Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - FSv
děkan / Fakulta stavební,
vedoucí / katedra mechaniky / Fakulta stavební,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta stavební,
předseda vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-4500
B-325 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Marta Machytková - ÚK
ředitel / Ústřední knihovna,
vedoucí / sekretariát ředitele ÚK / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
člen grémia / ČVUT
+420-607-703-778
+420-22435-9801
B-762b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. - CIIRC
profesor
vědecký ředitel / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / vědecká pracoviště / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / oddělení inteligentních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
předseda vědecké rady / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-4101
A-714a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. - FSv, FA
profesor, vedoucí ústavu 15121
vedoucí / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6324
614 (Praha, Thákurova 9)
Naděžda Makulová - SÚZ
vedoucí / koleje Podolí / Správa účelových zařízení
+420-244-105-115
 
Ing. Aleš Marek - FA (doktorand)
vedoucí / ústav stavitelství I / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6306
533 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-246-003-700
+420-22435-2502
305 (Roztoky, Přílepská )
B1-721 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. - FEL
vedoucí / skupina vizuálního rozpoznávání / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro rozvoj / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7212
G-1 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ, tel. 724 431 333
vedoucí / ústav modelového projektování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
místopředseda AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec FA / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / Fakulta architektury,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-6205
S147e (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - FS - 12116
UCEEB - vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí RP2
vedoucí / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6721
+420-22435-2481
+420-22435-3985
211 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-806 (Dejvice)
B1-901 (Dejvice)
Mgr. Irena Mazáčková - SÚZ
vedoucí / oddělení personální a mzdové / Správa účelových zařízení
+420-234-678-364
5 (Praha, Vaníčkova 7)
PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D. - RČVUT
vedoucí Archivu ČVUT
vedoucí / archiv ČVUT / Rektorát ČVUT
+420-22435-3551
B1-134 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jan Mejstřík - FD
odborný asistent, správa sítě budovy Děčín
vedoucí / úsek správy budovy Sýpka v Děčíně / Fakulta dopravní
+420-22435-8447
 
Ing. Volfgang Melecký, Ph.D. - RČVUT
vedoucí odboru zahraničních vztahů
vedoucí / odbor zahraničních vztahů / Rektorát ČVUT
+420-22435-3465
A-811 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dana Menčíková - SÚZ
vedoucí / kolej Orlík / Správa účelových zařízení
   
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9001
B-113 (Horská)
Věra Mikulková - CTN
vedoucí / knihkupectví / Česká technika - nakladatelství ČVUT
+420-22435-5003
 
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D. - FEL
vedoucí / oddělení vědy a výzkum / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3933
+420-770-144-396
A4-9 (Praha, Technická 2)
Ing. Igor Mráz - FEL
vedoucí / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení tajemníka fakulty / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2014
A4-104b (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Musil - VIC
Vedoucí oddělení multimédií a webu
vedoucí / oddělení multimédií a webu / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8488
B-371 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. - FEL
vedoucí katedry
vedoucí / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra elektroenergetiky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2372
B3-350 (Praha, Technická 2)
JUDr. Milena Macková - FD
tajemník / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní
+420-22435-9573
408a (Praha, Konviktská 20)
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. - FSv, FJFI
tajemník / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8544
106 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Pavel Máša, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra teorie obvodů / Fakulta ekektrotechnická,
správce subsítě / katedra radioelektroniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2097
B2-527 (Praha, Technická 2)
Ing. Josef Mík, Ph.D. - FD
tajemník / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní
+420-22435-5085
A-321 (Horská)
doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
+420-22435-7127
 
doc. Ing. Pavel Mach, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2214
B3-447 (Praha, Technická 2)
Ing. Marie Marková - VIC
zástupce vedoucího / oddělení IS ekonomických a správních agend / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-7955
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D. - FS - 12115
zástupce vedoucího / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2541
B1-523 (Dejvice)
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - FSv
zástupce vedoucího / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební
+420-22435-4673
+420-274-813-446
B-818 (Praha, Thákurova 7)
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra geomatiky / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4805
B-916 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Matějka, Ph.D. - FSv
Odborný asistent, Expert BIM
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
garant zpracování osobních údajů / Fakulta stavební
+420-22435-5414
+420-607-803-814
B-472 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zdeněk Michl - FD (doktorand)
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9174
A-262 (Horská)
doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. - FSv, FJFI
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-8553
109b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Alois Motl, CSc. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8209
305a (Praha, Břehová 7)
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. - FEL, FIT
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-7461
+420-22435-9857
E-332 (Karlovo náměstí)
A-1131 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Šárka Malošíková - FA (doktorand)
akademická pracovnice na místě odborné asistentky
člen AS - student / Fakulta architektury
+420-22435-6367
814 (Praha, Thákurova 9)
744 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Aneta Maroušková - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7166
A-520 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Mára - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební,
člen AS - student FSv / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT
   
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - FS - 12201
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-2504
+420-246-003-739
B1-720 (Dejvice)
339 (Roztoky, Přílepská )
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. - FD
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-9166
B-161 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-253 (Horská)
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4916
B-623 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. - KÚ
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3501
B1-315 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Alois Materna, CSc. MBA - FSv
člen vědecké rady / ČVUT
   
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8247
208a (Praha, Břehová 7)
Mgr. Petr Matyáš - FIT
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9867
A-1231 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Petr Moos, CSc. - FD
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
předseda oborové rady oboru 3902V036 - I doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9528
303 (Praha, Konviktská 20)
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9160
A-243 (Horská)
Mgr. Pavel Mátl - ÚTVS
garant zpracování osobních údajů / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1886
201 (Juliska)
Mgr. Michaela Morysková - MÚVS, ÚK
garant zpracování osobních údajů / Ústřední knihovna ČVUT
+420-22435-9938
B-661a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ivana Mahlová - FS - 12112
sekretářka / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2579
B1-329 (Dejvice)
Milena Martinovská - FSv
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta stavební
+420-22435-4390
B-108 (Praha, Thákurova 7)
Blanka Marzuki - FS - 12138
sekretářka / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-5798
B-239 (Karlovo náměstí)
Kateřina Masná - FSv
sekretářka / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební
+420-22435-7926
 
Klára Míšková, DiS. - FBMI
sekretářka / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9901
 
Dana Mochánová - FJFI
sekretářka / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8611
 
Ing. Věra Molíková - RČVUT
sekretářka rektora / ČVUT
+420-22435-3474
A-912 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jindřiška Moravcová - FS - 12922
sekretářka / oddělení studijní / FS,
sekretářka proděkana pro pedagogickou činnost / FS
+420-22435-2587
A2-48 (Dejvice)
Kateřina Mrázková - FSv
sekretářka / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4772
B-631 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Eva Musilová - FEL
sekretářka / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2151
B3-245 (Praha, Technická 2)
Ing. František Mazánek - FEL
správce subsítě / katedra měření / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2184
B3-65 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Molhanec, CSc. - FEL
odborný asistent, metodik katedry pro vědu a výzkum, člen fakultní komise pro výpočetní techniku, správce katederní sítě a weba, katederní správce hesel
správce subsítě / katedra elektrotechnologie / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2118
+420-602-755-786
B3-138 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. - FEL
Vedouci IT oddělení K13117, odborný asistent
správce subsítě / katedra elektromagnetického pole / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2273
B2-631 (Praha, Technická 2)
Bc. Alena Macasová - FSv    
Ing. Martin Macaš, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník
+420-22435-4179
+420-737-853-299
B-203 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D. - MÚVS
Docent
+420-22435-3195
222 (Praha, Kolejní 2a)
Bohuš Maceják - MÚVS    
Ing. Peter Macejko - FEL (doktorand) +420-22435-7639
E-434 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. - FSv +420-22435-4529
B-415 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miroslav Macík, Ph.D. - FEL +420-22435-7678
+420-603-398-143
E-411 (Karlovo náměstí)
Mgr. MgA. Radek Macke - FA
Odborný asistent
   
RNDr. Anna Macková, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Miroslav Macko - ÚTEF +420-22435-9394
+420-22435-9234
116 (Horská)
B-226 (Horská)
Peter Macko - SÚZ    
MUDr. Ing. David Macků - FEL +420-22435-5703
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
Jiří Macl - ÚTEF +420-22435-9229
+420-728-135-121
B-128 (Horská)
Ilona Macošková - FS - 12104    
Ladislav Macoun - FIT    
Ing. Karolina Macúchová, Ph.D. - FS - 12136   B1-41 (Dejvice)
RNDr. Eva Macúšová, Ph.D. - FJFI    
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. - FEL +420-22435-4021
B3-604 (Praha, Technická 2)
Ludovic Magerand, Ph.D. - CIIRC   B-636a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Katarína Magová - VIC    
Miroslav Machač - RČVUT
zahradník
+420-731-644-756
B-22 (Praha, Plzeňská 221)
Bc. Zdeněk Machala - FS - 12135    
Petra Machalová - CIIRC    
Vít Machanec - ÚTEF    
David Machata - MÚVS, VIC +420-22435-5065
228 (Praha, Kolejní 2a)
Věra Machatová - SÚZ +420-234-678-349
11 (Praha, Vaníčkova 7)
Ivan Macháček - SÚZ    
Otakar Macháček - SÚZ    
prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. - FEL +420-22435-2279
B2-532 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Machálka - FS - 12921    
Ing. Lucie Macháňová - RČVUT
odborný pracovník
+420-22435-3675
B-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Břetislav Machka - FS - 12124 12133 +420-22435-2707
+420-22435-2722
F3-4d (Dejvice)
Ing. Michaela Machová - CIIRC +420-22435-4245
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ilona Machová - FEL    
Ing. Jan Machovec - FSv, UCEEB (doktorand)    
Štěpán Machovský - FEL    
Ing. Martin Macho - FSv (doktorand) +420-22435-5448
B-577 (Praha, Thákurova 7)
Jana Machů - FSv +420-22435-8734
C-108 (Praha, Thákurova 7)
Dagmar Machů - SÚZ    
Ing. Jan Machyl, Ph.D. - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-605-205-921
+420-22435-9255
A-129 (Horská)
Mgr. Dana Machynková - ÚTEF +420-22435-9397
103 (Horská)
Ing. Pavel Mach, Ph.D. - FEL
Vědecký pracovník
+420-22435-5994
A4-504 (Praha, Technická 2)
Bc. David Mach - UCEEB +420-778-477-140
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Robin Maialeh, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3196
221 (Praha, Kolejní 2a)
André Maia Pereira - FD +420-608-320-920
 
Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D. - UCEEB    
Dr. Mgr. Vladan Majerech - FJFI    
Petr Majerík - FD +420-22435-9562
s129 (Praha, Konviktská 20)
Mgr. Dana Majerová, Ph.D. - FJFI
zaměstnanec / katedra softwarového inženýrství / FJFI
+420-22435-8481
234 (Děčín, Pohraniční 1)
Bc. Filip Majer - FEL    
Lukáš Majer - CIIRC    
Riad Majidov - CIIRC, RČVUT
technik-obsluha velínu - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-377
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Olga Majlingová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
D-204 (Karlovo náměstí)
MgA. Josef Majrych - FA
technik v ateliérech modelování a sádrovny
  S177a (Praha, Thákurova 9)
Ing. Teťana Makarčuková - FD +420-723-461-999
 
Ruslana Makota - FS - 12133    
Myron Makota - FS - 12133    
Ing. Daniel Makovička - FSv    
Ing. Petr Makovský, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3196
221 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Martin Malachov - FJFI (doktorand)    
Milan Malát - SÚZ    
Mgr. Richard Malát, Ph.D. - FSv +420-22435-4545
B-507 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-8412
+420-22435-9265
306 (Praha, Na Florenci 25)
Jindřiška Malá - SÚZ    
Daniela Malá - SÚZ    
Ing. Dagmar Malá - FIT
personalistka
+420-22435-9833
335 (Praha, Thákurova 9)
MSc. Juan Pablo Maldonado Lopez, Ph.D. - FIT +420-22435-9992
A-1344 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lukáš Malec, Ph.D. - MÚVS    
Ing. arch. Jan Malec - FA +420-22435-6208
S147d (Praha, Thákurova 9)
Bc. Oldřich Malec - FIT    
Karolína Malečková - FSv    
RNDr. Iva Malechová, CSc. - FSv +420-22435-5464
B-111 (Praha, Thákurova 7)
Eva Maletínská - FD
Likvidace faktur- přijaté faktury
+420-22435-9517
210a (Praha, Konviktská 20)
David Maletínský - FD +420-22435-9211
774982044
B-104 (Horská)
Milan Malich - ÚTEF +420-22435-9341
B-219 (Horská)
Ing. Ivo Malina, CSc. - FD    
Ing. Vojtěch Malina - FBMI +420-224-968-574
 
Ing. František Malinka - FEL (doktorand) +420-22435-7691
E-435 (Karlovo náměstí)
Bc. Tomáš Malinkovič - FEL    
Zuzana Malinová - FSv +420-22435-8734
C-108 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Iva Malinová - FD    
RNDr. Kristína Malinovská, Ph.D. - CIIRC
výzkumný pracovník
+420-22435-4163
B-607 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vít Malinovský, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-224-890-707
109 (Praha, Na Florenci 25)
Mgr. Štěpánka Maliňáková - FS, FJFI - 12932
Referent vědecko-technických informací
+420-22435-8226
+420-777-211-152
315a (Praha, Břehová 7)
Hana Malíková - UCEEB    
Kristýna Malíková - FD    
Ing. Zdenko Malík - UCEEB (doktorand) +420-22435-7155
A-530 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Malík - FIT (doktorand)   A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Ondřej Malík - FD    
Šárka Malkhasian Křížová - SÚZ    
Jiří Malkovský - FS - 12132 +420-22435-7283
A-s122 (Karlovo náměstí)
RNDr. Marek Malý, CSc. - CIIRC   B-403 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ivo Malý, Ph.D. - FEL +420-22435-7635
E-425 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Malý - FS - 12135
Technologie - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-922
+420-731-628-552
A-59 (Horská)
Ing. Pavel Malý, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Mgr. Fadahat Mamedov, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9233
+420-776-345-958
B-225 (Horská)
Bc. Ali Mammadov - FIT    
Ing. Ondřej Mamula, MBA - CIIRC (doktorand)
Specialista na energetiku. Spoluřešitel projektů SecureFlex a MAF-RI
724371721
B-441 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Tomáš Mandlík - KÚ (doktorand) +420-22435-3518
B1-141 (Praha, Zikova 4)
Bc. Šimon Mandlík - FEL    
Ing. Božena Mannová, Ph.D. - FEL +420-22435-7312
E-430 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. - FS - 12135
Emeritní - asistent VŠ
+420-22435-9320
A-128 (Horská)
Mgr. Tereza Maňáková - FS - 12118    
Šimon Maňour - FEL    
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - FD    
Ing. arch. Dušan Marcinko - FA +420-22435-6208
S147d (Praha, Thákurova 9)
Ing. Mária Marčišovská - FJFI (doktorand) +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Jindřich Marek - FEL +420-382-284-240
 
Ing. Jan Marek - FEL    
Mgr. Bořivoj Marek - FSv    
Bc. Petr Marek - FS - 12135    
Ing. Petr Marek - CIIRC (doktorand)   B-423 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jan Marek - RČVUT
vrátný-pracovník ostrahy - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-378
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Michal Marek - SÚZ    
Lukáš Marek - CIIRC    
Ing. Ivana Marešová, CSc. - FSv +420-22435-4827
B-825 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lucie Marešová - FJFI (doktorand)    
Kamila Marešová, DiS. - SÚZ
Účetní
   
Ing. Luděk Mareš, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2488
B1-807 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2517
B1-608 (Dejvice)
Ing. Martin Mareš, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-936
+420-605-205-913
A-150 (Horská)
Ing. David Mareš - FEL (doktorand)    
Mgr. Ing. Jan Mareš - FJFI (doktorand)    
Antonín Mareš - VIC +420-22435-8438
B-487 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jiří Mareš, Ph.D. - FSv    
Antonella Marchesiello, Ph.D. - FIT   A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Kateřina Marchevková - FJFI +420-22435-8279
110 (Praha, Břehová 7)
Ing. Diana Mariaková - FSv, UCEEB (doktorand) 725008285
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Daniel Mariánek - FSv
SAVT
+420-22435-4379
D-1028 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Jitka Mariňáková - FBMI +420-22435-9932
 
Martina Marková - FEL +420-382-284-240
 
Ing. Jana Marková - FBMI +420-22435-9954
 
Jana Marková - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
doc. Ing. Martin Marko, CSc. - FEL    
Eva Markvartová - FS - 12104    
prof. Tomáš Markvart, Ph.D. - FEL   B3-139 (Praha, Technická 2)
Tomáš Maroušek - FS - 12135    
Dipl. arch. Luis Marques - FA
odborný asistent
+420-22435-6377
704 (Praha, Thákurova 9)
834 (Praha, Thákurova 9)
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. - FEL +420-22435-2108
B3-546 (Praha, Technická 2)
B-203 (Kladno, náměstí Sítná )
Eva Maršíková - SÚZ    
Ing. Veronika Maršíková, Ph.D. - FEL +420-22435-2204
B2-728 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. František Maršík, DrSc. - FS - 12124 +420-266-053-322
 
Ing. Václav Maršík, Ph.D. - FSv    
Ing. Václav Maršík - FSv +420-22435-4356
D-1010 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Marie Martinásková, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2528
B1-511 (Dejvice)
Mgr. Petra Martincová - FSv +420-22435-4795
B-263b (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Martinčíková - FD    
Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8258
213 (Praha, Břehová 7)
Roman Martinec - RČVUT    
Ing. Petr Martinek - FEL (doktorand)    
Olga Martinovská - SÚZ    
Ing. Jaroslav Martínek - FD    
Jiří Martínek - FS - 12133    
Josef Martínek - FSv    
Benjamin Martínek - FEL    
Mgr. RNDr. Vladislav Martínek - UCEEB    
Bc. Zuzana Martínez Gajdošová - FJFI    
Alena Martínková - VIC    
Bc. Šimon Marušiak    
Naděžda Marvanová - ÚTVS
kustod
+420-22435-1824
111 (Juliska)
Ing. Milan Marvan - FD
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
+420-22435-9556
508 (Praha, Konviktská 20)
Svatava Marvánková - SÚZ    
Ing. Jiří Maryška - FJFI (doktorand) +420-737-742-158
 
Blanka Maříková - KÚ +420-22435-3580
B1-164 (Praha, Zikova 4)
Ing. Radek Mařík, CSc. - FEL +420-22435-7291
E-225c (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Mařík - FSv    
Ing. Alina Mashko - FD, CIIRC (doktorand) +420-22435-5086
B-166 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-350 (Horská)
Danuše Masnicová - FSv +420-22435-8722
 
Matěj Masný - FSv    
doc. Ing. Jan Masopust, CSc. - FSv +420-22435-4549
B-510 (Praha, Thákurova 7)
Pierre-Yves Massé - CIIRC    
Pavlína Mastná - RČVUT
Vedoucí zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3631
B-711a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Mašek - FS - 12135
Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-734-360-554
+420-221-990-945
A-59 (Horská)
Ing. Petr Mašek, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9180
124 (Horská)
Ing. Michal Mašek - FEL (doktorand) +420-22435-2249
B2-823 (Praha, Technická 2)
Petr Mašek - FSv    
Ing. Petr Mašek - FEL    
PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA - MÚVS (doktorand)   522 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Marek Maška - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník
   
Mgr. Šárka Mašková Janotová - FSv    
Anna Mašková - SÚZ    
Ing. Eliška Mašková - FD    
Bc. Zuzana Mašková - FSv    
Jitka Mašková - FD    
Ing. Dominika Mašlárová - FJFI (doktorand)    
Ing. Marek Matas - FJFI (doktorand)    
Ing. Lukáš Matera - FEL (doktorand) +420-22435-2327
B2-36 (Praha, Technická 2)
Ing. Aleš Materna, Ph.D. - FJFI +420-22435-8515
358 (Praha, Trojanova 13)
Dušan Materna - FBMI +420-22435-7992
 
Hana Maternová - FBMI    
Marie Matějáková - FEL    
Ing. Jiří Matějíček, Ph.D. - FJFI    
Ing. Martin Matějka, CSc. - FS - 12932    
JUDr. Ing. Michal Matějka - FIT    
Ing. Roman Matějka - FBMI
asistent
   
Ing. Joel Matějka - CIIRC (doktorand) +420-22435-4230
+420-721-452-967
A-517 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jan Matějka - FSv    
Jaroslava Matějková - FEL +420-22435-7455
E-15 (Karlovo náměstí)
Bc. Martina Matějková - FEL    
doc. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. - FSv    
Vladislava Matinová - FEL +420-22435-2022
A4-106b (Praha, Technická 2)
MUDr. Radek Matlach - FBMI +420-22435-9973
K-228 (Kladno, Sportovců )
Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. - CIIRC    
Ing. Martin Matoušek, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4221
B-606b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Helena Matoušková - FJFI +420-22435-8269
105a (Praha, Břehová 7)
Klára Matoušková - SÚZ    
Ing. Eva Matoušková - FSv (doktorand) +420-22435-3742
H-104 (Praha, Thákurova )
Gabriela Matoušková, MBA - RČVUT    
Václava Matoušová - SÚZ +420-234-678-242
+420-775-260-966
11 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Ladislav Matouš - FD    
Bc. Josef Matouš - FEL   E-8 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Matowicki - FD (doktorand)    
Ing. Martin Matulík - CIIRC    
Mgr. Kateřina Matulová - FA +420-22435-6204
217 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Petra Matunová - FEL (doktorand)    
Ing. Hana Matunová - FEL +420-22435-3903
A3-21c (Praha, Technická 2)
Hana Matušínská - SÚZ +420-244-105-103
 
Mgr. Magda Matušková - MÚVS
Administrativa a propagace kurzů celoživotního vzdělávání
+420-22435-5069
508 (Praha, Kolejní 2a)
Ruslan Matyas - KÚ    
Alena Matyášová - FJFI +420-22435-8214
309 (Praha, Břehová 7)
Ing. Roman Matyáš - FD (doktorand)    
Ing. Vojtěch Matyska, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-732-716-214
+420-221-990-954
A-26 (Horská)
RNDr. Eva Matysková - FEL +420-22435-7637
G-102 (Praha, Na Zderaze 4)
Klára Matysková, DiS. - FEL +420-22435-7210
G-102 (Praha, Na Zderaze 4)
Aneta Matysková - FD    
Anna Matys - FA
Fakulta architektury - sekretářka ústavu prostorového plánování 15121
+420-22435-6325
615 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Martin Matys - FJFI (doktorand) +420-221-912-272
L-234 (Praha, V Holešovičkách 2)
Štefan Maurský - SÚZ    
doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D. - FSv +420-22435-4385
B-104a (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Tomáš Mayer - FEL +420-737-264-077
 
Ing. arch. Vojtěch Mazanec - FSv (doktorand) +420-22435-7119
+420-721-653-355
A-s126 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Veronika Mazáčová - FS - 12202    
Bc. Jan Mazáč - FIT    
prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. - FEL +420-22435-2282
B2-633 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2602
B1-115 (Dejvice)
Ing. arch. Josef Mádr - FA
odborný asistent + vedoucí ateliéru
+420-22435-6367
814 (Praha, Thákurova 9)
744 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Václav Mácha, Ph.D. - MÚVS +420-22435-5074
231 (Praha, Kolejní 2a)
Michaela Máchová - SÚZ    
Ing. Petr Máj - FIT (doktorand)   A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Tomáš Máj - FEL +420-22435-7315
E-204 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Málek, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7226
 
Ing. Petr Mánek - ÚTEF +420-22435-9396
109 (Horská)
Ing. Vladimír Mára - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Eva Márová, Ph.D. - FSv +420-22435-4760
D-2062 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. arch. Jan Márton - FSv    
Vojtěch Mátl - FS - 12361    
BA. David Carroll McDonnell - MÚVS    
Mgr. Tereza McLaughlin Váňová - UCEEB
Koordinátorka výzkumných projektů
+420-22435-6776
200a (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. František Medek, CSc. - FA
docent
+420-22435-6294
515 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Hanna Maria Mederly - UCEEB    
Ing. Kateřina Medková - FJFI (doktorand)    
Lukáš Meduna - ÚTEF +420-22435-9396
109 (Horská)
Ing. arch. Adéla Medunová - FA +420-22435-6420
442 (Praha, Thákurova 9)
prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D. - FSv +420-22435-3844
D-1048 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. - FSv +420-22435-5477
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Michal Med - FEL (doktorand) +420-22435-7410
E-227 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Meiser - FEL +420-22435-7677
+420-774-144-066
E-306 (Karlovo náměstí)
Ing. Daniel Meister, Ph.D. - FEL   E-421 (Karlovo náměstí)
Šárka Mejstříková - FBMI +420-22435-9732
B-15 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Lenka Mejzrová - FEL (doktorand) +420-22435-2070
B3-611 (Praha, Technická 2)
MgA. Tereza Melenová - FA
odborný asistent
  408 (Praha, Thákurova 9)
Antonín Melenovský    
Ing. Michaela Melicharová - FD    
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. - FS - 12112 +420-22435-2593
B1-226 (Dejvice)
prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. - FIT +420-22435-9873
A-1236 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6273
435 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jiří Melnikov - FIT   A-1452 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Meloun - FA +420-22435-6300
534 (Praha, Thákurova 9)
Andrés Hugo Melo Berenguer, MSc. - ÚTEF +420-22435-9112
B-228 (Horská)
Ing. Lenka Melzerová, Ph.D. - FSv +420-22435-5438
B-309 (Praha, Thákurova 7)
Monika Menclová - FBMI +420-22435-8473
B-30 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. arch. Běla Menčlová - FSv +420-22435-7191
A-720 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Katarína Mendová - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2690
E3-139a (Dejvice)
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203 12911
Finanční manažerka
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. - FSv   A-527a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Olga Mertlová, Ph.D. - FD +420-22435-9160
A-243 (Horská)
Libor Mertl - MÚVS    
Bc. Ivo Meruna - FS - 12113    
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jaroslava Merunková - ÚTEF +420-22435-9232
B-223 (Horská)
Jana Meskařová - SÚZ   214 (Praha, Vaníčkova 7)
doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc. - FSv    
Jiří Mezera - FSv
FSv: technický pracovník, FA: externí pedagog
+420-22435-4779
+420-608-744-199
D-1092 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Jitka Mézlová - SÚZ    
doc. Ing. Jiří Měřička, CSc. - FEL    
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - FSv +420-22435-4522
B-416 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Bc. Kateřina Mičunková - FD    
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. - FJFI    
Petr Mihalov - FEL +420-22435-2742
H2-53a (Dejvice)
Martin Mihál - FSv    
Ing. Anna Michaelidesová, Ph.D. - FJFI +420-775-150-086
211 (Praha, Břehová 7)
Zdeněk Michalec - VIC +420-22435-9942
B2-364c (Praha, Zikova 4)
Václav Michalec - FS - 12133    
Ing. Kristýna Michaliková - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Martin Michalík - RČVUT
DS - řidič
+420-734-769-191
+420-257-216-264
104 (Praha, Vaníčkova 5)
Ing. Zdeněk Michalík - UCEEB    
Ing. Romana Michalková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6337
636 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Ondřej Michal - FSv (doktorand)    
Ing. Vojtěch Michálek, Ph.D. - FJFI    
Ing. Tomáš Michálek - FEL (doktorand) +420-22435-7471
E-11 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Michálek, CSc. - FBMI    
Mgr. Marie Michlová - FD    
RNDr. Martin Michl, Ph.D. - FJFI +420-221-912-279
+420-221-912-221
 
Ivo Mikač - FEL    
Ing. Veronika Mikešová - FSv (doktorand)    
Ing. Petra Mikešová - CIIRC
finanční manažer projektu ČVUT-CIIRC
+420-22435-4234
+420-541-145-799
A-602 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
211 (Brno, Údolní 53)
Monika Mikešová - SÚZ    
Ing. Karel Mikeš, Ph.D. - FSv +420-22435-3877
+420-774-204-906
B-621 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Mikeš, Ph.D. - FEL +420-22435-5148
B-562a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Mikeš, Ph.D. - FS - 12134 +420-22435-2613
B1-128 (Dejvice)
Ing. Karel Mikeš - FSv (doktorand)    
Bc. Jakub Mikeš - FSv    
Vlasta Mikschová - FD    
Ludmila Mikšovská - FEL +420-22435-2377
A4-10 (Praha, Technická 2)
Monika Mikšovská - FJFI
asistentka
+420-22435-8298
123 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Hana Mikšovská - FBMI +420-22435-8495
 
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D. - FBMI +420-22435-8798
+420-776-746-424
+420-224-968-580
1 (Praha, Studničkova 7)
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. - FSv +420-22435-4948
D-2047 (Praha, Thákurova 7a)
Bc. Jan Mikula - CIIRC    
Ing. Karel Mikuláštík - FEL +420-22435-5973
C3-437 (Praha, Technická 2)
Dan Mikulčík - SÚZ    
Ing. Antonín Mikulec - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2495
308 (Roztoky, Přílepská )
B1-724 (Dejvice)
Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D. - FA +420-22435-6303
536 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Jaromír Mikušík - FIT    
Tomáš Mikyška - ÚK +420-22435-2590
 
Ing. Ondřej Miláček - FS - 12201 (doktorand) +420-246-003-707
307 (Roztoky, Přílepská )
Vladimír Miláček - FA    
Martin Mildner - FSv    
Ing. Iva Milerská - CIIRC (doktorand) +420-22435-7664
B-208 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-117 (Karlovo náměstí)
Věra Milová - RČVUT
úklid
  B-18a (Praha, Plzeňská 221)
Denisa Milová - RČVUT
úklid
  B-18a (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Anna Minaeva - CIIRC (doktorand)
odborný pracovník v oborech technických
+420-22435-4229
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
A-513 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jiří Minarčík - FJFI (doktorand)    
Mgr. Klára Minaříková - ÚTVS +420-22435-1897
+420-22435-1896
215 (Juliska)
Ing. Jan Minařík - FEL +420-22435-7236
E-424 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Minárik - FJFI +420-22435-8563
33a (Praha, Trojanova 13)
doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. - FEL
docent
+420-22435-2151
+420-22435-2342
+420-22435-2153
B3-247 (Praha, Technická 2)
E1-108 (Praha, Technická 2)
Bc. Miriam Mindová - FJFI    
Olha Mishkina - FEL    
Mgr. Dmytro Mishkin - FEL (doktorand) +420-608-368-580
+420-22435-7600
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Mastere Jamil Missaoui - FEL (doktorand) +420-773-465-872
203 (Praha, Jenštejnská 1)
E-s134 (Karlovo náměstí)
Natálie Mišinová - RČVUT +420-22435-3418
B-732 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Miškanič - FSv    
Ing. Vojtěch Miškovský - FIT (doktorand) +420-22435-9847
+420-723-298-495
A-1051 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Peter Mitura - FIT    
Bc. Jan Mixa - FS - 12112    
Karel Mizera - SÚZ    
Ing. arch. Jakub Mizera - FSv    
Ing. Jan Míchal, Ph.D. - FEL +420-22435-2254
B2-721 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Míka - FA    
Ing. arch. Helena Míková, Ph.D. - FSv    
doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. - FEL +420-22435-7647
E-321 (Karlovo náměstí)
Mgr. MgA. Jakub Míšek - FIT    
Bc. Filip Mívalt - FEL    
RNDr. Mgr. et Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D. - CIIRC (doktorand) +420-723-541-421
 
David Mládek - FIT    
Ing. Jan Mlčoch - KÚ (doktorand) +420-22435-3504
B1-323 (Praha, Zikova 4)
Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. - FEL
odborný asistent, vědeckovýzkumný pracovník
+420-22435-2189
+420-22435-6751
B3-72 (Praha, Technická 2)
207 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Jiří Mlejnek - FIT
Odborný asistent, Projektový manažer
+420-22435-9865
+420-732-736-849
A-933 (Praha, Thákurova 7)
Iveta Mlezivová - FS - 12138    
Ing. Milena Mlíkovská - FEL   C4-157 (Praha, Technická 2)
Kateřina Mlynářová - FJFI    
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. - FJFI    
Michal Mlýnek - FA +420-22435-6234
211 (Praha, Thákurova 9)
Olga Mlýnková - FA
sekretářka ústavu 15 128
+420-22435-6242
233 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Mňuk, CSc. - FEL +420-22435-2104
B3-249 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Moc - FJFI +420-22435-8478
206 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Matej Mojzeš, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jan Mojžíš - RČVUT    
Ing. Jan Mokrý - FIT    
RNDr. Ivo Moll, CSc. - MÚVS +420-22435-5074
231 (Praha, Kolejní 2a)
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - FSv +420-22435-3870
+420-22435-5791
+420-22435-9278
B-412 (Praha, Thákurova 7)
B-133 (Karlovo náměstí)
Santu Mondal, MSc.
Experimental data analyst and phenomenological researcher in the ATLAS experiment at CERN.
   
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - FSv +420-22435-3880
+420-22435-4904
B-213 (Praha, Thákurova 7)
D-2052 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Lenka Monková - FD
odborný asistent
+420-22435-9151
B-307a (Horská)
Jean-Baptiste Montavon - FS - 12101 (doktorand)    
Petra Moravcová - FSv +420-22435-7941
A-130 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Zuzana Moravcová - FJFI    
Ing. Jan Moravec, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-739-343-324
+420-221-990-943
A-25 (Horská)
Ing. arch. Stanislav Moravec - FA +420-22435-6208
+420-605-939-464
S147d (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jiří Moravec, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-9717
G2-151 (Dejvice)
Ing. Michal Moravec - FIT   A-1328 (Praha, Thákurova 7)
Dr. Ing. Jaroslav Moravec - FBMI    
Mgr. Yesid Mora Sierra - ÚTEF +420-22435-9180
124 (Horská)
Ing. Martin Morávek - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-963
+420-605-205-906
A-150 (Horská)
Antonín Mores - FS - 12133    
M.A. Craig Alan Morgan - FEL +420-22435-3592
B3-153 (Praha, Technická 2)
Ing. Josef Morkus, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2498
B1-711 (Dejvice)
Ing. Tomáš Morong - FEL (doktorand)    
Peter Morpuss - FD    
Vincent Mortet, Ph.D. - FBMI    
Ing. Pavel Mossóczy - FS - 12113 +420-22435-2409
B2-343 (Dejvice)
Bc. Lenka Motlochová, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jan Motl - FIT (doktorand)   A-1322 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Eva Motyčková - FBMI +420-22435-9932
 
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D. - FIT +420-22435-9855
A-1133 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Mourek - KÚ (doktorand)    
Ing. Radim Možnar - FJFI (doktorand)    
Ing. István Módos - CIIRC (doktorand) +420-22435-5716
A-514 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. - FD
odborný asistent - výuka španělského a německého jazyka
+420-22435-9144
B-313 (Horská)
Ing. Karel Mráček, CSc. - MÚVS    
Ing. Bc. Kateřina Mrázková - MÚVS +420-22435-3172
328 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Linda Mrázková - FJFI    
Ing. arch. Michaela Mrázová - FA (doktorand)
Referentka oddělení vnějších vztahů 15 925 Místnost: Praha, Thákurova 2700/9, místnost: 241
+420-736-142-128
+420-22435-6230
241 (Praha, Thákurova 9)
Jana Mrázová - FS - 12911    
Antonina Mrázová - FSv   B-161b (Praha, Thákurova 7)
doc. RNDr. František Mráz, CSc. - FS - 12101
mraz@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7438
B-215 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Mráz - FA
odborný asistent
+420-22435-6307
536 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Václav Mráz, Ph.D. - FSv +420-22435-4353
B-568 (Praha, Thákurova 7)
Michal Mráz - FEL    
Mgr. Jiří Mrhal - VIC
AV & Music Postproduction (ProTools Recording / Editing + Mastering CD-DA / HD Video Production / Photo-Design. Apple Mac OS X Power User)
+420-22435-8457
B1-402 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jan Mrkos - FEL (doktorand) +420-720-411-622
E-325 (Karlovo náměstí)
Iva Mrkvičková - FEL +420-22435-5147
B-546 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Dana Mrkvičková - RČVUT
institucionální koordinátor programu Erasmus+, koordinátor programu ATHENS
+420-22435-3436
A-801 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Kateřina Mrkvičková - UCEEB +420-22435-6708
 
Ing. Pavel Mrzena - FS - 12114    
doc. Ing. arch. Václav Mudra - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6275
437 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Martin Mudra - FEL +420-22435-7644
E-424 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Mukařovský, Ph.D. - FSv +420-22435-7164
A-522 (Praha, Thákurova 7)
Arun Mukundan, M. Tech. - FEL (doktorand) +420-22435-5771
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Martin Mulenko - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-9742
B1-432 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Munzar - FEL (doktorand) +420-22435-2359
B2-417 (Praha, Technická 2)
Ing. Matej Murgaš - ÚTEF    
Mgr. Aleš Muroň    
Ing. Lubomír Musálek - FS - 12114 +420-22435-2737
+420-22435-2142
B1-314 (Dejvice)
B3-356 (Praha, Technická 2)
Eva Musilová - FEL    
Simona Musilová - FEL, VIC    
Bc. Aneta Musilová - FEL    
Dana Musilová - SÚZ +420-234-678-280
9 (Praha, Vaníčkova 7)
Mgr. Petr Musil - ÚTVS +420-22435-1892
212 (Juliska)
Tomáš Musil - FEL +420-22435-2033
A4-12 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Musil, Ph.D. - FEL, FD    
Ing. Roman Musil, Ph.D. - FSv +420-22435-7112
A-121 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ladislav Musil, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
B3-358 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Musil - FD +420-608-607-006
 
Ing. Josef Musil - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Luboš Musil(doktorand)    
Jan Musil - SÚZ    
Radek Musil - FSv    
Ing. Radek Mušálek, Ph.D. - FJFI    
Čestmír Muzikář - FEL +420-22435-7243
E-1v (Karlovo náměstí)
Eliška Mužíková - SÚZ    
Ing. Barbora Mužíková - FSv (doktorand)    
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. - FSv +420-22435-7935
A-822 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Mužík, Ph.D. - FBMI, UCEEB +420-22435-8425
+420-224-910-471
 
PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. - FBMI    
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. - FJFI +420-22435-8219
311b (Praha, Břehová 7)
Olga Múčková - FJFI +420-22435-8211
+420-22435-8204
301 (Praha, Břehová 7)
Hana Múdra - FS - 12135 +420-221-990-909
A-127 (Horská)
Ing. Petr Mydlil - UCEEB    
PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3199
323 (Praha, Kolejní 2a)
Vladimír Myslivec - FSv +420-22435-3747
D-s134 (Praha, Thákurova 7a)
prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. - FEL    
Ing. Miroslav Myška, Ph.D. - FJFI +420-22435-8356
+420-739-472-962
13 (Praha, Břehová 7)
JUDr. Matěj Myška - FIT    
doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3194
223 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Matěj Mžourek - FS - 12124    
Ivana Müllerová - VIC +420-22435-8471
27 (Praha, Bechyňova 3)
Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
B3-358 (Praha, Technická 2)
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 524 položek.
(data: 2018-12-16 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7bd9282/2018-12-05/10:06)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky