Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. - FD
děkan / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
212 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Radmila Hamarová - FSv
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta stavební
+420-22435-8735
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. - FEL
vedoucí / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5101
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek - CIIRC
vedoucí / oddělení průmyslové informatiky / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4241
A-514b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - FSv
vedoucí / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
místopředseda rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-7179
+420-22435-6711
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. - FBMI
vedoucí / společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-575
Ing. Vladimír Hittman - FS - 12931
vedoucí / oddělení zaměstnanecké / FS
+420-22435-9970
Ing. Jitka Hlaváčková - FSv
vedoucí / oddělení práce a mzdy / Fakulta stavební
+420-22435-8744
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. - CIIRC
vedoucí / aplikovaná algebra a geometrie / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / robotické vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / oddělení robotiky a strojového vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen AS - zaměstnanec nefakultní součásti / ČVUT,
předseda komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-7465
Vladimír Hofmann - SÚZ
vedoucí / Betlémská kaple / Správa účelových zařízení
+420-222-221-030
 
prof. Ing. Milan Holický, DrSc. - FSv, KÚ
vedoucí oddělení spolehlivosti konstrukcí
vedoucí / oddělení spolehlivosti konstrukcí / Kloknerův ústav,
zástupce ředitele / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-6285
+420-22435-3842
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra měření / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2000
Ing. Radek Holý - FEL, FD, RČVUT, VIC (doktorand)
vedoucí / odbor prorektora pro informační systémy / Rektorát ČVUT,
prorektor pro informační systém / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-8454
A-901 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast mezinárodních projektů / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
Mgr. Miroslav Horák - FSv
zástupce vedoucího STPS, správce hmotného majetku, řidič
vedoucí / správce hmotného majetku / Fakulta stavební,
zástupce vedoucího / referát úklidu / Fakulta stavební,
zástupce vedoucího / středisko technicko-provozních služeb (STPC) / Fakulta stavební
+420-22435-8749
Iva Hrachová - SÚZ
vedoucí / oddělení účetnictví / Správa účelových zařízení
+420-234-678-213
PhDr. Monika Hřebačková - MÚVS
vedoucí / oddělení jazykových studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-5017
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. - MÚVS
vedoucí / oddělení veřejné správy a regionálních studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3189
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - FSv
vedoucí / katedra architektury / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-3982
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - FEL
vedoucí / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2267
Ing. Miloslav Hůla - FSv
vedoucí / středisko vývoje a správy aplikací / Fakulta stavební
+420-22435-9718
D-2010 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Luboš Hůlka - FSv
vedoucí / středisko audiovizuální techniky / Fakulta stavební
+420-22435-5430
Ing. Lenka Hynková - CIIRC
vedoucí / ekonomicko-provozní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce vedoucího / administrativně-správní úsek / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4142
Ing. Pavel Härtel - VIC
vedoucí / oddělení serverů a databází / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-9922
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
tajemník / ústav technické matematiky / FS,
proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7549
Bc. Radka Havlíková - FJFI
tajemník / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-270
 
Ing. Drahomíra Hejtmanová, CSc. - FEL
tajemník / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2129
Ing. Petra Hospodková, MBA - FBMI
odborný pracovník
tajemník / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9931
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. - FS, FEL - 12136
tajemník / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2552
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - FEL
odborný asistent
tajemník / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2124
+420-22435-2025
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: Úterý 13:00 - 14:00 (předchozí emailová domluva)
proděkan pro studium a pedagogickou činnost / Fakulta biomedicínského inženýrství,
zástupce vedoucího / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9899
Ing. Ivan Halaška - FIT
odborný asistent FIT ČVUT, metodik KOS pro FIT, správce studiních plánů v KOSu, rozvrhář katedry 18102 v KOSu
zástupce vedoucího / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9874
Ing. Jiří Halaška, Ph.D. - FBMI
zástupce vedoucího / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9895
doc. Dr. Ing. Petr Haušild - FJFI
zástupce vedoucího / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8514
Mgr. Markéta Havlíčková - FEL
zástupce vedoucího / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5874
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2052
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - FIT
zástupce vedoucího / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9814
Mgr. Hana Horká - FSv
zástupce vedoucího / katedra jazyků / Fakulta stavební
+420-22435-4825
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7531
+420-22435-7529
Ing. Jana Horváthová, Ph.D. - UCEEB
zástupce vedoucího / kvalita vnitřního prostředí / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
   
doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka - FEL
zástupce vedoucího / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra teorie obvodů / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2069
+420-22435-2066
Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky a řízení stavebnictví / Fakulta stavební
+420-22435-3720
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8378
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. - FEL
Docent
zástupce vedoucího / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7683
doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. - FJFI
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
předseda AS / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8547
prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. - FS - 12135
Vedení - profesor vysokoškolský
člen kolégia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-605-205-910
+420-221-990-910
+420-22435-9350
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. - FS - 12115
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
předseda hospodářské komise AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
kancléř vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
tajemník Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2535
Ing. Petr Hatschbach, CSc. - FS - 12201
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda pedagogické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-246-003-710
+420-22435-2492
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. - FA
vedoucí atelieru
člen AS - zaměstnanec FA / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT
+420-22435-6369
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. - FS - 12124
docent
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-9741
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-5092
doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. - FS - 12115
Odborný asistent
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-7974
+420-608-339-901
Ing. Šárka Hulínská - FD (doktorand)
člen AS - student / Fakulta dopravní
 
Ing. David Hůlek - FD (doktorand)
gestor oboru TUL
člen AS - student / Fakulta dopravní
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9875
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - FEL
profesor-katedra teorie obvodů
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2284
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. - FEL
předseda disciplinární komise / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7477
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. - FSv
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7149
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. - FEL
profesor
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2186
Bc. Klára Havlíková - RČVUT
Referentka odboru PR a marketingu
sekretářka / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3402
Alžběta Havlová - FSv
sekretářka
sekretářka / experimentální centrum / Fakulta stavební
+420-22435-4331
Jiřina Heráčková - FS - 12111
sekretářka / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2509
Ilona Hlavatá - FSv
sekretářka / katedra jazyků / Fakulta stavební
+420-22435-4784
Ivana Holíková - FIT
sekretářka
sekretářka / katedra počítačových systémů / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9832
Ing. Michaela Horáková - CIIRC
sekretářka tajemníka / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4139
Monika Hübnerová - CIIRC
sekretářka / oddělení vědeckého řízení platforem / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4145
Ing. Lenka Hanáková - FD (doktorand)
manažer pro pedagogickou činnost / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní
A-234f (Horská)
Ing. Martin Helmich - FS, FEL - 12122
informační manažer / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7492
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D. - FS - 12137
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2562
+420-22435-2980
Ing. Petr Haba - FEL
správce subsítě / katedra řídicí techniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-7345
Ing. Radek Havlíček, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta ekektrotechnická,
správce subsítě / katedra jazyků / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-5872
+420-22435-2126
Ing. Martin Haase - FEL (doktorand)    
doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. - FEL +420-22435-5109
Ing. Markéta Habalová - FD (doktorand)    
MSc. Miha Emerik Habič, Ph.D. - FIT 38641607927
Milan Habrcetl - FEL    
Věra Habrová - FA
Samostatný THP pracovník pro agendu pokladny a podatelny
+420-22435-6246
Ing. Michal Hadrava - FEL (doktorand) +420-22435-7508
Blanka Hadrbolcová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3468
Roman Hadrbolec - FSv
SAVT
+420-22435-5432
Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D. - FA
vědeckovýzkumný pracovník
+420-22435-6368
Eva Hajíčková - SÚZ    
Mgr. Helena Hakenová - FEL +420-22435-2230
Antonin Hakl - FS - 12134    
Martin Hakl - SÚZ    
Blanka Halgašová - FJFI
recepční
+420-22435-9911
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Bc. Lucie Halodová - FEL    
doc. Ing. Lena Halounová, CSc. - FSv +420-22435-4952
Ing. Petra Haluzová, Ph.D. - VIC +420-22435-9808
Ing. Vladimír Hamata, CSc. - FSv +420-22435-9724
D-2006 (Praha, Thákurova 7a)
Craig Hamilton, Ph.D. - FJFI +420-22435-8353
Kateřina Hamouzová - ÚTEF +420-22435-9391
doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc. - FSv +420-22435-4790
Ing. Petr Hampl, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2028
Mgr. Josef Hampl - RČVUT
vrátný-pracovník ostrahy - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-378
Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D. - FJFI    
Lucie Hančlová - FSv
podatelna
+420-22435-7949
Stanislav Hančl - FSv    
Jitka Hančová - SÚZ +420-234-678-387
133a (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Martin Hanek - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Milan Haninger, CSc. - FS - 12921
Znalecký ústav
+420-22435-5603
Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. - FEL +420-22435-7612
Ing. Ondřej Hanousek - FEL    
Ing. Jiří Hanousek - FEL    
Ing. Vít Hanousek - FJFI (doktorand)    
Jan Hansík - VIC +420-724-914-956
+420-22435-9908
Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6318
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. - FD +420-22435-9185
+420-22435-9182
+420-22435-7482
Ing. Dagmar Hanušová - FSv, FJFI, UCEEB
správa PMSV, FIS
+420-22435-7900
Ing. Tereza Hanušová - FJFI (doktorand) +420-22435-8364
Kateřina Hanušová, DiS. - FSv    
Ing. Radek Hanuš, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
Ing. Ondřej Hanuš - FEL, UCEEB (doktorand) +420-22435-2346
Jiří Hanuš - FIT    
Ing. Petr Hanzal - FA
odborný asistent
+420-22435-6287
Ing. Jitka Hanzlíková - UCEEB    
Ing. Hana Hanzlová, CSc. - FSv +420-22435-4634
Dana Hanžlová - ÚK +420-22435-9983
Radomíra Haňková - FJFI +420-22435-9911
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Jitka Haráková - FSv +420-22435-4639
Pavel Harmady - SÚZ
Kuchař
   
Salman Hasn, MSc. - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9230
Markéta Hašplová - CIIRC    
Ing. Martin Hataj - UCEEB (doktorand) +420-22435-4770
Ing. Tomáš Haubert, Ph.D. - FEL +420-22435-2341
Ing. Michal Haubner - FS - 12102  
Monika Haufová - FA
uklízečka
   
Ivana Haufová - FA
uklízečka
   
Daniel Hausenblas - FJFI +420-221-912-721
+420-221-912-723
 
doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. - FA
zástupce vedoucího Ústavu památkové péče (15 114)
+420-22435-6348
Ing. Jan Hauser - FEL (doktorand)    
Helena Hauzírková-Řeháková - FJFI +420-22435-8482
Akad. sochař Ctibor Havelka - FSv
Externí učitel - DPČ
+420-22435-7199
+420-22435-7901
Ing. David Havelka, Ph.D. - FEL +420-22435-2341
Ing. Jan Havelka - FSv (doktorand)    
Renata Havelková - FEL +420-22435-2123
Jiří Havel - KÚ +420-22435-3569
+420-22435-3570
Ing. Filip Havel - FJFI (doktorand)    
Štěpán Havel - FBMI    
Ing. Tomáš Havlan - FS - 12135    
Ing. Petr Havlásek, Ph.D. - FSv +420-22435-5417
 
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. - FEL +420-22435-7238
Ing. Ondřej Havlena, Ph.D. - FD  
prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. - FJFI +420-22435-8551
Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D. - FSv +420-22435-4461
Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. - FSv +420-22435-4649
Ing. Jaroslav Havlíček - FEL (doktorand) +420-22435-2270
Ing. Radim Havlíček - UCEEB    
doc. Květuše Havlíčková - SÚZ    
Ing. Jana Havlíková - FS - 12802    
doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - FSv +420-22435-4338
Ing. Jan Havlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2048
Ing. Jan Havlík, Ph.D. - FS - 12115
Ing. Jiří Havlík - VIC    
Jitka Havlová - FS - 12361    
doc. Ing. Vladimír Havlůj, CSc. - FSv +420-22435-4331
doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D. - FS, FEL - 12110
doc. Ing., Ph.D.
+420-22435-7263
Josef Havránek - FS - 12115 +420-22435-1812
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat. - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. Aleš Havránek, Ph.D. - FEL    
Bc. Jiří Havránek - FIT    
Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA - MÚVS +420-22435-3154
Mgr. Renata Havránková, Ph.D. - FBMI    
Ing. Michal Havryluk - FIT    
doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. - FEL +420-22435-5966
Ing. Zdeněk Hazdra - FS - 12133 (doktorand)    
Tien Toan Ha - SÚZ    
Mgr. Karel Ha - FEL (doktorand)
PhD student (Computer Science - AI - Game Theory)
 
MUDr. PhDr. Ľubomír Háčik, CSc. - FD +420-22435-9118
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. - FSv, FD
docent
+420-22435-5308
+420-22435-4893
prof. Ing. Akad. arch. Petr Hájek - FA
profesor - ved.atelieru
 
Jan Hájek - SÚZ
Číšník
   
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - FEL, RČVUT +420-22435-2083
prof. Mgr. Petr Hájek, DrSc. - FEL +420-22435-5102
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - FEL +420-22435-2198
Josef Hájek - VIC +420-22435-7956
Ing. Jan Hájek - FEL    
Ing. Radek Hájek, Ph.D. - FSv +420-22435-4661
B-788 (Praha, Thákurova 7)
B-816 (Praha, Thákurova 7)
Lukáš Hájek - FEL
IT administrator - K13132
 
Ing. Lukáš Hájek - FS - 12101 (doktorand) D-206 (Karlovo náměstí)
Jakub Hájek - UCEEB    
Bc. Petr Hájek - FEL +420-773-188-449
+420-22435-2853
Lenka Hájková - FEL +420-22435-7476
+420-22435-7485
RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. - FA
odborný asistent, zástupce vedoucího ústavu
+420-22435-6282
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
Mgr. Simona Hájková, Ph.D. - FBMI
Ing. Petra Hájková - FSv (doktorand)    
Ing. Klára Hájková - FIT
Petra Hájková - FJFI    
RNDr. Martin Hála, CSc. - FSv +420-22435-5449
Ing. Petr Hála - FSv (doktorand)    
Pavel Hála - SÚZ    
Ing. Ivo Háleček - FIT (doktorand) +420-22435-9847
Pavlína Hálová - SÚZ    
BcA. Filip Hámek - FS - 12201    
Josef Hána - FEL +420-22435-2382
Ing. Tomáš Hána - FSv, KÚ (doktorand) +420-22435-4828
+420-22435-3518
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - FSv +420-22435-4737
Robin Arthur Healey - RČVUT
Internationalisation, Language Services
+420-22435-3494
Dr. Mgr. Oleg Heczko - FEL    
Ing. Petra Hečková - UCEEB    
Mohammad Hedar, MSc. - FS - 12114 (doktorand)
Dr. Henricus Maria Heijne - ÚTEF +420-22435-9372
Miroslava Heinenová - SÚZ    
Hana Heizerová - KÚ +420-22435-3588
Richard Hejcman - FSv    
Ing. Jan Hejda, Ph.D. - FBMI +420-22435-9714
Ing. Tomáš Hejda, Ph.D. - ÚK    
Ing. Jaroslav Hejl - UCEEB (doktorand) +420-22435-7155
Eva Hejnová - FJFI    
Ing. Martin Hejtmánek - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek - UCEEB (doktorand) +420-22435-7151
Ing. Josef Hekrdla, CSc. - FEL +420-22435-5121
 
Dr. Ing. Marko Helbig - FBMI    
Eva Helebrantová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8465
doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. - FEL +420-22435-5126
 
Dr. Ing. Sebastian Hellmann - FIT    
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2477
Mgr. Kateřina Henclová - FJFI (doktorand)  
Ing. Jakub Hendrich - FEL (doktorand) +420-22435-7636
Jan Hendrych, ASLA - FSv (doktorand)
odborný asistent, hendrychjan@yahoo.com
+420-22435-5511
Kristian Hengster-Movric, Ph.D. - FEL  
prof. Ing. Didier Henrion, Ph.D. - FEL    
prof. Dr. Joannes Hensen - FS - 12116 +420-22435-2489
Ing. Tomáš Heptner - FS - 12120
odborný asistent
+420-22435-2493
Irena Heraková - FS - 12361    
Ing. Olga Heralová, MBA - FS - 12138    
Ing. Jiří Herinek - RČVUT    
Jan Hering, Dr. rer. nat. - FEL +420-22435-5725
doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. - FS - 12133
odborný asistent - zaměření slévání
+420-22435-2752
Bc. Tomáš Herman - FJFI    
Jan Herzog - FA
dílna S 112 - umělecký modelář
+420-22435-6212
 
Ing. Venuše Heřmanová - FBMI +420-22435-5051
Mgr. Jitka Heřmanová - FD    
prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc. - FJFI    
MUDr. Tomáš Heřman - FBMI (doktorand)    
Ing. Daniel Heřt - FEL    
Amy Claire Hetletvedt - FSv    
Ing. Tomáš Hégr - FEL (doktorand) +420-22435-4059
prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., CEng., MICE - FSv +420-22435-4909
Ing. Eva Hillerová - FEL    
Ing. Michal Himmel - FSv (doktorand)    
Ing. Martin Himmel - FJFI    
Dana Hladíková - FSv    
Bc. Martina Hladíková - RČVUT    
Martin Hladík - SÚZ
Manipulační dělník
   
Richard Hladík - CIIRC    
Bc. Veronika Hlavatá - FSv    
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. - FJFI
vyučující
+420-22435-8294
Ing. Martin Hlava, Ph.D. - FSv +420-22435-4621
+420-22435-4488
Dominik Hlavács - UCEEB    
Ing. Jan Hlaváček, Ph.D. - FEL
Vědecký pracovník, odborný asistent - technika vysokých napětí
+420-22435-2545
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček - FSv
docent - vedoucí atelieru
+420-22435-5307
+420-22435-6278
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - FA
odborný asistent, mobil 602 304 917
+420-22435-6271
Ing. Michael Hlaváček - FEL (doktorand)    
Jaroslav Hlaváč - FIT    
Bc. Marián Hlaváč - FIT
Programátor @ ICT oddělení; Vyučující BI-3DT @ KSI
A-1324 (Praha, Thákurova 7)
František Hlaváč - FS - 12112 +420-22435-2590
 
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6301
Ing. Jan Hlavnička - FEL (doktorand) +420-22435-2820
Mgr. Marta Hlavová - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7253
Ing. Kateřina Hládková - KÚ +420-22435-3549
Ing. Martina Hlinková - MÚVS  
Ing. Vít Hlinovský, CSc. - FEL
Assistant professor, head of the laboratory of the department
+420-22435-2341
Bc. Martina Hlobilová - RČVUT
odborný pracovník
+420-22435-3483
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Filip Hložek - MÚVS    
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. - FJFI    
Jiří Hlusička - FBMI    
Čestmír Hlušička - FJFI +420-22435-8578
 
Ing. Jan Hlúbik, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7664
Ing. Radim Hlůžek - FSv (doktorand)    
Zuzana Hnátová - FJFI +420-22435-8272
Lubomír Hnát - FJFI    
Ing. arch. Ivan Hnízdil - FA
odborný asistent
+420-22435-6378
Ing. Pavel Hnyk - FEL (doktorand)
Ing. Petr Hnyk - FD
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
+420-22435-7960
+420-22435-9211
A-439 (Horská)
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. - FSv +420-22435-4650
Bc. Petr Hodač - FIT +420-22435-9839
Ing. Tomáš Hodaň - FEL (doktorand) +420-22435-5771
Mgr. Rastislav Hodák, Ph.D. - ÚTEF
Vedoucí skupiny "Podzemní experimenty & neutrina"; Technologický skaut
+420-22435-9394
Ing. Dagmar Hodková - FJFI +420-22435-8274
Lenka Hodrmentová - FD    
František Hodrment - FD    
Ing. Renáta Hoďánková - FSv +420-22435-9716
prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. - FEL
Profesor
+420-22435-2276
+420-22435-2296
Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. - FEL +420-22435-7387
Matěj Hoffmann - FS - 12305
Vedoucí - správa budov - Karlovo náměstí
+420-777-303-501
+420-22435-9794
Bc. Matěj Hoffmann - FS - 12135    
doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2451
Alena Hofmannová - FSv    
Ivana Hofmanová - FSv +420-22435-8759
doc. Ing. Josef Hofman, DrSc. - FS - 12113 +420-22435-2304
 
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. - FS - 12110 12137 +420-22435-2566
Mgr. Zuzana Hochmeisterová - CIIRC  
Ing. Jan Hoidekr - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2443
Jana Hokynářová - FSv    
Bc. Markéta Holanová - UCEEB    
Lucie Holatová - FS - 12931 +420-22435-2891
Olga Holá - SÚZ
Vedoucí provoz. útvaru
+420-233-051-151
Ing. Hana Holá - MÚVS    
Ing. Ondřej Holčapek - FSv (doktorand) +420-22435-4913
Bc. Aleš Holec - FEL +420-22435-5154
 
Ing. Martin Holeček - KÚ +420-22435-3514
Ing. Jiří Holeček - FEL (doktorand) +420-22435-2101
Mgr. Ing. Vít Holeček - FEL (doktorand)    
Mgr. Wanda Holejšovská - RČVUT
Studijně podpůrný pracovník Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
+420-22435-8463
doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. - FIT  
prof. Dr. Ing. František Holešovský - FS - 12134 +420-22435-2605
Ing. Jan Holešovský - FSv +420-22435-4792
Ondřej Holešovský, MSc. - CIIRC (doktorand)  
PhDr. Stanislava Holíková - FD +420-412-512-736
Ing. Michael Holík, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9231
+420-22435-9230
Ing. Libor Holík - FBMI    
Ing. Jiří Holman, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7566
 
Helena Holmerová - RČVUT
Evropská kancelář - program ERASMUS, kontaktní osoba pro vyjíždějící studenty
+420-22435-3492
Ing. Martin Holoubek - FIT    
Ing. Taťana Holoušová, CSc. - FSv +420-22435-4543
Petr Holovský - FS - 12111    
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D. - FEL
docent
+420-22435-2167
Ing. Peter Holubčík - FSv   D-2010 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Anna Holubová - FBMI    
Veronika Holubová - SÚZ    
Alena Holubová - SÚZ    
Jana Holubová - SÚZ +420-234-678-343
23 (Praha, Vaníčkova 7)
Anna Holubová - SÚZ    
Ing. Lukáš Holub - FJFI (doktorand)    
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. - FS - 12111 +420-22435-2510
Ing. Milan Holý - KÚ (doktorand) +420-22435-3512
+420-22435-4661
Martin Holý, DiS. - CIIRC +420-22435-4192
Ing. Roman Holý, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4236
Martin Homolka - SÚZ    
Šárka Homolková - SÚZ    
Mgr. Marek Honců, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-22435-9918
Ing. Petr Honců - FBMI    
Ing. Tomáš Honc - FD  
Alena Honsů - FSv +420-22435-8716
Tomáš Honzák - CTN +420-22435-5004
 
Ing. Petr Honzík, Ph.D. - FEL, FD +420-22435-9562
 
Jana Hoppanová - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Ing. Kateřina Horaisová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8481
Ing. Tomáš Horažďovský - FS - 12102 (doktorand)
Ing. Patrik Horažďovský - FD (doktorand) +420-22435-9552
RNDr. Vladimír Hora, CSc. - FSv +420-22435-3847
Vladimír Horáček - FSv +420-22435-4959
BcA. Marek Horáček - FS - 12201    
Mgr. Michal Horáček - FSv +420-22435-7165
Miroslav Horáček - FEL    
Michal Horáček - SÚZ    
Mgr. Iveta Horáčková - FBMI +420-22435-9935
Mgr. Barbora Horáčková - FD    
Ing. Ivana Horáková, CSc. - FJFI    
Mgr. Lucie Horáková - FEL +420-22435-3591
Ing. Anna Horáková - FSv (doktorand) +420-22435-4623
Ing. Marta Horáková, Ph.D. - FS - 12132    
Bc. Šárka Horáková - FSv    
Lenka Horáková - FSv    
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. - FS - 12124    
Ing. Martin Horák, Ph.D. - FSv +420-22435-5417
Ing. Martin Horák - FEL (doktorand) +420-22435-5835
Ing. Ondřej Horák - FSv (doktorand)    
Ing. David Horák - FJFI (doktorand)    
Ing. Karel Horák - FEL (doktorand)  
Ing. Martin Horák - FEL (doktorand) +420-22435-5152
 
Bc. Tomáš Horák - FS - 12135    
Michal Horák - FSv +420-22435-3724
Mgr. Helena Horálková - MÚVS    
Ing. Zdeněk Horčík - FEL +420-22435-2049
Ing. Otakar Horejš, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-932
+420-221-990-953
Marcela Horešovská - FEL +420-22435-7366
PaedDr. Jiří Horešovský - ÚTVS +420-22435-1893
doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - FSv +420-22435-7928
Ing. Filip Horký, Ph.D. - FSv +420-22435-4597
Ing. Josef Horký - FS - 12122
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. - FSv +420-22435-4754
Ing. Kateřina Horníková - FSv (doktorand) +420-22435-4661
Josef Horník - FS - 12135
Výroba - technická podpora výzkumu
+420-605-205-909
+420-22435-9361
 
Miroslav Horník - FEL +420-22435-2005
+420-22435-2854
Michaela Hornofová - FSv +420-22435-8730
 
Věra Hornoková - FJFI    
Ing. Jana Hornová, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2750
Dagmar Hornychová - FEL    
Ing. Jan Hornych, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-938
+420-221-990-938
Ing. Tomáš Hornych, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-956
+420-731-628-558
Renata Horňáková - FBMI
personalistika a mzdy
+420-22435-5081
Milan Horňák - RČVUT
Mechanik, řidič
+420-734-694-349
+420-257-216-264
Michal Horňák - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Michal Horňák - FBMI
Ing. Alena Horská - FSv (doktorand) +420-22435-4677
Ing. Martin Horský, Ph.D. - FSv +420-22435-4614
Jiří Horský - FA
redakce - Bulletin FA, mobil 602 222 478
+420-22435-6220
Ing. Jakub Horváth - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
Ing. Eva Horynová - FEL (doktorand)  
Mgr. Eliška Horynová - UCEEB
koordinátorka vědeckých projektů
+420-22435-6702
Pavel Hořejší - FJFI    
Ing. Jindřich Hořenín - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Martin Hořeňovský - FEL    
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. - FSv +420-22435-5302
 
Ing. Antonín Hoskovec - FJFI (doktorand) +420-22435-8380
 
Jan Hoskovský - FS - 12911
Ing. Stanislav Hosnedl - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-967
Ing. Pavel Hospodář - FS - 12122
prof. Ing. Jiří Hošek, DrSc. - FSv +420-22435-3844
Ing. Přemysl Hošek - FSv    
Ing. Ivona Hošková - FBMI    
Pavla Hošková - FEL
mzdová účetní
+420-22435-5838
Dana Hošnová - CTN +420-22435-3340
Štěpánka Hotárková - SÚZ    
Bc. Kateřina Houbová - FS - 12112 +420-22435-2594
Ing. Jiří Houkal, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2407
Ing. Bc. Eliška Housarová - FSv, ÚK (doktorand) +420-22435-5420
Ing. arch. Petr Housa - FSv +420-22435-7195
Caleb Daniel House, MSc. - RČVUT +420-22435-3496
B-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Kamila Housová Mizerová - FSv    
Mgr. Helena Houšková - FEL +420-22435-7667
E-219 (Karlovo náměstí)
Jan Hovězák - FSv +420-22435-8749
Adina Hovorková - FD    
BA. Eva Howlings - MÚVS    
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - FBMI
docent/associate professor in Electronics and medical technology, specialization imaging systems
+420-728-335-738
Ing. David Hrabal - UCEEB    
Ing. Jitka Hrabáková - FIT (doktorand) +420-22435-9885
Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. - FIT +420-22435-9885
Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. - KÚ +420-22435-3554
Ing. Dalibor Hrabec - FBMI  
Ing. Zdeněk Hradecký, Ph.D. - FEL +420-22435-2299
Jiří Hradecký - SÚZ
Technik elektroniky
   
Ing. arch. Klára Hradečná - FA
Odborná asistentka
 
doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný - FA
vedoucí ateliéru, email: tomas@hradecny.cz
 
Ing. Jan Hradil, Ph.D. - FSv +420-22435-4922
Vratislav Hradil - SÚZ    
Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. - FEL +420-22435-2083
Ing. Simona Hrachová - KÚ +420-22435-3855
Ing. Šárka Hráčková - FJFI +420-22435-8221
Ing. Vladimír Hrbek - FSv (doktorand)    
Ing. Jana Hrbková, Ph.D. - FSv +420-22435-7138
Ing. Lukáš Hrdina - FD (doktorand)    
Ing. Hana Hrdinová - FS - 12133 (doktorand)    
Ludmila Hrdinová - FEL    
Lenka Hrdinová - FEL    
Ing. Petr Hrdlička - FA    
Ing. Radek Hrdlička - FSv    
Jana Hrdličková - CTN
Hlavní účetní
+420-22435-9951
doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. - FSv +420-22435-4623
PhDr. Ing. Daniela Hrehová, Ph.D. - FSv    
Ing. Vladimír Hric - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. - FJFI +420-22435-8360
František Hrnčíř - FSv +420-22435-4372
Jan Hrnčíř, MSc., Ph.D. - FEL
Mgr. Michal Hroch - FEL (doktorand) +420-22435-5122
 
doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D. - FEL +420-22435-7681
Ing. Vladimír Hromek - RČVUT +420-22435-2893
Petr Hromják - VIC    
David Hromka - UCEEB    
Ing. Kateřina Hromková - FSv    
Ing. Miroslav Hrončok - FIT
Vedoucí laboratoře 3D tisku FIT.
+420-22435-8714
A-1153 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Marcela Hronková - VIC +420-22435-9909
Věra Hronová - ÚTVS
kustod
+420-22435-1824
Jiří Hron - ÚTVS    
Milana Hrubá - FEL    
Bc. Hana Hrubešová - FJFI    
Václav Hrubý - FS - 12375 +420-22435-2776
Roman Hrubý - CIIRC +420-22435-4167
Jan Hrubý - ÚTEF +420-22435-9178
Bc. Vojtěch Hrubý - FEL    
Vojtěch Hruša - FIT    
Mgr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. - FEL (doktorand)
Ing. Michala Hrušková - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3647
Ing. Petra Hrušková - FSv
Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D. - FEL
Bc. Jan Hrušovský - FJFI    
Mgr. Štěpánka Hruzíková - FEL    
Ing. David Hrycej, CSc. - CIIRC B-441a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Radek Hřebík - FJFI (doktorand)    
Ing. Petr Hříbek, CSc. - FJFI +420-221-912-284
+420-221-912-765
 
Ing. Jiří Hubáček - CIIRC A-517 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Hubáček - FEL (doktorand)  
Mgr. Dagmar Hučková - MÚVS +420-22435-3164
Bc. Michael Hudák - FD    
doc. RNDr. René Hudec, CSc. - FEL +420-22435-2204
doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. - FEL +420-22435-2276
+420-22435-2296
David Hudec - FD    
Ing. Jana Hudzietzová - FBMI (doktorand)  
Ivo Hulínský - FEL +420-22435-2037
Ing. arch. Jaroslav Hulín - FA
odborný asistent
+420-22435-6313
Ing. Ondřej Huml, Ph.D. - FJFI
akademický pracovník
+420-221-912-387
Milan Humr - FEL +420-22435-2364
+420-22435-2339
Ing. Jiří Hunka - FIT +420-22435-7968
Ing. Petr Huňka, Ph.D. - FSv +420-22435-3521
Ing. Michal Huptych, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4168
Bc. Karel Hurtig - KÚ    
Anna Husáková - SÚZ    
Pavel Husák - SÚZ
Vedoucí skladu - řidič
   
Martin Husák - SÚZ    
Dr. Ing. Libor Husník - FEL +420-22435-2115
doc. Ing. Petr Hušek, Ph.D. - FEL +420-22435-7336
Ing. Zdeněk Hušek - MÚVS    
Olga Hušková - FSv    
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, Ph.D. - FSv    
Ing. arch. Jiří Hůrka - FA  
Ing. Jiří Hvězda, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-2497
Ing. Jakub Hvězda - CIIRC (doktorand)  
Ing. Jakub Hybler - FEL (doktorand)    
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2583
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9916
+420-224-890-709
 
Mgr. Oldřich Hykš - FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-224-890-721
+420-22435-8423
+420-22435-7539
Mgr. Miroslava Hyláková - FD    
Bc. Jiří Hylmar, MBA - FEL    
Martin Hynek - VIC
správce Helpdesk, Wiki, IdM, iTOP
+420-22435-8406
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Daniel Hynek - ÚTVS +420-22435-1886
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. - FIT +420-22435-8715
Hynek Hyška - SÚZ
Truhlář
   
Eva Hýsková - FEL
finanční účetní
+420-22435-2818
Ing. Jakub Hübner, Ph.D. - FJFI  
Ing. Martin Höfler - FD
odborný asistent
Ing. Robert Hülle - FIT (doktorand) +420-22435-9847
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 514 položek.
(data: 2018-09-20 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b285da3d/2018-05-22/02:14)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky