Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Karel Cabiš - RČVUT
technický správce budovy Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3404
+420-604-791-775
B-180 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. - FS - 12122    
Vojtěch Cahlík - FIT    
Mgr. Eva Caithamlová - FBMI
sekretariát katedry
sekretářka / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-574
 
Ing. Martina Caithamlová - FBMI (doktorand)
zástupce garanta studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
+420-22435-9931
B-532 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra geomatiky / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec FSv / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-22435-4730
B-803 (Praha, Thákurova 7)
Jindřiška Cajthamlová - FSv +420-22435-4374
D-s108 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Jan Calta - FA
pracovník knihovny
+420-22435-6352
 
Ing. Vítězslav Calta - UCEEB (doktorand) +420-22435-7174
A-429 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Lucie Caltová - FEL    
Antonio Cammarata, Ph.D. - FEL +420-22435-7265
E-s136 (Karlovo náměstí)
B-166 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D. - FD +420-22435-9216
B-129 (Horská)
BcA. Michaela Caranová - FSv    
Petra Cardová - FS - 12933 +420-22435-2735
A1-107b (Dejvice)
Ing. Kamila Cábová, Ph.D. - FSv +420-22435-3745
B-690 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Matouš Cejnek - FS - 12137 (doktorand) +420-22435-2041
A1-305d (Dejvice)
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7515
B-117 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Cejp - FEL +420-22435-2017
A3-118 (Praha, Technická 2)
Ing. Miroslav Cerman - FS - 12114    
Ing. Martin Cesnek - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Edita Cestrová - FSv (doktorand)    
Zdenka Cestrová - FA
uklízečka
   
Ing. Eliška Cézová, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
B2-342 (Dejvice)
Bc. Matej Cibuľa - FEL    
Bc. Klára Cieslová - FD    
Mgr. Taťána Cihlářová - RČVUT
vedoucí Centra informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)
+420-22435-8462
70 (Praha, Bechyňova 3)
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán - FA
docent, vedoucí atelieru, FAČVUT Ústav navrhování I. vlastní praxe - MCA atelier
+420-22435-6346
748 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. - FEL +420-22435-2359
B2-417 (Praha, Technická 2)
Ing. Jakub Cimerman - FJFI (doktorand)   506 (Praha, Břehová 7)
Mircea Cimpoi, Ph.D. - CIIRC   B-634a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Šárka Cindrová - MÚVS
Vedoucí sekretariátu ředitele
vedoucí / sekretariát ředitele / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3163
m132 (Praha, Kolejní 2a)
Milan Cingel - RČVUT
DS - řidič
+420-734-516-184
+420-257-216-264
104 (Praha, Vaníčkova 5)
Jolana Cinnová - SÚZ    
Mgr. Zdeňka Civínová - MÚVS, ÚK +420-22435-9986
B-661 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
MgA. Ondřej Císler, Ph.D. - FA +420-22435-6420
+420-777-194-071
442 (Praha, Thákurova 9)
PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3154
505 (Praha, Kolejní 2a)
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4777
B-605 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Zdeňka Císlerová - FJFI, RČVUT +420-22435-8359
116 (Praha, Břehová 7)
Ing. Victor Emile Phillippe Claerbout - FEL (doktorand) +420-22435-7265
E-s134 (Karlovo náměstí)
M.A. Dunstan Clarke - FJFI +420-22435-8571
 
Bc. Jakub Cmíral - CIIRC   B-635 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Klára Concepcion - FA    
Brianna Conrad, Ph.D. - FEL   E1-104 (Praha, Technická 2)
prof. Guillermo Contreras Nuno, Ph.D. - FJFI
vědecký pracovník, vyučující
+420-22435-8266
220 (Praha, Břehová 7)
Ing. Ticiano Costa Jordao, Ph.D. - FD
Administrative issues and European projects for doctoral students in the Faculty of Transport.
+420-22435-5095
+420-739-064-441
210b (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jan Crha - FSv (doktorand)    
doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D. - FEL +420-22435-2373
B3-137 (Praha, Technická 2)
Tomáš Ctibor - FA    
Zdenka Cubrová - SÚZ
Referent spisové služby
   
Ing. Marek Cuchý - FEL (doktorand)   E-325 (Karlovo náměstí)
Ryan Michael Culpepper - FIT +420-22435-7962
A-1254 (Praha, Thákurova 7)
Jana Cupalová - SÚZ
Provozář menzy
   
Bc. Michal Cvach - FIT    
Ing. Ondřej Cvacho - FIT (doktorand)   A-1244 (Praha, Thákurova 7)
Lucie Cvancigerová, BBus (Hons), DiS. - FSv
sekretářka / katedra architektury / Fakulta stavební
   
Bc. Jiří Cvrček - UCEEB    
Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7275
B-122 (Karlovo náměstí)
Ing. Vojtěch Cvrček - CIIRC (doktorand) +420-22435-5749
G-103 (Praha, Na Zderaze 4)
B-606 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
G-10a (Praha, Na Zderaze 4)
prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc. - FS - 12131
Dohoda-nemá místnost
   
Ing. Věra Czesaná, CSc. - CIIRC   B-403b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Zuzana Czékušová - FJFI    
Mgr. Lucie Czivišová - FSv
vedoucí / právní oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8760
A-141a (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. - FSv    
Bc. Lukáš Čacký - FD    
Mgr. Michaela Čadilová - FEL    
Mgr. Jana Čadová - MÚVS    
Zbyněk Čajka - RČVUT
finanční manažer Odboru pro řízení projektů a transferu technologií
+420-22435-3615
B-742a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Daniela Čajová - FA
sekretářka ústavu 15127,15129, mobil 733690870
+420-22435-6373
832 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Barbora Čalkovská - RČVUT
studijně podpůrný pracovník, vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
+420-22435-8463
70 (Praha, Bechyňova 3)
Bc. Jana Čambalová - FSv +420-22435-7136
A-318 (Praha, Thákurova 7)
MgA. Josef Čančík - FA
odborný asistent
+420-22435-6378
+420-776-267-565
702 (Praha, Thákurova 9)
834 (Praha, Thákurova 9)
Václav Čanda - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
C-s149 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Čapek, Ph.D. - FJFI
KIPL
+420-22435-8624
 
doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. - FEL +420-22435-2274
B2-634 (Praha, Technická 2)
Eleonora Čarná - FSv
vedoucí / referát úklidu / Fakulta stavební
+420-22435-8773
B-266 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. - FD +420-22435-7984
+420-721-195-169
A-418 (Horská)
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R009 - DOS bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant bakalářského studijního programu B3710 / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T009 - DS navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-5089
+420-22435-9539
A-423 (Horská)
307 (Praha, Konviktská 20)
Patrik Čákora - FS - 12375    
Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. - MÚVS
odborná asistentka (publikační činnost a výuka předmětů zaměřených na korporátní finance a podnikovou ekonomiku)
+420-22435-3193
225 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jiří Čáp, Ph.D. - FS - 12136
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2585
B1-21 (Dejvice)
Bc. Marek Čáp - FS - 12135    
Michal Čáp, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7473
E-323 (Karlovo náměstí)
Bc. Miroslav Čáp - FSv    
Ing. Dana Čápová, Ph.D. - FSv +420-22435-3729
B-431 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Hana Čápová - FJFI +420-22435-8572
 
Mgr. Jana Čápová, Ph.D. - FSv +420-22435-4467
B-304 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jitka Čápová - MÚVS +420-22435-5018
508 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Kristýna Čápová - UCEEB (doktorand) +420-22435-4551
B-506 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Čásenský, CSc. - FSv +420-22435-4818
B-420a (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Stanislava Čečáková - FA
odborný asistent
+420-22435-6281
506 (Praha, Thákurova 9)
Jana Čečilová - FSv +420-22435-8726
 
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8237
204b (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Čech, Ph.D. - FEL +420-22435-5728
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Jaroslav Čech, Ph.D. - FJFI +420-22435-8518
362 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jindřich Čech, Ph.D. - KÚ +420-22435-3512
B1-308 (Praha, Zikova 4)
Ing. Michal Čech - FBMI    
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-8536
+420-22435-8673
234 (Praha, Trojanova 13)
Eva Čechová - VIC +420-22435-9965
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Kateřina Čechová, MSc. Arch. - FA (doktorand)
odborná asistentka
+420-22435-6329
635 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Miloslava Čechová - FJFI +420-22435-8633
 
Šárka Čechová - SÚZ    
PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová - FIT    
Ivana Čejdová - FSv    
Bc. Martin Čejka - FIT    
Pavel Čejka - FSv +420-22435-4812
B-968 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. - FSv +420-22435-7162
A-524 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. - FIT +420-22435-9704
A-956 (Praha, Thákurova 7)
Zuzana Čejková - FS - 12135
Mateřská dovolená
   
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. - FEL    
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D. - FA
vědecký pracovník po dobu GAČRu + odborný asistent
+420-22435-6269
+420-603-475-153
+420-22435-6370
812 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. - FS - 12122
správce subsítě / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-9752
+420-22435-7416
B-202 (Karlovo náměstí)
F-117 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4647
+420-605-904-445
B-812 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miroslav Čepek, Ph.D. - FIT    
František Čepela - VIC +420-22435-9964
B-380 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Čepila, Ph.D. - FJFI +420-22435-8356
13 (Praha, Břehová 7)
RNDr. Igor Čermák, CSc. - FIT, RČVUT
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-9854
A-1127 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2633
B1-40 (Dejvice)
Mgr. Michal Čermák - CIIRC
právní poradce
vedoucí / právní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4238
+420-541-145-799
A-613b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
211 (Brno, Údolní 53)
Miroslav Čermák - UCEEB    
Blanka Čermáková - SÚZ
Referent
+420-234-678-343
23 (Praha, Vaníčkova 7)
RNDr. Dana Čermáková - FIT +420-22435-9854
A-1127 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jitka Čermáková - FBMI +420-22435-8446
B-631 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Kristýna Čermáková - FS - 12932 +420-22435-2898
 
PhDr. Věra Čermáková - FSv +420-22435-4657
B-258b (Praha, Thákurova 7)
Bc. Pavel Čermák - FS - 12113    
Ing. Alena Černá - FS - 12115
Projektová kancelář
+420-22435-2526
B1-518b (Dejvice)
Mgr. Eliška Černá - FEL +420-22435-2828
+420-770-179-601
A3-415 (Praha, Technická 2)
Jana Černá - ÚTVS    
Jaroslava Černá - FEL +420-22435-2035
A4-13 (Praha, Technická 2)
Bc. Kateřina Černá - FBMI +420-22435-5082
B-620a (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Ladislava Černá, Ph.D. - FEL +420-22435-5811
+420-22435-2090
B3-140 (Praha, Technická 2)
B3-s161 (Praha, Technická 2)
Marta Černá - ÚTVS
sekretářka ředitele / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1881
204a (Juliska)
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D. - FSv +420-22435-4811
B-570 (Praha, Thákurova 7)
Georg Černěcký - FD
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
+420-22435-7954
226 (Děčín, Pohraniční 1)
Petr Černík - FEL +420-22435-2213
A3-109 (Praha, Technická 2)
Kamila Černkovičová - RČVUT
referent zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3620
B-711 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Josef Černohous - FEL (doktorand) +420-22435-5133
B-533 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Kateřina Černochová - FSv (doktorand)    
Radomír Černoch, MSc., Ph.D. - FEL +420-607-282-031
 
Alois Černý - RČVUT
domovník objektu Eváň
+420-416-591-806
A-103 (Evaň, )
prof. Ing. František Černý, DrSc. - FS - 12102 +420-22435-2437
B2-242 (Dejvice)
Ing. Mgr. Hynek Černý - FBMI    
Jaroslav Černý - FEL +420-22435-2044
A4-s105 (Praha, Technická 2)
Jaroslav Černý - ÚTEF +420-221-912-754
L-256 (Praha, V Holešovičkách 2)
Jiří Černý - FS - 12201 12305 +420-22435-1846
+420-22435-1841
105 (Juliska)
Ing. Jiří Černý - FS - 12111 (doktorand)    
Bc. Lukáš Černý - FEL   E-8 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. RNDr. Michal Černý, Ph.D. - FIT    
Michal Černý - FS - 12201    
Ing. Miroslav Černý, CSc. - KÚ +420-22435-3584
B2-102a (Praha, Zikova 4)
B1-316 (Praha, Zikova 4)
Pavel Černý - RČVUT
technik HS, zástupce vedoucího HS
zástupce vedoucího / odbor hospodářské správy / Rektorát ČVUT
+420-731-644-755
B-22b (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Radek Černý - FJFI (doktorand)    
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - FSv
vedoucí / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5044
A-330 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Černý, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7639
+420-608-179-252
E-434 (Karlovo náměstí)
Ing. Viktor Černý - FIT +420-22435-9855
A-1133 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Čerňan - FEL (doktorand) +420-22435-2138
B3-358 (Praha, Technická 2)
RNDr. Michal Čertický, Ph.D. - FEL
Researcher, ATG
+420-22435-7473
E-323 (Karlovo náměstí)
RNDr. Marta Čertíková, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
D-204 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Červenka - FS - 12135 (doktorand)
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-917
+420-734-360-553
A-62 (Horská)
Ing. Libor Červenka, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2496
308 (Roztoky, Přílepská )
B1-709 (Dejvice)
Ing. Milan Červenka, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3975
B2-425a (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Červenka - FSv (doktorand) +420-22435-5448
B-577 (Praha, Thákurova 7)
Václav Červenka - FS - 12375    
Věra Červenková - FEL +420-22435-5802
A4-6 (Praha, Technická 2)
Igor Červený - FEL, MÚVS    
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. - FS - 12133    
Bc. Ludmila Červeňáková - SÚZ
referent administrativy
   
Mgr. Martin Červinka - MÚVS    
Ing. arch. MgA. Eva Červinková - FA +420-22435-6271
434 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jaroslav Čeřovský - FJFI (doktorand)    
prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc. - FEL
profesor emeritus
+420-22435-2157
B3-254 (Praha, Technická 2)
Bc. David Česenek - FS - 12375    
Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2409
B2-343 (Dejvice)
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - FSv +420-22435-5083
B-706 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Elena Čižmárová, Ph.D. - FS - 12132
tajemník / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS
+420-22435-7249
A-441 (Karlovo náměstí)
Bc. Valentýn Číhala - CIIRC    
Bc. Adam Čítek - KÚ    
Ing. David Čítek - KÚ (doktorand)
člen AS - student nefakultní součásti / ČVUT
+420-22435-3521
B1-204 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jan Čížek, Ph.D. - FS - 12115    
Ing. Michal Čížek - FS - 12203 (doktorand)   A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Čížek - FEL (doktorand)   E-302 (Karlovo náměstí)
Ing. Zuzana Čížková, Ph.D. - FSv +420-22435-4926
D-2067 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. - FEL +420-22435-2236
B2-525 (Praha, Technická 2)
Barbora Čmelová - SÚZ    
Ing. Ladislav Čmolík, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-7655
E-425 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Martin Čtverák - FA   714 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. - FJFI +420-221-912-270
 
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. - FA
odborný asistent, ctyroky@um.mepnet.cz
+420-22435-6321
613 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. - FJFI
proděkan pro rozvoj / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-8215
303 (Praha, Břehová 7)
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. - FJFI
odborný asistent
   
Ing. Zdeněk Čulík - FJFI +420-22435-8546
107b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Břetislav Čupr - FBMI (doktorand)    
Zdeňka Chaberová - FJFI +420-221-912-384
 
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. - FJFI +420-22435-8263
219 (Praha, Břehová 7)
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D. - FJFI +420-22435-8313
 
Aneta Chaloupková - ÚTEF +420-22435-9232
B-223 (Horská)
Ing. Michal Chalupa - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4779
D-1092 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Helena Chalupníčková - FD +420-22435-7950
B-130 (Horská)
Ing. Svatoslav Chamra, CSc. - FSv +420-22435-4550
B-511 (Praha, Thákurova 7)
Yogender Pal Chandra - UCEEB (doktorand)    
Ing. Yen-Chen Chang - FEL (doktorand)    
Guido Martin Chari, Ph.D. - FIT   A-1252 (Praha, Thákurova 7)
Jan Charvát - ÚTVS +420-22435-1824
111 (Juliska)
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-5791
B-133 (Karlovo náměstí)
Marcela Charvátová - FEL +420-22435-7594
E-105 (Karlovo náměstí)
Ing. Václav Charvát - SÚZ   212 (Praha, Vaníčkova 7)
Ondřej Chládek - FIT    
Ing. Štěpán Chládek, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-957
A-32 (Horská)
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. - FSv +420-22435-3866
+420-22435-7533
B-305 (Praha, Thákurova 7)
B-210 (Karlovo náměstí)
Iveta Chlíbková - SÚZ    
Ing. Jiří Chludil - FIT +420-22435-7968
A-937 (Praha, Thákurova 7)
Terezie Chlumská - SÚZ    
Ing. Hynek Chlup, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2690
E3-139a (Dejvice)
Ing. Petr Chmela - FD   A-438 (Horská)
Jana Chmelíková - FSv +420-22435-8764
C-112a (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Adéla Chmelová - FA (doktorand)    
Ing. Anna Chmelová - FJFI +420-22435-8346
 
doc. Ing. Jiří Chod, CSc. - FEL +420-22435-2086
+420-602-343-121
B3-811 (Praha, Technická 2)
Bc. Daniela Chocholoušková - FIT +420-22435-9821
333 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. - FEL +420-22435-2154
B3-248 (Praha, Technická 2)
Jan Chot - FS - 12201    
Ing. Miloš Choura - FEL +420-22435-3949
 
Ing. Pavel Chour - FSv   A-533 (Praha, Thákurova 7)
Růžena Chovančáková - SÚZ
Prodavačka
   
Ing. Jan Chrastina - FIT +420-724-117-788
 
Jana Chrástová - FSv +420-22435-8725
B-163 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lukáš Chrášťanský - FS - 12133 (doktorand)    
Mgr. Martin Chrdle - ÚTVS +420-22435-1892
212 (Juliska)
Ing. Dominik Chren - FS - 12102 +420-22435-2425
B2-253 (Dejvice)
Leah Anusmita Chrestien - FEL (doktorand)    
Ivana Christová - FA
referent pro vědu, výzkum, doktorské studium, administravu vědeckoumělecké rady, habilitační a inaugurační řízení
+420-22435-6227
150 (Praha, Thákurova 9)
Jana Christová - KÚ
podatelna,vrátnice
+420-22435-3580
B1-164 (Praha, Zikova 4)
Mgr. Renáta Chromcová - FEL +420-22435-2192
A3-323 (Praha, Technická 2)
RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D. - FEL +420-22435-5757
E-326 (Karlovo náměstí)
Alexandra Chrpová - FSv
sekretářka / výpočetní a informační centrum (VIC) / Fakulta stavební
+420-22435-9727
D-2078a (Praha, Thákurova 7a)
Kateřina Chrpová - SÚZ    
Ing. Václav Chudáček, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-4169
+420-22435-7325
B-303a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-210 (Karlovo náměstí)
Mgr. Tomáš Chudlarský - VIC +420-22435-9977
B3-306 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jan Chudoba - CIIRC +420-22435-4170
B-309 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lenka Chudobová - RČVUT
Podatelna rektorátu
+420-22435-3444
B-191d (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. - FEL +420-22435-7282
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Mgr. Lucie Chumová - RČVUT
právník Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost
+420-22435-3674
B-705 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Lubor Chundela, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5790
B-133 (Karlovo náměstí)
Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D. - CIIRC   A-612a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Zuzana Chvatíková - MÚVS    
PaedDr. Olga Chválová - ÚTVS    
Ing. arch. Ivo Chvojka - FSv    
Ing. Petr Chvojka, Ph.D. - FEL +420-22435-2275
B2-537 (Praha, Technická 2)
Ing. Roman Chylík - FSv (doktorand) +420-22435-4624
B-788 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. - FS - 12114
člen vědecké rady / FS,
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-9996
+420-602-380-602
+420-22435-2469
B1-317 (Dejvice)
RNDr. Michal Chytil, DrSc.    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 251 položek.
(data: 2019-02-16 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7b59aff/2019-01-22/03:04)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky