P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Martin Okénka - FS - 12135 (doktorand)
Soukromé telefonní číslo: +420 721 201 106
+420-221-990-982
Ing. Jiří Oldřich - FS - 12115    
Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D. - FS - 12135
Vedení - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-605-205-902
+420-221-990-902
Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D. - FS - 12921
Doktorské studium
+420-22435-5042
Mgr. Lenka Ondruchová - FS - 12911 +420-22435-2472
Ing. Jan Opatřil, Ph.D. - FS - 12115    
Ing. Cyril Oswald, Ph.D. - FS - 12110

Nalezeno: 7 položek.
(data: 2018-03-19 12:15:01)