Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. - FD
děkan / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T041 - TR navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9502
+420-22435-9512
doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. - ÚTEF
ředitel / Ústav technické a experimentální fyziky,
člen grémia / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-9373
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. - MÚVS
ředitelka ústavu
ředitel / Masarykův ústav vyšších studií,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3161
PhDr. Dana Saláková - FEL
vedoucí / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3590
Ing. Ditta Saláková - FSv
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8756
Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat. - FEL
vedoucí / Multirobotické systémy / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7634
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - FSv
vedoucí / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4618
PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D. - MÚVS
vedoucí / oddělení rozvoje a vnějších vztahů / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-5068
Ing. Jan Schlehuber - FS - 12932
vedoucí / oddělení ekonomické / FS
+420-22435-2773
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. - FD
odborný asistent
vedoucí / děkanát / Fakulta dopravní,
tajemník / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9520
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. - ÚTVS
vedoucí / oddělení ekonomické / Ústav tělesné výchovy a sportu,
člen AS - zaměstnanec nefakultní součásti / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT
+420-22435-1885
doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra ekonomiky a řízení stavebnictví / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4525
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. - MÚVS
vedoucí / oddělení ekonomických studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3192
Markéta Sikorová - FD
vedoucí / úsek správy budovy Horská / Fakulta dopravní
+420-22435-9143
Ing. Vladimír Sitta - FA
Vedoucí ústavu krajinářské architektury
vedoucí / ústav zahradní a krajinné architektury / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6313
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. - FJFI
vedoucí / katedra jaderných reaktorů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-284-681-075
+420-221-912-390
 
Ing. Jan Sláma - FEL
pověřen vedením oddělení vnějších vztahů - PR
vedoucí / oddělení vnějších vztahů - PR / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2007
Ing. Ondřej Smíšek - FD
vedoucí / pracoviště Děčín / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Děčíně / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-8404
Ing. Alžběta Sosnovcová - RČVUT
vedoucí odboru ekonomického řízení a controllingu
vedoucí / odbor ekonomického řízení a controllingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3421
+420-775-187-528
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka - FA
docent, vedoucí ateliéru
vedoucí / ústav interiéru a výstavnictví / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6316
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. - FEL
vedoucí / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2291
Ing. Ivo Stanček - RČVUT
Head of department
vedoucí / odbor pro řízení projektů a transferu technologií / Rektorát ČVUT
+420-22435-3407
+420-22435-9731
+420-777-456-939
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. - FIT
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro vědu a výzkum / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9886
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. - FEL
vedoucí / oddělení proděkana pro vnější vztahy / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro vnější vztahy / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5140
prof. Ing. arch. Ján Stempel - FA
docent - vedoucí ateliéru architektonické tvorby
vedoucí / ústav navrhování I / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6383
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra zdravotního a ekologického inženýrství / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5412
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - FSv
vedoucí / katedra technologie staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4591
doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. - FEL
vedoucí / vidění pro roboty a autonomní systémy / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7276
+420-22435-7448
E-215 (Karlovo náměstí)
Ing. Josef Svoboda, Ph.D. - RČVUT
kancléř ČVUT
vedoucí / odbor kancléře / Rektorát ČVUT,
vedoucí / sekretariát rektora / Rektorát ČVUT,
kancléř / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
tajemník správní rady / ČVUT
+420-22435-3415
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. - FBMI
vedoucí katedry
vedoucí / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
předseda disciplinární komise / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8487
Petr Šamánek - CIIRC
vedoucí / oddělení strategických projektů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4237
+420-541-145-799
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. - FEL, CIIRC
vedoucí / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení kyberneticko-fyzikálních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-7201
Ing. Helena Šislerová - FEL
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3971
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. - FEL, RČVUT
vedoucí / odbor prorektora pro vědeckou a výzkumnou činnost / Rektorát ČVUT,
prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost / ČVUT,
zástupce vedoucího / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-3671
+420-22435-3385
+420-22435-2278
Mgr. Miroslav Špaňhel - FS - 12921
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-9751
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. - FS - 12132
vedoucí / ústav materiálového inženýrství / FS,
vedoucí / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7427
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. - FEL, CIIRC
BEAT poradce
vedoucí / oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-7233
Jana Štěrbová - MÚVS
vedoucí / studijní oddělení / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3182
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4781
prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. - FJFI
vedoucí / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8548
Ing. Jan Skočilas, Ph.D. - FS - 12118 12911
tajemník / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2719
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. - FS - 12132
tajemník / ústav materiálového inženýrství / FS,
zástupce vedoucího / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7546
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. - FEL
tajemník / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5137
PhDr. Ilona Šimice - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk,vedoucí anglické sekce, ediční referentka, rozvrhářka, dálkové studium AJ
tajemník / ústav jazyků / FS
+420-22435-7310
prof. Ing. arch. Irena Šestáková - FA
profesorka - vedoucí ateliéru architektonické tvorby
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-739-329-949
+420-22435-6276
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. - FJFI
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce děkana / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8260
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. - FBMI
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty / Fakulta biomedicínského inženýrství,
zástupce vedoucího / společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK / Fakulta biomedicínského inženýrství,
zástupce vedoucího / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-224-968-576
+420-224-910-471
 
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - FSv
profesor
proděkan pro výstavbu / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5477
doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta stavební
+420-22435-7921
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D. - FIT
zástupce vedoucího / katedra číslicového návrhu / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9842
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D. - FIT
zástupce vedoucího / PR oddělení / Fakulta informačních technologií
+420-22435-3448
+420-22435-9879
Hana Schöppová - ÚTVS
odborný referent - hlavní účetní ČVUT
zástupce vedoucího / odbor ekonomického řízení a controllingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3431
+420-22435-1889
doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. - FS - 12122
zástupce vedoucího / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7227
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7617
Ing. Lukáš Svoboda - FD
správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
zástupce vedoucího / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Fakulta dopravní
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. - FD
zástupce vedoucího / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní
+420-22435-9020
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - FSv
docent
zástupce vedoucího / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební
+420-22435-3739
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4391
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra architektury / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-5304
doc. Dr. Ing. Milan Šiňor - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-287
+420-22435-8613
doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2131
doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4364
Eva Štěpánková - FJFI
zástupce vedoucího / děkanát / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / technickoprovozní služby / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8278
Ing. Petra Skolilová - FD (doktorand)
marketingová manažerka fakulty
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Praze / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní
+420-22435-9157
Ing. arch. Jan Sedlák - FA
odb.asistent-ved.atelieru, člen/náhradník Disciplinární komise FA ČVUT
člen kolégia / Fakulta architektury,
předseda AS / Fakulta architektury
+420-22435-6378
Ing. Ida Skopalová - FBMI
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-5053
+420-22435-2909
Ing. Ivo Šimůnek, CSc. - KÚ
člen kolégia / Kloknerův ústav,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-3574
Mgr. Jarmila Štruncová - FJFI
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-8307
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. - FS - 12105
člen grémia / FS,
předseda AS / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-2561
Ing. Michal Šoch, Ph.D. - FIT
předsedající AS / Fakulta informačních technologií,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9851
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. - FS - 12105
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-7452
RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. - FA
odborný asistent
člen AS - zaměstnanec FA / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-6283
Ing. Jiří Švéda, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - vedoucí odborné skupiny, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-932
+420-739-531-463
Ing. Lenka Scheinherrová - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-4771
Ing. Jiří Sommer - FS - 12134 (doktorand)
člen AS - student / FS
   
Ing. Marek Suchánek - FIT (doktorand)
člen AS - student / Fakulta informačních technologií
   
Ing. Magdaléna Šefflová - FSv, UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-5029
Ing. Eliška Šestáková - FIT (doktorand)
člen AS - student / Fakulta informačních technologií
Ing. Jaroslav Štorkán - FS - 12105 (doktorand)
Ústav 12 105
člen AS - student / FS
+420-22435-2650
Ing. Kryštof Šulc - MÚVS (doktorand)
člen AS - student FS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT
+420-22435-2367
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9860
 
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. - FD
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9150
+420-22435-9004
prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. - FS - 12133
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2632
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4492
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. - FIT
Odborný asistent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9856
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. - FEL
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5104
PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D. - FD
odborný asistent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-9190
Ing. Jiří Svatoň - FEL (doktorand)
člen disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5866
Ing. Milan Šulc - FEL (doktorand)
člen disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5731
Ing. Karel Smolek, Ph.D. - ÚTEF
Zástupce ředitele ÚTEF
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-9246
+420-22435-9219
Ing. Marie Studničková, CSc. - KÚ
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-3503
doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. - FA
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-6357
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - FIT
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-9871
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c. - FD
předseda oborové rady oboru 3708V017 - P doktorského studia / Fakulta dopravní
 
Zuzana Sedlecká - FS - 12110
sekretářka / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2569
Romana Skořepová - FIT
mzdová účetní
sekretářka tajemníka / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9824
Renáta Smělá - FSv
sekretářka / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební
+420-22435-4782
Markéta Smolíková - FS - 12134
sekretářka / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2610
+420-22435-2611
Eva Sovová - FEL
sekretářka / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3596
Petra Stehlíková - FEL
administrativa vedoucího katedry
sekretářka / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7488
Kateřina Stejskalová - FS - 12115
sekretářka / ústav energetiky / FS
Hana Šestáková - FEL
sekretářka / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2205
Barbora Ševčíková - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 776 724 695
sekretářka / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-22435-9339
+420-221-990-914
+420-22435-9348
Romana Šiffnerová - FBMI
sekretariát KPO
sekretářka / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9915
Jana Šíchová - FEL
sekretářka / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2280
Ing. Radka Šmajsová - FEL
sekretářka / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2016
Ing. Jiří Šolc - FS - 12375
dráteník
informační manažer / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. - FS - 12118
informační manažer / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2558
Pavel Sachr - FS - 12132
Technik
správce subsítě / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7529
Ing. František Starý - FS - 12113
správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. - FS - 12105
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-246-003-711
+420-22435-7568
Ján Sabó - UCEEB    
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. - FD
Asistent ČVUT, zkušební technik ZL FD
+420-22435-9568
Jiří Sadílek - FJFI +420-22435-8333
Ing. Lama Saeeda - FEL (doktorand) +420-22435-7225
Jaroslav Sainer - VIC
Správce informačního systému iFIS ČVUT ; e-mail: spravcefis@cvut.cz
+420-22435-9806
Bc. Michal Sakmár - FJFI    
Ludmila Salabová - FBMI    
Ing. Šárka Salačová - FJFI (doktorand) +420-22435-8320
Lukáš Salač - KÚ    
Ing. Jan Salák, CSc. - FSv +420-22435-4908
Bedřich Salwender - SÚZ    
Ing. Klára Salzmann, Ph.D. - FA
odborná asistentka
+420-22435-6237
Ing. Martin Samek - FEL
Zástupce vedoucího SVTI, správce sítě FELK a katedry řídicí techniky
+420-22435-5860
+420-22435-7599
Mgr. Dana Sankotová - FEL +420-22435-2867
Akad. arch. Jan Sapák - FSv    
Milan Satoranský - SÚZ    
Ing. Artur Marseljevič Savinov - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2606
Ing. arch. Veronika Sávová - FA    
Miloš Sedláček - FSv +420-22435-7140
doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc. - FSv +420-22435-4532
Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FS - 12105
vedoucí Laboratoře mechanických zkoušek
+420-22435-2653
Ing. Josef Sedláček, CSc. - FEL
tajemník katedry
+420-22435-2373
Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FEL +420-22435-2060
+420-22435-2173
Ing. David Sedláček, Ph.D. - FEL +420-22435-7589
Mgr. Jana Sedláčková - ÚK +420-22435-9800
Iveta Sedláčková - SÚZ    
Bc. Šárka Sedláčková - FA
personalistka
+420-22435-6386
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. - FSv +420-22435-7903
Mgr. Martina Sedláková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6359
Bedřich Sedlák - FS - 12201 +420-22435-1810
 
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - FJFI +420-22435-8610
 
Ing. arch. Matyáš Sedlák - FA +420-22435-6339
Ing. Josef Sedlák - FBMI    
Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D. - CIIRC    
Ksenia Sedova, Ph.D. - FBMI (doktorand)  
Ing. Pavel Seemann, Ph.D. - FSv    
doc. Ing. arch. Hana Seho - FA
docent na VŠ + vedoucí ateliéru
+420-22435-6366
Bc. Petr Seidel - FS - 12135    
Michaela Seidlová - SÚZ    
Ing. Michal Seidl, Ph.D. - FSv +420-22435-4800
+420-22435-4659
Ing. Libor Seidl - FBMI +420-22435-8425
 
Bc. Ladislav Seidl - FS - 12135    
Mgr. Barbora Seifertová - FA
granty a projekty
+420-22435-6244
Mgr. Radek Seifert - RČVUT
studijně podpůrný pracovník, koordinátor služeb Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
+420-22435-8543
Ing. Daniel Seifert, Ph.D. - CIIRC
doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. - FJFI +420-22435-8610
 
RNDr. Eva Sejbalová - FSv +420-22435-8757
Mgr. Roman Sejkot - CIIRC +420-22435-4100
Mgr. Jana Sekničková, Ph.D. - FJFI    
Ing. Martin Selecký - FEL (doktorand) +420-22435-7677
Ing. Miroslava Semelová, Ph.D. - FJFI    
Bc. Jitka Semiánová - SÚZ
asistentka ředitele
+420-234-678-396
Ing. Iveta Semorádová - FIT (doktorand)    
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. - MÚVS +420-22435-3176
Huseyin Sener Sen, Ph.D. - FEL +420-22435-7687
RNDr. Ladislav Serédi - FEL  
Ing. Vít Sháněl - FS - 12105 +420-22435-2519
Mgr. Oleksandr Shekhovtsov, Ph.D. - FEL +420-22435-5748
Ing. Viacheslav Shemelin - UCEEB (doktorand)    
Ing. Hana Schaabová - FBMI (doktorand) +420-22435-7996
Ing. Martin Schaefer - FEL (doktorand)  
Elizaveta Schastlivtseva - FS - 12115    
Ing. Martin Scháno - FD (doktorand)    
doc. Ing. arch. Eduard Schleger - FA
docent
+420-22435-6372
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D. - FBMI    
Ing. Anna Schlenker - FBMI  
prof. Thomas Berthold Schlumprecht, Ph.D. - FEL
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-3438
Petr Schlösinger - FJFI
správce počítačové sítě
+420-22435-8303
Ing. Nikola Schmidová - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-5605
Ing. Josef Schmidt - FJFI (doktorand)    
Ing. Michal Schmirler, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2582
Jana Schneiderová - CTN
ediční agenda, technická redakce
+420-22435-5031
Ing. Jakub Schneider - FEL (doktorand) +420-22435-7694
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-224-890-732
+420-22435-9918
Ing. Pavel Scholz - FS - 12138 +420-22435-5797
Bc. Klára Schovánková - FIT    
RNDr. Jan Schröfel - FSv +420-22435-4541
prof. Dr. Harald Schumny - FEL    
Mgr. Michaela Schusová - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk
+420-22435-7211
Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D. - FSv +420-22435-4744
+420-22435-4774
Ing. Kamila Schönauerová - RČVUT
odborný pracovník - SGS, habilitační a jmenovací řízení
+420-22435-3462
Ing. Ladislav Sieger, CSc. - FEL +420-22435-2326
Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D. - FEL +420-22435-5750
doc. Ing. Jan Siegl, CSc. - FJFI +420-22435-8508
+420-22435-8512
Ing. Konrad Siek, Ph.D. - FIT
Post-doc at Programming Research Lab, FIT
+420-22435-7962
Tomáš Sikora - FD    
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc. - FJFI +420-22435-8224
+420-22435-8223
Ing. Jana Simčinová - UCEEB +420-22435-6731
Marcela Simerová - SÚZ    
Dr. Goran Simeunovič, Ph.D. - FS - 12110 +420-22435-2643
Kosta Simonovic, Ph.D. - FEL    
Petr Sinecký - FSv +420-22435-8790
Andrea Singerová - UCEEB    
Lucie Siskosová, DiS. - UCEEB
asistentka ředitele UCEEB
+420-22435-6701
 
Bc. Kateřina Sittová - CIIRC +420-22435-4233
Simona Siváková - FA
uklízečka
   
Lenka Siváková - SÚZ    
Mgr. Vojtěch Sivák - RČVUT
Studijně podpůrný pracovník Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
+420-22435-8543
Ing. Oleg Sivkov, Ph.D. - FS - 12110 +420-22435-2737
Ing. Tomáš Sixta - FEL +420-22435-7219
Ing. Petr Skala - FEL (doktorand) +420-22435-2113
doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc. - FSv +420-22435-4407
Markéta Skalická - VIC +420-22435-8417
 
doc. Ing. Petr Skalický, CSc. - FEL +420-22435-2241
Mgr. Bc. René Skalický - FD
odborný asistent
 
MSc. Nikolaos Skandalos - UCEEB  
Ing. Pavel Skarolek - FEL (doktorand)    
Ing. Jan Skácel - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Jiří Skácilík, Ph.D. - FSv, FA +420-22435-7193
Mgr. Barbora Skálová - FSv +420-22435-4773
Ing. Petr Sklenář, Ph.D. - FSv +420-22435-4671
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - FA
docent, sklenicka@fzp.czu.cz, tel. sekret.CZU 224384351
+420-22435-6317
Ing. Jakub Skočdopole - FJFI (doktorand)    
doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. - FS - 12133    
Martina Skopcová - SÚZ    
Ing. Pavel Skopec - FS - 12115    
Ing. Antonín Skopec - ÚK
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa - FSv +420-22435-4660
Ing. Stanislav Skoupý - FJFI (doktorand)    
Lucie Skružná - FA
Účetní materiálový
+420-22435-6248
Mgr. RNDr. Petr Skřehot - FBMI    
Eva Skřivanová - FEL +420-22435-3941
Martin Skřivánek - FD
technik požární ochrany
+420-22435-4320
+420-22435-5248
doc. Ing. Petr Slabý, CSc. - FSv +420-22435-4416
+420-22435-9537
Zdeňka Sladká - FSv +420-22435-5445
Ing. Michal Slaný - FS - 12134 (doktorand)    
Ing. Oldřich Slavata, Ph.D. - FEL
Mgr. Tomáš Slavíček - ÚTEF +420-22435-9180
Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D. - FSv +420-22435-3878
Pavel Slavík - ÚTVS  
Bc. Kryštof Slavík - FIT    
Ing. arch. Bc. Oldřich Sládek - FA    
Ing. Pavel Sláma - FS - 12112 +420-22435-2596
Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D. - FEL, RČVUT
odborný asistent, rektor Akademické duchovní správy ČVUT
+420-22435-5138
+420-22435-8464
RNDr. Iva Slámová - FSv +420-22435-4406
Ing. Karel Slánský - FA    
Ing. Václav Slánský - CIIRC  
Ing. David Slepička, Ph.D. - FEL +420-22435-3992
Ing. Jana Slezáková - FS - 12923 +420-22435-2889
Romana Slezáková - SÚZ    
Ing. Milan Sliacky - FD (doktorand) +420-22435-9631
Jan Sliacký - FIT  
doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. - FIT    
Jan Slouka - FSv +420-22435-4351
Ing. Petra Sloupová - RČVUT
Projektová manažerka Kariérního centra
+420-22435-3412
Ing. Jaroslav Sloup - FEL
odborný asistent
+420-22435-7417
Bc. Daniel Slunečko - CIIRC    
Bc. Dana Smejkalová - FS - 12135 +420-605-205-922
+420-221-990-909
Ing. Karel Smejkal, Ph.D. - FSv    
Mgr. Jaroslav Smejkal, CSc. - ÚTEF +420-22435-9246
+420-22435-9219
Mgr. Adam Smetana, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9234
Jiří Smetana - SÚZ    
Bc. Kateřina Smíšková - FD    
Ing. Jiří Smítka - FIT +420-22435-9855
Ing. arch. Josef Smola - FSv    
Ing. Eva Smolíková, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Jan Smolík, Ph.D. - FS - 12135
Gestor rozvoje oborového výzkumu
+420-221-990-918
+420-605-205-918
RNDr. Jan Smolík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8242
Ing. arch. Jiří Smolík - FSv    
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D. - FIT +420-22435-9855
Ing. Jan Smotlacha, Ph.D. - FJFI    
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. - FA +420-22435-6288
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. - CIIRC
Odborný asistent VŠ (FEL), Odborný pracovník v oborech technických - přístrojař (CIIRC)
+420-22435-7280
doc. Akad. mal. Dalibor Smutný - FSv +420-22435-7199
Eva Snášelová - CIIRC
administrace služebních cest
+420-22435-4197
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. - FSv +420-22435-4748
Ing. Jan Sobotka - FEL (doktorand) +420-22435-2201
 
Ing. Martina Sobotková, Ph.D. - FSv +420-22435-4745
doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. - FD +420-224-890-730
+420-22435-8524
 
Ing. arch. Šárka Sodomková - FA
Vedoucí ateliéru ZAN, odborná asistentka
 
Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. - FD, FBMI (doktorand)    
Bc. Petr Socha - FIT    
Bc. Radka Sochorová - FJFI    
doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc. - FS - 12105 +420-22435-2521
Miroslav Sochor - FIT    
doc. Ing. Jiří Sojka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2402
Ing. Michal Sojka, Ph.D. - FEL, CIIRC A-517a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Adam Sojka - FEL    
Ing. Kateřina Sojková, Ph.D. - UCEEB +420-22435-7174
Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. - FSv +420-22435-4767
Hana Solarová Schöppová - RČVUT, VIC
hlavní účetní ČVUT
+420-22435-8436
RNDr. Michael Solar, CSc. - ÚTEF +420-22435-9233
+420-221-912-755
Pavel Solfronk - FS - 12911    
Ing. Mgr. Petra Solimanová - SÚZ +420-234-678-387
 
Ing. Stanislav Solnař - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-2718
Ing. Jakub Solovský - FJFI (doktorand)    
Ing. Tomáš Sommer - FS - 12122 +420-22435-8711
Ing. Michael Somr - FSv (doktorand) +420-22435-4498
doc. Dr. André Sopczak - ÚTEF +420-22435-9228
RNDr. Bruno Sopko, Ph.D. - UCEEB    
Ing. arch. Vojtěch Sosna - FA
Odborný asistent
doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-915
+420-22435-9320
Ing. Petr Souček, Ph.D. - FSv  
Ing. Josef Souček - FBMI (doktorand)  
Ing. Martin Soukenka, Ph.D. - FSv +420-22435-4411
Ing. Kristýna Soukupová - FSv (doktorand) +420-22435-4348
Ing. Klára Soukupová - FJFI +420-22435-8284
 
Ing. Petr Soukup, Ph.D. - FSv +420-22435-4651
+420-22435-4860
Dr. Ing. Lubomír Soukup - FSv
vyučující předmětu Teorie chyb a vyrovnávací počet
  B-923 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Ivan Soukup - FEL +420-221-990-987
Bc. Dominik Soukup - FIT    
Václav Soukup - FEL    
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. - FD +420-22435-9168
 
Ing. Jiří Sova - FS - 12135 (doktorand)
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník
+420-731-127-158
+420-221-990-904
Ing. Radoslav Sovják, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4941
 
Mgr. Věra Sovková - UCEEB    
Barbora Sovová - FEL +420-22435-2027
Ing. Jan Spáčil - FEL (doktorand)
Ing. Václav Spěváček - FJFI +420-22435-8248
+420-22435-8244
Ing. Jiří Spilka, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-4185
MUDr. Jiří Spilka - FBMI    
Andrey Spiridonov - FIT    
doc. Ing. Adam Sporka, Ph.D. - FEL
Dělá z věcí vědu
+420-22435-7654
Bc. Alexandra Spurná - RČVUT
Koordinátorka mimoevropských studijních stáží/Exchange programme coordinator
+420-22435-3495
A-803 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vojtěch Spurný - FEL (doktorand) +420-22435-5754
Wilibald Spurný - FSv    
Růžena Srbková - FSv    
Mgr. Andrea Staffa, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Eduard Stach, Ph.D. - FS - 12135
Senior Specialist of Vertical Logic Operations;
+420-723-422-770
+420-221-990-969
Miroslav Staněk - FS - 12804 +420-22435-7383
 
doc. Ing. Zdeněk Staněk, CSc. - FEL +420-22435-2325
Ing. Kamil Staněk, Ph.D. - UCEEB +420-22435-7174
Ing. Martin Staněk - FBMI (doktorand)  
Jana Staňková - SÚZ    
Ing. arch. Martin Stark - FSv (doktorand)    
doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7226
+420-22435-7273
Ing. Radovan Starý - FJFI +420-221-912-404
 
Mgr. Jan Starý, Ph.D. - FIT +420-22435-9887
Bc. Jakub Stašek - FSv    
Mikuláš Staško - SÚZ    
Ing. Zuzana Statečná - ÚK +420-22435-9985
Soňa Stehlíková, DiS. - FBMI
účtárna
+420-22435-9707
Ing. Veronika Stehlíková - FEL  
Bc. Stanislav Steidl - CIIRC  
Mgr. Marián Steiger - FSv    
Ing. Patricie Martina Steigger - UCEEB
Asistentka finančního oddělení UCEEB
+420-22435-6775
Jana Steinerová - FJFI +420-22435-8312
Ing. Veronika Steinerová - KÚ (doktorand)    
Vladimír Steinhauser - FD    
PhDr. Iva Steinová - FS - 12104
externí učitelka českého jazyka
   
MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová, DiS. - FA
Odborný asistent
 
Ing. Michal Stejskal - FS - 12135 (doktorand)    
Jan Steuer - FIT    
Ing. Běla Stibůrková, CSc. - FSv +420-22435-7160
Mgr. Lenka Stibůrková - CIIRC
koordinátor veřejných zakázek
+420-541-145-799
+420-22435-4140
Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-7631
 
Ing. Kuanysh Stikeyev - FEL (doktorand)    
Ing. Jiří Stodůlka - FS - 12112 +420-22435-2583
Ing. arch. Daniel Stojan - FSv (doktorand)
asistent
+420-22435-7933
Ing. Richard Stojan - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-5034
Zdeňka Stojaspalová - FD  
Ing. Slobodan Stojić - FD (doktorand)    
Petra Stolejdová - FIT +420-22435-9821
Bc. Pavel Stoudek - FJFI    
Lubor Stoulil - FSv +420-22435-5500
 
Ing. František Straberger - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2189
Ing. Pavel Strachota, Ph.D. - FJFI
Odborný asistent, vědecký pracovník v oboru matematického modelování, administrátor clusteru na KM FJFI
+420-22435-8563
Ing. Tomáš Straka, Ph.D. - UCEEB +420-22435-2646
+420-224-890-702
Ing. Libor Straka - FS, FEL - 12110 +420-22435-2646
+420-22435-2347
Ing. Jan Straka - FEL  
Ing. Zdeněk Straka - FEL (doktorand) +420-22435-7590
Hana Straková - FSv +420-22435-8729
 
Ing. Michal Strapko - FS - 12201 +420-246-003-713
 
MgA. Filip Streit - FA
odborný asistent, vedoucí ateliéru
+420-22435-6265
RNDr. Jan Stria - CIIRC (doktorand) +420-22435-4225
Ing. Lucie Strmisková - FIT    
Ing. Lenka Strnadová - FBMI    
Renáta Strnadová - FJFI +420-22435-8287
 
Miroslav Strnad - ÚTVS +420-22435-1888
Renata Stromská - FSv    
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D. - FD +420-22435-9118
Ing. Luděk Strouhal, Ph.D. - FSv +420-22435-4746
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3187
Mgr. Svitlana Strunina - FBMI (doktorand) +420-22435-9714
doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. - FBMI    
Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-3872
Petr Stříž - FS - 12115    
prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. - FSv +420-22435-4761
Ing. Ondřej Stuchlík - FIT    
Eva Stupáková - FSv +420-22435-8763
doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo - FA
odborný asistent
+420-22435-6272
Ing. Jan Suda - FSv (doktorand) +420-22435-4946
Martina Suchanová - SÚZ    
Ing. Petra Suchánková - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Věra Suchá - FSv +420-22435-4713
Ing. Jitka Suchá - CIIRC +420-22435-4140
Bc. Daniel Suchna - UCEEB    
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2542
Josef Suchý - FSv +420-22435-4868
Ing. Jakub Suchý - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2597
RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D. - FIT +420-22435-9877
Bc. Filip Suchý - FEL    
Mgr. Eva Suková - FBMI    
prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. - ÚTEF +420-22435-9260
Bc. Pavel Suk - FJFI    
Olga Suldovská - FSv +420-22435-8746
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-221-990-944
+420-605-205-927
Simona Surá - FSv +420-22435-8733
 
doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. - FA
docent-ved.atelireru
+420-22435-6379
Ing. Dmytro Suslov - FEL (doktorand)
doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-727
Ing. Miroslav Sůra, CSc. - FSv +420-22435-4515
Miluše Svatošová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3437
Ing. Jakub Svatoš, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2201
 
Ing. arch. Jindřich Svatoš - FSv    
Ing. Martin Svatoš - FEL (doktorand)  
Ing. Zdeněk Svatý - FD (doktorand) +420-22435-9003
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. - FS - 12101
svacek@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7413
Jiří Svárovský - FS - 12105    
Mgr. Alexey Sveshnikov, Ph.D. - FSv +420-22435-7915
Ing. David Světlík - FS - 12201 +420-246-003-713
 
MgA. Jan Světlík - FA
odborný asistent
+420-22435-6368
+420-22435-6366
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda - FSv +420-22435-7156
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. - FSv +420-22435-5504
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. - FJFI +420-22435-8361
 
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. - MÚVS
profesor na katedře IP, didaktika odborných předmětů
+420-22435-3174
Petr Svoboda - FJFI +420-22435-8585
 
Ing. Filip Svoboda - FEL (doktorand)  
Ing. Václav Svoboda - FJFI (doktorand)    
Ing. Jakub Svoboda - FS - 12133 (doktorand)    
RNDr. Martin Svoboda, Ph.D. - FEL, FIT A-1231 (Praha, Thákurova 7)
Hynek Svoboda - FEL +420-22435-2222
Ing. Roman Svoboda - FIT    
Ing. Petr Svoboda, Ph.D., ING.PAED.IGIP - MÚVS
zástupce vedoucí oddělení pedagogických a psychologických studií, garant DVPP
+420-22435-3197
Zdeněk Svoboda - SÚZ    
Eva Svobodná - FS - 12933 +420-22435-8703
Ing. Petra Svobodová Hejlová - FIT
Václava Svobodová Stehnová - FEL +420-22435-5959
Jitka Svobodová - FA
samostatná odborná referentka studijního oddělení
+420-22435-6226
Lucie Svobodová - FS - 12933 +420-22435-8700
Ing. Milena Svobodová, Ph.D. - FJFI    
Olga Svobodová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3626
Akad. mal. Lucie Svobodová - FEL +420-22435-2343
Leona Svobodová - FEL +420-22435-7468
Sylva Svobodová - SÚZ +420-234-678-225
 
Ing. Jitka Svobodová - ÚTEF +420-22435-9231
Dominika Svobodová - FA
účetní
+420-22435-6248
Kateřina Svobodová - FSv +420-22435-9747
Ing. Petr Svora, Ph.D. - FSv    
Mgr. Daniela Swart - UCEEB    
Pavel Swiatkovski - SÚZ    
Věra Syblíková - FD    
Jan Syblík - FS - 12115    
RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D. - FEL +420-22435-2168
MgA. Ondřej Synek - FA  
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. - FSv +420-22435-4621
Karolína Synková - SÚZ    
Ing. Viktor Syrovátka - FS - 12112 +420-22435-2899
Ing. Zbyněk Syrovátka - FS - 12201 +420-22435-1855
+420-246-003-713
Ľubica Syrová - RČVUT +420-22435-3327
B2-132a (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. - FSv +420-22435-7192
prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. - FEL +420-22435-5967
+420-22435-3921
doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. - KÚ
vědecký pracovník
+420-22435-3850
Ing. Jan Sýkora, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. - FEL
Docent
+420-22435-7501
Tomáš Sýkora - FIT
CI MAJSTA
+420-22435-8714
Eva Sýkorová - FS - 12802
šatnářka-Dejvice
   
Ing. arch. Martina Sýkorová - UCEEB    
Jana Sýkorová - SÚZ    
Andrea Sýkorová - SÚZ    
JUDr. Mgr. Pavla Sýkorová - FSv    
Ing. Rudolf Jakub Szadkowski - FEL (doktorand)    
Bc. Tibor Szolár - FIT +420-22435-8713
 
Ing. arch. Jan Šabart - FSv    
Ing. Iveta Šabatová - FEL
Technicko-hospodářský pracovník
+420-22435-5886
Miroslava Šabatová - FS - 12802    
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. - FS - 12112 +420-22435-2577
MgA. Josef Šafařík, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6267
Lenka Šafářová - SÚZ    
Ing. Roman Šafář, Ph.D. - FSv +420-22435-4417
Jan Šafránek - RČVUT
pracovník údržby - budova Jugoslávských partyzánů
 
prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc. - FBMI    
Richard Šafr - SÚZ    
Olga Šalanská - FSv +420-22435-5413
Ing. Vojtěch Šalanský - FEL +420-22435-7391
Svatava Šancová - FEL
majetková účetní
+420-22435-2022
Ing. Josef Šanda - FA +420-22435-6310
doc. Ing. Jan Šanovec, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2721
+420-22435-2633
Ing. Jiří Šantín - UCEEB    
Bc. Eva Šatníková - RČVUT
recepce budova A - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3411
Martin Šácha - FJFI    
prof. Ing. Vladimír Šály, Ph.D. - FEL    
Ing. Vladimír Šána, Ph.D. - FSv +420-22435-4356
doc. Dr. Ing. Radim Šára - FEL
výzkumný pracovník, garant magisterského oboru Počítačové vidění a digitální obraz v programu Otevřená informatika
+420-22435-7203
František Šeba - SÚZ    
Ing. Ondřej Šebek - CIIRC (doktorand)  
Ing. Jan Šebek - FEL    
Ing. Margit Šebelová - FEL    
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. - FJFI +420-22435-8230
+420-22435-8229
+420-222-319-610
doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc. - FD +420-22435-9547
 
Jitka Šebková - FD
personální oddělení
+420-22435-9551
Pavel Šebrle - FS - 12118 +420-22435-9744
Ing. Pavel Šedek - FEL (doktorand)
Ing. Jaroslav Šedina - FSv (doktorand) +420-22435-5420
Bc. Kateřina Šedivá - RČVUT
Projektová manažerka Kariérního centra ČVUT, výdej propagačních materiálů
+420-22435-3413
Ing. Jan Šedivý, CSc. - CIIRC
Ing. Petr Šedivý - RČVUT
Finanční manažer
+420-773-182-533
+420-22435-3695
Alena Šedlbauerová - FJFI    
Marek Šedlbauer - FJFI +420-221-912-392
 
Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA - FS - 12133    
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. - FSv +420-22435-4494
Mgr. Gabriela Šejnová - CIIRC (doktorand)  
Eva Šelmátová - SÚZ    
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2649
Ing. Karel Šeps, Ph.D. - FSv +420-22435-4624
Bc. Michaela Šerlová - FD  
Bc. Jonáš Šerých - FEL  
Ing. Eva Šestáková - FSv +420-22435-9771
 
Bc. Jakub Šesták - FSv    
doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík - FSv +420-22435-7199
+420-22435-4989
Ing. Ondřej Ševčík - CIIRC
Finanční asistent
+420-22435-4234
Petr Ševčík - SÚZ    
Ing. Martin Ševeček - FJFI (doktorand)
Výzkumný pracovník
+420-730-916-605
 
Ing. Martin Šikýř, Ph.D. - MÚVS  
doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. - FSv +420-22435-7150
Ing. Petr Šilhavý - UCEEB (doktorand)  
Ing. Martin Šilha - FA (doktorand) +420-22435-6323
Irena Šimáková - ÚK +420-22435-9800
prof. Ing. Boris Šimák, CSc. - FEL +420-22435-2203
prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc. - FJFI +420-22435-8565
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. - FIT +420-22435-9851
Václav Šimice - FS - 12104
externí učitel angličtiny a češtiny
   
Monika Šimková - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? finanční účetní
+420-22435-9501
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. - ÚTEF    
Ing. Klára Šimonová - MÚVS (doktorand) +420-22435-3158
Romana Šimonová - FJFI    
RNDr. Vojtěch Šimon, Ph.D. - FEL +420-22435-2204
Ing. Jan Šimota - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2617
Ing. arch. Petr Šimr, Ph.D. - FSv    
Ing. Martin Šimůnek - FEL +420-22435-2117
Ing. Aleš Šimůnek - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník
+420-733-674-325
+420-221-990-978
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6321
Jaroslav Šindler - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník
+420-734-360-551
+420-221-990-912
Mgr. Jiří Šindler - FBMI    
Eva Šindýlková - RČVUT
hospodářka
+420-325-613-896
Dana Šinková - ÚK +420-22435-8305
Ing. Martin Šipoš, Ph.D. - FEL
Odborný asistent, vědecký pracovník (Assistant Professor/Researcher)
+420-22435-2061
Mgr. Romana Široká, Ph.D. - FBMI    
doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - FEL +420-22435-7692
Dr. Ing. Josef Šivic - CIIRC  
Ing. Petr Šícho - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Bc. Lenka Šímová - FBMI    
Ing. Herbert Šípek - VIC +420-22435-9803
Ing. Bohuslav Šír - FSv    
Ing. Jan Šístek, Ph.D. - FEL +420-22435-2278
prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc. - FSv +420-22435-4632
Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-706
+420-22435-1827
Ing. Jan Škarohlíd - FS, CIIRC - 12115 (doktorand) +420-22435-7964
 
Ing. Eva Škařupová - FSv (doktorand) +420-22435-4666
Pavel Škába - FEL +420-22435-2229
Mgr. Michaela Škeříková - FSv    
Ing. Libor Škoda - FJFI +420-22435-8266
+420-22435-8320
doc. Ing. Radek Škoda, Ph.D. - FS, CIIRC - 12115 +420-22435-2727
Ing. Michaela Škodová, Ph.D. - FJFI
2003-2008 Bc.,Ing, ČVUT, FJFI, jaderná chemie 2009-2013 PhD., PřFUK, fyzikální chemie
  302 (Praha, Břehová 7)
Ing. Eva Škorňová - MÚVS +420-22435-3181
Mgr. Dagmar Škorpíková - MÚVS    
Mgr. Radoslav Škoviera, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4222
RNDr. Júlia Škovierová, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4223
PaedDr. Milan Škrabal - MÚVS
Odborný asistent
+420-22435-3175
PhDr. Pavel Škranc - FSv
odborný asistent
+420-22435-7198
+420-22435-5506
Ing. Jiří Škvor - FEL, FIT +420-22435-9835
Ing. Martin Šlapák - FIT (doktorand)  
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA - FA
profesor
+420-22435-6361
Magdaléna Šlaufová - SÚZ    
Roman Šlégr - FEL    
Bohuslava Šlosarová - FSv +420-22435-8747
Ing. Jiří Šmarhák - FJFI (doktorand)    
Petr Šmatlák - KÚ +420-22435-3572
Bc. Jan Šmejkal - FJFI    
Mgr. Vít Šmerha - RČVUT
odborný pracovník - archivář
+420-22435-3552
doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. - FSv +420-22435-4483
Ing. Regina Šmídová - FIT +420-22435-9876
Kamila Šmídová - SÚZ    
Martina Šmídová - SÚZ    
Bc. Vojtěch Šmíd - FJFI    
Ing. arch. Michal Šmolík - FSv +420-22435-7190
Mgr. Jan Šochman, Ph.D. - FEL +420-22435-7600
Ing. Zuzana Šochová, MBA - FIT    
Ing. Eva Šopíková, Ph.D. - UCEEB    
Mgr. Tereza Šorejsová - ÚK +420-22435-8450
Ing. Marek Šorf - FSv (doktorand) +420-22435-5448
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D. - UCEEB +420-22435-2433
Ing. Gustav Šourek - FEL (doktorand) +420-22435-7691
doc. Ing. arch. Michal Šourek - FSv +420-22435-5307
Jana Šourková - FD
doktorské studium
+420-22435-5095
Ing. Josef Špaček - RČVUT, VIC
Metodik hodnocení VaV, správce aplikace V3S.
+420-22435-9907
Ing. Petr Špaček, Ph.D. - FIT +420-22435-7962
Ing. Jiří Špaček - FIT +420-727-857-868
+420-22435-8780
Ing. Marta Špačková - FS - 12923
PR oddělení
+420-22435-5008
Jan Špala - FJFI    
Jan Špale - UCEEB    
Ing. arch. Hana Špalková - FA
odborný asistent, od 1.10.2015 vedoucí ateliéru ZAN KA
+420-22435-6335
Jana Špalová - FJFI +420-22435-8314
Mgr. Mária Špavorová - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9395
+420-22435-9393
Monika Šperková - SÚZ    
Ing. Jan Špetlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2372
Jana Špičková - SÚZ    
Vít Špirek - FD    
Roman Špitálský - FS - 12802    
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. - FBMI    
Ing. Boris Šraut, CSc. - VIC
systémový analytik
+420-22435-8788
Akad. arch. Michal Šrámek - FA
Asistent
+420-22435-6376
doc. PhDr. Karel Šrédl, CSc. - FJFI    
Milan Šrotíř - FS - 12804 +420-22435-7383
 
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D. - FD +420-22435-9611
Leona Šrůtová - ÚK
knihovnice
+420-22435-9191
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. - FSv +420-22435-5414
Ing. Lubomír Štajnochr - FS - 12134 +420-22435-2731
Ing. František Štampach, Ph.D. - FIT
Výcvik kočičích agentů ČVUT
   
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2553
Ing. Marek Štádler - FS - 12113 (doktorand)
Ing. Radek Štefan, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4633
Ing. Jakub Štefan - FIT  
Ing. Martin Štefaňák, Ph.D. - FJFI +420-22435-8264
Ing. Milan Štefánik, Ph.D. - FJFI    
Ing. Rudolf Štefec, CSc. - FS - 12102
Eva Šteffelová - FSv
Referát bezpečnosti a ochrany zdraví
+420-22435-7101
Mgr. Josef Šteffel - FSv
vedoucí STPS
+420-22435-8774
Michal Šteffel - FSv    
Bc. Tereza Štefková - FJFI    
Mgr. Martin Štefl, Ph.D. - MÚVS +420-22435-5025
Ing. Bedřich Štekner - FS - 12122    
Ing. Pavel Štemberk - KÚ +420-22435-3540
Ing. Michal Štepanovský, Ph.D. - FIT +420-22435-9719
Ing. Michal Števula, Ph.D. - FSv +420-22435-4365
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. - MÚVS +420-22435-9163
Ing. Jana Štěpanovská - FBMI (doktorand) +420-22435-9936
Dušan Štěpánek - KÚ
odborný pracovník
+420-22435-3550
Ing. Filip Štěpánek - FIT    
Ing. Petr Štěpánek - UCEEB    
Ing. Jan Štěpánek - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2734
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. - MÚVS
Koordinátor pro rozvoj a vnější vztahy MÚVS ČVUT. Vědecký pracovník, odborný asistent Masarykova ústavu vyšších studií Praha.
+420-22435-3157
Mgr. Karla Štěpánová, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7590
+420-22435-4227
Ing. Jana Štěpánová - RČVUT
odborný referent Centra informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)
+420-22435-8461
RNDr. Petr Štěpán, Ph.D. - FEL +420-22435-7395
Ing. Pavel Štěpán - FIT +420-22435-9863
Ing. Miroslav Štěpán - FBMI    
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba - FD +420-22435-9172
Ing. Milan Štěrba - FSv +420-22435-5500
 
Lucie Štěrbová - FSv +420-22435-8732
 
Ing. Johana Štěrbová - CIIRC
finanční manažer
+420-22435-4234
Hana Štětinová - FSv +420-22435-8761
Soňa Štichová - ÚTEF +420-22435-9391
104 (Horská)
Karel Štika - FEL    
Marie Štiková - SÚZ    
Mgr. Barbora Štiková - FBMI    
Blanka Štojdlová - SÚZ    
Michal Štolba, Ph.D. - FEL +420-22435-5743
Soňa Štolbová - FA
technik na fakultě architektury
+420-22435-6294
Alois Štolfa - FEL    
Bc. Věra Štollová - FJFI    
MUDr. Josef Štorek, Ph.D. - FBMI +420-22435-9934
Ing. Vít Štorch - FS - 12112 +420-22435-2597
Ing. František Václav Štourač, CSc. - FS - 12133    
Ing. Jan Štrobl - FBMI (doktorand)  
Markéta Štruplová - FSv +420-22435-8762
Ing. Petr Štrupl - VIC +420-22435-8428
Ing. Ondřej Štrup - FSv    
Mgr. Anna Študentová - FSv    
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D. - FD  
Mgr. Hana Šťastná - RČVUT
studijně podpůrný pracovník Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. - FSv
Vysokoškolský učitel zaměřen na výuku vodárenství, balneotechnika a městské inženýrství
+420-22435-4403
doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2699
doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc. - FEL +420-22435-2096
Ing. Jakub Šťastný, Ph.D. - FEL +420-22435-2158
Ing. Jan Šťastný, Ph.D. - FS - 12911
Projektový manažer
+420-22435-9762
Ing. Jiří Šťástka - FSv (doktorand) +420-22435-5520
Diana Šubrtová - RČVUT
spojovatelka tel. ústředny
+420-22435-1111
+420-22435-1114
Ing. Ondřej Šubrt, Ph.D. - FEL +420-22435-2067
Ing. Ondřej Šubrt - FJFI (doktorand)    
Mgr. Zdeňka Šulcová - FS - 12135
Projektová kancelář
+420-22435-5602
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2531
Ing. Jan Šulc, Ph.D. - FJFI +420-22435-8672
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. - FSv +420-22435-4658
Ing. Stanislav Šulc - FSv (doktorand) +420-22435-4482
Jan Šulc - CTN +420-22435-3363
 
Ing. Vladimír Šulc - FS - 12134 +420-22435-2617
Milan Šumný - UCEEB    
Přemysl Šumpela - FJFI +420-22435-8478
Ing. Richard Šusta, Ph.D. - FEL +420-22435-7359
Ing. Michal Šusta - FEL
Ing. Michal Šustr - FEL    
doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník
 
Bc. Jan Šutka - FEL    
doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. - CIIRC +420-22435-5714
Ing. Milan Švanda, Ph.D. - FEL +420-22435-2281
Ing. Ondřej Švanda - FSv (doktorand)    
Monika Švandová - FD
studijní oddělení pracoviště Děčín
+420-22435-8408
Ing. Lucie Švarcová - FBMI    
Ing. Mgr. Petr Švarný - FEL (doktorand) +420-22435-7679
Renata Švábová - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů
+420-22435-9517
Jiří Švácha - FJFI    
Bc. Jakub Švehla - FIT    
Eva Švehlová - FSv +420-22435-4358
Jan Švejda - ÚTEF +420-221-912-754
Ing. Richard Švejkar - FJFI (doktorand)  
PhDr. Svatava Švihlíková - MÚVS +420-22435-3151
Ing. Jan Švihlík, Ph.D. - FEL    
Bc. Peter Švihra - FJFI    
Monika Švikruhová Gilová - SÚZ +420-234-678-231
 
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 711 položek.
(data: 2018-01-18 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky