P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Jiří Rada - FS - 12116 +420-22435-2720
Bc. Miroslav Rajtmajer - FS - 12135    
Ing. Vítězslav Rázek, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2476
+420-22435-2601
Mgr. Kristina Reist - FS - 12203
Projektová manažerka CAAT
+420-22435-9761
 
Ing. Branko Remek, CSc. - FS - 12201 +420-22435-1838
Ing. Pavel Rensa - FS - 12203
prof. Ing. František Rieger, DrSc. - FS - 12118
zástupce vedoucího / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2548
Ing. Pavel Rohan, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2628
David Rotter - FS - 12375  
prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc. - FS - 12120
Profesor
+420-22435-2491
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - FS - 12203
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. - FS - 12105
vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-8717
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2655
doc. Ing. Jaroslav Rybín, CSc. - FS - 12135
Výroba - strojní inženýr ve výzkumu a vývoji
+420-22435-9352
+420-221-990-919
+420-605-205-916
Bc. Michal Rytíř - FS - 12135    
Mgr. Hynek Řezníček - FS - 12101 (doktorand)    
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12105 12911
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-22435-2517
Ing. Jitka Řezníčková - FS - 12911    

Nalezeno: 18 položek.
(data: 2018-01-18 06:15:01)