P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. arch. Laura Jablonská - FA
odborný asistent ateliéru ZAN
+420-22435-6335
Štěpán Jacko - FSv
technik
+420-22435-8718
Ing. Martin Jacura, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
předseda AS / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-5088
Bc. Adéla Jagerová - FJFI    
Ing. Klára Jakešová - RČVUT
projektový specialista
+420-22435-3613
Michaela Jaklinová - FJFI    
Ing. Martina Jaklová, Ph.D. - RČVUT +420-22435-3693
 
doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D. - FEL +420-22435-5763
Ing. Tomáš Jakoubek - FJFI (doktorand) +420-22435-8368
 
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. - FEL
proděkan pro magisterské a kombinované studium / Fakulta elektrotechnická,
zástupce děkana / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2029
+420-22435-2796
Pavel Jakš - SÚZ
Číšník
   
Simona Jakubovie - FSv +420-22435-4559
Mgr. Jan Jakubův, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7677
+420-22435-4191
Ing. Ondřej Jamriška - FEL +420-22435-7501
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. - FSv +420-22435-4646
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. - FSv +420-22435-7936
Lucie Janatková - SÚZ    
MUDr. Markéta Janatová - FBMI (doktorand)  
Jiřina Janáková - RČVUT
referent účetnictví
+420-22435-3648
Ing. Radek Janča, Ph.D. - FEL +420-22435-2820
Ing. Alexandr Jančárek, CSc. - FJFI +420-221-912-722
 
Bc. Jakub Jančička - FIT  
doc. Ing. Luděk Jančík, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2419
Ing. Petr Jančík - FS - 12112 (doktorand)    
Ing. Martin Janda - FS - 12113 12923 (doktorand) +420-22435-2416
Ing. Tomáš Janda, Ph.D. - FSv +420-22435-4606
Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D. - FEL +420-22435-2379
Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
Ing. Jan Jandera, Ph.D. - FEL +420-22435-5141
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D. - FSv +420-22435-4762
Martin Jandourek - CIIRC  
Ing. Jana Jandová - FS - 12113
Sekretariát
tajemník / ústav konstruování a částí strojů / FS,
sekretářka / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2418
doc. Ing. Jan Janeček, CSc. - FIT +420-22435-7267
+420-22435-9866
Ing. Josef Janeček - ÚTEF +420-22435-9396
+420-22435-9382
Ing. Lukáš Janeček - FIT    
Rudolf Janeček - FJFI +420-22435-8333
Mgr. Kristýna Janečková - RČVUT
Ing. Jaromír Janisch - FEL (doktorand)    
Ing. Roman Janiš, Ph.D. - FEL +420-22435-3977
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-5854
Ing. arch. Barbora Janíková - FA    
Markéta Jankovská - FS - 12911    
Ing. Jan Janošec - FD (doktorand)    
Ing. Michal Janošek, Ph.D. - FEL +420-22435-2178
+420-22435-3964
Ing. Zdenko Janoška - FJFI (doktorand)
Research staff
+420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. Vít Janoš, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9174
Ing. Miroslav Janota, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-925
+420-221-990-925
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. - FIT
vedoucí / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
předseda AS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro rozvoj AS / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-9881
Martin Janouškovec - SÚZ    
Ing. Petr Janout - FEL (doktorand) +420-22435-2113
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7250
Mgr. Zuzana Janovská - FD
referent účetnictví - pokladna, drobná vydání, cestovní příkazy
+420-22435-9501
Ing. Roman Janovský - FEL (doktorand)  
Ing. Vít Janovský - UCEEB (doktorand)
Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
+420-224-968-574
 
Ing. Kateřina Janžurová - FSv +420-22435-4303
Lada Jaňourová - FSv +420-22435-8769
Ing. Martin Jareš, Ph.D. - FD  
Jana Jarešová - RČVUT
sekretářka rektora / ČVUT
+420-22435-3486
A-912 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Jareš, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5963
Bc. Robert Jarocký - UCEEB    
Ing. arch. Jan Jarošek - FSv    
František Jaroš - SÚZ    
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. - FBMI
zástupce vedoucího / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-5054
MgA. Jan Jaroš - FA +420-22435-6266
Ing. Petr Jaroš, CSc. - FJFI +420-22435-8527
PhDr. Václava Jarská - FEL +420-22435-3591
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - FSv
profesor
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4590
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. - FSv +420-22435-4383
Jaroslav Jarý - FD    
Ing. Vladimír Jarý, Ph.D. - FJFI    
Lubomír Jasenčák - UCEEB +420-22435-6700
Ing. Michal Jasný - FS - 12201 (doktorand)    
Tomáš Jaterka - KÚ +420-22435-3537
Ing. Tomáš Javořík - FD (doktorand) +420-22435-5090
Ing. Barbora Jáchymová - FSv (doktorand) +420-22435-4751
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. - FD +420-22435-9158
doc. Ing. Vlastimil Jáneš, CSc. - FD
zástupce vedoucího / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / Fakulta dopravní
+420-22435-9555
Bc. Tomáš Jánský - FIT    
Ing. Robert Jára - UCEEB (doktorand)
Zástupce vedoucího RP4
zástupce vedoucího / materiály a konstrukce / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-4770
Ing. Jan Ječmen - FIT (doktorand) +420-22435-7962
Ing. Petr Jehlička - FSv (doktorand) +420-22435-5448
doc. Ing. arch. Jan Jehlík - FA
vedoucí / ústav urbanismu / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6327
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. - FEL
Docent, proděkan
vedoucí / oddělení proděkana pro studium / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro bakalářské studium / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2392
+420-22435-7214
Jan Jelínek - FS - 12138 +420-22435-5792
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. - FEL +420-22435-2274
Ing. Michal Jelínek, Ph.D. - FJFI +420-22435-8671
Milan Jelínek - SÚZ    
prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. - FBMI +420-22435-8453
+420-312-608-214
MUDr. Petr Jelínek - FBMI    
Ing. arch. Robert Jelínek - FA    
Ing. Roman Jelínek - FIT  
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. - FSv +420-22435-7108
Vojtěch Jelínek - ÚTEF +420-22435-9181
 
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. - FJFI
profesor
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-8668
+420-22435-8669
+420-22435-8538
Iva Jelínková - SÚZ    
Ing. Lenka Jelínková - FEL +420-22435-7266
+420-22435-6779
Ing. Vladimíra Jelínková, Ph.D. - UCEEB    
Bc. Filip Jeník - FS - 12132    
Ing. Jitka Jeníková - FS - 12115 (doktorand)    
Lenka Jeníková, DiS. - FSv +420-22435-5475
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9756
Mgr. Petra Jennings - FEL +420-22435-5873
Ing. Miloš Jerman, Ph.D. - FSv +420-22435-7128
Ing. Ivan Jeřábek, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7412
Ing. Jakub Jeřábek - FSv (doktorand) +420-22435-4751
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. - FBMI +420-224-968-574
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. - FD
manažer projektů / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní
+420-723-425-134
+420-22435-9611
doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc. - FEL
vedoucí skupiny optoelektroniky
+420-22435-2317
Daniela Jeřábková - FEL
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2331
Mgr. Vladimír Ješko, Ph.D. - FSv +420-22435-7138
Ing. Václav Jetel, Ph.D. - FSv
odborný asistent, rozvrhář
+420-22435-7930
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - FSv, RČVUT
vedoucí / katedra geotechniky / Fakulta stavební,
vedoucí / odbor prorektora pro studium a studijní záležitosti / Rektorát ČVUT,
prorektor pro studium a studentské záležitosti / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen grémia / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-3472
+420-22435-4542
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - FJFI
děkan / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-222-317-661
+420-22435-8262
Ing. Mgr. Michal Jex, Ph.D. - FJFI    
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. - FEL +420-22435-5819
 
Ing. Jan Ježek - FSv (doktorand)    
Josef Ježek - FSv +420-22435-4349
+420-22435-4346
Martin Ježek - FS - 12113    
Jana Ježková - RČVUT +420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jaromíra Ježková - FSv +420-22435-4422
Marcela Ježková - FSv
sekretářka / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4627
Mgr. Radka Ježková - ÚTVS +420-22435-1893
RNDr. Libuše Jilemnická, CSc. - FSv +420-22435-4657
Ing. František Jindrák - FEL +420-22435-2361
doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. - MÚVS
Mgr. František Jira - FBMI    
Martin Jiran - FJFI    
Renáta Jiranová - FJFI    
doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran - FSv +420-22435-7197
Dana Jiravová - FBMI
referentka pro doktorské studium
+420-22435-5046
Nikola Jiráková - SÚZ    
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. - FSv +420-22435-4806
Ing. Lubor Jirásek, CSc. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2264
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4481
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - FSv +420-22435-4852
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - FSv +420-22435-4409
Světlana Jirásková - RČVUT
odborná pracovnice finančního oddělení
+420-22435-3451
Ing. Michal Jirát - FA    
Bc. Radek Jireš - FIT
Asistent při výuce BI(K)-PA1, BI(K)-PA2, BI(K)-CAO a BI(K)-SAP na FIT ČVUT v Praze
 
Ing. Vladimír Jirka, CSc. - UCEEB +420-22435-6721
Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6299
PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. - MÚVS
Odborný asistent
+420-22435-3198
Ing. Václav Jirkovský - CIIRC +420-22435-4171
Ing. Vojtěch Jirkovský - FIT +420-22435-8712
doc. Ing. Slavomír Jirků, CSc. - FEL +420-22435-2091
Bc. Veronika Jirotková - FBMI +420-22435-8497
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-224-890-725
Ing. Pavel Jiroušek, CSc. - FJFI +420-22435-8617
 
Ing. Dita Jiroutová, Ph.D. - KÚ +420-22435-6284
+420-22435-3527
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. - FS - 12118
vedoucí / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-770-125-378
+420-22435-2681
Mgr. Dušana Jirovská - FS - 12104
odborná asistentka, francouzský jazyk a ruský jazyk, vedoucí sekce FJ a RJ, PhD studium FJ a RJ, dálkové studium FJ a RJ, zástupce úseku VOS FS
+420-22435-7481
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. - FD
vedoucí / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R047 - BEZ bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T047 - BT navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9533
+420-22435-9535
Ing. Václav Jirovský, Ph.D. - FS, FD - 12201 +420-22435-9537
+420-22435-2496
Hana Jirsová - FEL
zástupce vedoucího / studijní oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3903
Lenka Jirušová - SÚZ
Provozní pracovník
   
Ing. Jakub Jirůtka - FIT
FIT - Senior software developer / SVTI FEL - KOSapi developer
+420-22435-8713
Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-4738
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. - FIT
děkan / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / děkan, sekretariát a podatelna / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9810
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. - FEL +420-22435-2310
Mgr. Edita Jiříková - RČVUT
odborný pracovník - archivář
+420-22435-3553
Ing. Petr Jizba, Ph.D. - FJFI +420-22435-8293
Ing. Jan Jílek - RČVUT    
Karel Jílek - FIT    
doc. Ing. Miroslav Jílek, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2431
Ing. Petra Jílková, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3178
Ing. Aleš Jíra, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-3723
Ing. Jaroslav Jíra, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2326
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. - FD
místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
předseda oborové rady programu P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích / Fakulta dopravní
+420-22435-8415
Ing. Petr Jíra - FD
programování intranetových aplikací
+420-22435-9513
doc. Ing. Jitka Jírová, CSc. - FD +420-22435-8415
Lukáš Jogl - FSv +420-22435-4913
Ing. Marcel Jogl - FSv (doktorand)
Doktorand
+420-22435-4913
Iva Johanidesová - FSv    
Ing. arch. Viktor Johanis - FA +420-22435-6208
prof. Ing. Jan John, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8228
Ing. Kamila Johnová - FJFI (doktorand) +420-22435-8366
 
Ing. Radka Johnová, Ph.D. - MÚVS
Odborný asistent
Antonín Jonák - FD    
Miluše Jonáková - SÚZ
Prodavačka
   
Zdeňka Jonáková - RČVUT
odborná pracovnice finančního oddělení
+420-22435-3452
Daniel Jordák - SÚZ    
Simona Jordáková - FS - 12922 +420-22435-2656
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D. - FEL    
Ing. Michal Junek - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
Ing. Guk Chol Jun - FS - 12115    
Ing. Karel Jung, Ph.D. - KÚ
vědecký pracovník
+420-22435-3850
Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D. - FS - 12110
Odborný asistent
+420-22435-2530
Ing. Tomáš Juranka - FA
odborný asistent
+420-22435-6288
RNDr. Josef Juráň, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9212
Mgr. Martin Jureček - FIT (doktorand) +420-22435-9858
Ing. Josef Jurenka, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2513
Bc. Michaela Jurková - FEL    
Ing. Jana Jurová - RČVUT
odborná pracovnice ekonomického oddělení
zástupce vedoucího / odbor ekonomický a finanční / Rektorát ČVUT
+420-22435-3424
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D. - FD  
Alena Juřenová - FEL
mzdová účetní
+420-22435-2013
Dr. Ing. Petr Jůn - FA    
Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA - FS - 12115  
Irena Jůzková - SÚZ
Recepční
   
Bc. Markéta Jůzlová - FIT    
RNDr. Aleš Jäger, Ph.D. - FSv    

Nalezeno: 200 položek.
(data: 2018-01-18 06:15:01)