P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. František Lopot, Ph.D. - FS - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Ing. Jana Jandová - FS - 12113
Sekretariát
tajemník / ústav konstruování a částí strojů / FS,
sekretářka / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2418
B2-354 (Dejvice)
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113
Propagace a prezentace ústavu; Školení firem v oblasti ISO GPS
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
B2-351 (Dejvice)
Ing. František Starý - FS - 12113
správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
B2-351 (Dejvice)
Bc. Šimon Anděl - FS - 12113    
doc. Ing. Jan Bečka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2410
B2-352 (Dejvice)
Bc. Vít Brůžek - FS - 12113    
prof. RNDr. Pavel Burda, CSc. - FS - 12113 +420-22435-7565
D-202 (Karlovo náměstí)
Jan Buršík - FS - 12113 +420-22435-2693
F2-3 (Dejvice)
Bc. Adam Buzek - FS - 12113    
Ing. Eliška Cézová, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
B2-342 (Dejvice)
Bc. Pavel Čermák - FS - 12113    
Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2409
B2-343 (Dejvice)
Ing. Martin Dub, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2417
B2-353 (Dejvice)
Bc. Matěj Dynybyl - FS - 12113    
Bc. Marek Fabíni - FS - 12113    
Bc. Jan Gruber - FS - 12113    
Ing. Martin Havlíček - FS - 12113 (doktorand)    
doc. Ing. Josef Hofman, DrSc. - FS - 12113 +420-22435-2304
 
Ing. Jan Hoidekr - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
Ing. Jiří Houkal, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2407
B2-341 (Dejvice)
doc. Ing. Luděk Jančík, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2419
B2-355 (Dejvice)
Ing. Martin Janda - FS - 12113 +420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Bc. Martin Ježek - FS - 12113    
Ing. Josef Kamenický - FS - 12113 +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Ing. Jan Kanaval, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2407
B2-341 (Dejvice)
Ing. Jaroslav Křička, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2410
B2-352 (Dejvice)
Ing. Pavel Malý, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Bc. Ivo Meruna - FS - 12113    
Ing. Pavel Mossóczy - FS - 12113 +420-22435-2409
B2-343 (Dejvice)
Bc. Karel Nápravník - FS - 12113    
doc. Ing. Jiří Sojka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2402
B2-346 (Dejvice)
Bc. Jakub Stěhule - FS - 12113    
Ing. Marek Štádler - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Ing. Ondřej Štoček - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Josef Tománek - FS - 12113 +420-22435-2694
+420-22435-2693
F2-2b (Dejvice)
F2-3 (Dejvice)
Ing. Roman Uhlíř, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
B2-342 (Dejvice)
Bc. Vojtěch Volf - FS - 12113    

Nalezeno: 39 položek.
(data: 2019-02-16 18:01:01)