P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS - 12102
informační manažer / ústav fyziky / FS,
správce subsítě / ústav fyziky / FS
+420-22435-2741
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9755
Martin Vacovský - FS - 12375    
Ing. Jan Valášek - FS - 12101 (doktorand)    
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12105 12911
děkan / FS,
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / FS,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
předseda vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / FS,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-233-339-813
+420-22435-2881
+420-22435-7361
Ing. Michal Valeš - FS - 12133 (doktorand)    
Ráchel Valkovič - FS - 12135    
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola - FS - 12105 12911 +420-246-003-711
+420-22435-7244
+420-224-917-909
Ing. Ladislav Vaniš - FS - 12138 +420-22435-5783
Ing. Michal Vašíček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2498
Ing. Petr Vavruška, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-928
+420-731-681-326
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
tajemník / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2739
Ing. Michal Václavík - FS - 12122    
Pavel Václavík - FS - 12112    
Ing. Jiří Vávra, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-9703
+420-246-003-706
Tomáš Vávra - FS - 12375 +420-22435-9989
Ing. Petr Veřtát - FS - 12102 (doktorand)    
doc. Ing. Eva Veselá, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2764
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9774
Ing. Ladislav Veselý - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2734
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2527
Jaime Andrés Villagómez - FS - 12104
externí učitel španělštiny
   
Ing. František Vincenc - FS - 12921
SGS, VR, Znalecký ústav
+420-22435-5604
Ing. Rut Vitkovičová - FS - 12112 +420-22435-2576
Ing. Monika Vitvarová - FS - 12115 +420-22435-2526
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12105 +420-22435-2520
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS
+420-246-003-704
+420-22435-2507
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
vedoucí / ústav jazyků / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7570
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102
vedoucí / ústav fyziky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2437
Ing. Josef Vlček, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2403
Bc. Tomáš Vlček - FS - 12201 +420-22435-1838
+420-22435-1869
+420-246-003-704
Bc. Bořivoj Vlk - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 728 376 512
+420-221-990-981
Ing. Jan Vodička - FS - 12105 (doktorand)    
Ing. Matěj Vodička - FS, ÚK - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. - FS - 12138    
Bc. Martin Vojna - FS - 12202    
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
doc. Michal Vojtíšek, Ph.D. - FS - 12201
docent (VŠ pedagog, vědecký pracovník) - odbornost: spalovací motory, paliva, emise, udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, využití paliv z obnovitelných zdrojů, nanočástice vznikající spalováním, hodnocení dopadů nových paliv a technologií na emise, životní prostředí a lidské zdraví
+420-246-003-704
+420-22435-2497
PhDr. Petra Vojtová - FS - 12135
mateřská dovolená
   
Ing. Jiří Volech - FS - 12105 (doktorand)
člen AS - student FS / ČVUT,
člen AS - student / FS,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT
+420-22435-5097
PaedDr. Hana Volejníková - FS - 12104
externí učitelka angličtiny a ruštiny
   
Ing. Petr Vondrouš, Ph.D. - FS - 12133
Akademicky a vyzkumny pracovnik
+420-22435-2630
Ing. Jana Vondrová - FS - 12105
Manažer kvality Laboratoře mechanických zkoušek
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2655
Ing. Jan Votava - FS - 12105 (doktorand)  
Bc. Vojtěch Votruba - FS - 12135    
Ing. Stanislav Vrána, Ph.D. - FS - 12110 +420-22435-2769
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Pavel Vrba, Ph.D. - FS - 12135
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-950
+420-734-360-552
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2470
Markéta Vyhlídalová - FS - 12110 +420-22435-9750
+420-22435-2563
Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12110
Ú 12110
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2877
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
vedoucí / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
Ing. Jiří Vyroubal, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-934
+420-605-205-903
Ing. Michaela Vyroubalová, Ph.D. - FS - 12132
rodičovská dovolená
   

Nalezeno: 55 položek.
(data: 2018-02-23 00:15:01)