P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Josef Adamec, CSc. - FS - 12112
zástupce vedoucího / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2578
Jarmila Adamková - FS - 12361 +420-380-746-302
 
Vladislav Adam - FS - 12133 +420-22435-2725
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová - FS, RČVUT - 12201
vedoucí / odbor prorektora pro studium a studijní záležitosti / Rektorát ČVUT,
prorektor pro bakalářské a magisterské studium / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů pro oblast studia / ČVUT
+420-22435-3472
+420-246-003-707
+420-22435-2499
B1-722 (Dejvice)
A-817a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2568
Ing. František Ambros, CSc. - FS - 12118 +420-22435-8489
doc. Ing. Imrich Andrejčák, Ph.D. - FS - 12115    
doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. - FS - 12135
Automatizace - vedoucí odborné skupiny, pedagog
zástupce vedoucího / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-605-205-934
+420-221-990-915
+420-22435-9330
Ing. Nikita Astraverkhau - FS - 12201 +420-22435-2498

Nalezeno: 9 položek.
(data: 2018-09-20 03:01:01)