Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Jaroslava Babánková - FA
odborný asistent
+420-22435-6305
Hana Babická - SÚZ
Personální a mzdový referent
+420-234-678-247
Mgr. Andrej Babič - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9395
Mgr. Lucie Baborová - FJFI (doktorand)  
prof. Dr. Ing. Robert Babuška - CIIRC  
Akad. mal. Jan Bačkovský - FSv +420-22435-6261
Ing. Michal Bačovský - FEL (doktorand)
příprava a realizace projektů z OP VVV
+420-22435-2838
Francis Bach, Ph.D. - CIIRC    
Thomas Bachman - FBMI
Researcher, CTU in Prague, FBMI
   
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-911
+420-221-990-911
Milena Bachtíková - FA
uklízečka
   
Jana Baierová - FJFI +420-22435-8270
Ing. Eduard Bakštein, Ph.D. - FEL +420-22435-7299
Ing. Jan Balata - FEL (doktorand) +420-22435-7646
Ing. Eva Balatková - RČVUT
Tajemnice SGS; zahraniční projekty (nyní na mateřské dovolené)
   
Mgr. Věra Bala, prom. překl. - FD
odborný asistent
+420-22435-9146
Ing. Zdeněk Balák - FIT +420-22435-7988
Ing. arch. Daria Balejová Bártová - FA
Odborný asistent, vedoucí atelieru
 
Alena Balíčková - RČVUT
podatelna rektorátu
+420-22435-3644
+420-22435-3327
B-191d (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-132a (Praha, Zikova 4)
Ing. Lukáš Balík, Ph.D. - KÚ
vedoucí oddělení stavebních materiálů
vedoucí / oddělení stavebních materiálů / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav
+420-22435-3509
Ing. Martin Balík, Ph.D. - FEL +420-22435-7376
Ing. Miroslav Balík, Ph.D. - FIT
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9816
Bc. Aleš Balon - FS - 12102    
Lukáš Balonek - FIT
Milada Balounová - FEL +420-22435-4028
Mgr. Karolína Bambousová - FEL +420-22435-2840
C4-157 (Praha, Technická 2)
Irena Bandyová - FJFI    
Ing. Jan Baněček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-707
+420-22435-2495
Nora Bank - CIIRC +420-22435-4131
Ing. Adam Barák - FS - 12201 +420-246-003-709
+420-22435-1827
Ing. Karel Barák - FS - 12122 (doktorand)
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. - FSv +420-22435-4339
Ing. arch. Matěj Barla - FA
Odborný asistent
 
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D. - FD
Projekt BigData na ČVUT
+420-22435-9168
Mgr. Michal Baron - ÚTVS +420-22435-1886
Alena Bartáčková - FSv    
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. - FSv +420-22435-4548
Josef Barták - FSv +420-22435-5515
 
Ing. Martin Barták, Ph.D. - FS - 12116
správce subsítě / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2486
Mgr. Jana Bartáková - CIIRC +420-22435-4143
MSc. Ellie Floyd Abes Barte - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Richard Bartík - FSv
odborný asistent
+420-22435-5585
 
Ing. Pavel Bartl - FJFI (doktorand)  
Ing. Jan Bartoníček - FSv (doktorand)    
Adriena Bartoňová - SÚZ
Kuchařka
   
Ing. Michal Bartošák - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-2516
Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2543
Libuše Bartošová - FJFI    
Lydie Franka Bartošová - ÚK +420-22435-8450
Václav Bartuška - FEL    
Ing. Oldřich Bartůněk - FS - 12375 +420-22435-2775
Jarmila Bartůšková - FEL    
Ing. Lukáš Bařinka - FIT
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9862
Mgr. Aleksandra Baskakova - FEL (doktorand)
Vladimír Bass - SÚZ
Kuchař
   
Sebastian Basterrech, MSc., Ph.D. - FEL  
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - FS - 12116
zástupce vedoucího / ústav techniky prostředí / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2483
Richard Baštecký - FBMI    
Jan Baštýř - SÚZ    
Ing. Ondřej Bašus - FS - 12203 +420-22435-9742
Václav Batelka - FSv +420-22435-3724
Ing. Jan Bauer, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2134
Ing. Miroslav Bauer - FSv (doktorand) +420-22435-4751
Ing. Dana Bauerová - FS - 12110 +420-22435-2528
Renáta Bauerová - FS - 12923 +420-22435-9708
+420-22435-2771
Ing. Petr Bauer, Ph.D. - FS - 12120    
doc. Ing. Václav Bauma, CSc. - FS - 12105
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-7373
Arne Bayer - FD    
doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. - FSv    
Aleksandr Bazko - FIT    
Ing. Tomáš Báča - FEL (doktorand)
Lovec krokodýlů
+420-22435-5766
doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc. - FEL +420-22435-2384
Ing. Marek Bálský, Ph.D. - FEL +420-22435-2001
+420-22435-2193
Václav Bára - FEL    
Ing. Jan Bárta, Ph.D. - FJFI    
Ing. Hynek Bártík, Ph.D. - FEL +420-22435-2910
Mgr. Hana Bártová - FJFI (doktorand) +420-22435-8362
Mgr. Tereza Bártová - ÚK +420-22435-9938
Bc. Lukáš Bátrla - FIT    
doc. Ing. Jan Bečka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2410
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. - FD +420-22435-9916
+420-224-890-704
 
doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D. - FEL
Docent
zástupce vedoucího / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5964
doc. Dr. Ing. Michal Bednařík - FEL +420-22435-2308
Ing. Milan Bednařík, CSc. - FBMI    
Ing. Bohumír Bednář, CSc. - FS - 12133
vedoucí skupiny slévání (po dobu mateřské dovolení Ing. B. Stunové)
tajemník / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2623
Ing. Jan Bednář - FEL (doktorand) +420-22435-2113
Ing. arch. Lenka Bednářová, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6314
Lenka Bedrníková - SÚZ  
Bc. Jakub Begera - ÚTEF
člen AS - student FEL / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-9396
+420-22435-9260
Ing. Jan Bejbl, Ph.D. - FEL    
Tomáš Bek - UCEEB    
Ing. arch. David Belko - FA
odborný asistent
+420-22435-6274
Bc. Vladislav Belov - FEL    
Florian Pierre Belviso, MSc. - FEL    
MSc. Yulia Belyakova - FIT    
Ing. Július Bemš, Ph.D. - FEL +420-22435-5145
Ing. Karel Benda, CSc. - FSv +420-22435-4652
 
Ing. Petr Benda - FEL
tajemník / Software Engineering and Networking / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / Intelligent Data Analysis / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / centrum umělé inteligence / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5756
prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. - FEL +420-22435-2163
Bc. Dagmar Bendová - FJFI    
Renata Bendová - FSv +420-22435-8731
 
Ing. arch. Jan Beneš - FA    
Karel Beneš - FS - 12804
Zadní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7222
 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš - FS - 12132 +420-22435-7513
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-7543
Ing. Martin Beneš, Ph.D. - FEL +420-22435-5145
prof. Dr. Ing. Michal Beneš - FJFI
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8285
+420-22435-8555
Ing. Michal Beneš, Ph.D. - FSv +420-22435-4442
Milan Beneš - SÚZ
Administrátor ČVUT SÚZ - servery a infrastruktura
+420-234-678-255
225 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. - FA
Odborný asistent
+420-22435-6383
Mgr. Barbora Benešová - FS - 12115 +420-22435-2734
Ing. Dana Benešová, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2625
Dana Benešová - SÚZ    
Dana Benešová - FD    
Ing. Eva Benešová - SÚZ
Účetní
+420-234-606-125
 
Ilona Benešová - SÚZ
vedoucí oddělení ubytovacích služeb - zástupce vedoucího odboru
vedoucí / oddělení pro ubytování / Správa účelových zařízení
+420-234-678-232
Mgr. Jaroslava Benešová - FJFI    
Kamila Benešová - FSv +420-22435-8719
Mgr. Monika Benešová - FA
PaM
+420-22435-6239
Štěpánka Benešová - SÚZ
Provozář - zástupce vedoucího
   
Bc. Alena Benešová Štíbrová - FD    
Ing. Petr Beneš, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-7204
Mgr. Petr Beneš, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9377
Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. - FD
Numerická matematika, Informatika
+420-224-922-337
+420-22435-7548
Ing. Tomáš Benka - FJFI (doktorand) +420-22435-2262
Jana Benkoczi - FJFI +420-22435-8306
 
RNDr. Veronika Benson, Ph.D. - FBMI +420-22435-5078
Ing. Martin Benýšek - FSv (doktorand) +420-22435-4629
Ing. Hynek Beran - CIIRC  
Josef Beran - RČVUT
vrátný-pracovník ostrahy - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-378
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6252
Iveta Beranová - FJFI    
Jana Beranová - RČVUT
asistentka prorektora pro IS
sekretářka prorektora pro informační systém / ČVUT
+420-22435-8788
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA - FEL
odborný asistent
+420-22435-5155
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. - FS - 12138
beran@karnet.fsih.cvut.cz
zástupce vedoucího / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7630
doc. Ing. Václav Beran, DrSc. - FD
ved. výzkumného záměru VZ05 Management udržitelného rozvoje
+420-22435-4526
Ing. Libor Beránek, Ph.D. - FS - 12134
vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2612
Ing. Pavel Beránek - FBMI    
Ing. Vít Beránek, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-713
 
MSc. Benedikt Ludwig Bergmann - ÚTEF +420-22435-9260
+420-22435-9396
Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL
vedoucí Instututu inermédií
vedoucí / institut Intermédií ČVUT / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2343
+420-22435-7356
Ing. Vilém Berka, Ph.D. - FSv +420-22435-3720
doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2446
Ing. Martin Bernas, CSc. - FEL +420-22435-2112
+420-22435-2116
Ing. David Bernhauer - FIT (doktorand)  
Taťána Bernhäuserová - SÚZ
Kuchařka
   
Ing. Ivana Beshajová Pelikánová, Ph.D. - FEL +420-22435-2351
+420-22435-3966
Ing. Robert Bešťák, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5996
Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D. - FSv    
Miloslava Bezděková - KÚ
vedoucí hospodářsko správního oddělení
vedoucí / účtárna / Kloknerův ústav,
vedoucí / tajemník / Kloknerův ústav,
vedoucí / technickoprovozní služby / Kloknerův ústav,
tajemník / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav
+420-22435-3531
Břetislav Bezouška - FS - 12201 +420-22435-1810
Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. - FEL +420-22435-2093
Vlasta Bezusová, prom. fil. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8573
 
MgA. Adéla Bébarová - FA
odborný asistent
+420-22435-6265
Ing. Jana Běhalová, CSc. - FS - 12135
Emeritní - odborný asistent VŠ
+420-22435-9116
Monika Běhounková - FSv
sekretářka
+420-22435-4740
Marta Bělecká - FEL
personalistka
+420-22435-2020
Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. - FD
zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9553
Ing. Shaondip Bhattacharya - FEL    
Ing. Radka Bičišťová - FS - 12135
mateřská dovolená
   
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. - FJFI
odborny asistent
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8350
Thomas Rémy Victor Billoud, MSc. - ÚTEF +420-22435-9396
prof. Judith Mary Bishop - FIT    
Ing. Bartoloměj Biskup, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9395
+420-22435-9393
Mgr. Giuseppe Bitti - UCEEB    
Ing. Petr Bittnar, Ph.D. - FSv +420-22435-4484
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec FSv / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-3869
Jan Bittner - FIT  
doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7653
Ing. Tomáš Bittner - KÚ (doktorand) +420-22435-3547
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. - FS - 12110 12911
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy / FS,
zástupce vedoucího / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2534
Marie Bílá - SÚZ
Pokladní
   
Alena Bílková - UCEEB    
Jiřina Bílková - SÚZ    
Kateřina Bílková - CTN    
Světlana Bílková - FS - 12122
sekretářka / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7205
Lucie Bílová - RČVUT
Contact person for incoming exchange students (program Erasmus and bilateral agreements)
+420-22435-3467
Ing. Martin Bílý - FIT +420-22435-9828
Ing. Petr Bílý, Ph.D. - FSv +420-22435-4619
Ing. Tomáš Bílý, Ph.D. - FJFI +420-221-912-398
 
doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D. - FD  
Ondřej Bíža - FIT    
Lasse Blaauwbroek - CIIRC    
Ing. arch. Jindřich Blaha - FA    
Veronika Blahnová - UCEEB    
Jan Blahovec - SÚZ
Domovník, údržbář
   
Ing. arch. Marek Blank - KÚ (doktorand) +420-22435-3857
Mgr. Filip Blaschke, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9219
Mgr. Miroslav Blaško, Ph.D. - FEL +420-22435-7410
Ing. Josef Blažej, Ph.D. - FJFI
Akademický pracovník na katedře fyzikální elektroniky FJFI
+420-22435-8659
311 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Václav Blažej - FIT (doktorand)  
Jiří Blažek - SÚZ
technik BOZP a PO
+420-234-678-385
Mgr. Martin Blažek, Ph.D. - FEL +420-22435-2113
Martin Blažek - RČVUT
technický správce budovy Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3404
+420-777-365-226
Ing. Petr Blažek - FS - 12203 +420-22435-5036
prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek, dr. h. c. - CIIRC
člen vědecké rady / ČVUT
   
Veronika Blažková    
Ing. Adam Bláha - FS - 12112 (doktorand)    
RNDr. PhDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. - FSv
výzkumný pracovník
   
Jiří Bláha - FS - 12804 +420-22435-7383
 
Ing. Václav Bláha, CSc. - FS - 12115    
MUDr. Blanka Bláhová - FBMI    
Irena Bláhová - FJFI +420-22435-8310
 
Ing. Dagmar Blechová - FEL +420-22435-2857
Ing. Lukáš Blesák, Ph.D. - FSv +420-22435-3744
Bc. Jan Blizničenko - FIT    
Bc. Eliška Blümlová - FSv +420-22435-8751
RNDr. Jan Bobek, Ph.D. - FBMI    
Ing. Lenka Bobková - FSv, RČVUT
patentová zástupkyně (FSV H-203)
+420-22435-3692
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. - FSv
vedoucí / katedra matematiky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4469
PhDr. Svatava Boboková-Bartíková - FSv
vedoucí / katedra jazyků / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4528
Peter Bočan - FIT    
Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. - FS - 12101
správce subsítě / ústav technické matematiky / FS
+420-224-922-337
+420-22435-7548
 
Ing. Jan Bohata - FEL
RNDr. Martin Bohata, Ph.D. - FEL +420-22435-5110
Ing. arch. Adam Bohatý - FSv (doktorand)  
prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc. - FEL +420-22435-2220
Ing. Jiří Boháček - SÚZ
ředitel SÚZ
ředitel / Správa účelových zařízení,
člen vedení / Správa účelových zařízení,
člen grémia / ČVUT
+420-234-678-394
Ing. František Boháč - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3638
Jaroslav Boháč - SÚZ    
Ing. Jindřich Boháč - FS - 12116 +420-22435-2488
doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. - FEL
Asssociate Professor
+420-22435-5820
Ing. arch. Matěj Boháč - FSv +420-22435-5406
PhDr. Eva Boháčová - RČVUT
odb. pracovník-archivář
+420-22435-3558
Hana Boháčová - FJFI +420-22435-8281
MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. - FBMI    
Ing. Adam Bohunčák - FBMI    
Ing. Petr Bojda, Ph.D. - FEL  
Ing. Jan Bojko - FBMI    
Ing. Ondřej Bolehovský - FS - 12201 +420-246-003-712
+420-22435-2497
Ing. Jaroslav Borecký, Ph.D. - FIT +420-22435-9845
Petr Borecký - FS - 12361    
Pavel Borodáč - KÚ +420-22435-3559
Ing. Adam Borovička, Ph.D. - FJFI
Odborný asistent
   
Mgr. David Borovička - FD +420-22435-7970
 
Ing. Tomáš Borovička - FIT
Head of Data Science Laboratory
 
Ing. Ivan Bortel - FS - 12201 +420-246-003-712
 
doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D. - FEL +420-22435-2068
Ing. Pavel Borusík, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6237
Stanislava Bořilová - ÚK +420-22435-8455
+420-312-608-326
Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. - FEL    
Mgr. Milan Bořík, Ph.D. - FSv +420-22435-5473
Ing. arch. Hana Boříková - FSv (doktorand)    
Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D. - FEL +420-22435-7581
Vladislav Boška - FS - 12802
údržba - zámečník
+420-22435-2463
Mgr. Kateřina Bošková - RČVUT
Koordinátorka výměnných programů/Exchange program coordinator
+420-22435-3466
doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. - FA
odborná asistentka, pověřena vedením ústavu 15 124
vedoucí / ústav stavitelství II / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6478
PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. - ÚTVS
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-1897
+420-22435-1896
Pavel Boublík - SÚZ
Opravář strojů a zařízení
   
Ing. Stanislav Bouček - FEL +420-22435-2344
Mgr. Jaroslav Bouda - FJFI +420-221-912-389
 
Martina Boudníková - SÚZ    
Tomáš Boudník    
Scarlet Bouchnerová - FD +420-22435-9545
+420-22435-9547
 
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní
+420-22435-5091
Ing. Adam Bouřa, Ph.D. - FEL +420-22435-2335
Ing. Petr Bouř - FJFI (doktorand)    
doc. Ing. Petr Bouška, CSc. - KÚ
zástupce ředitele / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav,
předseda disciplinární komise / ČVUT
+420-22435-3561
Ing. arch. Robert Bouška - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební,
člen AS - student FSv / ČVUT
 
Mgr. Dana Boušová - FD    
Jana Boušová - FA, FIT +420-22435-6222
 
Věra Bozděchová - MÚVS
Dohody, CŽV/U3V
+420-22435-3150
Ing. Jitka Božková - VIC
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8443
Šárka Brabcová - FEL +420-22435-3906
Ing. Jiří Brabec, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7460
Ing. Marek Brabec, Ph.D. - FD  
Ing. Zdeněk Brabec, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2101
Ing. Jiří Brada - FBMI +420-224-968-574
+420-224-910-471
Jaroslava Bradáčová - MÚVS
Katedra managementu - Studijní referentka
+420-22435-3160
Ing. Jan Bradna - FEL +420-22435-2341
Jiří Bragagnolo - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
Ing. Jan Brajer - FS - 12135 (doktorand)
Oddělení průmyslové výroby a automatizace (37250) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-22435-9224
+420-221-990-980
Petra Branaldová - FSv +420-22435-8721
 
Jana Braná - FSv    
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský - FD
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
garant oboru 3902T036 - ID navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9530
Ing. Radek Brandejs, Ph.D. - UCEEB +420-22435-4402
Ing. Ivaylo Brankov - FS - 12375 (doktorand)    
Ing. arch. Nikolay Brankov - FSv, FS - 12375 (doktorand)    
Ing. Jaroslav Braun, Ph.D. - FSv +420-22435-4780
Mgr. Dana Braunová - FBMI
Vedoucí studijního oddělení
+420-22435-8459
Vratislav Brázda - FS - 12135 +420-22435-9116
+420-605-205-917
Pavel Brčák - RČVUT
Vrátný
+420-22435-3325
Ing. Vladimír Brdek, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-7620
Mgr. Tibor Brečka, MBA - FBMI    
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. - FBMI +420-22435-5048
Ing. Michal Brejcha, Ph.D. - FEL +420-22435-5835
Ing. Ondřej Bret - FSv (doktorand) +420-22435-4752
Ing. Zbyněk Brettschneider, Ph.D. - FEL +420-22435-2142
Bc. Ondřej Brém - FIT    
Bc. Lukáš Brchl - FIT    
Ing. Michal Briaský - FEL    
BA. George Leonard Briggs III - MÚVS    
Bc. Lucie Brišová - RČVUT
recepce budova A - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3411
Renata Brodilová - CTN +420-22435-5004
 
Jaroslav Broj - FSv +420-22435-4914
 
Akad. arch. Aleš Brotánek - FSv    
RNDr. Jana Brotánková, Ph.D. - FJFI    
Ing. Marek Brothánek, Ph.D. - FEL, CTN +420-22435-2221
Ing. Miroslav Brouček, Ph.D. - FSv +420-22435-4609
Ing. Iva Broukalová, Ph.D. - FSv +420-22435-4631
Ing. Jan Broulím - ÚTEF +420-22435-9230
Viktor Brouzda - SÚZ    
Chad Edward Brown, Ph.D. - CIIRC  
Mgr. Michal Broz, Ph.D. - FJFI    
prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. - FSv +420-22435-3879
Ing. Lucie Brožová, Ph.D. - FSv +420-22435-3872
doc. Ing. Michaela Brožová - FA
docent
proděkan pro vnější vztahy / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6375
prof. Ing. Václav Brož, CSc. - FS - 12122 +420-22435-7422
Ing. Martin Brumovský - FD, MÚVS
odborný asistent - Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
vedoucí / oddělení ICT / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-5055
Zuzana Brunerová - FD
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta dopravní
+420-22435-9504
MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. - FBMI
odborný asistent
Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. - FA
odborná asistentka
+420-22435-6354
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-312-608-206
Irena Brůnová - ÚTVS
sekretářka ředitele / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1881
Ing. Petr Brůža, Ph.D. - FBMI +420-22435-9967
Antonín Brych - SÚZ
vedoucí / odbor stravovacích služeb / Správa účelových zařízení
+420-234-678-215
Mgr. Ladislava Bryknarová - FJFI    
prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. - FJFI
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8642
+420-22435-8607
 
Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. - FS - 12133
odborný asistent, vedoucí skupiny slévání
+420-22435-2752
Ing. Petr Brynda - FD (doktorand)    
Ing. Pavel Brynych - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2492
Josef Brzák - FJFI +420-221-912-721
+420-221-912-723
 
RNDr. David Břeň, Ph.D. - FJFI +420-22435-8260
Ing. Edvard Březina, CSc. - FD +420-22435-9172
Václav Břicháček - ÚTVS
domovník - sportovní areál Kotlářka
+420-233-356-443
MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA - FBMI  
Ivana Bubalová - FJFI    
doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-775-305-919
+420-22435-9320
doc. RNDr. František Bubeník, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4386
Bc. Michal Bucko - FS - 12135    
Ing. Jiří Buček - FIT (doktorand) +420-22435-9852
Vilma Buddeusová - FJFI
vratna
+420-22435-8310
 
Mgr. Lucie Budinová - CIIRC +420-22435-4173
RNDr. Zuzana Budinská, Ph.D. - FS - 12102
zástupce vedoucího / ústav fyziky / FS
+420-22435-2455
Blanka Budská - FD
sekretářka / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní
+420-224-890-723
+420-22435-8414
doc. Ing. Martin Bugaj, Ph.D. - FD    
Ing. Karel Buhr, CSc. - FEL +420-22435-2149
Miloslava Buchalová - SÚZ
Hospodyně
   
Ing. Simona Buchovecká - FIT (doktorand)  
Ing. David Buchtela, Ph.D. - FIT, VIC
* odborný asistent, * referent oboru Informační systémy a management, * garant stáží oboru Informační systémy a management
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
Jitka Buchtová - SÚZ
Kuchařka
   
Ing. Libor Bukata - CIIRC (doktorand) +420-22435-5711
Bc. Vojtěch Bukovanský - FS - 12112
informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2893
Bc. Daniel Bukovský - CIIRC    
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. - FS - 12105
docent na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky , Odbor mechaniky a mechatroniky
+420-22435-2529
Ing. arch. Martin Bukovský - FA (doktorand)    
Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - FIT +420-22435-9719
Mgr. Čestmír Bulíř - ÚTVS +420-22435-1895
+420-22435-1894
Ing. Libuše Bungová - FEL
finanční účetní
+420-22435-2023
Bc. Veronika Buňatová - FD    
Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. - FEL
prof. RNDr. Pavel Burda, CSc. - FS - 12113 +420-22435-7565
Mgr. Petr Burda - FA
administrátor pro projekt NAKI
+420-22435-6253
prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8549
Bc. Michaela Burdová - UCEEB
Účetní
+420-22435-6779
Bc. Tereza Burdová - FA
asistentka ústavu + referentka grantů a projektů ústavu
sekretářka / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury
+420-22435-6484
Martin Bureš, Ph.D. - ÚTEF    
Ing. Michal Bureš, Ph.D. - FSv, UCEEB    
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-5752
Ing. Antonie Burešová - FS - 12134 +420-22435-2608
Jaromíra Burešová - FEL
sekretářka / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5146
Ing. Petr Bureš, Ph.D. - FD +420-22435-9568
doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník
 
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. - FA
odborný asistent, mobil 603 204 782, lenka@burger.cz
+420-22435-6331
doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. - FSv +420-22435-7169
Ing. Pavel Burget, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7610
Ing. David Burian, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-930
+420-605-205-930
Renáta Burianová - FEL
sekretářka / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2794
Ing. Petr Burian, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9230
Ing. Jan Buriánek - FIT    
Bc. Jan Buriánek - RČVUT +420-22435-3699
Ing. Miroslav Burša, Ph.D. - CIIRC  
Jan Buršík - FS - 12113 +420-22435-2693
Adolf Buřič - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Ing. arch. Martina Buřičová - FA
Odborný asistent, vedoucí ateliéru ZAN, od 15. 2. 2016 zástupce vedoucího Ústavu výtvarné tvorby (15 111)
 
Ing. David Bušek, Ph.D. - FEL +420-22435-2353
Ing. Jaroslav Bušek - FS - 12110 +420-22435-2447
A1-401 (Dejvice)
Ing. Jindřiška Bušková - FSv +420-22435-4522
Ing. Michal Bušta - FEL +420-22435-5722
+420-22435-5772
doc. Ing. Mattia Butta, Ph.D. - FEL +420-22435-2137
+420-22435-2187
Adam Buzek - FS - 12113    
Kateřina Bútorová - FD +420-22435-9147
doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. - FA
docent
+420-22435-6293
Ivana Býmová - FEL +420-22435-2106
Ing. arch. Kristina Bžochová - FA (doktorand)  
Marie Böhmová - FIT +420-22435-9862
Mgr. Pavel Böhm - FBMI (doktorand)
člen AS - student FBMI / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
 
Ing. Tomáš Bäumelt - UCEEB    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 388 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky