P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Marek Fabíni - FS - 12113    
Romana Fajmanová - FS - 12933 +420-22435-2676
Mgr. Jiří Falta - FS - 12135 (doktorand)
Výpočty - odborný pracovník v oborech technických
+420-739-531-464
+420-221-990-966
Bc. Jan Ferkl - FS - 12135    
Ing. Štěpán Fiala - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník
+420-733-674-322
+420-221-990-975
Ing. Tomáš Finsterle - FS, FEL - 12110 (doktorand)  
Ing. Jaromír Fišer, Ph.D. - FS - 12110
odborný asistent; Ú 12110
+420-22435-3953
Antonín Fíl - FS - 12122
Ing. Jaroslav Fojt - FS - 12102    
Ing. Olena Fojtů - FS - 12135  
Ing. Petr Fojtů, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-927
+420-731-144-870
Ing. Lucie Forejtová - FS - 12133 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
   
Ing. Roman Formánek - FS - 12118 (doktorand)    
Ing. Tomáš Fornůsek - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 608 727 727
+420-221-990-906
doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2713
prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. - FS - 12101
vedoucí / ústav technické matematiky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-224-923-114
+420-22435-7365
Miloslav Franta - FS - 12122 +420-22435-7453
František Frantál - FS - 12375    
prof. Ing. František Freiberg, CSc. - FS - 12138
vedoucí / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-8779
+420-22435-5799
Tereza Frelichová, DiS. - FS - 12135 +420-22435-9365
+420-221-990-900
+420-605-205-900
Daniel Frnka - FS - 12375    
doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc. - FS - 12134    
Ing. Jaromír Fumfera - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-2516
Ing. Zdeněk Funda, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2538
Ing. Michal Fürbacher - FS - 12135
Sekretariát - tajemník ústavu, pedagog
tajemník / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-607-957-446
+420-22435-9334
+420-221-990-935
doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. - FS - 12101
zástupce vedoucího / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7542

Nalezeno: 26 položek.
(data: 2018-01-18 06:15:01)