P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Bc. Jakub Ubr - FEL    
Vítek Udatný - FEL    
Dana Uherková - FD
sekretářka tajemníka / Fakulta dopravní,
sekretářka / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní
+420-22435-9518
+420-22435-5094
405 (Praha, Konviktská 20)
211b (Praha, Konviktská 20)
MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. - FBMI    
Ing. Michal Uhlík, Ph.D. - FSv +420-22435-4461
B-212 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Antonín Uhlíř, Ph.D. - FSv    
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. - FEL +420-22435-2289
B2-526 (Praha, Technická 2)
Ing. Kateřina Uhlířová - FSv    
Ing. Roman Uhlíř, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
B2-342 (Dejvice)
Milena Uhmannová - FJFI +420-22435-8603
 
Bc. Pavol Uhrín - FA    
Mgr. Marcela Uhrová, Ph.D. - MÚVS    
Bc. Adam Ulanovský - SÚZ +420-725-987-596
 
Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. - MÚVS
odborný asistent
  521 (Praha, Kolejní 2a)
Pavel Uličný - FA    
Ing. Miroslav Uller - CIIRC +420-22435-7593
B-663a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-114 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Pavel Ullmann - FA
vedoucí ateliéru ZAN, telefon 605 536 877
  246 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Vít Ulman - FEL +420-22435-3592
B3-153 (Praha, Technická 2)
Ing. Karel Ulovec, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5973
C3-437 (Praha, Technická 2)
C3-436 (Praha, Technická 2)
Jiří Ulrich - FEL    
Jana Ungermannová - FJFI    
Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec - FD (doktorand)    
Ing. Jan Urban - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
Mgr. Josef Urban, Ph.D. - CIIRC
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen atestační komise / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4191
A-616 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Urban - FEL (doktorand)   B3-543 (Praha, Technická 2)
Ing. Miroslav Urban, Ph.D. - FSv +420-22435-7111
A-217 (Praha, Thákurova 7)
Eva Urbanová - SÚZ    
Mgr. Marta Urbanová, DiS. - FEL +420-22435-5870
B3-149 (Praha, Technická 2)
Bc. Michaela Urbanovská - FEL, RČVUT    
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - FSv +420-22435-4736
B-903 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - FJFI +420-22435-8239
205a (Praha, Břehová 7)
Ing. Daniel Urbán, Ph.D. - FEL    
doc. Ing. Jan Urbánek, CSc. - FEL +420-22435-2122
B3-139 (Praha, Technická 2)
Vlasta Urbánková - SÚZ    
Gabriela Urbášková, MSc. - UCEEB    
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. - FSv
profesor
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7198
A-831 (Praha, Thákurova 7)
312 (Juliska)
Dušan Uruba, DiS. - FA    
Ing. Shota Urushadze, Ph.D. - FSv    
Mgr. Jana Urzová, Ph.D. - FBMI
224358709
   
Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D. - FSv +420-22435-4621
B-531 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Hana Úlehlová - MÚVS
Od 8.10. 2012 na mateřské dovolené.
+420-22435-5068
227 (Praha, Kolejní 2a)

Nalezeno: 41 položek.
(data: 2018-12-16 03:01:01)