Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - FBMI
člen VR FBMI
děkan / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-9939
K-313 (Kladno, Sportovců )
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. - ÚTVS
ředitel / Ústav tělesné výchovy a sportu,
člen grémia / ČVUT,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-1880
205 (Juliska)
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. - FS - 12124
docent
vedoucí / odbor biomechaniky / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2518
B1-605 (Dejvice)
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. - FSv
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7909
A-621 (Praha, Thákurova 7)
Ivana Dolejšová - FIT
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9827
312a (Praha, Thákurova 9)
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál - FSv
vedoucí / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4747
B-602 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Kateřina Drnková - SÚZ
Vedoucí
vedoucí / Novoměstský hotel / Správa účelových zařízení
   
Ing. Kateřina Dřímalová - FEL
vedoucí zaměstnaneckého oddělení
vedoucí / zaměstnanecké oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2019
A4-103a (Praha, Technická 2)
Ing. Dana Dubnová - RČVUT
vedoucí odboru pro studium a studentské záležitosti
vedoucí / odbor pro studium a studentské záležitosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3469
B-706 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. - FA
profesor
vedoucí / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6353
732 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3965
B3-446 (Praha, Technická 2)
G1-123a (Praha, Technická 2)
Ing. Kamila Dušková - RČVUT
vedoucí odboru ekonomického a finančního
vedoucí / odbor ekonomický a finanční / Rektorát ČVUT
+420-22435-3445
B-734a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. - FS - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2417
B2-353 (Dejvice)
Ing. Jakub Dytrich - UCEEB
Tajemník
vedoucí / ekonomicko-správní a personální agenda / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
vedoucí / technická správa objektu / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
tajemník / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6704
209 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra architektury / Fakulta stavební
+420-22435-5303
D-2115 (Praha, Thákurova 7a)
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4824
B-410 (Praha, Thákurova 7)
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5104
B-504 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - FS - 12115
zástupce vedoucího / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda ekonomické komise AS / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2682
B1-516 (Dejvice)
doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2207
B2-722 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Dobiáš, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5149
+420-604-271-759
+420-22435-5143
B-575a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-543 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Dočkal - FEL
zástupce vedoucího / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3919
A3-113 (Praha, Technická 2)
A3-114 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Doktor - FD (doktorand)
zástupce vedoucího / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
manažer projektů / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní
+420-224-890-726
209 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4640
B-613 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Alexandra Dvořáčková - FD (doktorand)
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-5098
305 (Děčín, Pohraniční 1)
A-258 (Horská)
Ing. Martin Daňhel, Ph.D. - FIT
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9845
A-1035 (Praha, Thákurova 7)
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. - FS - 12101
profesor Ústavu technické matematiky, pracovník Centra pokročilých leteckých technologií
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7424
+420-777-243-996
 
doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8559
9b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Tomáš Drábek - FEL (doktorand)
člen AS - student FEL / ČVUT,
předseda komise pro SÚZ AS / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT
+420-22435-3992
B3-360 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. - FSv, FA
odborný asistent
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-6288
512 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5306
+420-777-828-505
D-2116 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. - FA
docent, pověřený vedením ústavu 15 123
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6306
533 (Praha, Thákurova 9)
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš - FSv, UCEEB
člen ediční komise FSv
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4769
+420-777-172-124
B-618 (Praha, Thákurova 7)
206 (Buštěhrad, Třinecká )
Mgr. Martina Dingová Šliková - FBMI
předseda etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9934
B-704 (Kladno, náměstí Sítná )
Lenka Deutschová - CIIRC
sekretářka / oddělení kognitivních systémů a neurovědy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4196
B-207 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Nikol Dousková - FD
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní
   
Marcela Drábková - CIIRC
sekretářka / projektová kancelář / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4242
724219255
A-603 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ivana Dubná - FA
sekretářka
sekretářka / ústav krajinářské architektury / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav urbanismu / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav interiéru a výstavnictví / Fakulta architektury
+420-22435-6326
632 (Praha, Thákurova 9)
Ljiljana Dušková - FD
sekretářka / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-224-890-703
+420-22435-8416
+420-224-890-702
+420-224-817-890
405 (Praha, Na Florenci 25)
Olga Dydovičová - FSv
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta stavební
+420-22435-7908
A-620 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. - FS - 12111
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2525
+420-22435-2691
B1-616 (Dejvice)
E3-138c (Dejvice)
Ing. Martin Dostál, Ph.D. - FS - 12118 12911
správce subsítě / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-8489
G2-154 (Dejvice)
Dr. Nabil Daghbouj, Ph.D. - FJFI    
Ing. arch. Vítězslav Danda - FA +420-22435-6420
442 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Milan Daneček - FS - 12110 +420-22435-2646
B1-319 (Dejvice)
Ing. Jiří Daněček - FIT +420-22435-7966
A-931 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Daněk - FEL (doktorand) +420-22435-7598
B-161 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-s134 (Karlovo náměstí)
RNDr. Martin Daňo - FS, FJFI - 12932 (doktorand)    
Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - FSv    
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. - FSv +420-22435-4774
B-608 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Vendula Davidová - UCEEB    
Yvona Davidová - MÚVS
hlavní účetní
+420-22435-5032
m125 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Václav David, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4743
B-607 (Praha, Thákurova 7)
Simona Davídková, DiS. - MÚVS +420-22435-3164
m132 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Vladimír Dáňa - MÚVS +420-22435-4024
425 (Praha, Kolejní 2a)
A4-505a (Praha, Technická 2)
Roman Dáňa - FD    
Ing. Kamil Dedecius, Ph.D. - FIT +420-22435-9884
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Alžběta Dederová Kohoutková - UCEEB (doktorand) +420-22435-7113
A-122 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Tomáš Dejmek - FIT    
Iveta Demeterová - RČVUT   B-18a (Praha, Plzeňská 221)
Věra Denková - SÚZ
Recepční
   
Ing. František Denk - FS - 12132    
Ing. arch. Ing. František Denk, Ph.D. - FSv +420-22435-3723
D-2024 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Petr Denk - FS - 12131 (doktorand) +420-22435-5034
A2-532a (Dejvice)
Ing. Přemysl Derbek, Ph.D. - FD +420-22435-9975
514a (Praha, Konviktská 20)
Ing. Erik Derner - CIIRC (doktorand) +420-22435-4161
A-408 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Elena Deutsch - FBMI (doktorand)
Asistent
+420-22435-9710
+420-777-093-734
B-425 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Jan Devátý, Ph.D. - FSv +420-22435-4751
B-670 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Devera - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2710
B1-230 (Dejvice)
Milan Dědek - RČVUT    
Mgr. Kristýna Děvěrová - FD    
Pravesh Dhyani, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Michael John Diaz - MÚVS    
doc. Ing. Frank Dignum, Ph.D. - FEL    
Valentina Dineva - FBMI, SÚZ    
Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. - FJFI    
prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2549
B1-420 (Dejvice)
Mgr. Jakub Ditrich - FD    
Ing. Marcel Diviš, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-1855
315 (Juliska)
Ing. Jakub Diviš - UCEEB (doktorand) +420-22435-7181
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ivan Diviš - FS - 12135
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-941
+420-605-205-905
A-62 (Horská)
Mgr. Radek Divín - UCEEB    
Anna Dlasková - FS - 12911    
doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - FSv
docent
+420-22435-3729
B-431 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miroslav Dlask - FD    
Ing. Martin Dlask - FJFI (doktorand)    
Ing. Tomáš Dlask - FEL (doktorand) +420-22435-5778
G-105 (Praha, Na Zderaze 4)
Marcela Dlouhá - SÚZ    
PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D. - FSv, RČVUT
Koordinátor vzdělávání, Opletalova 22, Praha 1 - InQbay
+420-22435-9731
 
Ing. Lucie Dobiášová - FSv, UCEEB (doktorand) +420-22435-7114
A-123 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. - KÚ +420-22435-3853
+420-22435-3515
B1-306 (Praha, Zikova 4)
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA - FIT
Odborný asistent
+420-602-318-976
A-1029 (Praha, Thákurova 7)
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. - MÚVS +420-22435-3168
332 (Praha, Kolejní 2a)
Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3156
329 (Praha, Kolejní 2a)
Petr Dočkal - SÚZ
Recepční
   
PhDr. Mgr. Vít Dočkal, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4237
+420-541-145-799
A-601 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
211 (Brno, Údolní 53)
Bc. Lenka Dohnalová - FSv    
Mgr. Gabriela Dohnalová - MÚVS
International Office, Doctoral Students
+420-22435-3153
m133 (Praha, Kolejní 2a)
doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. - FSv +420-22435-5404
D-2091 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Milan Dojčinovski - FIT (doktorand)
Ph.D. student
+420-22435-7961
A-922 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Marek Doksanský - FBMI    
RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D. - RČVUT +420-792-441-151
B-761 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Žaneta Doláková - SÚZ +420-234-678-256
2a (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Vít Doleček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2507
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-723 (Dejvice)
Jaroslav Dolejš - FEL +420-22435-7346
E-s103 (Karlovo náměstí)
Mgr. Veronika Dolenská - FSv    
Ziňa Doležalová - RČVUT
sklad kancelářských potřeb
+420-22435-3610
B-765 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Vítězslav Doležal - FEL +420-22435-7347
E-104 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaromír Doležal, Ph.D. - CIIRC   B-202 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Ondřej Doležal - FD
Systém IT administrátor
+420-22435-7960
A-439 (Horská)
B-103 (Horská)
Bohuslav Doležal - SÚZ    
Tomáš Doležal - FS - 12375    
Ing. Magdaléna Doleželová - FSv (doktorand) +420-22435-5436
D-1015 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - FEL +420-22435-3941
B3-345 (Praha, Technická 2)
Lukáš Doležel - FSv    
Mgr. Tatiana Dolníková - FS - 12133 +420-22435-2629
B1-36 (Dejvice)
Ing. Daniel Dombek, Ph.D. - FIT +420-22435-9799
+420-776-000-797
A-1429 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zuzana Domincová - RČVUT +420-22435-3665
B-735 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Stanislaw Domoradzki - FD    
Hana Donátová - FSv +420-22435-4775
B-676 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Monika Donevová - FBMI
Konzultační hodiny úterý 10:00 - 11:00 hodin
+420-22435-7989
K-202 (Kladno, Sportovců )
Ing. Gleb Donin - FBMI (doktorand) +420-22435-9959
 
Ing. Milan Dont, Ph.D. - FD    
Dr. Maxim Doroshenko - FJFI    
Yan Doroshenko - FEL    
Ivana Doskočilová - SÚZ
Referent
+420-234-678-305
133b (Praha, Vaníčkova 7)
Tereza Dostálová - UCEEB    
Ing. Jiří Dostál - FIT (doktorand)
Odborný asistent
+420-22435-9858
A-1137 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2759
G3-125a (Dejvice)
Ing. Jiří Dostál - UCEEB (doktorand) +420-22435-7330
E-21 (Karlovo náměstí)
Ing. Matěj Dostál, Ph.D. - FEL +420-22435-5125
 
Ing. Jakub Dostál - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2893
A1-307b (Dejvice)
Bc. Martin Dostál - FEL    
Mgr. Ondřej Dostál - RČVUT
projektový specialista
+420-22435-3435
B-746 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Doškář - FSv (doktorand) +420-22435-4561
B-330 (Praha, Thákurova 7)
Michaela Došková - SÚZ +420-234-678-441
126 (Praha, Jenštejnská 1)
Ing. Pavel Doubek    
Ing. Jan Doubek - FJFI    
Ing. Martin Doubek - FS, FEL - 12102 (doktorand)    
Ing. Miloslav Doubek - SÚZ    
Ivanka Doubková - FS - 12931
hlavní mzdová účetní
+420-22435-2789
A4-2 (Praha, Technická 2)
Pavla Doubková, DiS. - RČVUT +420-22435-3696
A-825 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
M.A. Marie Doucet - FA
odborný asistent
+420-22435-6265
413 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Josef Doule - CIIRC    
doc. Ing. Jiří Douša, CSc. - FIT +420-22435-9844
A-1031 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Loi Do - FEL   E-8 (Karlovo náměstí)
Ing. Kateřina Dragounová - FJFI (doktorand) +420-22435-8576
 
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. - FJFI +420-22435-8640
 
Mgr. Jitka Drahorádová - ÚTVS +420-22435-1897
+420-22435-1896
215 (Juliska)
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - FSv +420-22435-4677
B-782 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiřina Drahošová - FS - 12931 +420-22435-2890
A1-104a (Dejvice)
Yveta Drahošová, DiS. - FS - 12203 12911
asistentka
+420-22435-9760
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Martin Drahoš - ÚTVS    
Lukáš Drahozal - FSv    
Ing. Petr Drašnar, Ph.D. - FS - 12133
vedoucí skupiny povrchových úprav
+420-22435-2625
B1-22 (Dejvice)
doc. Ing. Karel Draxler, CSc. - FEL +420-22435-2185
+420-22435-2061
B3-457a (Praha, Technická 2)
Martin Draxler - VIC +420-22435-8437
B1-413 (Praha, Zikova 4)
Petr Dražil - FJFI    
Ing. Michal Drábek, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9162
A-246 (Horská)
Ing. Alice Drábková - SÚZ    
Ing. Martin Dráb, Ph.D. - FJFI +420-22435-8649
317 (Praha, Trojanova 13)
Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D. - FEL +420-22435-5774
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Filip Drda - FA
Projektant a analytik inf.systému
+420-22435-6319
613 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Michal Dressler - FEL    
Ing. Jan Drchal, Ph.D. - FEL +420-22435-7632
E-429 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. František Drkal, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2480
B1-816 (Dejvice)
MUDr. Pavel Drlík - FSv    
Kryštof Drnek - FSv    
Ing. Jan Drobeček - FD    
Ing. Jiří Drobílek - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-920
+420-605-205-939
A-61 (Horská)
Bc. Josef Drobný - FJFI
správce budovy Děčín,administrativní pracovnik katedry 14118,Vydavatelství průkazů
+420-22435-8476
+420-412-512-731
203 (Děčín, Pohraniční 1)
Jiřina Drozdová - FD    
Anna Drozdová - CIIRC +420-22435-4156
A-424 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Stanislav Drozd - FS, FEL, UCEEB - 12201 (doktorand) +420-22435-2172
C4-s152a (Praha, Technická 2)
Ladislav Drška - FJFI +420-22435-8636
131b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. - FJFI
odborný asistent
+420-22435-8210
301 (Praha, Břehová 7)
doc. Miloš Drutarovský - FIT    
Anna Dryjáková - FA
uklízečka
   
Ing. Veronika Dřímalová - FEL    
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D. - FBMI    
Jitka Dubjáková - FSv +420-22435-8728
 
Ing. Adéla Dubská - FD +420-22435-5096
210b (Praha, Konviktská 20)
Ing. René Dub - FS - 12375 +420-22435-9948
A1-205a (Dejvice)
Ing. Martin Dub, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
doc. Stéphane, Alexandre Ducasse - FIT    
Ing. Tomáš Duda - FIT   A-1258 (Praha, Thákurova 7)
A-1256 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Jakub Duda - FJFI (doktorand)    
Roman Duda - FD    
Ing. Jan Dudák - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9179
127 (Horská)
Ing. Jana Dudková - RČVUT
Koordinátorka evropských programů
+420-22435-8710
A-801a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Michaela Dudková - RČVUT
Koordinátorka evropských programů
+420-22435-8710
A-801a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Erika Dudová - FA
uklízečka
   
Alena Dufková - RČVUT +420-22435-3405
+420-770-119-378
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Petr Ducháček - FS - 12102 +420-22435-5640
B2-249 (Dejvice)
Gabriela Duchoňová - FS - 12361    
Ing. Marie Duchoslavová - FEL +420-22435-2791
A4-6 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Dundr - FEL    
prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE. - FD +420-603-872-343
+420-22435-2630
+420-22435-5084
B1-26 (Dejvice)
A-319 (Horská)
Ing. arch. Tomáš Durdis - FA (doktorand)    
doc. Ing. arch. Petr Durdík - FSv +420-22435-7931
A-826 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Durkota - FEL (doktorand)   E-324 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaromír Dušek, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
D-2090 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Tomáš Dušek - FS - 12114 +420-22435-2698
F2-102 (Dejvice)
Jaroslav Dušek - FEL +420-22435-2107
B3-550 (Praha, Technická 2)
Ing. Jaroslav Dušek - FSv (doktorand)    
Jana Dušková - FSv +420-22435-8752
B-114 (Praha, Thákurova 7)
Ladislav Dvonč - SÚZ    
Ing. Mgr. Marek Dvorožňák - FEL (doktorand) +420-22435-7502
E-423 (Karlovo náměstí)
Ing. Filip Dvořáček, Ph.D. - FSv +420-22435-4735
B-902a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lukáš Dvořáček - FEL (doktorand) +420-22435-5152
 
Lucie Dvořáčková - FD    
PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. - RČVUT
archivářka
+420-22435-3552
B1-135 (Praha, Zikova 4)
Irena Dvořáková, prom. fil. - FJFI +420-22435-8571
 
Ing. arch. Karin Dvořáková - FSv
odborný asistent
+420-22435-7934
A-823 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. - MÚVS +420-22435-5067
425 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
A-226 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Renata Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-9746
A-134 (Praha, Thákurova 7)
Květa Dvořáková - FA
technik
+420-22435-6206
S147e (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Iva Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-5406
+420-723-774-112
D-2121 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Edita Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-5417
+420-739-037-799
 
Bc. Veronika Dvořáková - FIT
PR referentka FIT ČVUT v Praze
+420-22435-9819
313 (Praha, Thákurova 9)
PhDr. Dita Dvořáková, Ph.D. - FA
vědecký pracovník po dobu GA ČR
+420-22435-6259
738 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Barbora Dvořáková - UCEEB    
Bc. Eliška Dvořáková - FEL    
Mgr. Dagmar Dvořáková - RČVUT
odborný pracovník - SGS, habilitační a jmenovací řízení
+420-22435-3697
B-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jaroslava Dvořáková - SÚZ    
Mgr. Drahomíra Dvořáková - FBMI    
Alena Dvořáková - SÚZ    
Pavlína Dvořáková - SÚZ    
doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2615
B1-130 (Dejvice)
Ing. Miroslav Dvořák, CSc. - FEL    
Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. - FA +420-22435-6277
+420-603-219-355
438 (Praha, Thákurova 9)
BcA. Václav Dvořák - FSv    
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. - FSv +420-22435-9723
D-2006 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Milan Dvořák, Ph.D. - FS - 12111
Odborný asistent VŠ
+420-22435-2692
+420-22435-5605
E3-140a (Dejvice)
E3-138c (Dejvice)
Ing. arch. Vojtěch Dvořák - FSv (doktorand) +420-22435-4779
D-1092 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Miroslav Dvořák, Ph.D. - FJFI +420-221-912-221
+420-221-912-279
 
Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - FEL +420-607-860-863
B2-901 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Dvořák - RČVUT, VIC
správce KOS, metodik KOS
+420-22435-9921
+420-22435-3442
B-369 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-704 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Otto Dvořák, Ph.D. - UCEEB
výzkumný pracovník, obor požární zkušebnictví, statistika, PTCH, toxicita zplodin hoření, CFD
+420-724-179-511
 
Ing. Jan Dvořák - CIIRC (doktorand) +420-22435-5719
G-204 (Praha, Na Zderaze 4)
Jiří Dvořák - FSv +420-22435-4312
D-s128 (Praha, Thákurova 7a)
Dr. Mgr. Jan Dvořák - VIC +420-22435-9977
B3-306 (Praha, Zikova 4)
Mgr. Ondřej Dvořák - FIT (doktorand)   A-956 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Martin Dvořák - FSv    
Bc. Radim Dvořák - FD    
Tomáš Dvořák - FEL +420-22435-2042
A4-s107 (Praha, Technická 2)
Oldřich Dvořák - SÚZ    
RNDr. Petr Dvořák - FD    
Luděk Dvořák - FSv    
Stanislav Dvořák - FSv    
Ing. Vojtěch Dybala - FS - 12120 12137 (doktorand)    
Bc. Matěj Dynybyl - FS - 12113    
RNDr. Branislav Dzurňák, Ph.D. - FEL    
PhDr. Oliver Dzvoník, CSc. - FD    
Mgr. Martin Dörfler - CIIRC (doktorand) +420-22435-4249
B-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. - FEL +420-22435-2132
B3-456a (Praha, Technická 2)
Ing. Juraj Ďuďák, Ph.D. - FEL    
Ing. Jiří Ďuk - FD    
Ing. Tomáš Ďuračka - FIT    
Zuzana Ďuráčová - FD    
Jitka Ďurovcová, DiS. - SÚZ +420-234-678-387
 
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 261 položek.
(data: 2018-12-16 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7bd9282/2018-12-05/10:06)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky