P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Milan Anderle, Ph.D. - FS, FEL, CIIRC - 12110  
doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2446
Ing. Jaroslav Bušek - FS - 12137 +420-22435-2447
A1-401 (Dejvice)
Ing. Matouš Cejnek - FS, ÚTVS - 12137 (doktorand)
Ing. Miroslav Cerman - FS - 12110    
Ing. Milan Daneček - FS - 12110 (doktorand)
Ing. Tomáš Finsterle - FS, FEL - 12110 (doktorand)  
doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D. - FS, FEL - 12110
doc. Ing., Ph.D.
+420-22435-7263
Mohammad Hedar, MSc. - FS - 12114 (doktorand)    
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. - FS - 12110 12137 +420-22435-2566
Ing. Jindřich Kobrsek - FS - 12110    
Ing. Adam Kouba - FS - 12110 (doktorand) +420-22435-2646
Bc. David Kovanda - FS - 12110    
Ing. Matěj Kuře - FS - 12137 (doktorand)
Ing. Lubomír Musálek - FS, FEL - 12110 +420-22435-2737
+420-22435-2142
Ing. Zdeněk Novák - FS - 12114 12120
místnost č. B1-318
+420-22435-2567
 
Ing. Martin Novák - FS - 12137 12932 (doktorand) +420-22435-2896
Ing. Pavel Skopec - FS - 12137 (doktorand)    
Ing. Libor Straka - FS, FEL - 12110 +420-22435-2646
+420-22435-2347
Ing. Pavel Trnka - FS - 12137 +420-22435-2530
+420-22435-2652
Ing. Martin Veselý - FS - 12110 (doktorand)    
Markéta Vyhlídalová - FS - 12110 12137 +420-22435-9750
+420-22435-2563

Nalezeno: 22 položek.
(data: 2018-05-23 18:01:01)