    
Ing. Milan Daneček - FS - 12110
Ing. Jiří Daněček - FIT +420-22435-7966
Ing. Martin Daněk - FEL (doktorand) +420-22435-7598
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. - FS - 12124
docent
vedoucí / odbor biomechaniky / FS
+420-22435-2518
Ing. Martin Daňhel, Ph.D. - FIT +420-22435-9845
doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. - FA
docent, pověřený vedením ústavu 15 123
vedoucí / ústav stavitelství I / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6306
RNDr. Martin Daňo - FJFI (doktorand)    
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. - FSv +420-22435-4774
Bc. Vendula Davidová - UCEEB    
Yvona Davidová - MÚVS
hlavní účetní
+420-22435-5032
Ing. Václav David, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4743
Simona Davídková, DiS. - MÚVS +420-22435-3164
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. - FEL  
Ing. Vladimír Dáňa - MÚVS
Ing. Kamil Dedecius, Ph.D. - FIT    
Ing. Alžběta Dederová Kohoutková - UCEEB (doktorand) +420-22435-7113
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4824
Iveta Demeterová - RČVUT  
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-5104
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. - FSv
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7909
Ing. František Denk - FS - 12132    
Ing. arch. Ing. František Denk, Ph.D. - FSv +420-22435-3723
Věra Denková - SÚZ
Recepční
   
Ing. Petr Denk - FS - 12131 (doktorand) +420-22435-5034
Ing. Přemysl Derbek, Ph.D. - FD +420-22435-9975
Ing. Erik Derner - CIIRC (doktorand) +420-22435-4161
A-408 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Elena Deutsch - FBMI (doktorand)
Asistent
Lenka Deutschová - CIIRC
sekretářka / oddělení kognitivních systémů a neurovědy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4196
Ing. Jan Devátý, Ph.D. - FSv +420-22435-4751
Ing. Jakub Devera - FS - 12112 (doktorand)
Pravesh Dhyani, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Michael John Diaz - MÚVS    
doc. Ing. Frank Dignum, Ph.D. - FEL    
Martin Dillinger - FD  
Valentina Dineva - SÚZ    
Mgr. Martina Dingová Šliková - FBMI
předseda etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9934
Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. - FJFI    
prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2549
Mgr. Jakub Ditrich - FD    
Ing. Ivan Diviš - FS - 12135
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-941
+420-605-205-905
Ing. Jakub Diviš - UCEEB (doktorand) +420-22435-7181
Ing. Marcel Diviš, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-1855
Mgr. Radek Divín - UCEEB    
doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - FSv
docent
+420-22435-3729
Ing. Tomáš Dlask - FEL (doktorand)    
Marcela Dlouhá - SÚZ    
Martin Dlouhý - FEL    
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - FS - 12115
zástupce vedoucího / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda ekonomické komise AS / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2682
doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2207
Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. - KÚ +420-22435-3853
+420-22435-3515
Ing. Martin Dobiáš, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5149
+420-22435-5143
Ing. Lucie Dobiášová - FSv, UCEEB (doktorand) +420-22435-7114
PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D. - RČVUT
Koordinátor vzdělávání, Opletalova 22, Praha 1 - InQbay
+420-22435-9731
 
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA - FIT
Odborný asistent
+420-602-318-976
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. - MÚVS +420-22435-3168
Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3156
Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4640
Ing. Michal Dočkal - FEL
zástupce vedoucího / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3919
A3-114 (Praha, Technická 2)
Petr Dočkal - SÚZ
Recepční
   
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. - FS - 12101
vedoucí výzkumného centra, docent matematiky
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7424
 
doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. - FSv +420-22435-5404
Mgr. Gabriela Dohnalová - MÚVS
International Office, Doctoral Students
+420-22435-3153
Bc. Lenka Dohnalová - FSv    
Ing. Milan Dojčinovski - FIT (doktorand)
Ph.D. student
+420-22435-7961
Ing. Marek Doksanský - FBMI    
Ing. Tomáš Doktor - FD (doktorand)
zástupce vedoucího / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
manažer projektů / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní
+420-224-890-726
209 (Praha, Na Florenci 25)
RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D. - RČVUT
Bc. Loi Do - FEL    
Mgr. Žaneta Doláková - SÚZ +420-234-678-256
Ing. Vít Doleček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2507
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš - FSv, UCEEB
člen ediční komise FSv
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4769
Jaroslav Dolejš - FEL +420-22435-7346
Ivana Dolejšová - FIT
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9827
Mgr. Veronika Dolenská - FSv    
Bohuslav Doležal - SÚZ    
Bc. Jan Doležal - CIIRC    
Ing. Jaromír Doležal, Ph.D. - CIIRC   B-202 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Ondřej Doležal - FD
Systém IT administrátor
+420-22435-7960
B-103 (Horská)
Ziňa Doležalová - RČVUT
sklad kancelářských potřeb
+420-22435-3610
Vítězslav Doležal - FEL +420-22435-7347
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - FEL +420-22435-3941
Eduarda Doleželová - FSv +420-22435-3513
Ing. Magdaléna Doleželová - FSv (doktorand) +420-22435-5436
Ing. Daniel Dombek, Ph.D. - FIT +420-22435-9799
Ing. Zuzana Domincová - RČVUT +420-22435-3665
B-735 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Stanislaw Domoradzki - FD    
Hana Donátová - FSv +420-22435-4775
Mgr. Monika Donevová - FBMI +420-22435-7989
Ing. Gleb Donin - FBMI (doktorand)
Dr. Maxim Doroshenko - FJFI    
Ivana Doskočilová - SÚZ
Referent
+420-234-678-305
133b (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Jakub Dostál - FS - 12112 (doktorand)
Ing. Jiří Dostál - FIT (doktorand)
Odborný asistent
Ing. Jiří Dostál - UCEEB (doktorand)
Ing. Martin Dostál, Ph.D. - FS - 12118 12911
správce subsítě / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-8489
Bc. Martin Dostál - FEL    
Mgr. Ondřej Dostál - RČVUT
projektový specialista
+420-22435-3435
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál - FSv
vedoucí / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4747
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2759
Ing. Martin Doškář - FSv (doktorand) +420-22435-4561
Michaela Došková - SÚZ +420-234-678-441
126 (Praha, Jenštejnská 1)
Ing. Martin Doubek - FS, FEL - 12102 (doktorand)    
Ing. Miloslav Doubek - SÚZ    
Pavla Doubková, DiS. - RČVUT +420-22435-3696
A-825 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. - FS - 12111 12124
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2525
Pavel Doubrava - FEL    
M.A. Marie Doucet - FA
odborný asistent
+420-22435-6265
Ing. Nikol Dousková - FD
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní
   
doc. Ing. Jiří Douša, CSc. - FIT +420-22435-9844
Ing. Josef Dovle - CIIRC    
Ing. Kateřina Dragounová - FJFI (doktorand) +420-22435-8576
 
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. - FJFI +420-22435-8640
 
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - FSv +420-22435-4677
Mgr. Jitka Drahorádová - ÚTVS +420-22435-1897
+420-22435-1896
Ing. Jiřina Drahošová - FS - 12931 +420-22435-2890
Yveta Drahošová, DiS. - FS - 12203 12911
asistentka
+420-22435-9760
Lukáš Drahozal - FSv    
Ing. Petr Drašnar, Ph.D. - FS - 12133
vedoucí skupiny povrchových úprav
+420-22435-2625
doc. Ing. Karel Draxler, CSc. - FEL +420-22435-2185
+420-22435-2061
Martin Draxler - VIC +420-22435-8437
Petr Dražil - FJFI    
Ing. Michal Drábek, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9162
Ing. Tomáš Drábek - FEL (doktorand)
člen AS - student FEL / ČVUT
+420-22435-3992
Ing. Alice Drábková - SÚZ    
Marcela Drábková - CIIRC
sekretářka / projektová kancelář / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4242
Ing. Martin Dráb, Ph.D. - FJFI +420-22435-8649
 
Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D. - FEL +420-22435-5774
Ing. Filip Drda - FA
Projektant a analytik inf.systému
+420-22435-6319
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. - FSv, FA
odborný asistent
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-6288
Bc. Michal Dressler - FEL    
Ing. Jan Drchal, Ph.D. - FEL +420-22435-7632
prof. Ing. František Drkal, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2480
MUDr. Pavel Drlík - FSv    
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. - ÚTVS
ředitel / Ústav tělesné výchovy a sportu,
člen grémia / ČVUT,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-1880
Mgr. Kateřina Drnková - SÚZ
Vedoucí
vedoucí / Novoměstský hotel / Správa účelových zařízení
   
Ing. Jiří Drobílek - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-920
+420-605-205-939
Bc. Josef Drobný - FJFI
správce budovy Děčín,administrativní pracovnik katedry 14118,Vydavatelství průkazů
+420-412-512-731
+420-22435-8476
Anna Drozdová - CIIRC +420-22435-4156
A-424 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jiřina Drozdová - FD    
Bc. Stanislav Drozd - FS - 12201 (doktorand) +420-22435-2172
C4-s152a (Praha, Technická 2)
Ladislav Drška - FJFI +420-22435-8636
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. - FJFI
odborný asistent
+420-22435-8210
Anna Dryjáková - FA
uklízečka
   
Ing. Kateřina Dřímalová - FEL
vedoucí zaměstnaneckého oddělení
vedoucí / zaměstnanecké oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2019
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D. - FBMI    
Jitka Dubjáková - FSv +420-22435-8728
 
Ing. Martin Dub, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2443
Ivana Dubná - FA
sekretářka
sekretářka / ústav krajinářské architektury / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav urbanismu / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav interiéru a výstavnictví / Fakulta architektury
+420-22435-6326
Ing. Dana Dubnová - RČVUT
vedoucí odboru pro studium a studentské záležitosti
vedoucí / odbor pro studium a studentské záležitosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3469
Ing. René Dub - FS - 12375 +420-22435-9948
Ing. Adéla Dubská - FD +420-22435-5096
Ing. Martin Jakub Duda - FJFI    
Roman Duda - FD    
Ing. Tomáš Duda - FIT  
Ing. Jan Dudák - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9179
Ing. Jana Dudková - RČVUT
Koordinátorka evropských programů
+420-22435-8710
Bc. Michaela Dudková - RČVUT
Koordinátorka evropských programů
+420-22435-8710
Erika Dudová - FA
uklízečka
   
Alena Dufková - RČVUT +420-22435-3405
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Petr Ducháček - FS - 12102 +420-22435-5640
Gabriela Duchoňová - FS - 12361    
Ing. Marie Duchoslavová - FEL +420-22435-2791
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. - FA
profesor
vedoucí / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6353
Ing. Jan Dundr - FEL    
prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE. - FD +420-603-872-343
+420-22435-2630
+420-22435-5084
doc. Ing. arch. Petr Durdík - FSv +420-22435-7931
Ing. Karel Durkota - FEL (doktorand)   E-324 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaromír Dušek, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
Jaroslav Dušek - FEL +420-22435-2107
Ing. Jaroslav Dušek - FSv (doktorand)    
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3965
Ing. Tomáš Dušek - FS - 12114 +420-22435-2698
Jana Dušková - FSv +420-22435-8752
Ing. Kamila Dušková - RČVUT
vedoucí odboru ekonomického a finančního
vedoucí / odbor ekonomický a finanční / Rektorát ČVUT
+420-22435-3445
Ljiljana Dušková - FD
sekretářka / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-224-890-703
+420-22435-8416
+420-224-890-702
+420-224-817-890
Ladislav Dvonč - SÚZ    
Milada Dvončová - CTN +420-22435-3340
Ing. Mgr. Marek Dvorožňák - FEL (doktorand) +420-22435-7502
Ing. Filip Dvořáček, Ph.D. - FSv +420-22435-4738
Ing. Lukáš Dvořáček - FEL (doktorand) +420-22435-5152
 
Petr Dvořáček - FEL    
Ing. Alexandra Dvořáčková - FD (doktorand)
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-5098
PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. - RČVUT
archivářka
+420-22435-3552
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. - FSv +420-22435-9723
D-2006 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jan Dvořák - RČVUT, VIC
správce KOS, metodik KOS
+420-22435-3442
+420-22435-9921
Ing. Jan Dvořák - CIIRC (doktorand) +420-22435-5719
Dr. Mgr. Jan Dvořák - VIC +420-22435-9977
Jiří Dvořák - FSv +420-22435-4312
Bc. Martin Dvořák - FSv    
Ing. Milan Dvořák, Ph.D. - FS - 12111
výzkumný a vývojový pracovník
+420-22435-5605
Ing. Miroslav Dvořák, CSc. - FEL    
Ing. Miroslav Dvořák, Ph.D. - FJFI +420-221-912-221
+420-221-912-279
 
Oldřich Dvořák - SÚZ    
Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. - FA +420-22435-6277
Mgr. Ondřej Dvořák - FIT (doktorand)  
Ing. Otto Dvořák, Ph.D. - UCEEB
výzkumný pracovník, obor požární zkušebnictví, statistika, PTCH, toxicita zplodin hoření, CFD
+420-724-179-511
 
Alena Dvořáková - SÚZ    
Ing. Barbora Dvořáková - UCEEB    
Mgr. Dagmar Dvořáková - RČVUT
odborný pracovník - SGS, habilitační a jmenovací řízení
+420-22435-3697
PhDr. Dita Dvořáková, Ph.D. - FA
vědecký pracovník po dobu GA ČR
+420-22435-6259
Ing. Edita Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-5417
 
Bc. Eliška Dvořáková - FEL    
Irena Dvořáková, prom. fil. - FJFI +420-22435-8571
 
Ing. arch. Iva Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-5406
Jaroslava Dvořáková - SÚZ    
Ing. arch. Karin Dvořáková - FSv
odborný asistent
+420-22435-7934
Květa Dvořáková - FA
technik
+420-22435-6206
doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8559
Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
Pavlína Dvořáková - SÚZ    
Ing. Renata Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-9746
Bc. Veronika Dvořáková - FIT
PR referentka FIT ČVUT v Praze
+420-22435-9819
313 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. - MÚVS +420-22435-5067
Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - FEL
doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2615
Tomáš Dvořák - FEL +420-22435-2042
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5306
BcA. Václav Dvořák - FSv    
Ing. arch. Vojtěch Dvořák - FSv (doktorand) +420-22435-4779
Ing. Vojtěch Dybala - FS - 12120 (doktorand)    
Olga Dydovičová - FSv
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta stavební
+420-22435-7908
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - FBMI
člen VR FBMI
děkan / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-9939
Bc. Matěj Dynybyl - FS - 12113    
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. - FS - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2417
Ing. Jakub Dytrich - UCEEB
Tajemník
vedoucí / ekonomicko-správní a personální agenda / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
vedoucí / technická správa objektu / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
tajemník / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6704
RNDr. Branislav Dzurňák, Ph.D. - FEL    
PhDr. Oliver Dzvoník, CSc. - FD    
Ing. Ana Carolina D´Angeles Mendes de Brito - FBMI (doktorand)    
Mgr. Martin Dörfler - CIIRC (doktorand) +420-22435-7384
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. - FEL +420-22435-2132
Ing. Juraj Ďuďák, Ph.D. - FEL    
Ing. Tomáš Ďuračka - FIT    
Zuzana Ďuráčová - FD    
Jitka Ďurovcová, DiS. - SÚZ +420-234-678-387
 
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 236 položek.
(data: 2018-09-23 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b285da3d/2018-05-22/02:14)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky