P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. - FS - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2417
Ing. Jana Jandová - FS - 12113
Sekretariát
tajemník / ústav konstruování a částí strojů / FS,
sekretářka / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2418
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113
Odborný asistent, Propagace a prezentace ústavu; Správce norem; Školení firem v oblasti ISO GPS
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
Ing. František Starý - FS - 12113
správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
doc. Ing. Jan Bečka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2410
prof. RNDr. Pavel Burda, CSc. - FS - 12113 +420-22435-7565
Jan Buršík - FS - 12113 +420-22435-2693
Adam Buzek - FS - 12113    
Ing. Eliška Cézová, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2409
Ing. Martin Dub, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2443
Bc. Matěj Dynybyl - FS - 12113    
Bc. Jan Gruber - FS - 12113    
doc. Ing. Josef Hofman, DrSc. - FS - 12113 +420-22435-2304
 
Ing. Jan Hoidekr - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2443
Ing. Jiří Houkal, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2407
Ing. Jakub Chmelař - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
doc. Ing. Luděk Jančík, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2419
Ing. Martin Janda - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
Bc. Jan Kadlec - FS - 12113    
Ing. Josef Kamenický - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
Ing. Jan Kanaval, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2407
Ing. Jaroslav Křička, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2410
Ing. František Lopot, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2411
Ing. Pavel Malý, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2411
Ing. Pavel Mossóczy - FS - 12113 +420-22435-2409
Ing. Jiří Mrázek, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2415
doc. Ing. Jiří Sojka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2402
Jakub Stěhule - FS - 12113    
Ing. Marek Štádler - FS - 12113 (doktorand)
Josef Tománek - FS - 12113 +420-22435-2694
+420-22435-2693
Ing. Roman Uhlíř, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
Vojtěch Volf - FS - 12113    

Nalezeno: 33 položek.
(data: 2018-08-19 03:01:01)