P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. - FS - 12122    
Petra Cardová - FS - 12933 +420-22435-2735
Ing. Matouš Cejnek - FS - 12137 (doktorand)
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7515
Ing. Miroslav Cerman - FS - 12110    
Ing. Eliška Cézová, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
Ing. Jan Cílek - FS - 12135    
Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7275
Andrzej Cwik - FS - 12203
Patrik Čákora - FS - 12375    
Ing. Jiří Čáp, Ph.D. - FS - 12136
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2585
Bc. Matěj Čech - FS - 12137    
Zuzana Čejková - FS - 12135
Mateřská dovolená
   
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. - FS - 12122
správce subsítě / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-9752
+420-22435-7416
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2633
Pavel Čermák - FS - 12113    
Ing. Alena Černá - FS - 12115
Projektová kancelář
prof. Ing. František Černý, DrSc. - FS - 12102 +420-22435-2437
Jiří Černý - FS - 12201 12305 +420-22435-1846
+420-22435-1841
Ing. Jiří Černý - FS - 12111 12124 (doktorand)    
RNDr. Marta Čertíková, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
Ing. Zdeněk Červa - FS - 12802    
Ing. Jaroslav Červenka - FS - 12135 (doktorand)
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-917
+420-734-360-553
Ing. Libor Červenka, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2496
Ing. Petr Červenka - FSv, FS - 12375 (doktorand) +420-22435-5448
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. - FS - 12133    
Bc. David Česenek - FS - 12375    
Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2409
Ing. Elena Čižmárová, Ph.D. - FS - 12132
tajemník / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS
+420-22435-7249
Ing. Jan Čížek, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
Ing. Michal Čížek - FS - 12203 (doktorand)  
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-5791
MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D. - FS - 12136    
Ing. Štěpán Chládek, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-957
Ing. Hynek Chlup - FS - 12124 +420-22435-2690
Ing. Jakub Chmelař - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
Jan Chot - FS - 12201    
Ing. Lukáš Chrášťanský - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Dominik Chren - FS - 12102 +420-22435-2425
prof. Ing. Lubor Chundela, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5790
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. - FS - 12114
vedoucí / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-9996
+420-22435-2469

Nalezeno: 41 položek.
(data: 2018-06-22 18:01:01)