P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Jan Bečka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2410
Ing. Bohumír Bednář, CSc. - FS - 12133 12911
vedoucí skupiny slévání (po dobu mateřské dovolení Ing. B. Stunové)
tajemník / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2623
Karel Beneš - FS - 12804
Zadní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7222
 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš - FS - 12132 +420-22435-7513
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-7543
Mgr. Barbora Benešová - FS - 12115 +420-22435-2734
Ing. Dana Benešová, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2625
Ing. Jaroslava Benešová - FS - 12133    
Ing. Petr Beneš, Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-7204
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. - FS - 12138
beran@karnet.fsih.cvut.cz
zástupce vedoucího / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7630
Ing. Libor Beránek, Ph.D. - FS - 12134
vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2612
Ing. Vít Beránek, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-713
 
doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. - FS - 12136 +420-22435-2446
Břetislav Bezouška - FS - 12201 12305 +420-22435-1810
Ing. Jana Běhalová, CSc. - FS - 12135
Emeritní - odborný asistent VŠ
+420-22435-9116
Ing. Vojtěch Bělohlav - FS - 12118 (doktorand)    
Ing. Matouš Cejnek - FS - 12137 (doktorand)
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7515
Ing. Miroslav Cerman - FS - 12110    
Ing. Eliška Cézová, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
Ing. Matěj Čech - FS - 12137    
Zuzana Čejková - FS - 12135
Mateřská dovolená
   
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. - FS - 12122
správce subsítě / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-9752
+420-22435-7416
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2633
Ing. Alena Černá - FS - 12115
Projektová kancelář
prof. Ing. František Černý, DrSc. - FS - 12102 +420-22435-2437
Jiří Černý - FS - 12201 12305 +420-22435-1846
+420-22435-1841
Ing. Jiří Černý - FS - 12111 12124 (doktorand)    
RNDr. Marta Čertíková, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
Ing. Zdeněk Červa - FS - 12802    
Ing. Jaroslav Červenka - FS - 12135 (doktorand)
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-917
+420-734-360-553
Ing. Libor Červenka, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2496
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. - FS - 12133    
Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2409
Ing. František Denk - FS - 12132    
Ing. Petr Denk - FS - 12131 (doktorand) +420-22435-5034
Ing. Jakub Devera - FS - 12112 (doktorand)
Radek Feledi - FS - 12804    
Bc. Jan Ferkl - FS - 12135    
Ing. Pavel Hečl - FS - 12122    
Mohammad Hedar, MSc. - FS - 12114 (doktorand)
Adam Hejduk - FS - 12804    
Ing. Martin Helmich - FS, FEL - 12122
informační manažer / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7492
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2477
prof. Dr. Joannes Hensen - FS - 12116 +420-22435-2489
Ing. Tomáš Heptner - FS - 12120
odborný asistent
+420-22435-2493
Irena Heraková - FS - 12361    
Ing. Olga Heralová, MBA - FS - 12138    
Jiřina Heráčková - FS - 12111
sekretářka / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2509
doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. - FS - 12133
odborný asistent - zaměření slévání
+420-22435-2752
Jan Jelínek - FS - 12138 +420-22435-5792
Bc. Filip Jeník - FS - 12132    
Ing. Jitka Jeníková - FS - 12115 (doktorand)
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9756
Ing. Ivan Jeřábek, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7412
Ing. Josef Kekula, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-731-114-130
+420-221-990-960
Ing. Tomáš Kellner - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2604
Mgr. Radka Keslerová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7247
RNDr. Lubor Lejček, DrSc. - FS - 12122    
Mgr. Jana Lepierová - FS - 12135
Sekretariát - právník
+420-731-681-325
+420-221-990-977
Michele Le Blanc - FS - 12104    
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. - FS - 12112 +420-22435-2593
Ing. Katarína Mendová - FS - 12124 (doktorand)    
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203 12911
Finanční manažerka
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-7584
Romana Nechybová - FS - 12361    
Ing. Martin Nesládek, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2523
Eva Nešporová - FS - 12118
sekretářka / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2551
 
Ing. Hana Netřebská, Ph.D. - FS - 12112
tajemník / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2713
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-5038
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7562
Ing. Martin Neužil, Ph.D. - FS - 12115
Kristýna Neužilová - FS - 12933 +420-22435-8701
Jiřina Nevosadová - FS - 12922 +420-22435-2457
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D. - FS, FEL - 12136 +420-22435-2585
219 (Roztoky, Přílepská )
Terézia Němcová - FS - 12932
organizování akcí (např. DOD a plesy FS, workshopy a konference nejen pro FS)
+420-22435-5688
Bc. Jan Němec - FS - 12124    
doc. Ing. Milan Němec, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2627
doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c. - FS - 12122 +420-22435-9355
Ing. Petr Pečený - FS - 12115
Hana Pechová - FS - 12361    
Ing. Jan Pelikán, Ph.D. - FS - 12131
Odborný asistent
+420-22435-7584
Ing. Lukáš Pelikán - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2606
Mgr. Tereza Perlácová - FS - 12135    
RNDr. Vratislav Peřina, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2429
Bc. Matěj Pešice - FS - 12135    
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-7274
Ing. Karel Petera, Ph.D. - FS - 12118 12375 +420-22435-9949
Mgr. Petr Petráček, Ph.D. - FS - 12135 +420-221-990-970
+420-605-205-920
prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. - FS - 12115 +420-22435-2589
doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2598
Bc. Tereza Petrášová - FS - 12135    
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113
Odborný asistent, Propagace a prezentace ústavu; Správce norem; Školení firem v oblasti ISO GPS
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. - FS - 12137 12922
vedoucí / oddělení studijní / FS,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2572
+420-22435-2671
prof. Ing. Václav Petr, DrSc. - FS - 12115 +420-22435-2539
Ing. Vojtěch Petr - FS - 12133    
Jaroslava Petříková - FS - 12305
vedoucí / technickoprovozní služby budov - budova Dejvice / FS
+420-22435-2667
+420-233-339-803
Ing. Lubomír Petýrek - FS - 12305
mobil: 602301640
vedoucí / technickoprovozní služby budov / FS
+420-22435-2892
+420-22435-7446
Mgr. Kristina Reist - FS - 12203 12911
Projektová manažerka CAAT
+420-22435-9761
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Branko Remek, CSc. - FS - 12201 +420-22435-1838
Ing. Pavel Rensa - FS - 12203
Mgr. Hynek Řezníček - FS - 12101 (doktorand)    
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-22435-2517
Ing. Jitka Řezníčková - FS - 12911 (doktorand)    
Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FS - 12124
vedoucí Laboratoře mechanických zkoušek
+420-604-809-778
+420-22435-2653
Bedřich Sedlák - FS - 12201 +420-22435-1810
 
Zuzana Sedlecká - FS - 12114
sekretářka / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2569
Ing. Petr Seghman - FS - 12118 (doktorand)    
Bc. Petr Seidel - FS - 12135    
Bc. Ladislav Seidl - FS - 12135    
Pavel Šebrle - FS - 12118 +420-22435-9744
Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA - FS - 12133    
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2649
Martin Ševčík - FS - 12201    
Barbora Ševčíková - FS - 12135
sekretářka / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-22435-9339
+420-221-990-914
+420-22435-9348
Bc. Roman Vecheta - FS - 12134    
Ing. Petr Veřtát - FS - 12102 (doktorand)    
doc. Ing. Eva Veselá, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2764
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9774
Ing. Ladislav Veselý - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2734
Ing. Martin Veselý - FS - 12110 (doktorand)    
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Bc. Zuzana Weberová - FS - 12132    
prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2607
Ing. Petr Zelenský - FS - 12116 (doktorand)    
Ing. Pavel Zeman, Ph.D. - FS - 12135
Technologie - vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-22435-2614
+420-605-205-923
+420-221-990-923
Ing. Václav Železný - FS - 12115 +420-22435-2729
Norbert Želina - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Ing. Petr Žemlička - FS - 12138
informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7621

Nalezeno: 130 položek.
(data: 2018-07-18 18:01:01)