Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - FBMI
člen VR FBMI
děkan / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-9939
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. - ÚTVS
ředitel / Ústav tělesné výchovy a sportu,
člen grémia / ČVUT
+420-22435-1880
doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. - FA
docent, pověřený vedením ústavu 15 123
vedoucí / ústav stavitelství I / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6306
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. - FSv
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7909
Ing. Michal Dočkal - FEL
vedoucí / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3919
A3-114 (Praha, Technická 2)
PhDr. Mgr. Vít Dočkal, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / projektová kancelář / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4237
+420-541-145-799
Ivana Dolejšová - FIT
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9827
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál - FSv
vedoucí / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4747
Mgr. Kateřina Drnková - SÚZ
Vedoucí
vedoucí / Novoměstský hotel / Správa účelových zařízení
   
Ing. Kateřina Dřímalová - FEL
vedoucí zaměstnaneckého oddělení
vedoucí / zaměstnanecké oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2019
Ing. Dana Dubnová - RČVUT
vedoucí odboru pro studium a studentské záležitosti
vedoucí / odbor pro studium a studentské záležitosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3469
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. - FA
profesor
vedoucí / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6353
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3965
Ing. Kamila Dušková - RČVUT
vedoucí odboru ekonomického a finančního
vedoucí / odbor ekonomický a finanční / Rektorát ČVUT
+420-22435-3445
Ing. Ilona Dvořáková - SÚZ
Vedoucí odboru ubytování - náměstek ředitele
vedoucí / odbor ubytovacích služeb / Správa účelových zařízení,
náměstek ředitele / Odbor ubytování / Správa účelových zařízení,
člen vedení / Správa účelových zařízení,
předseda rady SÚZ / Správa účelových zařízení,
člen rady SÚZ / Správa účelových zařízení
+420-234-678-217
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. - FS - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2417
Ing. Jakub Dytrich - UCEEB
Tajemník
vedoucí / technická správa objektu / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
vedoucí / ekonomicko-správní a personální agenda / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
tajemník / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6704
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4824
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-5104
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - FS - 12115
zástupce vedoucího / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda ekonomické komise AS / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2682
doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2207
Ing. Tomáš Doktor - FD (doktorand)
zástupce vedoucího / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
manažer projektů / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní
   
Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4640
Ing. Alexandra Dvořáčková - FD (doktorand)
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-5098
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. - FS - 12101
vedoucí výzkumného centra, docent matematiky
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7424
 
doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8559
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. - FA
odborný asistent
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-6288
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5306
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš - FSv
člen ediční komise FSv
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4769
Mgr. Martina Dingová Šliková - FBMI
předseda etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9934
Ivana Dubná - FA
sekretářka
sekretářka / ústav urbanismu / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav interiéru a výstavnictví / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav zahradní a krajinné architektury / Fakulta architektury
+420-22435-6326
Ljiljana Dušková - FD
sekretářka / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-224-890-703
+420-22435-8416
+420-224-890-702
+420-224-817-890
Olga Dydovičová - FSv
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta stavební
+420-22435-7908
Mgr. Dagmar Dvořáková - RČVUT
projektový manažer
sekretářka prorektora pro informační systém / ČVUT
+420-22435-3697
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. - FS - 12105
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2525
Ing. Martin Dostál, Ph.D. - FS - 12118
správce subsítě / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-8489
Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. - FSv +420-22435-5303
Dr. Nabil Daghbouj - FJFI    
Ing. arch. Vítězslav Danda - FA    
Ing. Milan Daneček - FS - 12110 (doktorand)
Ing. Jiří Daněček - FIT +420-22435-7966
Ing. Martin Daněk - FEL (doktorand) +420-22435-7598
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. - FS - 12105
docent
+420-22435-2518
Ing. Martin Daňhel - FIT (doktorand) +420-22435-9845
RNDr. Martin Daňo - FJFI (doktorand)    
Bc. Adam Darebník - FS - 12202    
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. - FSv +420-22435-4774
Yvona Davidová - MÚVS
hlavní účetní
+420-22435-5032
Ing. Václav David, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4743
Simona Davídková, DiS. - MÚVS +420-22435-3164
Ing. Vladimír Dáňa - FEL
Bc. Vojtěch Adalbert Delong - FEL +420-22435-2389
Věra Denková - SÚZ
Recepční
   
Ing. František Denk - FS - 12132    
Ing. arch. Ing. František Denk, Ph.D. - FSv +420-22435-3723
Ing. Petr Denk - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-5034
Ing. Přemysl Derbek, Ph.D. - FD +420-22435-9975
Ing. Erik Derner - CIIRC (doktorand) +420-22435-4161
Lenka Deutschová - CIIRC
Mgr. Elena Deutsch - FBMI (doktorand)
Ing. Jan Devátý - FSv (doktorand) +420-22435-4751
Mgr. Michael John Diaz - MÚVS    
Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. - FJFI    
prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2549
Ing. Marcel Diviš, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-1855
Ing. Jakub Diviš - UCEEB (doktorand) +420-22435-7181
Ing. Ivan Diviš - FS - 12135
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-941
+420-605-205-905
Bc. Radek Divín - UCEEB    
Jan Dlabač - FS - 12113    
doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - FSv
docent
+420-22435-3729
Ing. Lucie Dobiášová - FSv (doktorand) +420-22435-7114
Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. - KÚ +420-22435-3853
+420-22435-3515
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA - FIT
Odborný asistent
+420-22435-9846
Ing. Martin Dobiáš, Ph.D. - FEL +420-22435-5149
+420-22435-5143
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. - MÚVS +420-22435-3168
Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3156
Petr Dočkal - SÚZ
Recepční
   
Mgr. Gabriela Dohnalová - MÚVS
International Office, Doctoral Students
+420-22435-3153
doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. - FSv +420-22435-5404
Ing. Milan Dojčinovski - FIT (doktorand)
Ph.D. student
+420-22435-7961
Ing. Marek Doksanský - FBMI    
RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D. - RČVUT
Mgr. Žaneta Doláková - SÚZ +420-234-678-256
Ing. Vít Doleček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2507
Jaroslav Dolejš - FEL +420-22435-7346
Ziňa Doležalová - RČVUT
sklad kancelářských potřeb
+420-22435-3610
Ing. Mgr. Eva Doležalová - CIIRC
Projektová specialistka
Vítězslav Doležal - FEL +420-22435-7347
Ing. Jaromír Doležal, Ph.D. - CIIRC  
Bc. Ondřej Doležal - FD
Vedoucí správy sítě budovy Horská, správa FD AD
+420-22435-7960
B-103 (Horská)
Bohuslav Doležal - SÚZ    
Ing. Magdaléna Doleželová - FSv (doktorand) +420-22435-5436
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - FEL +420-22435-3941
Mgr. Helena Doležílková - FEL +420-22435-7327
+420-22435-6777
Ing. Daniel Dombek, Ph.D. - FIT +420-22435-9799
Hana Donátová - FSv +420-22435-4775
Mgr. Monika Donevová - FBMI  
Ing. Gleb Donin - FBMI (doktorand)
Ivana Doskočilová - SÚZ
Referent
+420-234-678-305
 
Ing. Jiří Dostál - FIT (doktorand)
Odborný asistent
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2759
Ing. Jiří Dostál - UCEEB (doktorand) +420-22435-7330
Ing. Matěj Dostál - FEL (doktorand) +420-22435-5125
 
Ing. Jakub Dostál - FS - 12112 (doktorand)    
Bc. Roman Dostál - FD    
Mgr. Ondřej Dostál - RČVUT
projektový specialista
+420-22435-3435
Ing. Martin Doškář - FSv (doktorand) +420-22435-4561
Ing. Martin Doubek - FS - 12102 (doktorand)    
Ivanka Doubková - FEL
hlavní mzdová účetní
+420-22435-2789
M.A. Marie Doucet - FA
odborný asistent
+420-22435-6265
doc. Ing. Jiří Douša, CSc. - FIT +420-22435-9844
Bc. Loi Do - FEL    
Huy Hai Do - FS - 12113    
Ing. Kateřina Dragounová - FJFI (doktorand) +420-22435-8576
 
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. - FJFI +420-22435-8640
 
Mgr. Jitka Drahorádová - ÚTVS +420-22435-1897
+420-22435-1896
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - FSv +420-22435-4677
Ing. Jiřina Drahošová - FS - 12931 +420-22435-2890
Yveta Drahošová, DiS. - FS - 12203
asistentka
Ing. Petr Drašnar, Ph.D. - FS - 12133
vedoucí skupiny povrchových úprav
+420-22435-2625
doc. Ing. Karel Draxler, CSc. - FEL +420-22435-2185
+420-22435-2061
Martin Draxler - VIC +420-22435-8437
Petr Dražil - FJFI    
Ing. Michal Drábek, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9162
Ing. Alice Drábková - SÚZ    
Marcela Drábková - CIIRC    
Ing. Martin Dráb, Ph.D. - FJFI +420-22435-8649
 
Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D. - FEL +420-22435-5774
Ing. Filip Drda - FA
Projektant a analytik inf.systému
+420-22435-6319
Ing. Jan Drchal, Ph.D. - FEL +420-22435-7632
prof. Ing. František Drkal, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2480
Ing. Jiří Drobílek - FS - 12135
Měření - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-920
+420-605-205-939
Bc. Josef Drobný - FJFI
správce budovy Děčín,administrativní pracovnik katedry 418,Vydavatelství průkazů
+420-412-512-731
+420-22435-8476
Jaroslav Drobný - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
Jiřina Drozdová - FD    
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. - FJFI
odborný asistent
+420-22435-8210
Anna Dryjáková - FA
uklízečka
   
Anna Dřevíkovská - FIT    
Mgr. Michal Dubec - FSv    
Jitka Dubjáková - FSv +420-22435-8728
 
Ing. Adéla Dubská - FD +420-22435-5096
Ing. René Dub - FS - 12375 +420-22435-9948
Ing. Martin Dub, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2443
Ing. Jan Dudák - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9179
Ing. Jana Dudková - RČVUT
Koordinátorka evropských programů
+420-22435-8710
Michaela Dudková - RČVUT
Koordinátorka evropských programů
+420-22435-8710
 
Erika Dudová - FA
uklízečka
   
Mgr. Petr Ducháček - FS - 12102 +420-22435-5640
Ing. Marie Duchoslavová - FEL +420-22435-2791
prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE. - FD +420-22435-2630
+420-22435-5084
Ing. arch. Tomáš Durdis - FA (doktorand)    
doc. Ing. arch. Petr Durdík - FSv +420-22435-7931
Ing. Karel Durkota - FEL (doktorand)   E-324 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaromír Dušek, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
Ing. Tomáš Dušek - FS - 12110 +420-22435-2698
Jana Dušková - FSv +420-22435-8752
Milada Dvončová - CTN +420-22435-3340
Ladislav Dvonč - SÚZ    
Ing. Mgr. Marek Dvorožňák - FEL (doktorand) +420-22435-7502
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. - FSv +420-22435-4631
Ing. Filip Dvořáček, Ph.D. - FSv +420-22435-4738
PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. - RČVUT
archivářka
+420-22435-3552
Irena Dvořáková, prom. fil. - FJFI +420-22435-8571
 
Ing. arch. Karin Dvořáková - FSv
odborný asistent
+420-22435-7934
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. - MÚVS    
Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
Ing. Renata Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-9746
Květa Dvořáková - FA
technik
+420-22435-6206
Jana Dvořáková - FEL +420-22435-3913
Ing. arch. Iva Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-5406
Ing. Edita Dvořáková - FSv (doktorand) +420-22435-5417
 
Bc. Veronika Dvořáková - FIT
PR referentka FIT ČVUT
+420-22435-9819
PhDr. Dita Dvořáková, Ph.D. - FA
vědecký pracovník po dobu GA ČR
+420-22435-6259
Jaroslava Dvořáková - SÚZ    
Eva Dvořáková - SÚZ    
Mgr. Drahomíra Dvořáková - FBMI    
Alena Dvořáková - SÚZ    
doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2615
Ing. Miroslav Dvořák, CSc. - FEL    
Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. - FA +420-22435-6277
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. - FSv +420-22435-9723
D-2006 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Milan Dvořák, Ph.D. - FS - 12105
výzkumný a vývojový pracovník
+420-22435-5605
Ing. arch. Vojtěch Dvořák - FSv (doktorand) +420-22435-4779
Ing. Miroslav Dvořák, Ph.D. - FJFI +420-221-912-221
+420-221-912-279
 
Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - FEL
Ing. Jan Dvořák - RČVUT, VIC
správce KOS, metodik KOS
+420-22435-3442
+420-22435-9921
Dr. Ing. Otto Dvořák, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Jan Dvořák - CIIRC (doktorand) +420-22435-5719
Jiří Dvořák - FSv +420-22435-4312
Dr. Mgr. Jan Dvořák - VIC +420-22435-9977
Jakub Dvořák - FIT    
Mgr. Ondřej Dvořák - FIT (doktorand)  
Tomáš Dvořák - FEL +420-22435-2042
Matěj Dynybyl - FS - 12113    
RNDr. Branislav Dzurňák, Ph.D. - FEL    
Mgr. Martin Dörfler - CIIRC (doktorand) +420-22435-7384
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. - FEL +420-22435-2132
Zuzana Ďuráčová - FD    
Jitka Ďurovcová, DiS. - SÚZ +420-234-678-387
 
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 199 položek.
(data: 2018-01-18 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky