P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Lukáš Zach, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2542
Ing. Michal Zaorálek - FS - 12911    
Ing. Filip Zavadil - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Jan Zavřel, Ph.D. - FS - 12105
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-7572
Ing. Tereza Zavřelová - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-2523
Ing. Pavel Zácha, Ph.D. - FS, VIC - 12115 12921
Správce aplikace V3S
vedoucí / oddělení IS vědy a výzkumu / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum,
informační manažer / ústav energetiky / FS,
správce subsítě / ústav energetiky / FS
+420-22435-9809
Ing. Filip Zámek - FS - 12110
Konzultační hodiny - čtvrtek 11:30 až 12:30 v místnosti T4:A1-305e
+420-22435-2670
Iva Zámostná - FS - 12132
sekretářka / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7498
Soňa Zápotocká - FS - 12933
Hlavní účetní FS
vedoucí / oddělení finanční účtárny / FS
+420-22435-2882
 
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
tajemník / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2880
prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2607
Ing. Petr Zelenský - FS - 12116 (doktorand)    
Ing. Pavel Zeman, Ph.D. - FS - 12135
Technologie - vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-22435-2614
+420-605-205-923
+420-221-990-923
doc. Ing. Josef Zicha, CSc. - FS - 12110
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-2701
Josef Zima - FS - 12932
správce subsítě / oddělení ekonomické / FS
+420-22435-2600
Mgr. Pavlína Zimmermannová - FS - 12115
sekretářka / ústav energetiky / FS
+420-22435-2544
Josef Zink - FS - 12135
Mechatronika - technická podpora výzkumu, Soukromé telefonní číslo: +420 776 726 202
+420-221-990-931
+420-22435-9358
prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. - FS - 12110 +420-22435-2564
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - FS - 12116
docent
vedoucí / ústav techniky prostředí / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2433
Ing. Michal Zoubek - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Václav Zoul, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2495
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-2865
+420-22435-7271
Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA - FS - 12138 +420-22435-5794
Ing. Terézia Žáková - FS - 12118 (doktorand)    
Ing. Zdeněk Žák - FS - 12201 +420-246-003-710
+420-22435-2497
Ing. Václav Železný - FS - 12115 +420-22435-2729
Norbert Želina - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Ing. Petr Žemlička - FS - 12138
informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7621
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. - FS - 12138
tajemník / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7615
 
Ing. Miroslav Žilka, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2672
prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2555
Ing. Nikola Žižkovský - FS - 12122 (doktorand)

Nalezeno: 32 položek.
(data: 2018-01-18 06:15:01)