P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Evžen Ohanka - FS - 12132    
Ing. Martin Okénka - FS - 12135 (doktorand)
Soukromé telefonní číslo: +420 721 201 106
+420-221-990-982
A-146 (Horská)
Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D. - FS - 12135
Vedení - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-605-205-902
+420-221-990-902
A-143 (Horská)
Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D. - FS - 12921
Doktorské studium
+420-22435-5042
A1-15 (Dejvice)
Mgr. Lenka Ondruchová - FS - 12911 +420-22435-2472
A1-506a (Dejvice)
Ing. Jan Opatřil, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2524
B1-525 (Dejvice)
Rostislav Osvald - FS - 12201    
Ing. Cyril Oswald, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2651
A1-305b (Dejvice)
Ing. Ivana Oswaldová - FS - 12137    

Nalezeno: 9 položek.
(data: 2018-12-16 03:01:01)