Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Karel Cabiš - RČVUT
technický správce budovy Jugoslávských partyzánů
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. - FS - 12122    
Davide Caforio, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9394
Vojtěch Cahlík - FIT    
Ing. arch. Jan Cach - FA
odborný asistent
+420-22435-5510
Mgr. Eva Caithamlová - FBMI
sekretariát katedry
sekretářka / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-574
 
Ing. Martina Caithamlová - FBMI
zástupce garanta studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
+420-22435-9931
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec FSv / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-22435-4730
Jindřiška Cajthamlová - FSv +420-22435-4374
Betty Constante Calpas, Ph.D. - ÚTEF    
Mgr. Jan Calta - FA
pracovník knihovny
+420-22435-6352
 
Ing. Vítězslav Calta - UCEEB (doktorand) +420-22435-7174
Antonio Cammarata, Ph.D. - FEL +420-22435-7265
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D. - FD +420-22435-9216
BcA. Michaela Caranová - FSv    
Petra Cardová - FS - 12933 +420-22435-2735
Ing. Kamila Cábová, Ph.D. - FSv +420-22435-3745
Ing. Matouš Cejnek - FS - 12137 (doktorand)
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7515
Ing. Jiří Cejp - FEL +420-22435-2017
MUDr. Jiří Cendelín, CSc. - FBMI    
Ing. Miroslav Cerman - FS - 12110    
Ing. Martin Cesnek - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Edita Cestrová - FSv (doktorand)    
Zdenka Cestrová - FA
uklízečka
   
Ing. Eliška Cézová, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
Bc. Matej Cibuľa - FEL    
Klára Cieslová - CIIRC    
doc. Ing. arch. Jakub Cigler - FSv    
Mgr. Taťána Cihlářová - RČVUT
vedoucí Centra informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)
+420-22435-8462
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán - FA
docent, vedoucí atelieru, FAČVUT Ústav navrhování I. vlastní praxe - MCA atelier
+420-22435-6346
Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. - FEL +420-22435-2359
Ing. Jakub Cimerman - FJFI (doktorand)    
Mircea Cimpoi, Ph.D. - CIIRC   B-634a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Šárka Cindrová - MÚVS
Vedoucí sekretariátu ředitele
vedoucí / sekretariát ředitele / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3163
Milan Cingel - RČVUT
DS - řidič
+420-734-516-184
+420-257-216-264
Ing. Eva Cipovová, Ph.D. - MÚVS  
Mgr. Zdeňka Civínová - MÚVS, ÚK +420-22435-9986
Zuzana Císařová - FEL    
MgA. Ondřej Císler, Ph.D. - FA +420-22435-6271
PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3154
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4777
Mgr. Zdeňka Císlerová - FJFI, RČVUT +420-22435-8359
Ing. Victor Emile Phillippe Claerbout - FEL (doktorand)    
M.A. Dunstan Clarke - FJFI +420-22435-8571
 
Bc. Jakub Cmíral - CIIRC   B-635 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Raquel Cruz Conceicao, Ph.D. - FBMI    
Brianna Conrad, Ph.D. - FEL  
prof. Guillermo Contreras Nuno, Ph.D. - FJFI
vědecký pracovník, vyučující
+420-22435-8266
Lucrezia Cossetti, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jan Crha - FSv (doktorand)    
doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D. - FEL +420-22435-2373
Zdenka Cubrová - SÚZ
Referent spisové služby
   
Ing. Marek Cuchý - FEL (doktorand)  
Ryan Michael Culpepper - FIT +420-22435-7962
A-1254 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Libor Cupal - MÚVS +420-22435-3180
Jana Cupalová - SÚZ
Provozář menzy
   
Ing. Ondřej Cvacho - FIT (doktorand)  
Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7275
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. - FIT    
Ing. Vojtěch Cvrček - CIIRC (doktorand) +420-22435-5749
B-606 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Andrzej Cwik - FS - 12203
Ing. Věra Czesaná, CSc. - CIIRC  
Zuzana Czékušová - FJFI    
Mgr. Lucie Czivišová - FSv
vedoucí / právní oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8760
 
Bc. Lukáš Čacký - FD    
Mgr. Jana Čadová - MÚVS    
Ing. arch. Pavel Čajka - FSv +420-22435-7904
Zbyněk Čajka - RČVUT
finanční manažer Odboru pro řízení projektů a transferu technologií
+420-22435-3615
Ing. arch. Ludmila Čajková - FSv +420-22435-7191
Daniela Čajová - FA
sekretářka ústavu 15127,15129, mobil 733690870
+420-22435-6373
Mgr. Barbora Čalkovská - RČVUT
studijně podpůrný pracovník, vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
+420-22435-8463
Bc. Jana Čambalová - FSv +420-22435-7136
MgA. Josef Čančík - FA
odborný asistent
+420-22435-6378
Václav Čanda - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
Ing. Jiří Čapek, Ph.D. - FJFI
KIPL
+420-22435-8624
 
doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. - FEL +420-22435-2274
Eleonora Čarná - FSv
vedoucí / referát úklidu / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-8773
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. - FD +420-22435-7984
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R009 - DOS bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant bakalářského studijního programu B3710 / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T009 - DS navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9539
+420-22435-5089
Ing. Monika Čáchová, Ph.D. - FSv +420-22435-5436
Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. - MÚVS
odborná asistentka (publikační činnost a výuka předmětů zaměřených na korporátní finance a podnikovou ekonomiku)
+420-22435-3193
Ing. Jiří Čáp, Ph.D. - FS - 12136
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2585
Michal Čáp, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7473
Bc. Miroslav Čáp - FSv    
Ing. Dana Čápová, Ph.D. - FSv +420-22435-3729
Mgr. Hana Čápová - FJFI +420-22435-8572
 
Mgr. Jana Čápová, Ph.D. - FSv +420-22435-4467
Bc. Jitka Čápová - MÚVS +420-22435-5018
Ing. Kristýna Čápová - UCEEB (doktorand) +420-22435-4551
Ing. Martin Čásenský, CSc. - FSv +420-22435-4818
RNDr. Stanislava Čečáková - FA
odborný asistent
+420-22435-6281
Jana Čečilová - FSv +420-22435-8726
 
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8237
Ing. Jan Čech, Ph.D. - FEL +420-22435-5728
Ing. Jaroslav Čech, Ph.D. - FJFI +420-22435-8524
308g (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jindřich Čech, Ph.D. - KÚ +420-22435-3512
Ing. Matěj Čech - FS - 12137    
Ing. Michal Čech - FBMI    
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-8536
+420-22435-8673
Bc. Anežka Čechová - MÚVS +420-22435-3186
m112 (Praha, Kolejní 2a)
Eva Čechová - VIC +420-22435-9965
Kateřina Čechová, MSc. Arch. - FA (doktorand)
odborná asistentka
+420-22435-6329
Mgr. Miloslava Čechová - FJFI +420-22435-8633
 
Šárka Čechová - SÚZ    
PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová - FIT    
Ivana Čejdová - FSv    
Bc. Martin Čejka - FIT    
Pavel Čejka - FSv +420-22435-4812
doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. - FSv +420-22435-7162
Ing. Tomáš Čejka - FIT (doktorand) +420-22435-9704
Zuzana Čejková - FS - 12135
Mateřská dovolená
   
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. - FEL    
Ing. Karel Čemus - FEL (doktorand)  
Jiří Čeněk - FD    
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D. - FA
vědecký pracovník po dobu GAČRu + odborný asistent
+420-22435-6269
+420-22435-6370
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. - FS - 12122
správce subsítě / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-9752
+420-22435-7416
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4647
Ing. Miroslav Čepek, Ph.D. - FIT    
František Čepela - VIC +420-22435-9964
Ing. Jan Čepila, Ph.D. - FJFI +420-22435-8356
RNDr. Igor Čermák, CSc. - FIT, RČVUT
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-9854
+420-22435-3699
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2633
Mgr. Michal Čermák - CIIRC
právní poradce
vedoucí / právní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4238
+420-541-145-799
Miroslav Čermák - UCEEB    
Ing. Ondřej Čermák - FIT    
Blanka Čermáková - SÚZ
Referent
+420-234-678-343
RNDr. Dana Čermáková - FIT +420-22435-9854
Bc. Jitka Čermáková - FBMI +420-22435-8446
Miluše Čermáková - ÚTVS
sekretářka ředitele / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1882
+420-22435-1881
PhDr. Věra Čermáková - FSv +420-22435-4657
Ing. Alena Černá - FS - 12115
Projektová kancelář
Mgr. Eliška Černá - FEL  
Jaroslava Černá - FEL +420-22435-2035
Bc. Kateřina Černá - FBMI
Ing. Ladislava Černá, Ph.D. - FEL +420-22435-5811
+420-22435-2090
Marta Černá - ÚTVS +420-22435-1881
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D. - FSv +420-22435-4811
Georg Černěcký - FD
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
+420-22435-7954
Mgr. Kateřina Černíková - FD    
Petr Černík - FEL +420-22435-2213
Kamila Černkovičová - RČVUT
referent zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3620
Ing. Josef Černohous - FEL (doktorand) +420-22435-5133
B-533 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Kateřina Černochová - FSv (doktorand)    
Radomír Černoch, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7691
Alois Černý - RČVUT
domovník objektu Eváň
+420-416-591-806
prof. Ing. František Černý, DrSc. - FS - 12102 +420-22435-2437
Ing. Jakub Černý - FEL  
PhDr. Jan Černý - MÚVS    
Jaroslav Černý - FEL +420-22435-2044
Jaroslav Černý - ÚTEF +420-221-912-754
Jiří Černý - FS - 12201 12305 +420-22435-1846
+420-22435-1841
Ing. Jiří Černý - FS - 12111 12124 (doktorand)    
Bc. Lukáš Černý - FEL  
Ing. Miroslav Černý, CSc. - KÚ +420-22435-3584
Pavel Černý - RČVUT
technik HS, zástupce vedoucího HS
zástupce vedoucího / odbor hospodářské správy / Rektorát ČVUT
B-22 (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Radek Černý - FJFI (doktorand)    
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - FSv
vedoucí / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5044
Ing. Tomáš Černý, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7639
Ing. Viktor Černý - FIT +420-22435-9855
Ing. Martin Čerňan - FEL (doktorand) +420-22435-2138
RNDr. Michal Čertický, Ph.D. - FEL
Researcher, ATG
+420-22435-7473
RNDr. Marta Čertíková, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
Ing. Zdeněk Červa - FS - 12802    
Ing. Jaroslav Červenka - FS - 12135 (doktorand)
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-917
+420-734-360-553
Ing. Libor Červenka, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2496
Ing. Milan Červenka, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3975
Ing. Petr Červenka - FSv (doktorand) +420-22435-5448
Věra Červenková - FEL +420-22435-5802
Igor Červený - FEL, MÚVS    
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. - FS - 12133    
PhDr. Karel Červený, MBA - MÚVS    
Bc. Ludmila Červeňáková - SÚZ
referent administrativy
   
Mgr. Martin Červinka - MÚVS    
Ing. arch. MgA. Eva Červinková - FA
zástupce vedoucího Ústavu průmyslového designu (15 150)
+420-22435-6267
prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc. - FEL
profesor emeritus
+420-22435-2157
Tomáš Češpivo - FBMI    
Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2409
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - FSv +420-22435-5083
Ing. Elena Čižmárová, Ph.D. - FS - 12132
tajemník / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS
+420-22435-7249
Emília Čižmárová - FS - 12804    
Bc. Valentýn Číhala - CIIRC    
Bc. Adam Čítek - KÚ    
Ing. David Čítek - KÚ (doktorand)
člen AS - student nefakultní součásti / ČVUT
+420-22435-3521
Ing. Jan Čížek, Ph.D. - FS - 12115    
Ing. Michal Čížek - FS - 12203 (doktorand)  
Ing. Petr Čížek - FEL (doktorand)  
Ing. Zuzana Čížková, Ph.D. - FSv +420-22435-4926
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. - FEL +420-22435-2236
Barbora Čmelová - SÚZ    
Ing. Ladislav Čmolík, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-7655
Ing. arch. Martin Čtverák - FA  
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. - FJFI +420-221-912-270
 
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. - FA
odborný asistent, ctyroky@um.mepnet.cz
+420-22435-6321
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. - FJFI
proděkan pro rozvoj / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-8215
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. - FJFI
odborný asistent
   
Ing. Zdeněk Čulík - FJFI +420-22435-8546
Darina Čumová - FIT    
Zdeňka Chaberová - FJFI +420-221-912-384
 
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. - FJFI
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT
+420-22435-8263
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D. - FJFI +420-22435-8313
 
Aneta Chaloupková - ÚTEF +420-22435-9232
B-223 (Horská)
Ing. Michal Chalupa - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4779
Ing. Svatoslav Chamra, CSc. - FSv +420-22435-4550
Yogender Pal Chandra - UCEEB (doktorand)    
Guido Martin Chari, Ph.D. - FIT  
Jan Charvát - ÚTVS +420-22435-1824
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-5791
Ing. Magdaléna Charvátová - UCEEB    
Marcela Charvátová - FEL +420-22435-7594
Ing. Václav Charvát - SÚZ  
Bc. Andrey Chirtsov - FEL    
Ing. Štěpán Chládek, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-957
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. - FSv +420-22435-3866
+420-22435-7533
Iveta Chlíbková - SÚZ    
Ing. Jiří Chludil - FIT +420-22435-7968
Terezie Chlumská - SÚZ    
Ing. Hynek Chlup, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2690
Ing. Petr Chmela - FD  
Ing. Jakub Chmelař - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
Jana Chmelíková - FSv +420-22435-8764
Ing. Jakub Chmel - FEL    
Ing. Anna Chmelová - FJFI +420-22435-8346
 
doc. Ing. Jiří Chod, CSc. - FEL +420-22435-2086
MgA. Jiří Chod - FEL    
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. - FEL +420-22435-2154
Jan Chot - FS - 12201    
Ing. Miloš Choura - FEL +420-22435-3949
 
Ing. Pavel Chour - FSv  
Růžena Chovančáková - SÚZ
Prodavačka
   
Jana Chrástová - FSv +420-22435-8725
Ing. Lukáš Chrášťanský - FS - 12133 (doktorand)    
Mgr. Martin Chrdle - ÚTVS +420-22435-1892
Ing. Dominik Chren - FS - 12102 +420-22435-2425
Ivana Christová - FA
referent pro vědu, výzkum, doktorské studium, administravu vědeckoumělecké rady, habilitační a inaugurační řízení
+420-22435-6227
Jana Christová - KÚ
podatelna,vrátnice
+420-22435-3580
Mgr. Renáta Chromcová - FEL
RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D. - FEL +420-22435-5757
Alexandra Chrpová - FSv
sekretářka / výpočetní a informační centrum (VIC) / Fakulta stavební
+420-22435-9727
Ing. Václav Chudáček, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-7325
+420-22435-4169
Mgr. Tomáš Chudlarský - VIC +420-22435-9977
Ing. Jan Chudoba - CIIRC +420-22435-4170
Lenka Chudobová - RČVUT
Podatelna rektorátu
+420-22435-3444
B-191d (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. - FEL +420-22435-7282
Mgr. Lucie Chumová - RČVUT
právník Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost
+420-22435-3674
prof. Ing. Lubor Chundela, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5790
Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D. - CIIRC  
Mgr. Zuzana Chvatíková - MÚVS    
Ing. arch. Ivo Chvojka - FSv    
Ing. Petr Chvojka, Ph.D. - FEL +420-22435-2275
Ing. Roman Chylík - FSv (doktorand) +420-22435-4624
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. - FS - 12114
vedoucí / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-9996
+420-22435-2469
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 252 položek.
(data: 2018-08-19 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b285da3d/2018-05-22/02:14)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky