Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Petr Tej, Ph.D. - KÚ
vedoucí oddělení mechaniky, vědecký pracovník
vedoucí / oddělení mechaniky / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav
+420-22435-3512
Ing. Robert Theiner, Ph.D. - FS - 12122
vedoucí / ústav letadlové techniky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7423
PhDr. Ludmila Tichá - MÚVS, ÚK
vedoucí / oddělení podpory studia / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-725-846-190
+420-22435-9982
Ing. Jana Tóthová - FA
Tajemnice Fakulty architektury
vedoucí / děkanát / Fakulta architektury,
tajemník / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6240
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. - FJFI
vedoucí / katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8256
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna,
předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9155
+420-22435-5090
Ing. Jana Talová - FD
tajemník / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní,
sekretářka / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9164
Vladislava Tarantíková - FEL
finanční účetní
zástupce vedoucího / oddělení finanční účtárny / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2009
prof. RNDr. Josef Tkadlec, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5109
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec FSv / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7175
Mgr. Gabriela Thompson - FA
sekretářka ústavů 15 113 a 15 114, referentka pro doktorské studium, vědu a výzkum - v anglickém j.
sekretářka AS / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav památkové péče / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury
+420-22435-6351
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. - FBMI
zástupce vedoucího katedry
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2816
+420-22435-2143
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. - FJFI
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-8264
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4511
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-9850
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
 
Ing. Jan Trdlička, Ph.D. - FIT
předseda disciplinární komise / Fakulta informačních technologií,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9851
Ing. Jan Tichý, Ph.D. - FD
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-9165
Božena Talácková - FS - 12911
sekretářka děkana / FS
+420-233-339-813
+420-22435-2885
Mgr. Pavla Tillingerová - FS - 12133
sekretářka / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2629
Bc. Markéta Tomičová - RČVUT
sekretářka rektora
sekretářka rektora / ČVUT
 
Tereza Trousilová, DiS. - FBMI
sekretářka / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8419
Ing. Jaroslav Tabaček - FEL (doktorand) +420-22435-7404
Mgr. Petra Tajčová - RČVUT
specialista grantového servisu
   
Ing. Václav Tajzich, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2497
prof. Ing. Michal Takáts, CSc. - FS - 12201 +420-246-003-706
+420-22435-1827
Radka Tamášová - KÚ    
Ing. arch. Vojtěch Taraba - FSv +420-22435-5406
PhDr. Mgr. Sherzod Tashpulatov, Ph.D. - FEL +420-22435-5139
Ing. František Tatíček, Ph.D. - FS - 12133
vedoucí skupiny tváření
+420-22435-2631
Ing. Zuzana Tatíčková - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. - FSv +420-22435-4523
+420-22435-4527
David Taufer - SÚZ    
Bc. Jakub Tauchman - FIT  
Ing. Jakub Tayari - MÚVS    
Mgr. Magdalena Tayerlová - RČVUT +420-22435-3551
Dušana Táborská - FS - 12115 +420-22435-7969
Ing. Ladislav Tebich, MBA - RČVUT +420-22435-3694
B-742b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. - FD +420-22435-9171
Ing. arch. Alena Tejová - KÚ (doktorand)    
Mgr. Gracian Tejral - UCEEB    
Ing. Jiří Tencar, Ph.D. - UCEEB +420-22435-5437
Ing. Tomáš Teplý - FEL +420-22435-2053
Jun Terasaki, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9234
Ing. Ondrej Tereň - FEL (doktorand) +420-22435-2172
Ing. Jan Tesařík - FBMI (doktorand)    
Ing. Jan Tesařík - FIT    
Ing. Pavel Tesař, Ph.D. - FSv +420-22435-5454
Ing. arch. Jan Tesař - FA (doktorand) +420-22435-6383
Mgr. Michael Tesař - CIIRC (doktorand)  
Ing. Pavel Tesárek, Ph.D. - FSv +420-22435-3723
Akad. arch. Marek Teska - FA
odborný asistent
+420-22435-6315
Jakub Tetera - FEL    
Mgr. Barbora Těhníková - FD +420-22435-9146
Eva Těšitelová - SÚZ    
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8235
Ing. Evžen Thöndel, Ph.D. - FEL +420-22435-2091
Ing. Radek Tichánek, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-2507
+420-246-003-739
Ing. Petra Tichá, Ph.D. - FSv +420-22435-7910
MUDr. Marie Tichá - FBMI +420-224-968-574
PhDr. Jana Tichá, Ph.D. - FA
odborná asistentka, tel. 6912 FA
 
prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. - FSv +420-22435-3748
Ing. Petr Tichý, Ph.D. - FS - 12105
výzkumný a vývojový pracovník
+420-22435-2527
RNDr. Milan Tichý - FEL    
doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. - FSv
docent - ved-atelieru, email: tichy.l@centrum.cz
+420-22435-5303
+420-22435-6344
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA - FD
odborný administrativní pracovník
+420-22435-9978
Ing. arch. Marek Tichý - FA +420-22435-6379
doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. - FA +420-22435-6278
+420-22435-6339
Ing. Ondřej Tichý - FJFI  
RNDr. Jakub Tichý, Ph.D. - FIT  
Ing. Miloš Tichý, CSc. - FJFI    
Ing. Tomáš Tichý - FEL (doktorand)  
Ing. arch. Patrik Tichý - FA (doktorand)
odborný asistent
+420-22435-6314
Ing. Pavel Tichý, MBA - FEL +420-22435-5852
 
Ing. Jan Tilinger, Ph.D. - FSv  
Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. - FJFI    
Ing. Martin Tipka, Ph.D. - FSv +420-22435-4365
Ing. Bc. Daniel Tischler, Ph.D. - FS - 12102 +420-22435-2432
doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc. - FEL +420-22435-5108
Šárka Titlová    
Ing. arch. Filip Tittl - FA (doktorand)  
Irena Tkadlečková - FEL +420-22435-3905
Ivana Tkáčová - FS - 12911
Podatelna - FS Dejvice
+420-224-310-292
+420-22435-2665
Ing. Pavel Tobiáš - FSv (doktorand)    
Michal Tobiáš - UCEEB    
Michal Todorov - SÚZ    
Petruše Tojšlová - FS - 12931
odborný ekonom práce a mezd
+420-22435-2884
Vladislav Tolar - VIC +420-22435-8410
Ing. Zdeněk Tolde - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7528
Georgios Tolias, Ph.D. - FEL +420-22435-5771
Ing. arch. Jan Tomandl - FA (doktorand)
vědecký pracovník GA ČR Ú 15 118
+420-22435-6276
Bc. Kateřina Tomanová - FJFI    
Bc. Michaela Tomanová - FEL    
prof. Mgr. Jan Toman, DrSc. - FSv +420-22435-7129
doc. Ing. Michal Toman, CSc. - FSv
správce rozvrhu FSv (http://rozvrh.fsv.cvut.cz/)
+420-22435-7957
+420-22435-4612
Ing. Přemysl Toman - CIIRC  
Ing. Ondřej Tománek, MBA - FEL (doktorand)  
Josef Tománek - FS - 12113 +420-22435-2694
+420-22435-2693
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. - FSv +420-22435-4534
RNDr. Ladislav Tomášek, CSc. - FJFI    
Ing. Michal Tomášek - FJFI    
Milan Tomášek - FA +420-22435-6234
Ing. Lukáš Tomášek - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Mgr. Marcel Tomášek, M.A. - FA
odborný asistent
+420-22435-6361
doc. Mgr. Boris Tomášik, Ph.D. - FJFI +420-22435-8266
Mgr. Roman Tomčík - ÚTVS +420-22435-1894
Mgr. Marek Tomeček, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9144
Ing. Radan Tomek, MSc. - FSv (doktorand)
odborný asistent
+420-22435-4817
MSc. Karolina Tomešová - UCEEB
koordinátorka vědeckých projektů, vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-6777
Jarmila Tomišková - FSv +420-22435-8748
Ing. Jan Tomíček, Ph.D. - FS - 12134
Odborný asistent, Správce počítačových učeben, Správce učebny CNC strojů
+420-22435-2601
Ing. Ján Tomlain - FEL (doktorand) +420-22435-2172
Aleš Tošovský - FJFI
údržbář
+420-412-512-730
+420-22435-8483
Ing. Daniel Toth, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3155
Roman Toulec - SÚZ    
RNDr. Jana Tourková - FSv +420-22435-4545
Adam Trabalka - FSv    
Ing. Quang Van Tran, Ph.D. - FJFI    
Ing. Zdeněk Trávníček - FEL +420-22435-2343
Ing. Jan Trávníček - FIT (doktorand) +420-22435-9882
Ing. Pavel Trávníček, Ph.D. - FSv    
Magdalena Trávníčková - VIC +420-22435-7995
Ing. David Trdlička - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7439
D-205a (Karlovo náměstí)
Hana Trefilová - SÚZ    
Ing. Jiří Trefný - FEL +420-22435-5760
Ing. Jan Trejbal - FSv (doktorand) +420-22435-4659
Mgr. Lukáš Treml - FEL    
Simona Tresová - SÚZ +420-234-678-361
 
Ing. Ondřej Trešl - FD  
RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D. - FIT +420-22435-8785
Jiří Trmal - FSv    
doc. RNDr. Anton Trník, Ph.D. - FSv +420-22435-4771
Ing. Pavel Trnka - FS - 12110 +420-22435-2530
+420-22435-2652
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. - FJFI    
Ing. Michal Trnka - FEL (doktorand)  
Ing. arch. Jiří Trojan - FSv
odborný asistent, email: trojani@email.cz
+420-22435-5303
+420-22435-6345
Ing. Karel Trojan - FJFI (doktorand)    
Ing. Pavel Troller, CSc. - FEL +420-22435-4051
Ing. Eva Troppová, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4238
Ing. Radek Trousílek - VIC +420-22435-8421
doc. Ing. Karel Trtík, CSc. - FSv +420-22435-4626
doc. Ing. Pavel Trtík, Ph.D. - FSv    
Ing. Tomáš Trtík - FSv (doktorand) +420-22435-4624
Blanka Trtílková - FA
uklízečka
   
Tomáš Truhlář - FJFI    
Hana Trunečková - UCEEB    
Ing. Pavel Trutman - CIIRC (doktorand)  
Ing. Jan Tryzna - SÚZ
Správa budov
+420-234-606-102
 
Ing. Tomáš Třasák, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-8448
+420-224-890-710
Ing. arch. Klára Třicátníková - FA    
Daniel Tschernay - FA +420-22435-6262
doc. Ing. David Tuček, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3154
 
prof. Ing. Jana Tučková, CSc. - FEL +420-22435-2098
Vojtěch Tuč - FS - 12802
nádvorník
 
Mgr. Jana Tulingerová - CIIRC +420-22435-4147
 
Mgr. Marie Turčičová - CIIRC  
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. - MÚVS +420-22435-3172
Miloslav Turecký - FS - 12110 +420-22435-2708
Jiří Turek - FD
technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
+420-224-890-735
Ing. Martina Turchichová, Ph.D. - FBMI  
Alena Turková - FEL +420-22435-5803
Iveta Turková - FEL +420-22435-3917
Helena Turková - FBMI    
Mgr. Jana Turňová - FBMI +420-22435-8490
Ing. Lukáš Turza, Ph.D. - FS - 12133    
Ing. Matěj Tušek, Ph.D. - FJFI
pán všech moří a vládce pevnin
+420-22435-8545
Adali Tutar - SÚZ    
Jaroslava Tutková - FD    
Ing. arch. Jan Tůma - FA (doktorand)
odborný asistent
+420-22435-6314
Naděžda Tůmová - FD    
MgA. Martin Tvarůžek - FA
Odborný asistent, vedoucí ateliéru
 
Ing. Petra Tvrdá, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Ivan Tvrdík - FS - 12375 +420-22435-2779
Ing. Marek Tyburec - FSv (doktorand) +420-22435-4498
RNDr. Vratislav Tydlitát, CSc. - FSv +420-22435-5436
Ing. Tereza Tykalová, Ph.D. - FEL +420-22435-2820
Ing. Monika Tyrová - UCEEB    
Jiří Türkott - FD    
Mgr. Katarína Ťakušová - FEL +420-22435-7337
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 179 položek.
(data: 2018-02-23 00:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky