Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12131 12203
děkan / FS,
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-233-339-813
+420-22435-2881
+420-22435-7361
Ing. Michal Valenta, Ph.D. - FIT, VIC
Specialista na problematiku Apakrychle
vedoucí / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9860
PhDr. Kateřina Valentová - FA
odborný asistent, pověřená vedením KJFA
vedoucí / kabinet jazyků / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
Ing. František Vaněk - FEL, UCEEB
Specialista v oblasti počítačových sítí FEL - Katedra řídicí techniky, Vedoucí oddělení informačních technologií SÚZ
vedoucí / oddělení informačních a komunikačních technologií / Správa účelových zařízení,
garant zpracování osobních údajů / Správa účelových zařízení
+420-22435-7216
+420-22435-6789
Ing. Martin Vaňko - FEL, FIT
Vedoucí ICT oddělení ČVUT FIT
vedoucí / oddělení ICT / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9830
Ing. Vladimír Vácha - FSv
vedoucí / referát znalecké činnosti / Fakulta stavební
+420-22435-8743
Ing. Jan Včelák, Ph.D. - UCEEB
Vedoucí oddělení
vedoucí / monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6751
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. - MÚVS
vedoucí / oddělení manažerských studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3190
Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / administrativně-správní úsek / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
tajemník / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4103
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - FSv
vedoucí / katedra silničních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4420
+420-22435-4421
Miloš Vinš - SÚZ
vedoucí / menza a restaurace Kokos Kladno / Správa účelových zařízení
+420-22435-9920
+420-22435-9919
 
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-9729
+420-22435-8581
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS
+420-246-003-704
+420-22435-2507
MSc. Jan Vítek, Ph.D. - FIT
vedoucí / laboratoř výzkumu programování / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
 
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104 12911
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
vedoucí / ústav jazyků / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7570
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. - MÚVS
koordinátor pro mezinárodní spolupráci / Masarykův ústav vyšších studií
vedoucí / oddělení mezinárodní spolupráce / Masarykův ústav vyšších studií
Ing. Jiří Vlasák - RČVUT
vedoucí odboru hospodářské správy
vedoucí / odbor hospodářské správy / Rektorát ČVUT
B-22 (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Miroslav Vlasák - FSv
vedoucí / vedení a sekretariát děkanátu / Fakulta stavební,
tajemník / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-7999
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102 12911
vedoucí / ústav fyziky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2437
prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. - FD, RČVUT
člen vědecké rady Univerzity Karlovy
vedoucí / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
Bohuslav Vlček - SÚZ
Vedoucí oddělení gastronomických služeb
vedoucí / oddělení gastronomických služeb / Správa účelových zařízení
+420-234-678-367
Ing. Renata Vlčková - FSv
vedoucí / oddělení pro doplňkovou činnost / Fakulta stavební
+420-22435-8753
Bc. Michal Vodička - SÚZ
vedoucí / odbor právní / Správa účelových zařízení
 
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2076
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - FSv
vedoucí / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4341
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - FEL
vedoucí / laboratoř inteligentního testování softwaru / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5758
Mgr. Dagmar Vondráčková - FEL
vedoucí ekonomického oddělení
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2011
Mgr. Andrea Vondráková - RČVUT
vedoucí odboru PR a marketingu
vedoucí / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3423
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Vospěl, CSc. - RČVUT
poradce rektora, vedoucí odboru interního auditu a kontroly
vedoucí / odbor interního auditu a kontroly / Rektorát ČVUT,
auditor / ČVUT
+420-22435-3627
Ing. Leopold Vrána - FJFI
vedoucí / technickoprovozní služby / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
vedoucí / děkanát / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
tajemník / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8276
Mgr. Simona Vyhnálková - SÚZ
vedoucí / oddělení kontroly / Správa účelových zařízení,
člen vedení / Správa účelových zařízení
+420-234-678-272
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
vedoucí / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
Milena Vyskočilová - FEL
vedoucí oddělení finanční účtárny
vedoucí / oddělení finanční účtárny / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3918
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - FSv
vedoucí / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4507
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
tajemník / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
Ing. A. T. Tomáš Váchal - FSv (doktorand)
tajemník / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4520
Mgr. Petr Velecký, Ph.D., MBA - FEL
tajemník / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7348
E-219a (Karlovo náměstí)
Mgr. Irena Veselková - FD
odborný asistent
tajemník / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9145
Ing. Otakar Veselý - FEL
tajemník / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2272
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. - FD
tajemník / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-224-890-708
+420-22435-8423
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. - FA
proděkan pro rozvoj a výstavbu, docent - vedoucí ateliéru
proděkan pro rozvoj a výstavbu / Fakulta architektury,
zástupce vedoucího / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-6321
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - FSv
proděkan pro výstavbu / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4750
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5134
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4636
Ing. Viktor Veselý - FEL
zástupce vedoucího / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3929
Eva Vicenová - FD
přijímací řízení
zástupce vedoucího / studijní oddělení / Fakulta dopravní
+420-22435-9542
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
+420-22435-7126
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-7951
Ing. Martin Volf, Ph.D. - UCEEB
zástupce vedoucího oddělení / deputy chief of department výzkumný pracovník / researcher
zástupce vedoucího / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-5029
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8206
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. - FA
docent
zástupce vedoucího / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury,
místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6354
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. - FD
zástupce vedoucího / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-9549
Ing. Daniel Vašata, Ph.D. - FIT
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
předseda AS / Fakulta informačních technologií,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9885
doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7129
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12111
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-2520
doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. - FJFI
akademický pracovník v oblasti přibližné přesnosti
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8234
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - FBMI
člen AS - zaměstnanec FBMI / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8496
Ing. Tomáš Vlach - UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7185
Ing. Jiří Volech - FS - 12131 (doktorand)
člen AS - student FS / ČVUT,
člen AS - student / FS,
člen studentské komise AS / ČVUT
+420-22435-5097
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4630
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2862
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. - KÚ
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3509
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. - FSv
docent-ved.atelieru
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7925
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8612
 
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12137
Ú 12110
člen vědecké rady / FS,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-2877
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. - FD
odborný asistent
předseda disciplinární komise / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
 
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. - MÚVS
garant v studijním programu oboru učitelství praktického vyučování Specializace v pedagogice/Masarykův ústav vyšších studií || člen ediční rady ČVUT / České vysoké učení technické v Praze
člen disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-3177
Ing. Josef Vogel, CSc. - FIT
odborný asistent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9864
Martina Vavřinová - FSv
sekretářka / vedení a sekretariát děkanátu / Fakulta stavební
+420-22435-8776
Jana Večeřová - FSv
sekretářka / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-5507
Ing. Tamara Vlasáková - FA
Technicko hospodářská pracovnice, sekretářka ústavu
sekretářka / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav stavitelství I / Fakulta architektury
+420-22435-6297
Soňa Vocetková - FSv
sekretářka tajemníka / Fakulta stavební,
sekretářka / vedení a sekretariát děkanátu / Fakulta stavební
+420-22435-8775
Helena Vrhelová - FEL
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5113
Ing. Monika Vodičková - RČVUT
odborná referentka Odboru pro studium a studentské záležitosti
sekretářka prorektora pro bakalářské a magisterské studium / ČVUT
+420-22435-3471
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS, FJFI - 12102
informační manažer / ústav fyziky / FS,
správce subsítě / ústav fyziky / FS
+420-22435-2741
Ing. Jana Vondrová - FS, RČVUT - 12124
Manažer kvality Laboratoře mechanických zkoušek
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2655
Ing. Daniel Večerka - FEL
IT administrator
správce subsítě / katedra kybernetiky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-7396
prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc. - KÚ +420-22435-3543
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. - KÚ +420-22435-3848
Bc. Vladimír Vacek - UCEEB    
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. - MÚVS    
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. - FD  
Jana Vacková - FJFI +420-22435-8277
Ing. Pavla Vacková - FSv (doktorand) +420-22435-4760
Mgr. Petra Vacková - FSv (doktorand)  
Ing. Jana Vacková - FEL (doktorand) +420-22435-8567
39 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9755
Bc. Matěj Vaculčiak - FJFI    
Ing. Milan Vacura - FSv    
Mgr. Beatriz Vadillo Gonzalo - FJFI    
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D. - FIT +420-22435-9878
Richard Vachula - FS - 12201    
Jaroslav Vaik - SÚZ    
Ing. Viktor Vajc - FS - 12118 (doktorand)    
Ing. Martin Vajnar - CIIRC  
Martin Vajsar - CIIRC  
Bc. Petr Vakrčka - FSv    
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. - FD    
Pavel Valach - SÚZ  
Ing. Jan Valášek - FS - 12101 12131 (doktorand)    
Mgr. Martina Valášková - MÚVS    
Ing. Jan Valdauf - SÚZ    
Lukáš Valda - FSv
Administrativní pracovník
+420-22435-9748
doc. Ing. Petr Valenta, CSc. - FSv +420-22435-4675
Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D. - FSv +420-22435-4852
Ing. Leoš Valenta, CSc. - FEL    
Šimon Valenta - FIT    
Ing. Jan Valentin, Ph.D. - FSv
Odborný asistent a Zástupce vedoucího katedry
+420-22435-3880
doc. Ing. Jana Valentová, CSc. - FSv +420-22435-4778
Michaela Valentová, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-5141
Ing. Tereza Valentová - FSv (doktorand) +420-22435-4926
Ing. Veronica Valeros - FEL
CivilSphere Project Lead // Malware Researcher // Studying Remote Access Trojans
   
Tomáš Valer - FSv    
Ing. Michal Valeš - FS - 12133 (doktorand)    
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. - MÚVS +420-22435-3173
doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. - ÚTVS
Vedoucí sportovní reprezentace ČVUT
+420-22435-1895
+420-22435-1894
Ráchel Valkovič - FS - 12135    
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. - FIT
odborný asistent KTI
+420-22435-9877
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. - FEL +420-22435-2154
Bc. Veronika Valová - FJFI    
Ing. Pavel Valtr, Ph.D. - FEL +420-22435-2250
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola - FS - 12131 12203 +420-246-003-711
+420-22435-7244
+420-224-917-909
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D. - FD +420-22435-9166
 
Ing. Petr Vančura - FS - 12115    
Ing. Pavel Vančura - FJFI (doktorand)    
Bc. Radek Vandrovec - FSv    
Ing. Vojtěch Vaněček - FJFI (doktorand)    
JUDr. Jana Vaněčková - MÚVS +420-22435-3177
Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. - FEL
QSUGA LNRQP RMFSI EMRMT RMFSR PRPRC POAIF UXEQP FAEWC ISLCA
+420-22435-2095
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng. - FSv (doktorand) +420-22435-5308
Ing. Ondřej Vaněk, Ph.D. - FEL +420-22435-5743
Ing. Bc. Martin Vaněk, Ph.D. - FD +420-22435-5088
Ing. Jana Vanická Civínová, MSc. - UCEEB
finanční projektová manažerka
+420-22435-6709
Bc. Barbora Vanišová - FD    
BA. Martina Vanišová - ÚTEF +420-22435-9391
Ing. Ladislav Vaniš - FS - 12138 +420-22435-5783
Ing. Miroslav Vaniš - FD (doktorand)    
RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. - FSv +420-22435-4509
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - FSv +420-22435-4540
Bc. Denis Vaníček - FD    
Věra Vaníčková - FSv    
Ing. Sarah Van Den Bergh - FD +420-770-144-319
 
Bc. Tomáš Vaňkát - FEL    
Ing. Bedřiška Vaňková - FA
odborný asistent
+420-22435-6301
Ing. Michaela Vaňková - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3623
Bc. Ema Varvažovská - ÚTVS  
doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. - FEL +420-22435-5145
Ing. Jaroslav Vašátko - FD    
PhDr. Jan Vašek, MSc. - MÚVS    
Ing. Radek Vašíček, Ph.D. - FSv +420-22435-5518
Ing. Michal Vašíček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2498
Ing. Rostislav Vašíček - FD    
Jana Vatěrová - FBMI
vrátnice
   
Mgr. Ladislav Vaverka, Ph.D. - FA
Nicole Ann Vavrecka - RČVUT    
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4226
Ing. Petr Vavruška, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-928
+420-731-681-326
Barbora Vavřichová - UCEEB    
Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
Ing. arch. Mikoláš Vavřín - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6334
Ing. Jonáš Václavek - CIIRC (doktorand) +420-22435-4155
Ing. Milan Václavík - FIT +420-22435-9880
Ing. Pavel Váchal, Ph.D. - FJFI
Vědecký pracovník
 
Mgr. Tomáš Vácha - UCEEB    
Vlastimil Vála - SÚZ    
Ing. Martin Válek, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
+420-22435-4473
Michal Válek - FSv    
Ing. Petr Váňa - FEL (doktorand)  
Ing. Petra Váňová - FSv (doktorand) +420-22435-4752
Markéta Váňová - SÚZ    
Anna Váradyová - SÚZ    
Ing. Jiří Vávra, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-9703
+420-246-003-706
Petr Vávra - SÚZ    
Václav Vávra - FBMI
údržba
+420-22435-7991
 
Ing. Rudolf Vávra - FD    
Tomáš Vávra - FS - 12375 +420-22435-9989
Ing. Helena Včelová - FSv +420-22435-4632
RNDr. Martin Vecko, CSc. - FD +420-22435-9185
Hana Večeřová - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? faktury došlé
+420-22435-9504
doc. Ing. Josef Vedral, CSc. - FEL +420-22435-2201
+420-22435-2182
PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA - FBMI    
Bc. Roman Vecheta - FS - 12134    
Jiřina Vejdělková - RČVUT
referent
+420-22435-3461
prof. Ing. František Vejražka, CSc. - FEL +420-22435-2246
Nora Velat - FD  
Františka Velebilová - SÚZ    
doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. - FEL +420-22435-5105
Ing. Lukáš Velebil - FSv (doktorand) +420-22435-4770
Michaela Velechovská - UCEEB    
Ing. Miroslav Veliš - FD  
Ivana Vencelidesová - SÚZ    
Ing. Václav Vencovský, Ph.D. - FEL +420-22435-5977
C3-439 (Praha, Technická 2)
Helena Vengrinová - SÚZ    
Liliana Verestiuc - FBMI    
Radka Verešová - SÚZ    
Miroslav Veroněk - SÚZ    
Ing. Petr Veřtát - FS - 12102 (doktorand)    
Bc. Jan Vesecký - FSv    
doc. Ing. Eva Veselá, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2764
Miroslava Veselá - SÚZ    
Ing. Linda Veselá, Ph.D. - FSv +420-22435-5409
Helena Veselá - SÚZ    
Ing. Tomáš Veselka - FEL +420-22435-2193
Ing. Jakub Veselka - FSv (doktorand) +420-22435-7155
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9774
Zdeněk Veselý - FD    
Ing. Martin Veselý - FS - 12110 (doktorand)    
Ing. Tomáš Veselý - FBMI (doktorand) +420-224-968-574
 
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Ing. Ladislav Veselý, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2734
Ing. Dominik Veselý - FIT    
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D. - FJFI    
Ing. Petr Veselý - FEL (doktorand) +420-22435-2349
Václav Veselý - VIC +420-22435-9943
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. - FJFI
vědecký pracovník
+420-22435-8225
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
Markéta Veverková - FIT    
Mgr. Eva Veverková - FBMI    
Ing. Vojtěch Vigner, Ph.D. - FEL +420-22435-2870
Mgr. Veronika Vicherková - FA (doktorand)
Bc. Jakub Vichr - SÚZ    
Jakub Viktora - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3663
Alena Vildtová - RČVUT
specialista ochrany duševního vlastnictví
+420-22435-3690
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2527
Bc. Petr Vilím - FEL    
Jaime Andrés Villagómez - FS - 12104
externí učitel španělštiny
   
Marie Vinařová - RČVUT
referent zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3433
B-711 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Vinař - FSv    
Ing. František Vincenc - FS - 12921
SGS, VR, Znalecký ústav
+420-22435-5604
Ing. Petr Vindeman - RČVUT +420-22435-3435
B-746 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Pavel Vinduška - FS - 12134    
Ing. Marek Vinkler, Ph.D. - FSv +420-22435-4624
Ing. Ivana Vinšová - FA
odb.asistent Molab FA, externí učitel FSv
+420-22435-6208
Ing. Tomáš Vintr - FEL (doktorand)    
Ing. Stanislav Vitásek - FSv (doktorand) +420-22435-4526
Ing. Rut Vitkovičová - FS - 12112 +420-22435-2576
Bc. Šárka Vitnerová - FBMI +420-22435-5082
Ing. Jan Vitner - CIIRC (doktorand) +420-22435-4154
Bc. David Vitouš - FD    
Ing. Markéta Vitovská - FS - 12135    
Ing. Martina Vitteková, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9160
Ing. Monika Vitvarová - FS - 12115
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
RNDr. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FSv +420-22435-3739
Ondřej Vitvar - FSv +420-22435-4423
 
Paola Vivi, Ph.D. - FEL +420-22435-5111
RNDr. Vladimír Vícha - ÚTEF +420-22435-9231
Ing. Bohdan Víra, CSc. - UCEEB    
Mgr. Slávka Vítečková - FBMI (doktorand) +420-22435-8401
Ing. Miroslav Vítek, CSc. - FEL +420-22435-5136
Ing. Tomáš Vítek - FEL +420-22435-2053
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. - FEL +420-22435-2232
Ing. Martin Vítězník - FBMI (doktorand)
správce kávovaru
+420-224-968-574
 
Ing. Jan Vítovec - UCEEB
Technik RP1 UCEEB
Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. - FEL, FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-22435-9918
Ladislav Vlachynský - SÚZ    
Bc. Zdeněk Vlach - FEL    
Mgr. Barbora Vlasatá - UCEEB    
Ing. Karel Vlasák - FSv (doktorand)    
Ing. Jakub Vlášek - ÚTEF +420-22435-9341
Ing. Josef Vlček, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2403
Otakar Vlček - FEL +420-22435-2360
Bc. Tomáš Vlček - FS - 12201 +420-22435-1838
+420-22435-1869
+420-246-003-704
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. - FD +420-22435-9534
Ing. Kateřina Vlková - FEL +420-22435-2315
B2-45 (Praha, Technická 2)
RNDr. Tomáš Vlk - VIC +420-22435-9805
Ing. Tomáš Vlk - CIIRC  
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. - FJFI    
Bc. Bořivoj Vlk - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 728 376 512
+420-221-990-981
Mgr. Marek Vlk - CIIRC   A-514 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jan Vlnas - FIT  
Bc. Antonín Vobecký - CIIRC  
PhDr. Jarmila Vobořilová - MÚVS +420-22435-3167
MUDr. Ing. Karolína Vocetková - UCEEB  
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - FSv +420-22435-4622
Ing. Václav Vodička - UCEEB    
Ing. Aleš Vodička - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník (researcher), správce laboratoře (lab administrator)
   
Ing. Matěj Vodička - FS, ÚK - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
Ing. Jan Vodička - FS - 12124 (doktorand)    
Monika Vojancová - SÚZ +420-233-051-556
 
PhDr. Markéta Vojanová - FD    
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. - FS - 12138    
Ing. Tomáš Vojíř, Ph.D. - FEL +420-22435-5767
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. - FEL +420-22435-5800
doc. Michal Vojtíšek, Ph.D. - FS - 12201
docent (VŠ pedagog, vědecký pracovník) - odbornost: spalovací motory, paliva, emise, udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, využití paliv z obnovitelných zdrojů, nanočástice vznikající spalováním, hodnocení dopadů nových paliv a technologií na emise, životní prostředí a lidské zdraví
+420-246-003-704
+420-22435-2497
Bc. Matěj Vojtíšek - FD    
PhDr. Petra Vojtová - FS - 12135
mateřská dovolená
   
Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D. - FSv, KÚ +420-22435-3518
Ing. Petr Vokáč - FJFI +420-22435-8566
Kateřina Vokálová - FSv    
Bc. Jarmila Vokounová Ransdorfová - FA
International Office
Zbyněk Vokrouhlík - FSv    
PaedDr. Hana Volejníková - FS - 12104
externí učitelka angličtiny a ruštiny
   
doc. Ing. Josef Volek, CSc. - FD +420-22435-9168
Marie Volfová - FEL +420-22435-7354
Mgr. Přemysl Volf, Ph.D. - FEL +420-22435-5744
Ing. Petr Volf - FBMI (doktorand) +420-22435-9714
Bc. Vojtěch Volf - FS - 12113    
Ing. Zdenka Volkánová - FS - 12138 (doktorand)  
Zuzana Vološčuková - VIC
správce Spisové služby
+420-22435-9923
Mgr. Barbora Voltrová - UCEEB    
Ing. Josef Voltr, CSc. - FJFI +420-221-912-742
+420-221-912-214
 
Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. - FJFI    
Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D. - FEL +420-22435-7384
Ing. Jaroslav Vondra - KÚ +420-22435-3537
+420-22435-3526
Ing. Michal Vondra, Ph.D. - FEL +420-22435-5994
Mgr. Vladimír Vondráček - FBMI (doktorand)    
Ing. Stanislav Vondráček - FD +420-22435-9562
 
Ing. Stanislav Vondráček, CSc. - FD +420-22435-9562
 
Ing. arch. Simona Vondráčková - FSv (doktorand)  
Bc. Martin Vondrák - FIT  
Ing. Gabriel Vondrášek - FJFI +420-22435-8377
Bc. Jiří Vondrášek - FD    
Mgr. David Vondrášek - FBMI    
Ing. Petr Vondrouš, Ph.D. - FS - 12133
Akademicky a vyzkumny pracovnik
+420-22435-2630
Ing. Ondřej Vondrouš - FEL (doktorand)
Ing. Michal Vondruška, Ph.D. - FSv +420-22435-4817
Ing. Martin Vonka, Ph.D. - FSv
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-7165
Bc. Kristýna Vopatová - FSv    
Tomáš Vopat - FIT
Jana Vopavová - FJFI    
Dagmar Vopátková - FA
personalistka
+420-22435-6386
Pavel Voráč - SÚZ    
doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
Simona Vorlíčková - SÚZ +420-234-678-350
Ing. Pavel Voříšek - FSv +420-22435-4755
Ing. arch. Šárka Voříšková - FA
vědecká pracovnice GA ČR Ú 15 118
+420-22435-6276
Iveta Vosáhlová - SÚZ    
Miroslav Vosátka - FEL +420-22435-7346
Ing. Petr Vosátka - FEL
Technical Support
+420-22435-5768
Ing. arch. Ivan Vosecký - FA
Vedoucí ústavu, odborný asistent
 
Tomáš Vostatek - FD    
Jana Vostatková - FD    
Bc. Petra Vosyková - FBMI
referentka - doktorské studium, referentka - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420-22435-5046
Ing. Lucie Vošahlíková - KÚ (doktorand)    
prof. Ing. Věra Voštová, CSc. - FD    
Ing. Ondřej Votava - FEL +420-22435-4057
+420-22435-7296
Ing. Jan Votava - FS - 12124 (doktorand)  
Ing. Vojtěch Votruba - FS - 12135    
Ing. Jana Votrubová, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
+420-22435-3739
Ing. Milada Votrubová, CSc. - FA
odborný asistent
+420-22435-6290
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. - FEL +420-22435-2861
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. - FA
odborný asistent, j6v@voza6i.cz
+420-22435-6324
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A. - FIT, MÚVS +420-22435-7965
doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. - FEL +420-22435-2135
+420-22435-2151
Renáta Voženílková - SÚZ +420-234-678-329
Adéla Voženílková - SÚZ
personální a mzdový referent
+420-234-678-263
Lenka Vožická - FEL +420-22435-2034
RNDr. Olga Vraštilová - FD
odborný asistent
+420-22435-9916
+420-224-890-722
 
Mgr. Lucia Vrábelová - FBMI +420-22435-9934
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - FSv +420-22435-4625
Ing. Stanislav Vrána, Ph.D. - FS - 12110 12137 +420-22435-2769
Michal Vrána - FSv    
doc. Ing. Jana Vránová, CSc. - FBMI  
Martin Vrátil - FEL, FIT +420-22435-9849
Ing. Jan Vrátník - FEL    
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Jan Vrbata, Ph.D. - FEL    
Ing. arch. Ladislav Vrbata - FA
odborný asistent
+420-22435-6366
Petr Vrbata - KÚ +420-22435-3514
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. - FEL +420-22435-2298
Ing. Pavel Vrba, CSc. - FJFI    
prom. fyz. Václav Vrba, CSc. - FJFI +420-22435-8347
 
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. - FEL, FBMI
Docent / Associate Professor
+420-22435-5039
 
doc. Ing. David Vrba, Ph.D. - FEL, FBMI +420-22435-2274
+420-22435-5039
 
Ing. Pavel Vrba, Ph.D. - FS - 12135
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-950
+420-734-360-552
Ing. Matouš Vrba - FEL (doktorand)    
Mgr. Jitka Vrbová Seguin - RČVUT
PR, komunikace a marketing / Projektový manažer
+420-22435-3443
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - FBMI +420-22435-8403
+420-221-912-729
+420-221-912-411
Sofie Vrbová - FEL
referent práce a mezd, referent platový
+420-22435-3902
Jiří Vrchotický - FSv +420-22435-7953
Mgr. Jan Vrkoč - SÚZ    
Bc. Lucie Vršanová - KÚ    
Bc. Pavel Vrtal - FD    
Olga Vrtišková - FEL    
Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. - FS - 12124  
Bc. Huy Hoang Vu - FIT    
Bc. Tung Anh Vu - FIT +420-22435-7988
Ing. Jakub Vůjtěch - FSv (doktorand)    
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2470
doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. - FJFI +420-22435-8564
33c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jiří Vycpálek - ÚTEF +420-22435-9396
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. - FSv +420-22435-7914
Ing. Vojtěch Vyhlas - FSv (doktorand)    
Markéta Vyhlídalová - FS - 12110 12137 +420-22435-9750
+420-22435-2563
Ing. David Vyhlídal, Ph.D. - FJFI  
Jiří Vyhnánek - RČVUT
vedoucí DS - řidič
+420-731-144-873
+420-257-216-264
Ing. Jan Vyhnánek - FEL (doktorand)
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-2178
Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-7159
Mgr. Libor Vykydal - ÚTVS +420-22435-1893
Mgr. Romana Vylitová - FA +420-22435-6230
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D. - FIT +420-22435-7963
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6291
Ing. Jiří Vyroubal, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-934
+420-605-205-903
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D. - FSv +420-22435-3851
Ing. Jiří Vyskočil - FJFI (doktorand)  
RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7390
B-238 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-4189
doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. - FD +420-22435-9534
Ing. Jan Vysoký, Ph.D. - FJFI
MUDr. Michaela Vyšatová - FD +420-22435-8415
Zuzana Výborná, DiS. - FJFI
referent
   
doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc. - FSv +420-22435-7124
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 404 položek.
(data: 2018-09-20 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b285da3d/2018-05-22/02:14)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky