Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. - FS - 12105
místnost: M2305A (Dolejškova 5), tel.: 266052026
+420-266-052-026
 
Bc. Michal Gabriel - FEL    
Marcela Gabrielová - SÚZ
Hospodářka blok 4
+420-234-678-224
 
Ing. Ondřej Gajdoš - FBMI (doktorand)  
PhDr. Anna Gajdošová - MÚVS
odborná asistentka
+420-22435-5022
Bc. Zuzana Gajdošová - FJFI    
Josef Gajdůšek - ÚTEF    
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní
+420-22435-6417
Ing. Marie Gallová - FSv
vedoucí / PR a marketing / Fakulta stavební
+420-22435-7945
Ing. Petr Gallus - FJFI (doktorand)    
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. - FJFI
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8624
+420-22435-8604
 
Ing. Sebastián García, Ph.D. - FEL
PhD and Director of Cybersecurity in the Computer Science Department of the Faculty of Electrical Engineering. Researcher and Teacher. Focused on network-based botnet behavior detection. Director of the Stratosphere IPS project.
+420-22435-7304
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. - FSv +420-22435-7117
Ing. arch. František Gattermayer - FA
odborný asistent ateliéru ZAN
+420-22435-6335
Ing. Josef Gattermayer - FIT (doktorand) +420-22435-9859
doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc. - FSv +420-22435-7187
 
Jan Gaudl - SÚZ
Kuchař
   
Tetjana Gaudlová - SÚZ
Pokladní
   
Rudolf Gavlas - UCEEB    
Ing. Petr Gavrilov, CSc. - FJFI +420-221-912-722
 
Mgr. Jan Gazda, Ph.D. - FSv, RČVUT
kvestor
vedoucí / odbor kvestora / Rektorát ČVUT,
vedoucí / sekretariát kvestora / Rektorát ČVUT,
kvestor / ČVUT,
tajemník / Rektorát ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT
+420-22435-3425
+420-22435-7138
A-339 (Praha, Thákurova 7)
Michaela Gaži - FSv
sekretářka / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
+420-22435-7131
 
Aurél Gábris, Ph.D. - FJFI +420-22435-8353
Mgr. Ota Gál - FA
vědecký pracovník GA ČR Ú 15 118
+420-22435-6276
Ing. arch. Adam Gebrian - FA    
RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj - FEL +420-22435-5760
Michal Gerboc - FEL    
Ing. Václav Gerla, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4186
Mgr. Petr Gerold - FEL
tajemník / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2224
Radomíra Gerychová - SÚZ
Hospodářka
+420-244-105-113
 
Ing. Erik Geuss, Ph.D. - FEL    
Tomáš Gigl - KÚ +420-22435-3567
Ing. David Gillar - FBMI +420-224-968-574
 
RNDr. Mikuláš Gintner, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9212
Mgr. Sandra Giormani - FSv +420-22435-4795
prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa - FA
profesor
vedoucí / ústav památkové péče / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6350
Alena Glaserová - SÚZ
Kuchařka
   
Bc. Filip Glazar - FIT    
Ing. arch. Vladimír Gleich - FSv +420-22435-4759
Ing. Štefan Gmuca, CSc. - FJFI    
Ing. Zarathustra Goertzel - CIIRC (doktorand)
I'm here to help computers do maths.
   
Stefan Gohl - ÚTEF +420-22435-9394
Aleš Golda - SÚZ    
Ing. Tomáš Goldmann, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2527
Dr. Mgr. Alena Gollová - FEL +420-22435-5106
Mgr. art. Daniel Gonzalez - FA
odborný asistent ateliéru
+420-22435-6266
Ing. Valerii Gopak - VIC
správa sítě budovy Konviktská
+420-22435-9890
B3-306 (Praha, Zikova 4)
Zina Gorgoňová - FS - 12116
sekretářka / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2482
Ing. Ondřej Gotfrýd, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-709
+420-22435-1855
Mgr. Vilma Gottwaldová - FD    
Bc. Aleš Górecki - FEL    
Jan Górecki - FS - 12135    
Ing. arch. Bc. Anna Gregorová - FSv (doktorand) +420-22435-4402
Tomáš Gregor - SÚZ    
Josefa Grénarová - FA
mzdová účetní
+420-22435-6237
Ing. Evžen Grohmann - FEL  
Mgr. Tomáš Groll - MÚVS
vedoucí / oddělení celoživotního vzdělávání / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-5021
Martin Grujbár - FEL    
Květoslava Grögerová - CTN +420-22435-5004
 
Akad. arch. Pavla Grünerová - FSv    
Ing. Richard Grünes, Ph.D. - FBMI
asistent
+420-22435-9960
Michal Gschray - FSv    
Ing. Michal Gulka, Ph.D. - FBMI  
Ing. Martin Gurtner - FEL (doktorand) +420-22435-7471
Ing. Ondřej Guth, Ph.D. - FIT
vedoucí / oddělení pro rozvoj / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro rozvoj / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-734-787-532
+420-22435-9867
A-1231 (Praha, Thákurova 7)
Petr Guttmann - FD
údržbář - budova Konvikt
+420-22435-7975
 
Emilie Gutweilová - FD    
Petr Gutweil - FD    
Jiří Gutwirth - FIT    
Mgr. Hubert Guzik, Ph.D. - FA
odborný asistent
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6359
Bc. Peter Guľa - FIT    
Zdeněk Göllner - FEL
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 72 položek.
(data: 2018-02-23 00:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky