P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Lucie Abelová - FEL +420-22435-2176
Ing. Miroslav Abrahám - SÚZ
vedoucí / Masarykova kolej / Správa účelových zařízení
+420-234-678-470
 
Lucie Abrahámová - SÚZ
Kuchařka
   
Abasi Abudulimu, Ph.D. - FEL    
doc. Ing. Josef Adamec, CSc. - FS - 12112
zástupce vedoucího / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2578
Vladimír Adamec - SÚZ    
Ing. Jaroslav Adam, Ph.D. - FJFI +420-22435-8371
 
Adam Adamják - FSv    
Jarmila Adamková - FS - 12361 +420-380-746-302
 
Jiřina Adamovičová - SÚZ
Pracovník podatelny / Archivář
+420-234-678-350
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / kvalita vnitřního prostředí / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-7118
+420-22435-6731
Vladislav Adam - FS - 12133 +420-22435-2725
Ing. Jan Adámek - FJFI +420-22435-8504
prof. RNDr. Jiří Adámek, DrSc. - FEL    
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9973
Ing. Iva Adlerová - ÚK
šéfredaktorka Acta Polytechnica
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-727-841-872
+420-22435-9997
Ing. Viktor Adler - FEL +420-22435-2275
Ing. Jindřich Adolf - CIIRC (doktorand)    
Ing. Marcel Adorna - FD (doktorand)    
Valentina Afanasjevová - FA
šatnářka
 
Ing. Aasem Ahmad - CIIRC (doktorand)  
Ing. Jana Ahmad - FEL (doktorand) +420-22435-7510
doc. Dr. Henri Hubertus Achten - FA
docent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6207
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová - FS - 12201
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda pedagogické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-246-003-707
+420-22435-2499
Andrey Albershteyn - FEL    
Ing. Čeněk Albl - CIIRC (doktorand)  
Marcela Alfonsová - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
MSc. Babar Ali - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9377
Baran Alikoc - CIIRC
PhD
  A-501 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D. - FEL
člen AS - zaměstnanec FEL / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-22435-2324
+420-22435-2445
PhDr. Andrea Alon, Ph.D. - FSv    
Marta Alterová - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
Dana Altmanová - SÚZ
vedoucí / bufet Stavební fakulta / Správa účelových zařízení
+420-22435-4676
 
Dr. Bestoun S. Ahmed Al-Beywanee, Ph.D. - FEL +420-22435-7405
MgA. Kamila Amblerová - FA
Ing. František Ambros, CSc. - FS - 12118 +420-22435-8489
Barbora Ambrosová - FJFI
sekretářka / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8580
Ing. David Ambrož - FEL    
Ing. Alena Ambrožová, Ph.D. - FEL +420-22435-5151
 
Ing. Petr Ambrož, Ph.D. - FJFI +420-22435-8569
PhDr. Dagmar Amemori - VIC +420-22435-9927
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. - UCEEB
člen vědecké rady / ČVUT
   
Vladimir Ananyev - FIT    
Ing. Milan Anderle, Ph.D. - FEL, CIIRC  
Jitka Anderssonová, MSc. - FEL +420-22435-2839
Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP - MÚVS
MÚVS - Koordinátor pro studijní záležitosti
člen AS - zaměstnanec nefakultní součásti / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-739-247-894
+420-22435-3170
Ing. Michal Andrlík - FBMI    
Bc. Radek Andrlík - MÚVS    
doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. - FS - 12135
Automatizace - vedoucí odborné skupiny, pedagog
zástupce vedoucího / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-605-205-934
+420-221-990-915
+420-22435-9330
Jana Antonínová - SÚZ
Servírka
   
Ing. Jakub Antoš - FSv (doktorand)
Ing. arch. Eva Antošová - FSv +420-22435-7901
Ing. Nikita Astraverkhau - FS - 12201 +420-22435-2498
Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. - FJFI +420-22435-8639
Ing. Kamil Augsten, Ph.D. - FJFI
Ředitel Zeměplochy
+420-22435-8365
211b (Praha, Břehová 7)
Ing. Zuzana Augstenová - FJFI
sekretářka / katedra neurčitých studií / Neviditelná univerzita
sekretářka / katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8255
Ing. Jitka Augustinová - FSv +420-22435-8720
doc. Ing. arch. Václav Aulický - FA
docent - vedoucí atelieru
+420-22435-6302
Jakub Ács - FIT    

Nalezeno: 59 položek.
(data: 2018-02-23 00:15:01)