P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - FS - 12201
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-2504
+420-246-003-739
Ilona Macošková - FS - 12104    
Ing. Karolina Macúchová, Ph.D. - FS - 12136  
Ing. Peter Madanský - FS - 12135    
Ivana Mahlová - FS - 12112
sekretářka / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2579
Bc. Zdeněk Machala - FS - 12135    
Ing. Martin Machálka - FS - 12921    
Ing. Břetislav Machka - FS - 12133 +420-22435-2707
+420-22435-2722
Ing. Jan Machyl, Ph.D. - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-605-205-921
+420-22435-9255
RNDr. Olga Majlingová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
Jiří Malkovský - FS - 12132 +420-22435-7283
Ing. Jan Malý - FS - 12135
Technologie - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-922
+420-731-628-552
Ing. Pavel Malý, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2411
doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. - FS - 12135
Emeritní - asistent VŠ
+420-22435-9320
Bc. Petr Marek - FS - 12135    
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-246-003-700
+420-22435-2502
Ing. Luděk Mareš, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2488
Ing. Martin Mareš, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-936
+420-605-205-913
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2517
Marian Marko - FS - 12804    
Eva Markvartová - FS - 12104    
Ing. Marie Martinásková, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2528
Jiří Martínek - FS - 12133    
Blanka Marzuki - FS - 12138
sekretářka / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-5798
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D. - FS - 12115
zástupce vedoucího / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2541
Ing. Petr Mašek - FS - 12135
Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-734-360-554
+420-221-990-945
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - FS - 12116
UCEEB - vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí RP2
vedoucí / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6721
+420-22435-2481
+420-22435-3985
Ing. Vojtěch Matyska, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-732-716-214
+420-221-990-954
Bc. Veronika Mazáčová - FS - 12202    
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2602
Ing. Jaroslav Málek, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7226
 
Ing. Vladimír Mára - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
Vojtěch Mátl - FS - 12361    
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. - FS - 12112 +420-22435-2593
Ing. Katarína Mendová - FS - 12124 (doktorand)    
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203 12911
Finanční manažerka
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lucie Měšťanová - FS - 12115    
Václav Michalec - FS - 12133    
Ing. Kristýna Michaliková - FS - 12115 (doktorand)
Ing. Petr Mikeš, Ph.D. - FS - 12134 +420-22435-2613
Ing. Antonín Mikulec - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2495
Ing. Ondřej Miláček - FS - 12201 (doktorand) +420-246-003-707
Iveta Mlezivová - FS - 12138    
Jindřiška Moravcová - FS - 12922
sekretářka / oddělení studijní / FS,
sekretářka proděkana pro pedagogickou činnost / FS
+420-22435-2587
Ing. Jan Moravec, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-739-343-324
+420-221-990-943
Ing. Jiří Moravec, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-9717
Ing. Martin Morávek - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-963
+420-605-205-906
Ing. Josef Morkus, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2498
Ing. Pavel Mossóczy - FS - 12113 +420-22435-2409
Ing. Jiří Mrázek, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2415
doc. RNDr. František Mráz, CSc. - FS - 12101
mraz@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7438
Ing. Lubomír Musálek - FS - 12110 +420-22435-2737
+420-22435-2142

Nalezeno: 52 položek.
(data: 2018-09-20 03:01:01)