P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Mgr. Magdaléna Waageová - FA +420-22435-6232
Daniel Robert Wagner, MSc. - FEL (doktorand)  
Ing. Libor Wagner - CIIRC +420-22435-4283
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. - FJFI    
Libuše Waicová - FD
1.-3. ročník bakalářského studia
+420-22435-9508
prof. Ing. František Wald, CSc. - FSv
vedoucí / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4757
RNDr. Helena Wallenfelsová - FIT +420-22435-9863
Marcela Waloszková - UCEEB    
Ing. Viktor Walter - FEL (doktorand) +420-22435-7638
Bc. Zuzana Weberová - FS - 12132    
Helena Weigelová - FEL +420-22435-3934
Renée Weichertová - FSv
sekretářka / katedra architektury / Fakulta stavební
+420-22435-4717
Filip Weinfurt - FEL    
Petr Weingärtner - SÚZ    
doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. - FEL +420-22435-2353
Jan Weitzenbauer - VIC
system administrator
+420-22435-9924
Jaroslav Werner - FEL    
Mgr. Martina Wernerová, Ph.D. - FBMI    
doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D. - FEL +420-22435-5723
Ing. Martin Werunský - FSv (doktorand) +420-22435-5448
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. - CIIRC  
Ing. Helena Wieserová - FEL +420-22435-2374
Bc. Janusz Piotr Wijas - FIT    
Jaroslav Wimmer - UCEEB    
Ing. Hana Winklerová - RČVUT
specialista transferu technologií
+420-22435-3618
Ing. Ondřej Winter - FS - 12101 (doktorand)
batman
   
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - FSv, RČVUT
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7168
 
Ing. Petr Wolf, Ph.D. - UCEEB
vědeckovýzkumný pracovník, zástupce vedoucího RP5
   
Ing. Ivana Wurmová - FS - 12131
tajemník / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-5026
Hana Würtherlová - FJFI    

Nalezeno: 30 položek.
(data: 2018-03-19 12:15:01)